Pavel Kysilka: Jak zůstat autovelmocí

Pavel Kysilka, 26. ÚNORA 2019

Co se lidem roku 2500 vybaví jako nejvýstižnější charakteristika dvacátého století? Jádro? Dva ničivé konflikty? Holocaust? Letectví a kosmonautika? Komunismus a nacismus? Beatles, Janáček, jazz? Při vší úctě a hrůze k tomuto všemu, bude to automobilita. Byla to ona, kdo obrátil naruby naše životy, práci, byznys. Prosíťovala kontinenty dálnicemi, benzinkami, z feudálních pouštních držav udělala ropné pupky světa, zamořila města smogem a parkovacími plochami a v podobě pohyblivých obrněnců znásobila ničivost válek. A inspirovala revoluci v mnoha dalších odvětvích.

Největší disruptor 20. století

Na fotce páté newyorské avenue z roku 1900 vidíme kočáry a bryčky tažené koňmi. Z jejich poklidné romantiky vybočuje jediný narušitel: osamocený automobil, jeden z prvních v městském provozu.

Na fotce téže ulice o třináct let později je opět jeden narušitel: osamocený koňský povoz mezi samými automobily. Půldruhé dekády stačilo novému odvětví, aby zničilo desetitisícům lidí v New Yorku a milionům ve Spojených státech prosperující byznys v koňské dopravě. A disruptovalo i s ním spojená řemesla.Z disruptorů se stali národní hrdinové: Henry Ford, Walter Chrysler, Andre Citroën, Walter Bentley, Soičiró Honda, Ratan Tata, Enzo Ferrari, Gottlieb Daimler, Ferdinand Porsche, Václav Laurin, Václav Klement... Nástup automobility na chvíli přibrzdila velká hospodářská krize a o deset let později druhá světová válka. Po nich už s výjimkou nedávné finanční krize nestálo exponenciálnímu růstu autoprůmyslu nic v cestě: z 10 milionů kusů vyrobených v roce 1938 vyrostl na 60 milionů na přelomu milénia a v loňském roce docílil rekordních 95 milionů.Česko se se svou vlajkovou lodí, autoprůmyslem, nejen veze na této vlně, ale vyšvihlo se na špičku světového pelotonu v produkci aut na obyvatele i v poměru k celkové výrobě. Vyrábíme třináctkrát více aut na obyvatele, než je světový průměr. Podílem vozů na celkové výrobě zboží jsme světovou dvojkou – za Slovenskem. Prosperita autoprůmyslu přestala být pouhou byznysovou záležitostí producentů; stala se – ať se nám to líbí nebo ne – jedním z našich národních zajmů. Krize automobility by měla vážné dopady na prosperitu, zaměstnanost, státní rozpočet, korunu a politickou stabilitu Česka. Přímo a bolestivě by zasáhla další subdodavatelské obory, v prvé řadě textilní, gumárenský, elektrotechnický a sklářský průmysl, a nepřímo výzkum, technické obory na školách a dlouhou řadu sponzorovaných organizací a událostí v oblasti kultury a sportu.

Výhled autovýroby: prosperita nebo propad?

Jak to tedy je se schopností světového autoprůmyslu držet dál nohu na plynu a zrychlovat, tak jako tomu bylo doposud? Pokud bude v dosavadním tempu pokračovat, znamenalo by to 120 miliónů vyrobených aut třeba už v roce 2021. Pro tento scénář mluví několik argumentů: pokračující populační boom v Asii a v Africe; bohatnutí stamiliónů lidí a budování dopravní infrastruktury tamtéž. Obrázek č. 3 ale zachycuje také opačnou prognózu a to dramatický propad výroby v příštích letech. Zatím nejdrsnější předpověď vyslovila ikona Silicon Valley Peter Diamandis, jeden ze zakladatelů Singularity University. Říká, že výroba aut se začne brzy utlumovat, a během příštích dvou dekád se může z dnešního vrcholu propadnout na pouhou desetinu. Jeho argumenty nepostrádají racionální základ, a nelze nad nimi mávnout rukou – bez ohledu na to jestli Diamandis jejich váhu a razanci odhadnul správně, nebo přestřelil (asi ano). Co jsou jeho argumenty:

Argument 1.:

Uživatelský model automobility je jeden z nejméně efektivních výtvorů lidstva v celé jeho historii. Auta využíváme v průměru 6 procent jejich „života“, zbylých 94 procent zahálejí v garážích a na parkovištích. Ta zabírají 20 procent ploch měst, která by jinak mohla sloužit a poskytovat něco užitečného. Vzduch v centrech většiny měst je zamořený karcinogenními zplodinami. Čas strávený v zácpách měst a dálnic se stává významnou a rostoucí položkou naší časové bilance s negativními dopady na stres a psychický stav.

1, 25 milionů lidí ztratí ročně na silnicích život a 50 milionů utrpí vážné zranění. Polovina z nich jsou lidé ve věku mezi 15 a 44 lety. Denní počet zabitých lidí – 3300 – přecházíme skoro bez povšimnutí. Přitom odpovídá počtu pasažérů tří Titaniků nebo dvanácti velkoletadel, o jejichž ojedinělých tragédiích točíme filmy a píšeme knihy po desítky let.

Argument 2.: Zoufalá neefektivita tohoto uživatelského modelu ale fungovala po desetiletí, přesto jej lidstvo nevyměnilo za jiný. Proč by to mělo udělat právě teď a to dokonce během příštích dvou dekád? Odpověď je jednoduchá. Nemělo alternativu. To se ale mění. Samořídící auta a s nimi spojené uživatelské modely sdílení vozů už jsou pár let na světě, testují se v reálném provozu i virtuálně. V Pittsburgu si můžeme prostřednictvím mobilní aplikace zavolat samořídící taxi Uber, autonomní Waymo od Googlu je běžným prostředkem lidí v Siliconu. Do vývoje autonomních aut a modelů sdílení investují automobilky, největší technologické společnosti a mnohá města obrovské prostředky. I pouhé sdílení našich klasických aut zvýšilo v několika experimentujících městech využití aut z „našich“ 6 procent na „jejich“ 90 procent.

Argument 3.: S nástupem mileniálských generací Y a Z se změnila nálada společnosti. Vlastnění ustupuje, sdílení nastupuje. Ekologické vize a strategie vnímají politici i firmy jako podmínku svého přežití a předhánějí se v jejich vyhlašování. Tam, kde nebude stačit ochota a chuť, nastoupí s velkou pravděpodobností regulace plus tlak politické korektnosti, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Argument 4.: Kromě měnící se nálady a existence alternativního řešení v podobě sdílení (autonomních) aut očekává Petr Diamandis v příštích 15 letech razantní pokles potřeby cestování na velké i malé vzdálenosti. Zejména rozvoj virtuální a rozšířené reality nám nabídne daleko lepší alternativu k stále zárodečným aplikacím typu Skype a Hangout. Virtuální aplikace se technologicky rychle vylepšují a zlevňují, a lidé budou mít velmi dobrou alternativu vůči cestování a nutnosti a potřebě být někde jinde. Fyzickou přítomnost nahrazují virtuální porady a spolupráce nad dokumenty,  vzdálené prohlídky a návštěvy výstav, koncertů, měst, virtuální konfigurace aut, bytu, domu, prohlídky u lékaře, snímání těla pro design obuvi, oblečení,... K poklesu potřeby cestovat přispěje i demografický útlum v bohatých a bohatnoucích zemích nejen Západu.

Pokud si Asie a Afrika projdou v mobilitě naším dvacátým stoletím, Diamandisova radikální prognóza se omezí jen na Ameriku a Evropu, a světové automobilky včetně českých tak nahradí výpadek Západu boomem na jihu a východě. Přeskočí-li ale rozvojový svět etapu našeho neefektivniho modelu užívaní aut – což se děje v řadě jiných oblastí – může se jeho předpověď naplňovat, i když třeba ne takovým tempem.

Nový model? Nový byznysmodel!

Automobilky ale mají ještě jednu velkou šanci, kterou doposud naprosto ignorovaly. Dodnes si vystačily s tím, že nám vyrobily auto, ale jeho prodej, servis, sledování přenechaly někomu jinému. Výrobce mého auta o mně nic neví. Znalost – data – o tom, jak moc, kam a s kým jezdím, kde nakupuji, pracuji, co vyhledávám a objednávám, přenechávají servisům, Applu, Waze, bankám, pojišťovnám... Data jsou ropou jednadvacátého století, která mnohé garážovky proměnila v globální Googly, Amazony, Facebooky, Avasty, Kiwi... Přitom automobilka má naši neuvěřitelnou důvěru: bance svěřujeme peníze, lékaři zdraví, autu každý den život svůj a svých blízkých. Mohou tedy právem očekávat i naši ochotu svěřit jim data o našich životech, práci, zvyklostech, nákupech, preferencích. Mají k tomu fantastický nástroj: obrazovku v autě, potenciálně stejně mocnou jako je obrazovka našeho chytrého mobilu. Samořídící auto se stane víc než prostorem, v němž se přesunuji z místa A do místa B. Stane se prostorem, kde pracuji, komunikuji, objednávám a nakupuji, vyhledávám, vzdělávám se, sleduji informace, zábavu, filmy, hudbu... Málokdo má v jednadvacátém století takovou šanci těžit z exponenciálních technologických trendů a dat, jako autovýrobci. A málokdo ji zatím tak velkoryse zanedbával. Věci se ale mění. Ještě před nedávnem se na akcích sdružení autovýrobců účastníci prezentovali výlučně novými či vylepšenými modely aut. V poslední době se pozornost stočila od nových modelů k novým byznysmodelům. Tedy k modelům sdílení aut podepřené autonomní mobilitou, technologií blockchainu, umělé inteligence, zapojením virtuální a rozšířené reality do vývoje, designu a prodeje... To vše s centrem pozornosti na data, jejich generování, analýzu, využití a monetizaci – zpeněžnění.

Disruptor disruptován?

Jsou skeptici, kteří správně připomínají, že nikdy v historii se z výrobců drožek a dostavníků nestali producenti aut, či z výrobců svíček a petrolejek producenti elektrických svítidel. Disruptorem byl nikoliv ten, kdo nabízel tradiční řešení, nybrž ten, kdo ovládal a rozvíjel novou technologii. To by v případě mobility znamenalo, že bychom vítězné značky budoucí mobility měli hledat nikoliv mezi tradičními výrobci aut, nýbrž mezi firmami typu Google, Amazon, Uber či novými jmény v oboru autotech.

