Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

Jan Handl, 22. 06. 20

Společnost Blockchain Advisory představila vyčerpávající analýzu legislativy několika států, týkající se přípustnosti důkazů zaznamenaných na blockchainu u soudů. Některé právní systémy pro blockchain tvoří zvláštní zákony, jiné upravují stávající právní normy či vysvětlují veřejnosti, jak jsou starší zákony aplikovatelné na blockchain.

Federální vláda Spojených států amerických nevyužila svou ústavní pravomoc ke změně právních předpisů upravujících přípustnost důkazů na blockchainu u soudu a jednotlivé státy mohou vydávat a provádět vlastní právní předpisy. Federální pravidla pro uznávání důkazů akceptují originální listiny, záznamy nebo fotografie.

Několik amerických států zregulovalo blockchain zavedením své vlastní legislativy a pravidel, zejména s ohledem na mantinely u kryptoměn. Stát New York byl první, přičemž nyní implementovalo svá vlastní pravidla a předpisy pro virtuální měny 32 států. Státy Illinois, Vermont, Virginie, Washington, Arizona, New York a Ohio schválily nebo zavedly právní předpisy, které dokonce konkrétně upravují přípustnost důkazů z blockchain u soudu.

V Illinois vstoupil v lednu letošního roku v platnost zákon č. 3575 o blockchainových technologiích. Upravuje používání technologií blockchainu v transakcích, stanovuje omezení a také definuje pojmy jako blockchain a elektronický záznam. Zákon stanoví, že „chytré smlouvě, záznamu nebo podpisu nelze popřít právní účinek nebo vykonatelnost pouze proto, že byl použit k jejímu vytvoření, uložení nebo ověření blockchain“.

Vermontský zákon House Act 868, neboli zákon týkající se hospodářského rozvoje, přijatý v červnu roku 2016, obsahuje část věnovanou uznání platnosti blockchainových záznamů a jejich přípustnosti u soudu. Zákon v zásadě potvrzuje digitální záznamy elektronicky uložené na blockchainu za přípustné. Ve Virginii byl „blockchainový zákon“ House Bill 2415 v návrhu předložen 1. září 2019, dosud nebyl schválen a zatím neplatí. Nicméně by měl vypadat podobně jako vermontský zákon House Act 868. Ve státě Washington nabyl účinnosti Senate Bill 5638 28. července 2019. Zákon definuje elektronický záznam jako „záznam generovaný, sdělený, přijatý nebo uložený elektronickými prostředky pro použití v informačním systému nebo pro přenos z jednoho informačního systému do druhého“. Elektronickým záznamům pak nelze odepřít právní účinek, platnost nebo vymahatelnost z důvodu, že jsou generovány, sdělovány, přijímány nebo ukládány pomocí DLT (distributed ledger technology).

Pozměněný arizonský zákon House Bill 2417 vstoupil v platnost 29. března 2017 a týká se elektronických transakcí, podpisů či smluv a poskytuje právní jistotu, pokud jde o jejich vymahatelnost a platnost. Ve státě New York jsou ve hře zákony Assembly Bill 1683 a Senate Bill 4142 a jejich návrhy vypadají prakticky stejně jako arizonský zákon o elektronických podpisech a záznamech. Zmíněné zákony či jejich návrhy obsahují stejná ustanovení týkající se uznávání elektronických podpisů a smluv zajištěných prostřednictvím blockchainu a platnosti chytrých smluv. V Ohiu je v návrhu zákon Senate Bill 300 od května 2018 a jeho cílem je změna zákona o elektronických transakcích, zatím obsahuje ustanovení, že „záznamu nebo podpisu nelze upřít právní účinek nebo vykonatelnost pouze proto, že je v elektronické podobě“.

Vůbec prvním soudem na světě, který přijal důkazy zaznamenané na blockchainu byl v červnu roku 2018 internetový soud v čínském Chang-čou a šlo o spor o znovupublikování novinového článku bez povolení. Z konečného rozsudku jednoho z internetových soudů zřízených v Číně bylo zřejmé, že tato země provalila hráz přípustnosti důkazů z blockchainu u soudů po celém světě a už nyní pobíhá v Číně mnoho soudních sporů online. Čínský zákon také upravuje přípustnost důkazů o blockchainu a uvádí, že elektronické údaje předložené zúčastněnými stranami, pokud jsou shromažďovány prostřednictvím elektronického podpisu, blockchainu a jiných důkazů, ověřené a chráněné proti neoprávněným zásahům, mohou být internetovým soudem prohlášeny za pravé. To v zásadě potvrzuje rozhodnutí internetového soudu v Chang-čou z roku 2018 a rozšiřuje pravidla stanovená v tomto nařízení na další internetové soudy.

