Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Pavel Kysilka, z Indexu Lidových novin 1. LISTOPADU 2018

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Když od příjmů ještě odečteme odliv dividend k zahraničním vlastníkům, zdá se, že naším osudem je „uvyrábět“ se ke stále vyššímu růstu, ovšem bez vyhlídky na rychlé bohatnutí přibližující nás k zemím, do jejichž civilizačního okruhu jasně patříme. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

Byznys na tři fáze

Než začne firma produkovat nové výrobky, musí si ověřit poptávku a konkurenci, využít poznatky vědy a výzkumu při vývoji produktu, nastavit výrobní, finanční, personální, riskové a další procesy. Naopak poté, co z jejích linek a poboček vycházejí výrobky a služby, zapojuje logistické, marketingové a obchodní dovednosti, sbírá klientská data, řídí značku a vztahy s veřejností a buduje strategická a taktická partnerství. První fáze je předvýrobní. Druhá je výrobní. Třetí je povýrobní.

Nejsme montovna

Česko exceluje ve výrobní fázi. Nejen díky zakódované pracovitosti, disciplíně a zkušenosti, ale zejména tradiční schopnosti učit se zvládat nové technologie a postupy. Podíl výroby s vysokou přidanou hodnotou je u nás v rámci EU i OECD velmi přijatelný, totéž platí o kategorii high-tech. Klišé o „montovně“ nemá oporu ve statistice. Bohužel povzdechy o nízkopříjmové české ekonomice tuto oporu mají.

V čem je tedy problém

Zvládáme spolupráci s vyspělými technologiemi, umíme pracovat v sofistikovaně řízených procesech, produjeme vysokou kvalitu za nízké náklady. To je skvělé. První zásadní problém ale spočívá v tom, že vývoj nejvyspělejších technologií, transfer poznatků výzkumu do vývoje produktů a design procesů – tedy ona předvýrobní fáze –  se v převážné míře realizuje mimo naše hranice. Typicky u mateřských centrál nebo odběratelů našich firem.

Druhý zásadní problém spočívá v tom, že i povýrobní dovednosti a aktivity najdeme podle statistik typicky za našimi západními hranicemi, ne už tolik uvnitř těch našich. Mateřské koncerny i odběratelé si pevně drží vztah s koncovými klienty, marketing, brand a strategická partnerství. A proč to je tak zásadní problém? Jsou to předvýrobní a povýrobní fáze, kde se už po několik dekád realizují daleko vyšší marže, mzdy a zisky, než ve vlastní produkci. Nástup internetu a digitálních technologií tyhle příjmové nůžky otevřel ještě dramačitěji. Předvýrobní cyklus se dnes napájí pokročilou robotikou, 3D technologiemi, neuronovými sítěmi a umělou inteligencí, virtuální a rozšířenou realitou, analýzou sociálních sítí a kyberprostoru vůbec, genomikou a nanotechnologiemi.  Totéž platí o povýrobní etapě, kam ještě můžeme přidat blockchain. V předvýrobní i povýrobni fázi se generuje „ropa“ jednadvacátého století: klientská, tržní a sociální data. Ve výrobní fázi jen ta produkční sloužící k lepšímu řízení výroby.

Komu vadne úsměv

1) Na obrázku č. 1 je byznysový profil globální ekonomiky. V ní samozřejmě rovnoměrně koexistují všechny tři byznysové fáze. Klíčový je ale příjmový profil světové ekonomiky věrně kopírující přidanou hodnotu: nejvyšší marže, mzdy, zisky se generují na obou okrajích, tedy tam, kde se koncentrují předvýrobní a povýrobní dovednosti a aktivity.2) Ekonomika či firma, která je „převážena“ do předvýrobních nebo povýrobních dovedností a aktivit, realizuje velmi strmé mimořádné příjmy, jejichž profil připomíná známý „smile“ emotikon. A její majitelé i zaměstnanci mají opravdu pádný důvod k úsměvu.3) Dominantním byznysovým profilem v české ekonomice je koncentrace dovedností a aktivit do vyrobního středu. Tomu odpovídá i tvar příjmového profilu se spadlými koutky. Podle analýz Vídeňského institutu mezinárodnich ekonomických studií (WIIW), který je autorem i „smile“ konceptu, je tento profil do velké míry platný i pro náš produkčně skvělý automobilový průmysl – stejně jako pro celou Visegrádskou čtyřku, Rumunsko a Bulharsko. Opět v kontrastu se západními mateřskými centrálami středo a východoevropských autovýrobců.Co s tím?

Kde bychom měli posilovat svoje firemní kompetence je z toho všeho jasné. A jak tomu pomoci na celoekonomické úrovni? Opuštěním převažujicího modelu školství vyvinutého pro devatenácté století. Kládením důrazu na celoživotní vzdělávání v technologickych i sociálních dovednostech. Přilákáním talentovaných mladých lidí ke studiu, práci a podnikáni v Česku ze zemí, kde k tomu nemají takové příležitosti. Násobným posílením financování školství, excelentního výzkumu a rozvoje technické infrastruktury. Rozvíjením ekosystému křemíkového kapitalismu, o kterém jsme psali posledně. Zásadním omezením byrokratické zátěže a vrácením desítek tisíc šikovných lidí ze zbytečných pracovních pozic ve státní byrokracii do produktivní ekonomiky a škol. Příjmový profil české ekonomiky by se konečně mohl rozesmát.

Mohlo by vás zajímat

Čína zakázala 105 aplikací, včetně TripAdvisoru

 • Technologie
 • Civilizace
 • Právo a regulace
902
0
0

Facebook má zákaz přenášet evropská data do USA. Bude muset v EU skončit?

 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
984
0
1

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
1178
0
2

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
2089
4
3

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1897
3
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
3885
2
1

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
4311
5
5

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5403
3
2

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4415
2
8

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4368
5
4

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3623
5
3

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
4387
1
0

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
4703
5
2

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4970
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
5428
4
0

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5334
2
2

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
7861
9
13

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
5861
6
2

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5685
4
0

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6171
3
1

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6521
7
3

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
5007
1
2

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6063
4
1

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6869
4
4

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
7009
4
3

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6396
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5646
4
1

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
6456
7
3

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
6000
5
4

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6544
1
2

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6477
3
1

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7336
1
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
8566
0
2

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
7231
2
3

Čína jako první vyzkouší na člověku modifikaci genů při léčbě rakoviny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5038
0
0

Šéf Uberu považuje Peking za budoucího konkurenta Silicon Valley

 • Civilizace
 • Právo a regulace
4125
0
0

Nesmyslná regulace vyhnala Uber a Lyft z texaského Austinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5723
0
0

Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6047
1
1

Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6116
0
1
Zobrazit další články