Bude tedy největší disruptor dvacátého století v tom jednadvacátém disruptován? Zdá se, že pravidlo výrobce svíček se nemusí naplnit. Velké automobilky dnes buď nakupují technologickou expertízu, nebo se spojují s velkými technologickými firmami i startupy, a pracují na nových datově orientovaných byznysových modelech. Nás v Česku ale musí zajímat, že tato transformace stávajícího globálního autoprůmyslu, a to i za předpokladu, že proběhne úspěšně, může překreslit geografickou mapu rozmístění vývojových, produkčních a obchodních kapacit. Z mapy i sebelépe prosperujícího autobyznysu mohou zmizet země, které nenabídnou výzkumnou a vzdělávací bázi v oblasti umělé inteligence, virtuální reality, blockchainu, nanotechnologií, senzorů, vstřícnou legislativu pro sdílenou ekonomiku a provoz autonomních aut, infrastrukturu pro elektromobilitu, 5G sítě pro komunikaci mezi autonomními auty a dopravní infrastrukturou, regulační rámec a zařízení pro testování.

Automobilky si poté, co poslaly koňskou mobilitu do historie, ostře konkurovaly – k našemu spotřebitelskému prospěchu. Dnes jim vyrostl nový a vážnější konkurent ze strany technologických společností. A konečně: každému národnímu autoprůmyslu přibyla další a možná vůbec nejnebezpečnější kategorie konkurentů: vlády podporujicí transformaci jejich národního autobyznysu. S konkurencí jiných automobilek se v minulosti musely vypořádat samotné firmy. A tak je to spravně. Ale jednou za století se může přihodit, že transformace a pokračující prosperita klíčového odvětví narodní ekonomiky se neobejde bez aktivních strategií ze strany vlády. V Česku taková situace nastala pravě teď.

Mohlo by vás zajímat

Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptibilita a flexibilita

 • Leadership a kultura
16
0
0

Nová aplikace Googlu prozradí uživateli důvod příchozího hovoru

 • Technologie
103
0
0

Amazon vytváří dvoumiliardový fond pro boj s emisemi

 • Civilizace
234
2
3

Parkování budoucnosti? Revoluce přichází z Ostravy.

 • Technologie
158
0
0

Tajemné rádiové signály z vesmíru se opakují

 • Civilizace
125
0
0

Připravme se na záplavu deepfake videí, strach má i Facebook

 • Technologie
 • Kyberprostor
372
6
2

V naší galaxii může být minimálně 36 mimozemských civilizací, tvrdí vědci

 • Civilizace
122
0
0

Zlínští vědci zkoumali, jak nejlépe skladovat pivo

 • Technologie
 • Civilizace
141
0
0

Vědci umí vyrobit elektřinu z vlhkosti vzduchu za pomoci bakterií

 • Technologie
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
202
0
0

Naděje tlouštíků má jméno BAM15

 • Civilizace
174
0
0

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
484
4
3

6D Focus Innovation Czechia: České bezpilotní letouny zamíří do NATO, pilotovat je…

 • Technologie
193
0
0

6D Stage | Kultivace hodnot v cirkulární ekonomice

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
545
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? Žádné sci-fi,…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
219
0
0

Jak uniknout systémům pro rozpoznávání obličeje na veřejných místech?

 • Technologie
 • Kyberprostor
551
4
0

Přerušovaným půstem ke zdraví a dlouhověkosti

 • Civilizace
303
0
0

Demonstrujícím pomáhají k ochraně soukromí nástroje na maskování identity

 • Technologie
 • Civilizace
 • Kyberprostor
233
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vakcína proti lymské borelióze úspěšně otestována

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
253
0
0

Podcast - Pavel Kysilka: Kvůli koronaviru se nikdy nedozvíme, jak velká by finanční…

 • Leadership a kultura
376
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Shromažďují odpad z vlastní výroby, který by skončil…

 • Civilizace
322
0
0

Proč dezinformace šíří více senioři? Možná byste to neuhádli

 • Civilizace
551
1
1

Plodnost dnešních žen ovlivnili neandrtálci

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
237
0
0

Microsoft nahrazuje novináře umělou inteligencí

 • Kategorie
 • Robotizace a AI
253
0
0

Korejci postavili na blockchainu chytré sdílené parkoviště

 • Smart systémy
 • Smarty city
 • Blockchain
598
2
0

6D Stage | Krize jako příležitost k růstu

 • Leadership a kultura
372
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Obratný robot pro malé prostory – a opět český

 • Technologie
 • Robotizace a AI
258
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Ekoplast? I to je možné…

 • Technologie
344
0
0

Vědci mají první snímek vzniku planety

 • Civilizace
567
2
1

Grafen slibuje revoluci ve výrobě dopravních prostředků

 • Technologie
261
1
0

Slavný neurolog zkoumá, proč jsou zážitky blízké smrti lidem příjemné

 • Civilizace
251
0
0

Petr Beneš: V souladu s vlastním JÁ!

 • Leadership a kultura
461
5
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědecká telepatie je tu. Počítač ovládneme myšlenkou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
321
0
0

Radek Haštaba: 4 Důvody k AUTENTICITĚ. Proč záleží na tom být sám sebou?

 • Leadership a kultura
292
0
1

6D Focus Innovation Czechia: Co mají společného bio-sušenky a plzeňské pivo? Aneb…

 • Smart systémy
 • Civilizace
200
0
0

Objevte 10 nejvíce inovativních materiálů roku 2019

 • Technologie
 • Civilizace
277
0
0

Algoritmus AI inspirovaný tím, jak se učí děti, je výkonnější

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
794
2
0

6D Stage | Blockchainová ochrana dat

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
747
2
0

Švédští vědci vyvinuli novou bionickou protézu

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
271
0
0

6D Focus Innovation Czechia: První český studentský online hackathon v historii se…

 • Technologie
 • Smart systémy
257
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
327
0
0

Umělá inteligence mění zdravotnictví, bleskově počítá buňky a snadno identifikuje…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
750
1
0

Umělá fotosyntéza se může stát Svatým grálem obnovitelných zdrojů

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
318
0
0

Mikroplasty – ekologická časovaná bomba na dně moří

 • Technologie
 • Leadership a kultura
 • Civilizace
338
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědci UJEP zkoumají nanozymy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
380
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Robot Pipeťák potřeboval pomoc – ČVUT opět reagovala

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
346
0
0

Nové ploché objektivy slibují technologickou revoluci

 • Technologie
 • Civilizace
283
0
0

Model umělé inteligence předpovídá, kdy skončí pandemie

 • Robotizace a AI
 • Smart health
433
0
0

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
665
3
2

Tesla umí sama reagovat na semafory a stopky

 • Technologie
 • Smart systémy
670
3
2

6D Focus Innovation Czechia: Nová technologie odhalí COVID19 dříve, než rychlotesty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
357
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Inovativní reaktorový filtr z VŠB umožní snadné dýchání…

 • Technologie
 • Civilizace
292
0
1

Messenger Rooms: Nové videohovory na Facebooku umožní účast až 50 lidem

 • Civilizace
 • IT Inovace
272
0
0

Apple chystá pro své Macy vlastní procesory

 • Technologie
 • Smart systémy
312
0
0

Čína plánuje první letiště pro autonomní létající stroje

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
690
2
0

6D Focus Innovation Czechia: Nový plicní ventilátor CoroVent je připraven k sériové…

 • Technologie
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
340
1
0

Video: 6D Stage | Korona a prosperita

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
200
0
0

Petr Beneš: Proboha, já už chci zpátky do kanclu!

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
2262
15
6

Systém postavený na strojovém učení ohlídá, zda lidé dodržují doporučenou vzdálenost

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1185
5
2

6D Focus Inovation Czechia: Robot Pipeťák z ČVUT pomáhá testovat

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
408
1
0

První kyborgové: Přichází další vývojová fáze lidstva?

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
410
2
0

CRISPR byl poprvé použit ve vesmíru

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1496
3
0

Algoritmy Googlu nově předčí doktory i v detekci rakoviny plic

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1964
1
3

Lyft dosáhl v Las Vegas milníku 55 000 jízd

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
1425
0
2

Dostane Oculus Quest virtuální realitu do každé domácnosti?

 • 3D
 • Virtuální realita
1976
1
1

5 nejzásadnějších AI průlomů v následujících 5 letech

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2542
2
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (23. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
1878
1
0

‚Alexo, změř mi hladinu cukru v krvi‘. Amazon masivně investuje do zdravotnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1916
1
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (11. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
1727
1
1

Grafen překonán? Pozornost materiálových vědců se upírá na zázračný borofen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3420
2
2

Stanford Medicine zveřejnilo výsledky studie Apple Heart Study

 • Smart health
 • IT Inovace
1690
0
1

Podcast – Pavel Kysilka: Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc,…

 • Leadership a kultura
1659
4
2

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (1. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
1777
1
1

Podcast – Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely. Česko musí…

 • Leadership a kultura
1272
1
1

Petr Beneš: Připravme se na budoucnost

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1598
2
1

Google ukazuje, jak rozšířená realita již brzy změní navigaci

 • Kyberprostor
 • 3D
1784
1
3

10 největších výzev současné robotiky

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
1831
3
1

Pavel Kysilka: Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou…

Ve světovém ekonomickém skladišti jsou výbušniny a k explozi stačí jen jiskra. Více než globální nejistoty typu obchodních válek nebo brexitu ale Česko ohrožuje neschopnost vyjít vstříc novým technologiím a radikálně proměnit celou ekonomiku.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2103
5
3

Podcast – Petr Beneš o digitální budoucnosti a jak se na ni připravit

 • Leadership a kultura
1287
2
1

Super rychlý „Replikátor“ z UC Berkley tiskne světlem

 • 3D
 • Smart health
 • IT Inovace
2204
1
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
2162
2
1

Petr Beneš: Přežije peněženka chytrý telefon?

Když v červenci 1987 porazil Australan Pat Cash ve finále Wimbledonu „našeho“ Ivana Lendla a získal tehdy svůj první a jediný grandslamový titul, vyšel druhý den bulvární SUN s titulkem „Cash is better than Czech“. Pro stručné zhodnocení výsledku jednoho z nejlepších finále wimbledonské historie použil novinář parafrázi z finančního světa...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
2104
3
2

Petr Beneš: kilogram, telegram, instagram...