30. října 2019 pekingský internetový soud rozhodl o svém prvním řízení zahájeném žalobci ByteDance, mateřskou společností TikTok proti firmě stojící za aplikací HuoPai. TikTok je mobilní aplikace umožňující nahrávání a sdílení krátkých videí. Baidu Technologies vyvinula velmi podobnou aplikaci s názvem HuoPai a použila jedno z videí původně nahraných na TikTok bez svolení a dokonce svým uživatelům nabídla možnost toto video stáhnout. Společnost ByteDance zažalovala konkurenta online a požadovala náhradu škody. Jednání bylo také vedeno online a soud dokonce přijal digitální důkazy zaznamenané na blockchainu. Platforma třetí strany Zhongjing Tianping Technology prokázala, že video bylo odcizeno, takže soud mohl shledat Baidu vinným z porušení autorských práv.

Ve Velké Británii běží pilotní projekt, na jehož základě by DLT (distributed ledger technology) sloužila k bezpečnému uchování digitálních důkazů již od srpna roku 2018. Do potřebné modernizace soudů byla investována už víc než miliarda liber a jejím konečným cílem je digitalizace soudnictví, eliminování zbytečného papírování, zefektivnění procesů a usnadnění přístupu k informacím. Prostřednictvím tohoto systému by měl být vytvářen digitální kontrolní záznam o tom, jak jsou digitální důkazy vytvářeny, zpřístupňovány a upravovány, kterým subjektem a odkud. V listopadu loňského roku právní experti začali řešit legislativu související s kryptoměnami a právnický panel potvrdil platnost chytrých smluv. V zásadě lze chytrou smlouvu interpretovat a vymáhat pomocí běžných a zavedených právních norem. Pokud je vyžadován jejich písemný podpis, může být tento požadavek splněn použitím zabezpečeného elektronického klíče.

Italský parlament schválil v lednu roku 2019 zákon 12/2019, který potvrdil právní platnost inteligentních smluv a DLT. Zajímavá je italská definice DLT, uvedená v tomto zákoně: „Technologie a informační protokoly, které používají sdílený, distribuovaný, replikovatelný, současně přístupný, architektonicky decentralizovaný registr na kryptografickém základě, který umožňuje registraci, ověření, aktualizaci a archivaci dat, a to jak volně tak kryptograficky chráněnými, které jsou ověřitelné každým účastníkem a nelze je měnit ani modifikovat.“ Právní účinek má i časové elektronické razítko, elektronický podpis a chytré smlouvy, pokud jsou smluvní strany správně digitálně identifikovány.

Krátké exkurzy do změn v právních systémech výše uvedených zemí ukazují vývoj směrem k uznávání důkazů z blockchainu u soudů a nástup chytrých elektronických smluv. Klíčové termíny jsou v zákonech podrobně definovány, jde hlavně o DLT, kryptoměny a digitální podpisy. Přesto, že se v mnohých zemích blockchain dostátá do legislativy, soudy ho zatím kromě Číny neuznávají.

Zdroj: https://bca.com.mt/blockchain_court_evidence/

 

Mohlo by vás zajímat

Čína zakázala 105 aplikací, včetně TripAdvisoru

 • Technologie
 • Civilizace
 • Právo a regulace
902
0
0

Facebook má zákaz přenášet evropská data do USA. Bude muset v EU skončit?

 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
984
0
1

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
1179
0
2

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1898
3
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
3888
2
1

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
4312
5
5

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5405
3
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4446
9
6

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4416
2
8

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4369
5
4

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3624
5
3

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
4388
1
0

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
4704
5
2

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4971
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
5428
4
0

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5334
2
2

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
7862
9
13

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
5865
6
2

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5686
4
0

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6173
3
1

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6521
7
3

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
5008
1
2

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6064
4
1

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6869
4
4

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
7010
4
3

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6398
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5647
4
1

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
6456
7
3

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
6002
5
4

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6545
1
2

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6478
3
1

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7336
1
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
8568
0
2

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
7232
2
3

Čína jako první vyzkouší na člověku modifikaci genů při léčbě rakoviny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5038
0
0

Šéf Uberu považuje Peking za budoucího konkurenta Silicon Valley

 • Civilizace
 • Právo a regulace
4127
0
0

Nesmyslná regulace vyhnala Uber a Lyft z texaského Austinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5724
0
0

Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6050
1
1

Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6116
0
1
Zobrazit další články