Nedávno jsem rozmlouval se studenty jednoho pražského gymnázia jak technologie – všechny ty instagramy, whatsappy a emoticony – mění naši schopnost domlouvat se. Trochu jsme při tom zabředli do historie a zavadili náhodou o telegram. Ano, myslím ten (vý)dobytek rychlého dorozumívání 70. let minulého století...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart education
2104
4
3

3D biotiskárna z university v San Diegu nově obnoví i poškozenou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2506
3
2

Pavel Kysilka: Sedm schodů na byznysový Olymp

Během několika posledních let se obměnilo osazenstvo trůnu: místo ropných či bankovních kolosů ho obsadily technologické firmy. Které dovednosti nechybějí v žádném hvězdném byznysovém příběhu digitální éry?

 • Leadership a kultura
2388
5
2

Amazon vstupuje do světa blockchainu. Internetový gigant představil dvě nové blockchainové…

 • Leadership a kultura
 • IT Inovace
 • Blockchain
2360
3
1

Petr Beneš: Máma má mísu, my máme maso...

Navzdory pokročilé globální konsolidaci čelí masový průmysl rostoucímu počtu vzájemně provázaných obchodních, etických a environmentálních problémů. K nim se nyní přidávají i politické - od doby, kdy USA a Čína vstoupily do obchodního konfliktu, klesly akcie potravinářské společnosti WH Group téměř o 50%. To vše je impulsem pro startupy hledat nové...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2910
2
1

7 nejzásadnějších trendů a technologických průlomů za rok 2018

Technologický vývoj a byznys trendy v roce 2018 rozhodně nezklamaly. Ať se jednalo o život zachraňující technologie nebo o nové disruptivní byznys modely, jako civilizace jsme se posunuli opět o něco dále. V uplynulém roce jsme však mohli být svědky i několika velmi kontroverzních momentů...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3198
6
3

Patnáct centrálních bank zvažuje vytvoření vlastní digitální měny

 • Civilizace
 • Smart finance
 • Blockchain
2445
2
2

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
2814
5
5

MIT použilo biologický virus pro sestavení supervýkonného počítače

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
2493
2
1

Pavel Kysilka: Kdy přijde ta krize?

Jen jedna věc je prchavější než novoroční předsevzetí: novoroční ekonomické prognózy. S každým blížícím se Silvestrem zaplavují ekonomové média svými prognózami. Jde o zboží, po kterém je velká poptávka; dotýká se přece života každého z nás. Poroste mi příští rok mzda či penze? Jak velký kus mi z ní ukrojí růst cen nebo daní? Bude se dařit mému oboru?...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
2604
3
3

Čína plánuje vybudovat podmořskou kolonii řízenou výhradně umělou inteligencí

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
1942
0
2

Od kvantových počítačů ke kvantovému internetu. Jak na to?

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
2243
4
1

Dubajská policie začala trénovat na kvadrokoptérách od Hoversurfu

 • Smarty city
 • Smart transportation
1979
0
1

Pavel Kysilka: USA hlasovaly přes blockchain

Před pár dny utichl povyk kolem amerických „midterm“ voleb do Kongresu. Do politické historie se ničím zvláštním nezapíší; svými výsledky kopírovaly dlouholeté americké hlasovací stereotypy. Do technologických dějin ale zářez udělají. Část Američanů totiž volila po mobilu a hlavně na technologii, kterou proslavil bitcoin a dalších čtrnáct stovek „kryptoměn“ - na blockchainu.

 • Leadership a kultura
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
2250
2
2

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
3411
3
2

Petr Beneš: Tak co je to vlastně ta disrupce?

Už není skoro dne, kdy bych někde neviděl, neslyšel někoho mluvit nebo psát o disrupci. Nebo disruptivní inovaci. Je to jen další módní slovo? Buzzword? Co se za ním skrývá? Disruptivní inovací se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3506
8
2

Digitální nesmrtelnost: jak přetavit vaše životní data v digitálního avatara?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2109
2
1

Autonomní vodní drony obnovují korálové útesy. RangerBot zabíjí, LarvalBot dává život

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2474
3
2

Šest oborů, do kterých vnese kvantový computing masivní disrupci

Tak jako v 60. letech minulého století supervelmoce soupeřily v dobývání vesmíru, dnes probíhají závody ve výrobě prvního skutečně výkonného a především stabilního kvantového počítače. Vítěz se zapíše do historie jako autor jedné z nejvýznamnějších technologií 21. století.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3413
5
3

Chytrá křižovatka od Hondy umožní samořídícím vozidlům ‚vidět za roh‘

 • Smarty city
 • Smart transportation
3078
4
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
2952
9
6

Jak vypadá automatizace v zemědělství? V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
2941
5
1

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
2863
2
8

Ve studentské kavárně se místo penězi platí osobními daty

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2120
2
3

První síť vzájemně propojených mozků vám umožní posílat myšlenky ostatním uživatelům…

 • Civilizace
 • IT Inovace
2503
3
2

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3030
5
4

Oklahomské supermarkety podepsaly historicky největší obchodní spolupráci v rozvozu…

 • Smart transportation
1581
2
3

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
2402
5
3

Nestlé začalo sestavovat personalizované stravovací plány na základě DNA

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
2885
4
2

Ohromující predikce Raye Kurzweila pro 21. století

Lidstvo se blíží ke zlomovému bodu, který Ray Kurzweil a jiní vizionáři nazývají „singularita“, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí. Podle Raye singularita nastane v roce 2045. Narozdíl od Billa Gatese, Ray je optimista a věří v takzvaný transhumanismus, tedy v jakési spojení mezi stroji a člověkem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3583
8
6

CRISPR vytvořil myši odolné vůči kokainu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2267
3
1

WEF: Stroje budou do roku 2025 provádět více pracovních úkolů než lidé

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2466
4
3

Po Africe budou létat roje geneticky upravených komárů. Jejich cílem je zabránit…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2519
2
1

Nvidia vyvinula AI systém, který umí generovat syntetické 3D skeny rakoviny mozku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
2689
4
0

Na Cambridge University vymysleli metodu, jak vytvořit neomezený zdroj obnovitelné…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
2494
4
1

Umělá inteligence vytvoří nové pracovní příležitosti a každoročně navýší světové…

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2298
5
2

V Hongkongu vyvinuli 4D tisk z keramických materiálů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3535
4
3

Pavel Kysilka: Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí investoři zájem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2355
7
1

Umělé sítnice z grafenu by mohly vrátit zrak milionům lidí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3699
6
1

Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart education
3359
4
2

Jak virtuální realita pomáhá tělesně postiženým lidem přijmout bionické ruce

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
2684
4
3

Tito pavoukovití roboti se vám dostanou pod kůži

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2791
3
0

General Motors spustilo peer-to-peer platformu pro sdílení aut

 • Smarty city
 • Smart transportation
2127
1
1

Ovládnou roboti Hollywood? Robot ztvární hlavní roli v novém filmu Tonyho Kaye

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2519
1
1

Centauro: budoucnost záchranářských robotů

 • Robotizace a AI
2150
0
0

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
2845
1
0

Vzestup virtuálních celebrit

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
3598
2
4

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
3167
5
2

Rozhovor s Pavlem Kysilkou nejen o českém školství

Za hlavní brzdu české ekonomiky považuje ekonom Pavel Kysilka domácí školství. To podle něj připravuje mladé lidi spíše pro 19. století a nikoliv na to, že byznys a celá společnost - pokud mají obstát v konkurenčním boji - musejí předjímat trendy digitálni epochy. Vyučovat se podle něj dá i způsobem, který nezničí iniciativu a touhu po vzdělání.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
3599
2
4

Roboti nyní vypěstují miniorgány z lidských kmenových buněk

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2688
2
2

Pavel Kysilka: Je nám naše budoucnost lhostejná?

Česko potřebuje dobře placené učitele. Pouze tak se podaří na pedagogické fakulty přilákat ty nejlepší a nejnadanější studenty.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
2570
0
5

Ve švýcarské UBS digitálně naklonovali hlavního ekonoma, aby nezmeškal žádnou schůzi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Kyberbezpečnost
3592
3
3

VR kiosky od Amazonu představují budoucnost nakupování

 • 3D
 • Virtuální realita
2709
5
1

Rolls-Royce vyvíjí robotické brouky pro údržbu leteckých motorů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
3052
3
1

Realitní společnost operuje výhradně ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
3191
3
2

Robochirurg poprvé v historii operoval lidské oko

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3358
4
1

Nový niklový materiál u robotů eliminuje potřebu motorků a aktuátorů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
2106
2
1

Umělá inteligence nyní vidí skrz zdi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
3677
5
1

Čína řeší problém stárnoucí pracovní síly obrovskými investicemi do robotizace

 • Robotizace a AI
 • Smart education
2732
1
4

Petr Beneš: Ve vzdělávání nás čeká velká revoluce

Petr Beneš, kouč a spoluzakladatel 6D odpovídal na otázky HN na konferenci HR Leaders, která se uskutečnila v červnu v Bratislavě. Rozhovor je ve slovenštině.

 • Civilizace
 • Smart education
3129
4
4

Blue Origin Jeffa Bezose začne prodávat letenky do vesmíru již příští rok

 • Civilizace
 • Smart transportation
2294
2
1

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3252
4
1

Nová genová terapie by mohla vyléčit poraněnou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2988
4
2

Umělá inteligence od DeepMindu dokáže předvídat a zrekonstruovat 3D scénu z 2D obrazů

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
2185
3
2

Petr Beneš: Proč po korporacích ubývá také startupů?

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat...

1676
4
3

Nový minerální materiál by mohl nahradit neobnovitelnou zubní sklovinu nebo kosti

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3504
2
3

Google Leviska vám dá vědět, kdy dorazí Uber

 • Smart health
2147
1
1

Uber ukázal prototyp svého létajícího taxi. První komerční lety již v roce 2023

 • Smarty city
 • Smart transportation
2259
2
1

5 důvodů, proč se autovýrobci zaměřují na skladování energie

 • Smart transportation
2048
2
3

Ultrazvukoví nanoboti vám vyčistí krev od toxinů a bakterií

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3588
4
3

Vítejte v Jurassic World VR, největší komerční multiplayerové VR hře na světě

 • 3D
 • Virtuální realita
3486
3
1

V Číně vyvinuli nejlehčí materiál na světě! Grafenový aerogel je sedmkrát lehčí než…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5468
2
1

3D tiskárna z Newcastle University jako první vytiskne transplantát rohovky

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3545
4
2

Porsche plánuje v USA vybudovat 500 rychlonabíjecích elektrostanic

 • Smart transportation
1764
2
1

Apple se spojil s Volkswagenem a vytváří své samořídící vozidlo. V autonomní dopravě…

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
2612
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
3412
4
0

Pavel Kysilka: Chcete zbohatnout? Prodávajte 4E!

Přestala lidi nového milénia bavit rozumná kvalita, dostupná cena, a emoce spojené se značkou? Vůbec ne. Ale začali chtít mnohem více.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2831
9
8

Goldman Sachs spustil svou vlastní kryptoměnu USD Coin

 • Smart finance
 • Blockchain
2648
4
1

Člověk a AI se učí jeden od druhého a kvadruplegici ovládají avatary ve videohře…

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
2964
4
3

Vítejte ve skladu budoucnosti, kde 1 000 robotů vyřizuje 65 000 zakázek týdně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3609
4
1

NASA plánuje vyslat na Mars roj dronů ‚Marsbees' k jeho prozkoumání

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2505
2
1

Google oznámil ‚Talk to Books', budoucnost sémantického vyhledávání

 • Robotizace a AI
 • Smart education
2730
2
1

Rukavice pro virtuální realitu umožní nevidomým poprvé ‚vidět' krásy umění

 • Smart education
 • Virtuální realita
3780
4
1

Autonomní roboti od Starship Technologies jsou připraveni vám dovézt oběd do práce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
3716
2
1

Earth BioGenome Project chce zachránit ohrožené druhy. Shromažďuje a kategorizuje…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2190
4
1

China Construction Bank otevřela pobočku, ve které 90% všech požadavků vyřizují roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
3158
2
1

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
3473
2
2

Pavel Kysilka: „Demografie, blbe!“

Vůči vývoji ekonomiky není imunní žádná oblast našeho života. Za ekonomickými ději ale stojí ještě jeden, „mocnější“ faktor, který jimi vládne stejně tak jako byznysem, či politikou.

 • Civilizace
2609
5
5

Nepoužívaná uhelná elektrárna nově poslouží jako zdroj energie pro těžbu kryptoměn

 • Smart energy
 • Blockchain
5956
2
2

Biotechnologický startup vytváří geneticky upravenou ‚superkrev' pro boj s rakovinou…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2997
4
3

Open Meals teleportují „pixelovité“ jídlo prostřednictvím 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4446
4
1

Japonští vědci vymysleli „ultimátní“ metodu pro vytvoření super kvantového počítače

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4000
6
1

Virtuální realita vám ukáže, jaké to je být bezdomovcem v Kalifornii

 • Smart education
 • Virtuální realita
2938
3
1

3D tiskárna vytiskne dům za 4 000 dolarů za méně než 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5151
4
5

Bionické čočky vyléčí šedý zákal a trojnásobně zlepší zrak

 • Smart health
3924
3
6

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
6139
9
13

Nový algoritmus vytvoří film z pouhého útržku textu. Pomůže například samořídícím…

 • Robotizace a AI
2169
3
7

Létající hybridní auto PAL-V Liberty vzlétne nad silnice již příští rok

 • Smart transportation
2962
2
2

Diamandisova XPRIZE vyhlásila soutěž ve vývoji multifunkčního robotického avatara

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3459
2
1

Čínská umělá inteligence od Baidu napodobí váš hlas během minuty

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
3306
3
1

Izraelský startup chce léčit mrtvici a poranění míchy technologií čtení myšlenek

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3964
5
2

Robot z volně prodejných komponentů vyřešil Rubikovu kostku za 0,38 sekundy

 • Robotizace a AI
3109
4
1

Za 29 minut z D.C. do NY? Muskova Boring Company dostala předběžné povolení ke stavbě…

 • Smarty city
 • Smart transportation
3316
4
2

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
4084
6
2

Výrobce legendárních herních konzolí Atari se zaměřuje na blockchain a zakládá svou…

 • Smart finance
 • Blockchain
2847
7
1

Vodafone a Nokia zřídí na Měsíci 4G mobilní síť. Zařízení dopraví Muskova raketa…

 • Civilizace
 • Smart transportation
3444
3
1

Rozhovor: Pavel Kysilka – Státy opakovaně selhávají, v ekonomice nemají co pohledávat

V Ekonomickém ústavu jsme se v užší skupině polotajně věnovali transformaci socialistických ekonomik na tržní, a v přelomových dobách po listopadu 1989 jsme tak měli celkem jasno. Extrémně složité ale bylo o transformační vizi přesvědčit společnost a politicky ji prosadit v relativně krátkém období po listopadu...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3776
2
1

Nová 3D tiskárna tiskne v samotném procesu navrhování a za pomocí rozšířené reality

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
3428
3
0

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3834
4
0

Pavel Kysilka: Průměrnost versus excelence

Exponenciální tempo technologických inovací odlišuje 21. století od všech předchozích. Přesto v něm o úspěchu jednotlivců, firem a celých ekonomik budou rozhodovat sociální dovednosti. Více než kdy v minulosti.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3525
6
3

DNA nanoboti z Číny přesně zaměří a zničí nádor

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3704
4
1

Vědci nasadili kudlance nábožné 3D brýle a objevili novou formu stereoskopického…

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
4899
3
1

Jedlá tetování na potravinách budou monitorovat čerstvost produktů a váš zdravotní…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3806
2
1

Světelný 3D tisk? Fyzici vytvořili 3D projekce ve stylu Star Wars

 • 3D
 • Virtuální realita
3727
2
1

NASA, blockchain a kryptoměny

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Blockchain
3566
3
1

Dron v Austrálii zachránil tonoucí plavce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
3557
1
1

Pavel Kysilka: Bitcoin: diamant pod nánosem bláta

Rok 2017 udělal z bitcoinu – původně z hračky technologických fandů a sázky spekulativních investorů – téma „hospod a ulice“. Psychóza a manipulace vyhnaly jeho cenu do výše, která z řady lidí udělala korunové miliardáře. Z některých natrvalo, z jiných aspoň na pár dní.  

 • Smart finance
3206
4
11

Nové umělé protézy zprostředkují až 100 hmatových citů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
4360
3
1

Diamantově tvrdý materiál z dvouvrstvého grafenu umožní vývoj super tenkého brnění

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2782
3
1

Petr Beneš: Puberťáci s nálepkou Z vstupují na scénu

Poslední tři čtyři roky se z každého druhého „bórdrůmu“ ozývalo unisono: „Co vlastně chtějí ti mileniálové? Proč pro ně nejsme atraktivní? Jak s nimi máme komunikovat? A zajímají je vůbec ty naše služby?“ Kolik otázek, tolik odpovědí. Nevím, co zde bylo dřív, zda vejce nebo slepice, ale internet je zaplaven kupou článků...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4512
8
4

Chytré senzory od AT&T budou monitorovat stabilitu mostů. Inspirace pro pražský magistrát?

 • Smarty city
2645
3
2

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4545
3
1

Nový Hyundai poháněný vodíkem ujede na jedno rychlé nabití dále než Tesla

 • Smart transportation
2611
2
1

Konec otravných front před pokladnou. Walmart digitalizuje retailové nakupování

 • Smarty city
3022
3
0

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4901
7
3

AI od Microsoftu předpovídá, zdali CRISPR udělá chybu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3930
7
2

Bio implantát inspirovaný pavoučími vlákny mění doručování inzulinu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3590
2
1

WhatsApp zaznamenal nový rekord: Na Nový rok bylo posláno 75 miliard zpráv

 • Leadership a kultura
2252
2
1

Nová technologie od Nissanu vám umožní ovládat auto prostřednictvím své mysli

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
4313
4
1

Metoda cíleného genetického inženýrství CRISPR nově zabrání i ztrátě sluchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3837
4
1

Ve francouzském Bordeaux chytají nebezpečné řidiče drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
3755
2
1

Pavel Kysilka: Nezadusit se ve vlastní šťávě

V české ekonomice se vynořuje nemoc zvaná nerovnováha. Dokážeme se s ní vyrovnat, nebo závod s časem prohrajeme a dočkáme se ztráty růstu a nezaměstnanosti?

 • Leadership a kultura
2713
9
8

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt varuje: Amerika může přijít o prvenství v závodu o…

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2998
4
6

Mikroboti z řas ve vašem těle odhalí a zneškodní nemoci

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3619
5
2

Roboti měknou. Doslova

 • Robotizace a AI
2157
4
7

Mozkové implantáty americké armády vám změní náladu. Elektrickým výbojem

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
4338
1
3

Petr Beneš: To jsem Já, tvoje bezpohlavní IDA...

S virtuální epochou po letech znovu ožívá i IDA. Tedy nikoliv lehce smrdutá lázeňská voda nevábné chuti, ale IDA jako Inteligentní Digitální Asistent(ka)...

 • Robotizace a AI
2927
4
2

Ropný gigant se adaptuje. Shell bude na svých pumpách nabízet super výkonné elektrostanice

 • Civilizace
 • Smart energy
2927
3
3

Farma na řasy chce zvrátit vymírání ryb v oceánech. Dokonce i za pomocí Absolut Vodky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5107
2
1

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
3508
1
2

Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst.

 • Leadership a kultura
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5391
6
2

Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče videoher?

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
3554
1
1

Nová metoda 3D tisku vytiskne i funkční elektronické obvody

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6086
3
2

Starbucks jde proti proudu. Zavírá své online obchody a zaměřuje se na osobní prožitek

 • Leadership a kultura
2330
2
2

Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená mimo jiné proaktivitu, otevřenost...

 • Leadership a kultura
3287
6
9

3D gel vypěstuje dostatek kmenových buněk pro léčbu mozkových chorob

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3722
3
3

Odemkněte dveře rukávem. Nová technologie skladuje data ve vašem oblečení a bez elektroniky

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
 • Smart energy
4659
1
1

Simulátor s rozšířenou realitou vám umožní ovládat virtuální dron ve vašem obýváku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart education
4795
1
1

Petr Beneš: Blockchain? Řetězy? 
Ne, to není povinná zimní výbava...

Blockchain je technologie distribuované databáze, jejíž unikátnost spočívá v tom, že jednou pořízené záznamy nelze zpětně editovat a tudíž zůstávají uvedeny v historii až do skonání internetu. Ámen.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Smart energy
6976
5
10

Systém umělé inteligence umí číst mysl a dekóduje, co človek vidí

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
4249
1
2

Pavel Kysilka: Nekonkurujme robotům

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné být manažerem, a ještě sledovat všechny důležité inovace ve svém oboru. Když je ale neovládneme, namíří je konkurence proti nám!“

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3948
6
3

FDA schválila použití robo-chirurgů pro minimálně invazivní chirurgické operace

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3573
2
2

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3387
2
2

Roboti nabírají na síle. Nové umělé svaly uzvednou až tisícinásobek své vlastní váhy

 • Robotizace a AI
 • 3D
3376
1
2

Jak umělá inteligence zvýší vaše prodeje

 • Robotizace a AI
3687
3
2

Ve zničeném Portoriku obnoví mobilní pokrytí balóny od Googlu

 • Civilizace
3168
2
2

Vědci obdarovali roboty hmatem

 • Robotizace a AI
2492
3
6

Finští vědci vytvořili jídlo z elektřiny. Je toto konec všech hladomorů?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4539
3
4

Obrovský kvantový úspěch. Mezi Pekingem a Vídní proběhl první „kvantový“ videohovor

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4318
7
3

Vyzkoušejte si kompletní 3D rekonstrukci svého obličeje z 2D snímku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4964
3
3

„Molekulární“ robot umí stavět a skládat molekuly

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3408
2
2

Robozubař poprvé v historii úspěšně implantoval zub z 3D tiskárny lidskému pacientovi

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4134
4
1

Origami dron doručí zásilku do 500g s centimetrovou přesností

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3216
3
1

Maria Staszkiewicz: Krásné nové peníze

Budoucnost financí už není v našich peněženkách, ale zašifrovaná v našich mobilech. Spekulanti vládnou trhům, banky opustily svou funkci, celý mízní systém kapitalismu se rozbil a pacient začíná kolabovat. Finance, jak je známe, hledají nový význam a jejich novou evoluční fázi přinesou moderní technologie.

 • Smart finance
 • Blockchain
4080
3
4

Švýcarští vědci ničí rakovinu uměle vytvořenými viry

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3774
3
1

Jak umělá inteligence lidem dopomůže k lepším pracovním výkonům

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4051
3
2

Pavel Kysilka: Bohatství v digitálním věku

Málokterý jev dozná v digitálním věku tak dramatických změn jako bohatství. To platí jak pro jeho distribuci ve společnosti, tak pro jeho tvorbu.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4093
6
8

Elon Musk převrací dopravní průmysl. Opět.

 • Civilizace
 • Smart transportation
3445
2
2

Bezpilotní letadla ušetří leteckému průmyslu 35 miliard dolarů ročně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3648
1
1

Vědci vynalezli akustické antény, vhodné pro mozkové implantáty

 • IT Inovace
2672
2
3

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4449
4
1

Blizzard a Deepmind vydali speciální verzi StarCraft II pro vývoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
3165
3
3

V indickém Bengaluru vysadí les za pomocí speciálních sázecích dronů

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3719
3
2

Estonsko chce prostřednictvím ICO založit svou vlastní digitální měnu Estcoin

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Blockchain
3890
2
1

Hlasoví asistenti od Amazonu a Microsoftu budou nově komunikovat mezi sebou

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3667
2
1

F.D.A. schválila první léčbu leukémie prostřednictvím genetického inženýrství

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3879
5
2

Pavel Kysilka: V čem se vizionáři mýlí

Ze Sillicon Valley vycházejí veleúspěšné technologické inovace, které mění naše životy, práci a podnikání. Od vizionářů, největších jmen a celebrit „Křemíkového údolí“ se ale občas dočkáme i nápadů, které nemohou přečkat test času.

 • Leadership a kultura
3390
4
2

Muskův Hyperloop pokořil rychlost 355 kilometrů za hodinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Smart transportation
4153
3
1

Udělá umělá inteligence z Amazonu nejstylovějšího módního designera?

 • Robotizace a AI
2778
2
1

Roboti dohánějí lidstvo

Virtuální asistenty se z mobilů a počítačů stěhují do dalších zařízení ovládaných hlasem, kterých přibývá rychleji než jejich uživatelů.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3327
2
2

Tesla chce v Nevadě testovat nové samořídící elektrokamiony

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3021
2
2

Čína zažívá rozmach online rozpoznávání obličejů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
3903
2
3

Naděje pro slepce? Kamera přenese vizuální informace přímo do mozku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3931
6
2

První telefon na světě, který nepotřebuje baterii. Energii sbírá z rádiových vln

 • IT Inovace
 • Smart energy
3559
2
3

3D samoléčící gel vám ušetří tisíce za opravu prasklých displejů

 • 3D
3847
2
2

Šampioni Doty 2 byli poraženi Muskovou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
2420
3
3

Microsoft oznámil podporu pro vývoj nových blockchainových projektů

 • IT Inovace
 • Smart finance
3820
2
2

Nové revoluční senzory obohatí smartphony o plnohodnotnou rozšířenou realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
3085
2
3

Umělá inteligence vyvíjí svou vlastní řeč. Měli bychom ji zastavit?

 • Robotizace a AI
4016
2
3

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5049
4
4

Bezpilotní letadla by se mohla stát realitou dřív, než si myslíme

 • Smart transportation
3005
5
0

Vědci uložili a úspešně přehráli film nahraný do DNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3899
3
2

Limonáda, která neškodí zdraví? Zkuste tu virtualní!

 • Virtuální realita
2703
1
1

Ruka s očima a umělou inteligencí je nadějí po amputacích

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4571
1
1

Umělá inteligence odhalí zavčas Alzheimerovu nemoc

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3732
2
1

Je to tady! Rok po schválení první genetická léčba!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4226
6
1

Indie chce mít do 13 let pouze elektroauta

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4347
1
2

Jak vám umělá inteligence vylepší šatník

 • Robotizace a AI
3319
2
3

Děsivý robot vám provrtá lebku za 2 minuty. A zachrání život.

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4263
3
1

Umělá inteligence poráží lékaře v předvídání infarktu

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3539
6
2

Na blockchainu vznikla energetická síť pro malé výrobce a spotřebitele

 • Smart energy
 • Blockchain
3994
4
3

Vzduch: zdroj vody budoucnosti?

 • Civilizace
2616
31
1

Svět bez mobilů se přibližuje

 • Robotizace a AI
3552
3
2

Nové využití grafenu. Odhalí počínající nádor!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3599
5
4

Pohyb těla napájí senzory i hodinky

 • Smart energy
3316
3
1

Jak se stát nejobdivovanější firmou? Kopírujte Teslu a Muska!

Nedávná anketa Petera Diamandise, ve které hlasovali uživatelé Twitteru o „nejinovativnější firmě dneška“, přinesla jednoznačného vítěze mezi čtyřmi finalisty.

 • Leadership a kultura
2845
1
1

Nová kvantová technologie zbaví svět padělků

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
4583
3
1

Solární energie po celém světě dramaticky zlevňuje. V Indii 1 watt za 65 centů

 • Civilizace
 • Smart energy
3159
2
4

Startup uzavřel partnerství s Rwandou. Jejich drony rozváží krev nemocnicím

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4098
0
2

Revoluce v potravinářství. Německý startup chce vertikální minifarmu do každého supermarketu

 • Civilizace
 • Smarty city
4266
2
1

Student za pomocí Wi-Fi vytvořil 3D hologram lidí z vedlejší místnosti

 • 3D
 • IT Inovace
7072
2
4

Nové samořídící nákladní automobily od Volva zvýší produkci cukrové třtiny

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3566
2
1

Vědci z Curychu posouvají možnosti 4D tisku

 • Robotizace a AI
 • 3D
4177
4
1

7 technologií, které již obrací svět vzhůru nohama...

Pojďme se podívat, které inovační trendy obrátí v nejbližsích letech světovou ekonomiku naruby a jaké finanční hodnoty vytvoří na globálních trzích...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
7696
14
17

Senzory odhalí a lokalizují střelbu ze zbraně. Pomůžou tak dopadnout pytláky

 • Smarty city
 • IT Inovace
3580
3
1

Intel předpovída samořídícím autům 7-mi bilionovou budoucnost

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4382
3
2

Ovládne Microsoft svět kvantových počítačů?

 • Civilizace
 • IT Inovace
4002
3
3

Umělá inteligence porazila nejlepšího hráče ve starověké hře GO

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4239
4
5

Nástup robocopů

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4635
3
2

Tento revoluční „živý“ oblek se přizpůsobí vaším potřebám

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4633
2
2

První autonomní loď s elektrickým pohonem vypluje již v roce 2020

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4735
2
3

Umělá inteligence pomohla unesenému dítěti najít svou rodinu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3476
3
1

Technologie odezírání ze rtů nahradí psaní hesel

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
3823
3
2

Vědci prostřednictvím techniky genetického inženýrství odstranili virus HIV-1

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3900
8
2

Flippy je šikovný robokuchař a každý den se zlepšuje

 • Robotizace a AI
3644
2
1

Češi pomohli vytvořit chytrý protirakovinový orgán

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4760
7
3

Německý průmysl sází na umělou inteligenci a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4503
4
2

Zatočte si volantem a sešlápněte plyn dokud ještě můžete!

Digitální disrupce přinese v následujících letech obrovskou změnu do většiny oblastí našeho života, ale jednu z největších proměn lze čekat v oblasti dopravy. Na informačním portálu 6DHub.cz se často věnujeme dopravním trendům. Publikovali jsme celou řadu článků o tom, co chystá Elon Musk v Tesle, co plánuje Google se svojí divizí autonomních...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4949
6
7

Osmnáctiletý student vynalezl podprsenku, která odhalí rakovinu prsu

 • Smart health
3921
7
3

Startup OtoSense daruje autům sluch

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3653
3
1

Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

 • Smart education
 • Virtuální realita
5061
5
1

„Pštrosí“ robot posouvá hranice dvounohých robotů

 • Robotizace a AI
3255
3
2

Rozhovor: Pavel Kysilka – Připravenost autoprůmyslu na digitální epochu

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4788
6
6

JPMorgan se transformuje. Chce uspět v digitálním věku

Mnozí experti a investoři vidí blízkou budoucnost bankovnictví černě. Několik bank však vzalo svoje přežití v digitálním věku vážně, a spustilo rozsáhlý transformační program postavený na agresivní strategii adopce nejmodernějších technologií. Nejnověji i americká jednička JPMorgan.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4424
5
2

Velký průlom v uchovávání orgánů zachrání desítky tisíc životů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4378
4
3

Sedric - budoucnost samořídících VW

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5657
3
2

Zpívající plakáty, mluvící trika: rádio z každodenních předmětů

 • Smarty city
 • Smart transportation
4863
3
2

Voda jako palivo zítřka

 • Civilizace
 • Smart energy
4851
4
2

Robot Baxter nepotřebuje pokyny, čte je z naší mysli

 • Robotizace a AI
3013
2
2

IBM zpřístupnil na cloudu svůj kvantový procesor

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5018
4
3

Tesla v roce 2017 zdvojnásobí počet dobíjecích stanic pro elektromobily

 • Smart energy
 • Smart transportation
7947
2
2

DNA úložiště již na 85% teoretického limitu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3566
2
2

Vědci potvrdili vývoj plodu jehněte v umělé děloze. Budou následovat lidé?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3694
3
1

Zázračné krevní cévy z 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5582
4
2

Umělá inteligence spolehlivě ukáže, jak jste vypadali a budete vypadat

 • Robotizace a AI
2860
2
1

Chytré kreslení od Googlu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4309
3
3

Tesla předčila General Motors a stává se nejhodnotnější americkou automobilkou

 • Smart transportation
5810
3
1

Hybridní letadlo otevírá dveře elektropohonu do letecké dopravy

 • Smart transportation
3637
5
1

Invaze robotů

Robotizace hluboce zasáhne byznys, způsobí otřesy na trhu práce a bude útočit na konkurenční výhody české ekonomiky. Aby nás nečekal hospodářský pokles, musíme se posunout k vyšším rolím, jak po tom volal už Tomáš Baťa.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5267
9
7

Armáda malých robotů roztřídí až 200 000 balíků denně

 • Robotizace a AI
4556
3
5

Ochrnutý muž ovládá svou ruku pomocí myšlenek

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Virtuální realita
5388
3
1

Revoluční chytrá sluchátka přeloží až 37 jazyků

 • IT Inovace
4552
3
3

Konec spaní s nebezpečnými roztoči

Každý z nás podléhá iluzi, že ví, s kým sdílí svoji postel. Většina lidí bude překvapena zjištěním, že jsme hostiteli obrovského množství nebezpečných postelových vetřelců - roztočů, kterým svým tělesným teplem, vlhkostí dechu a odpadem...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5506
4
2

Nanooptika budoucnosti od české IQ Structures

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4042
3
3

Koupí Apple Teslu a bude Elon Musk jeho novým CEO?

 • IT Inovace
5637
7
9

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5382
4
3

Bitcoin bude do léta akceptovat v Japonsku už 260 000 obchodů

 • Smart finance
4282
1
2

Microsoft plánuje ovládnout trh s propojováním automobilů

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
16670
2
2

Dostanou se nám čipy pod kůži?

Startupový inkubátor Epicenter ze Stockholmu se tento týden ocitl v epicentru pozornosti médií z celého světa. Vedení společnosti navrhlo pro jejich skoro 700 zaměstnanců nechat si dobrovolně implantovat pod kůži mikročip...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
6430
4
5

Ruská 3D tiskárna Apis Cor vytiskne dům za 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
7877
3
5

Auta by již brzy mohla být poháněna biopalivem z odpadních vod

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
 • Smart energy
5320
1
1

Interaktivní projektor od Sony promění jakýkoliv rovný povrch v dotykový displej

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3415
3
2

Jaderné palivo z oceánů poskytne energii na deset tisíc let

 • Civilizace
 • Smart energy
4712
5
2

Nový metamateriál umí vytvořit hologramový obraz

 • 3D
 • IT Inovace
3753
2
1

Jak big data dokážou zjednodušit a zlevnit obnovu přirodních ekosystémů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
3740
2
1

Virginie jako první stát přijala zákon umožňující doručování roboty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4500
4
2

San Diego se díky internetu věcí stává chytrým městem

 • Smarty city
 • IT Inovace
4458
2
1

Sluneční energii lze již získávat bez solárních panelů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4208
5
3

Kurzweil: „Singularita nastane v roce 2045“

 • Robotizace a AI
8440
4
7

Levná a bezpečná baterie pro domy a auta ze Stanfordu

 • Smart energy
7642
4
3

Revoluční nanotisk z tekutých kovů posouvá možnosti elektroniky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3905
3
1

Levné a věrné 3D modely orgánů z dílny polského studenta

 • 3D
 • Smart health
4780
2
2

UPS testuje rozvoz dodávkovými auty s drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4841
5
4

Není vaše dítě schopné pravidelné školní docházky? Pošlete za něj robota

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3640
3
1

Revoluční nanotyče mohou naprosto změnit trh s displeji

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3848
6
2

Disrupce na třetí

Umělá inteligence nahradí lékaře, učitele a jednou dokonce i programátory. Elon Musk se ale mýlí, když se domnívá, že kvůli tomu bude muset být nevyhnutelně zaveden zaručený základní příjem pro všechny.

 • Robotizace a AI
5485
9
8

Vědci vytvořili novou formu hmoty: časové krystaly!

 • Civilizace
3972
5
1

Tyto revoluční brýle se automaticky přizpůsobí vašemu zraku

 • Smart health
4059
4
2

Nová technologie zneviditelňuje brýle pro virtuální realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
4503
2
1

Dramatické vylepšení 3D hologramové technologie

 • Virtuální realita
3402
3
2

Obří větrná turbína překonala světový rekord

 • Civilizace
 • Smart energy
4282
5
1

Počítač porazil profesionální hráče pokeru. Češi ho totiž naučili blufovat

Začalo to piškvorkami. Pak se superpočítače o velikosti menšího bytu naučily vrhcáby i­ hru králů – šachy. Loni svět šokovala umělá inteligence, která vítězí v populární asijské stolní hře go a teď se křemíkoví gambleři dostali na novou úroveň.

 • Robotizace a AI
2812
6
3

První robotická léčba ucpaných cévek oční sítnice

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4630
7
2

První konstrukční plán na kvantový počítač na světě

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5096
8
3

Umělá inteligence se učí psát svůj vlastní kód tím, že krade z jiných programů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4017
6
2

Ford investuje miliardu dolarů do startupu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4627
4
1

Český SimpleCell expanduje s infrastrukturou pro Internet věcí do dalších 4 zemí

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Smart energy
4870
5
3

Bank of America otevírá bankovní pobočky bez zaměstnanců

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
 • Virtuální realita
5630
6
4

Produktivita vzrostla o 250% po té, co nahradili 90% zaměstnanců roboty

 • Robotizace a AI
3994
6
1

Hydrail - první vlak s nulovými emisemi jehož jediným odpadem je pára

 • Smart transportation
3673
4
1

V Japonsku vznikla téměř plně robotizovaná rostlinná farma

 • Robotizace a AI
 • Smart energy
5390
4
1

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
4808
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
4096
4
1

Nový autopilot Tesly sníží nehodovost až o 90%

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4056
2
1

Umělá a lidská inteligence se sbližují

 • Robotizace a AI
4027
4
2

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
5240
7
3

O Rock&Rollové síni slávy se hlasovalo na blockchainové mobilní aplikaci

 • Kyberbezpečnost
3890
6
3

Roboti indického GreyOrange disruptují logistiku

 • Robotizace a AI
3681
2
1

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4506
5
4

AI se vyrovnala specialistům v diagnóze nádorů kůže

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4295
6
2

Materiál promění díky slunečímu svitu vodu v pitnou

 • Civilizace
 • Smarty city
4078
3
2

Hydrogelový robot umí chytit rybu a asistovat lékařům

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4884
4
1

Děti s leukémií byly vyléčeny geneticky upravenými lymfocyty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4087
5
3

AI umí revidovat dvacet typů obchodních kontraktů

 • Robotizace a AI
3506
8
1

Výrobci Vespa skůtrů představili „robokufr“

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4741
4
1

Umělá inteligence poráží pokrové profesionály

 • Robotizace a AI
3197
4
3

Čína vyhlásila válku uhelnému průmyslu

 • Civilizace
2124
2
1

Hlasová analýza odhalí nemoci

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4071
4
1

Výzkumníci probudili v grafenu supravodivost

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3297
2
3

Umělá inteligence se učí vytvářet umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
4131
4
3

Posilování státu nahrává hackerům

 • Kyberbezpečnost
2467
2
1

CEPI spojuje zdroje pro boj s globálními zdravotními hrozbami

 • Civilizace
 • Smart health
3642
1
1

Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady

 • Civilizace
 • Smart energy
3962
1
3

Řiďte jakýkoliv Cadillac chcete a kdy chcete

 • Smart transportation
2978
3
1

Autonomní doprava se učí i z Grand Theft Auto V a Google Street

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4561
4
1

První samořídící létající auto Airbusu vzlétne už letos

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3642
3
3

Čtrnáctiletý Ind vyvíjí pro vládu dron na detekci min

 • Robotizace a AI
2600
1
2

Syntetické kmenové buňky bez rizik a komplikací

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4056
5
1

Mikrorobot dodal chemoterapii přesně do postižené tkáně

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4798
2
1

MIT vyvinul adaptivní 3D tisk

 • 3D
4616
0
4

Regenerace vnější srdeční stěny pomocí kmenových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4216
1
2

Flotila dronů je inteligentním samořízeným rojem

 • Robotizace a AI
2579
1
1

Mycelium jako náhražka cukru v potravinách

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4560
2
1

AI předvídá selhání srdce a zachraňuje životy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4059
0
1

Software od MIT umožňuje sestavit si vlastní dron na míru

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5192
0
1

Materiál s naprogramovaným chováním a reakcemi

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3774
0
5

Indická vláda nabízí jednoduchou aplikaci pro mobilní platby

 • Smart finance
2419
0
2

Dechový nanotester odhalí 17 nemocí na bázi AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4478
0
1

Londýnští vědci naučili zuby opravovat vlastní kazy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7105
5
4

Anonymizovaná umělá inteligence na cloudu zatápěla mistrům Go

 • Robotizace a AI
2654
0
1

Nemocnice budoucnosti vznikne tento rok v australském Queenslandu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5052
1
1

V lednu vyjedou na silnice samořídící minivany Waymo

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3680
0
1

Víte jak vytisknout 3D vlasy, kartáče nebo kožešinu?

 • 3D
2486
0
1

Nespolehlivost v dodávkách solární energie vyřeší virtuální elektrárna

 • Smart energy
3086
2
1

Pošle datová analytika vaše letité obchodní instinkty do starého železa?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4180
0
1

Bioinženýři dokáží pomocí CRISPR pozměnit po DNA také i RNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4055
3
1

Umělá inteligence produkuje realistické zvuky, které dokáží ošálit člověka

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
3306
0
2

Simulační technologie pro videohry slouží jako dispečer pro autonomní taxi

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4368
0
1

Robot dokáže vytisknout 3D pizzu za méně než 5 minut

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart health
5353
2
1

Airbus představuje 3D-tištěné letadlo

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart transportation
4953
0
1

Můžete skutečně identifikovat rakovinu prostřednictvím vyhledávače?

 • Smart health
 • IT Inovace
4565
2
1

KnuPath - nový 256 jádrový chip urychlí rozvoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3687
0
1

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
4944
1
2

3D systém tiskne online současně již s vaším designem

 • 3D
3396
0
2

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského rozhodování

 • Robotizace a AI
4686
3
3

Jeff Bezos chce stavět průmyslové zóny ve vesmíru, aby uchránil Zemi

 • Civilizace
 • Smarty city
 • IT Inovace
5981
0
1

Connect propichuje sociální bubliny

Technologický pokrok dnes ani v minulosti nijak nezměnil hluboce zakódovanou povahu lidského druhu. Pouze našim přirozeným vlastnostem a sklonům dával mocný nástroj, nebo naopak brzdu. Knihtisk, noviny, kinematografie, televize, YouTube, Wikipedie...

 • Civilizace
3745
2
2

Nový materiál zničí bakterii E-coli za 30 sekund

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6465
1
2

Volley je inteligentní roboprofesor

Učící aplikace, "roboučitelé", jsou jednou z dominantních podob procesu vzdělávání blízké budoucnosti. Počet žáků a studentů na učitele globálně vzrůstá. Pasti zaostávání platů pedagogů...

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5065
2
5

Program Magenta od Googlu složil svou první píseň

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5233
5
2

Upoutávka Microsoftu na HoloLens vypadá jako vytržená ze sci-fi filmu

 • 3D
 • Virtuální realita
3332
5
1

Nicola předvedl elektrický tahač Class 8

 • Smart transportation
3228
1
1

3D vytištěná ruka umožňuje mladíkovi po amputaci hrát znovu basketbal

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5931
1
2

Bláznivý nápad Elona Muska jak zůstat krok napřed před diktátem umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
5228
3
2

Google DeepMind zpřístupnil platformu pro umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
2889
2
3

O knihy v Singapurské knihovně se starají roboti

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
4579
0
1

Superrychlý počítač se stal japonskou strategickou prioritou

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4225
2
1

Budoucnost produkce potravin bude řídit umělá inteligence

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5659
2
1

První mobilní pásová 3D tiskárna betonových staveb

 • 3D
 • Smarty city
13187
2
2

První betonový most na světě z 3D tiskárny

 • 3D
 • Smarty city
4860
3
2

Cenově dostupný přiléhavý oblek digitalizuje pohyb těla

 • Smart health
 • Smart education
 • Virtuální realita
5153
2
1

Mozek prostřednictvím EEG čepice ovládá robotickou paži

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6233
1
1

Země ohrožené klimatickými změnami usilují o 100% obnovitelné energie

 • Civilizace
 • Smart energy
3539
2
1

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4967
3
1

3D adidasky v prodeji

 • 3D
2982
5
1

Silly Putty s grafenem monitoruje srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4208
2
2

Termoelektrický nátěr vyrábí elektřinu ze zahřátých objektů

 • Civilizace
 • Smart energy
3997
3
1

Strojové učení inteligentně surfuje po webu

 • Robotizace a AI
2405
1
3

Magnety zbavují krev bakterií

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5105
5
2

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5394
1
1

Objev mechanizmu agresivních nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3613
0
1

Výroba průlomové nanobaterie HE3DA odstartovala

Jak jsme s předstihem avizovali, 19.12. slavnostně odstartovala v Letňanech komerční výroba revoluční nanobaterie HE3DA. Za českým patentem stojí Jan Procházka, kterému se podařilo pro jeho realizaci získat české investory...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
6162
3
2

Hmatová dimenze VR od Ultrahaptics

 • Virtuální realita
2879
0
1

Nejmenší magnet na světě z Olomouce s širokým využitím

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4409
3
1

Puška naplněná roztokem kmenových buněk léčí popáleniny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4075
1
1

Waymo je divizí Googlu pro samořídící auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5081
4
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6430
0
2

Proslulý Vinod Khosla věří v brzký zánik 80% IT pozic

 • Robotizace a AI
4370
4
2

Umělá svalovina z 3D tiskárny MIT

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4546
2
1

AI překonává odborníky při identifikaci mentálních nemocí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4146
1
1

Pozlacený DNA řetězec je elektrovodivým nanoobvodem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4057
2
1

Umělá inteligence poráží v Civilizaci své lidské protihráče

 • Robotizace a AI
3611
4
4

Amazon zcela mění způsob nakupování v maloobchodech

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4717
4
4

Nanobaterie nabije mobil za pár vteřin a vydrží týden

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
5004
2
1

Česká HE3DA zahájí výrobu převratné nanobaterie

Vícekrát jsme už v 6D Hub psali o velkých inovačních závodech v oblasti skladování elektřiny. Investují do nich neuvěřitelné částky nejen velká jména, jako Tesla, ale i renomované vědecké instituce, třeba MIT a samozřejmě dlouhá řada startupů. Na zásadní pokrok čeká nejen oblast elektroautomobilů...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5913
3
4

Metamateriálová mikroelektronika bez polovodičů

 • IT Inovace
2766
0
2

Nejefektivnější superpočítač na světě od Nvidia

 • IT Inovace
2328
1
2

Supercomputer napájený solarem a stejnosměrným vedením VN

 • Smart energy
3122
0
2

Nová léčba poškozených buněk srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4681
1
2

Pitná voda a topivo z odpadů vepřína

Český Výzkumný Technologický Institut má funkční a ekonomicky návratné řešení recyklace prasečí kejdy. Nanofiltrací vytěží z nevábného odpadu boubelatých vepřů vodu, která je pitná i pro člověka...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3822
4
13

První fotonický neuromorfický čip pro AI

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3412
0
1

Lék může přeprogramovat buňky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4158
2
1

Umělá inteligence uhodla pořadí čtyř prvních koní

 • Robotizace a AI
2269
0
1

Milník v komerční genetické léčbě?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4226
4
2

Česko a autoprůmysl

Budoucnost českého autoprůmyslu - a vzhledem k jeho váze do značné míry i prosperita naší ekonomiky - budou vystaveny vážnému testu . A to hned ve dvojím směru. Za prvé: dnešní prosperita celého českého průmyslu...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4739
1
5

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
5331
2
3

Česko a vzdělání pro digitální věk

Wayne Gretzky kdysi namaloval hranici kvality mezi hokejisty: dobrý hráč je tam, kde je puk; skvělý je tam, kde puk bude. V české ekonomice od Aše po Opavu narazíte na řadu skvělých hráčů. Příběh několika z nich - namátkou třeba z oboru nemocničních lůžek, kyberpezpečnosti, klasické hudby, sportu - je naštěstí všeobecně známý...

 • Leadership a kultura
 • Smart education
3886
1
3

Paralelní digiměna ve Švédsku?

 • Smart finance
3007
0
0

Učící se stroj překonává lidskou schopnost odezírat ze rtů

 • Robotizace a AI
3211
0
2

Superléčivá high-tech gáza z leteckého polymeru

 • Robotizace a AI
3398
0
0

Virtuální chutě a kousání z ústní elektrody

 • Smart health
 • Virtuální realita
4123
1
1

Nanobionický špenát sdílí informace o znečištění či suchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2531
0
0

Smartphonová souprava k indikaci nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3791
0
0

Robot s plícemi pomáhá odhalit záhady problémů kuřáků

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4247
0
0

Revoluční nanotechnologická miniaturizace pro elektroniku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
2987
0
0

3D scanování, mapování, měření a AR v iPadu

 • 3D
 • Virtuální realita
5278
0
1

Světelný panel z Virginia Tech je průlomem v recyklaci světla

 • Smarty city
 • Smart energy
3839
0
0

Molekulární nanorobot ověnčený Nobelovkou může jednou změnit medicínu

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4952
2
0

Anti-aging startup podpořili Jeff Bezos i Mayo Clinic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4704
0
0

Plán Uberu na síť létajících elektotaxi do 10 let

 • Smarty city
 • Smart transportation
4149
2
2

Účinná a ekologicky příznivá mýdlová molekula z Minnesoty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2400
0
0

Kindred polidšťuje roboty prostřednictvím AI a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4129
0
1

Magnet z 3D tiskárny s širokým potenciálem

 • 3D
 • IT Inovace
3339
1
0

Čipové srdce z Harvardské 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3154
0
0

Autonomní kamion od Uber/Otto uskutečnil první dodávku

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3635
0
0

Microsoft chce chytit druhý dech

 • Virtuální realita
3425
1
1

AI nabyla schopnost zobecňovat nad různými úlohami

 • Robotizace a AI
2340
1
0

Experiment s blockchainem mění obchodování

 • Smart finance
 • Kyberbezpečnost
5015
3
1

3D ruka má pomoci odstranit biometrické bezpečnostní skuliny

 • 3D
 • Kyberbezpečnost
4723
0
0

Solární panely k nerozeznání od klasických krytin

 • Smarty city
 • Smart energy
4071
0
0

Od teď mají všechny Tesly hardware pro autonomní věk

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4232
0
0

Microsoft vytáhl schopnost strojů rozklíčovat řeč na úroveň člověka

 • Robotizace a AI
2277
0
0

Robopilot Alias pilotoval Cessna Caravan

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3568
0
0

Objev přeměny CO2 na etanol pomůže řešit klimatické změny a nedostatek energie

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3996
1
0

Senzor pro autonomní auta deklasoval konkurenci v kvalitě, ceně, miniaturizaci

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3557
0
0

Vědci identifikovali chemikálii se schopností oddálit stárnutí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3957
1
0

Genové inženýrství otevírá cestu k léčbě nemoci srpových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3733
1
0

Digitální grafiti na stěnách muzea státu Washington

 • Virtuální realita
3191
0
0

Laboratorní kmenové buňky léčí poškozené srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4635
2
0

Za 2 miliardy dolarů nahradí v ING roboti až 5800 bankéřů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4223
2
0

Nejmenší tranzistor prolomil limit

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2922
0
0

Virtuální realita pomáhá překonávat duševní základy anorexie

 • Smart health
 • Virtuální realita
4463
1
1

Zapřáhnutí řas do energetiky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3901
1
0

První solární skleník s kombinovanou výrobou elektřiny, tepla a vody

 • Smart energy
3865
1
0

Elastický metamateriál pro 3D tiskárny

 • 3D
2984
0
0

Virtuální realita vrátila muži plnohodnotný zrak

 • Smart health
 • Virtuální realita
4518
2
1

Google zvedl laťku kvality překladů o 60%

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3939
0
0

Ve Washingtonu si můžete objednat jídlo doručené robotem

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5219
2
1

Disrupce pojišťovnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart finance
5821
0
1

Signalizace vývojové poruchy dítěte do 45 vteřin

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4946
0
0

Lidé mohou virtuálně navštívit prezidentské duely

 • Smarty city
 • Smart education
 • Virtuální realita
4900
0
0

Díky VR prožila znovu Amelie Diamant svoje vysvobození před holocaustem

 • Smart education
 • Virtuální realita
3610
2
0

Posun v teleportování je krůčkem na dlouhé cestě ke kvantovému internetu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4089
1
0

Hacking a open source tým nabízí alergikům autoinjekci 10x levněji než oficiální…

 • Smart health
3768
0
0

SanDisk přichází s největší SD kartou na světě

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3099
1
0

Microsoft slibuje vyřešení rakoviny do desíti let

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4077
0
0

Průlomová metoda výroby zázračného grafenu s obrovským potenciálem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
4470
0
0

Peter Diamandis předvídá nejméně desetinásobný propad trhu s auty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Virtuální realita
4636
0
1

První přílivová velkoelektrárna světa roste ve Skotsku

 • Smart energy
2942
0
0

Comma.ai slibuje masovou nabídku poloautonomního řešení pro naše auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5490
0
0

První mobil, který integruje 2D, 3D a virtuální realitu

 • Virtuální realita
3173
1
0

ReWalk krunýř umožnil paralyzované ženě absolvovat britský půlmaraton

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4267
1
0

Nanoryba dopraví léky do mikrokoutů našeho těla

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4482
1
0

Elektrický autobus od Proterra nastavuje novou laťku v odvětví

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4313
0
0

WaveNet okopíroval schopnost dítěte naučit se mluvit napodobováním

 • Robotizace a AI
3091
0
0

Google drony doručují burritos pro Virginia Tech kampus

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4489
0
0

Daimler se spojil se startupem pro dodávkové drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4422
1
0

Závody v autonomní dopravě se odehrávají také na vodě

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
3697
0
0

Biolog úspěšně zkultivoval geneticky modifikované zelí za pomocí techniky CRISPR

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2458
0
0

Peter Diamandis předvídá totální disrupci stávajícího modelu světové energetiky

 • Smarty city
 • Smart energy
3767
0
0

Google hodlá získat převahu v kvantovém computingu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
3628
1
0

Levná a bezpečná baterie s velkou výdrží pro sítě obnovitelných zdrojů

 • Smart energy
3238
0
0

Umělá inteligence pomohla vytvořit upoutávku k filmu - o umělé inteligenci.

 • Robotizace a AI
2472
0
0

Česká firma se podílí na technologii dobíjení elektroniky na těle pohybem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3302
0
0

Léčba kmenovými buňkami vrátila ochrnutému mladíkovi pohyb rukou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4389
1
0

Chytré cihly umožní inteligentní symbiózu lidí s domem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
4046
0
0

Čína jako první vyzkouší na člověku modifikaci genů při léčbě rakoviny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
3556
0
0

Facebook je o krůček blíže pokrytí země internetem

 • Smarty city
 • Smart education
3711
0
0

4 pilíře Tesla strategie pro další dekádu

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
3840
1
0

Čipy z her pomohou na svět precizním 3D mapám

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
5541
0
0

Nová aplikace od Googlu otevírá světové galerie a nenápadně vzdělává

 • Robotizace a AI
 • Smart education
 • Virtuální realita
4125
1
0

3D pero/tiskárna bude využívat náplně z odpadů domácnosti

 • 3D
 • Smarty city
 • Smart finance
5122
0
0

Biorobot ze zlata, gumy a buněk potkana vzešel z 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3873
2
0

Úspěch PokemonGo pomůže využívání VR k užitečnějším věcem

 • Smart education
 • Virtuální realita
3628
0
0

Umělá inteligence diagnostikuje Alzheimerovu nemoc pomocí analýzy řeči

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3556
0
0

Šéf Uberu považuje Peking za budoucího konkurenta Silicon Valley

 • Civilizace
 • Právo a regulace
2944
0
0

Chatbot od devatenáctiletého Brita pomáhá vyhrávat parkovací spory s radnicemi

 • Smarty city
 • Smart finance
 • Smart education
3931
1
0

Nový algoritmus od Googlu zlepšuje možnost autodiagnózy

 • Smart health
3109
1
0

Nesmyslná regulace vyhnala Uber a Lyft z texaského Austinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4206
0
0

Zapojení AI do hledání a tvorby nových materiálů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3000
0
0

Vědci vytvořili myš s hyperdlouhými telomery bez genetické manipulace

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4140
0
0

Gen Oct4 označen za studnici mládí a prevenci infarktů a mrtvic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3495
1
0

Virtuální obchoďák od Ebay a Myer

 • Virtuální realita
3404
2
0

Pružná solární samolepka na kůži

 • Smart health
 • Smart energy
4491
0
0

Nový rekord Australanů v efektivitě solárních článků

 • Smart energy
3039
0
0

Rychlé a levné optické úložiště od IBM

 • IT Inovace
2417
1
0

Startup Otto přeměnil Volvo v autonomní truck

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3341
0
0

Stravitelný robot ovládaný zvenku vyřeší žaludeční maléry

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4394
1
0

AI pomáhá fyzikům. Nebo je nahrazuje?

 • Robotizace a AI
2262
0
0

Firma běží na blockchainu a nepotřebuje manažery

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
4471
3
1

Google zpřístupnil dva výborné syntaktické nástroje

 • Robotizace a AI
3648
0
0

Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4500
1
1

Chudé země často těží z digitální revoluce mezi prvními

 • Civilizace
1867
0
0

Siloxan vrací kůži mládí a pomůže s psoriázou a ekzémy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2483
0
0

Tvůrce Siri představil novou generaci AI hlasového asistenta

 • Robotizace a AI
2273
0
0

Robot překonal nejzdatnější chirurgy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3837
0
0

Strojové učení již předčí lidské schopnosti v detekci rakoviny

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3450
1
0

Vyrobte si pohon ze soláru na střeše vašeho auta

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
4693
0
0

Máte už svůj vlastní satelit na oběžné dráze?

 • IT Inovace
 • Smart transportation
3954
1
0

Nizozemsko zvažuje od roku 2025 zákaz prodeje všech automobilů se spalovacími motory

 • Smart transportation
2880
0
0

Spojení unikátního mikroskopu a AI diagnostikuje rakovinu rychleji a spolehlivěji

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4215
0
0

Seznamte se s Surround 360! VR kameru od Facebooku v rozlišení 8K

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3096
1
0

Reverzní fotosyntéza: energetický zdroj budoucnosti?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2790
1
0

Budou bakterie budoucím zdrojem čisté energie?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
 • Smart energy
4347
0
0

První právně schválená dodávka zboží dronem v městském prostředí

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4429
0
0

Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

 • Právo a regulace
 • Smart transportation
4772
0
1

Chtěli byste žít v úplně novém technologií nabitém městě?

 • Smarty city
2531
1
0

Flotila 12 autonomích kamiónů prosvištěla napříč Evropou

 • Smart transportation
2422
1
0

První dynamický 3D robot tištěný z pevných látek i kapalin

 • Robotizace a AI
 • 3D
2919
0
0

3D tisk BioPen umožní chirurgům kreslit s kmenovými buňkami

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4737
0
1

NVIDIA uvedla na trh první "deep learning" superpočítač

 • Robotizace a AI
2665
1
0

OLO: Vůbec první 3D tiskárna v chytrém telefonu

 • 3D
3290
0
0

Umělá kůže, která se potí a rostou na ní vlasy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4049
0
0

Umělá vejce se senzory pomáhají oživit ohrožené populace supů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3264
0
0

Virtuální 3D teleportace v reálném čase

 • Virtuální realita
3399
1
0

Už jste viděli průhledné dřevo?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2784
1
0

Nanobot opraví obvody bez využití AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5169
2
0

Inteligentní čelní sklo pro motocyklisty

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4316
1
0

Ultratenké solární články, které udrží i mýdlová bublina

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
 • Smart energy
4393
0
0

Nový 2D materiál by mohl zastínit grafen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
2942
0
0

Budeme prát v budoucnu oblečení jen pomocí světla?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2339
1
0

Automatické odezírání řeči z pohybu rtů

 • Robotizace a AI
3143
1
0

Umělá inteligence váš příští oblíbený literární autor

 • Robotizace a AI
2768
0
0

Obří 3D tiskárna jako montážní linka

 • Robotizace a AI
 • 3D
3126
1
0

Ovládnou olympiádu v Tokiu 2020 roboti?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
7451
1
0

Pizzu vám již brzy může přivézt robot

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3513
0
0

Průlomová samořízená ponorka od Boeingu

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3469
0
0

Robomalíř tvoří podle online instrukcí uživatelů sociální platformy

 • Robotizace a AI
3161
0
0

Trénink a rehabilitace ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart health
 • Virtuální realita
5913
0
0

Smartphone za 4 dolary

 • Civilizace
 • Smart health
 • Smart education
5537
3
0

Náramek umí přeložit znakovou řeč

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4119
0
0

Superodolný skleněný disk uchová data navždy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3198
3
0

3D biotiskárna vytiskne náhradní svalové a kostní tkáně dostatečně silné pro transplantaci

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5250
2
0

Naučte se létat pomocí myšlenkových schémat profesionálů

 • Smart education
2225
0
0

Záchranářské drony dokážou najít ztracené turisty

 • Robotizace a AI
2419
0
0

Vědci prodloužili myši život o 35 procent

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4050
1
0

Hybrid dronu a 3D tiskárny vytiskne či opraví budovu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
4841
1
0

Tento "obojek" zabrání otřesu mozku a jiným mozkovým poraněním

 • Smart health
2506
0
0

Elon Musk chce do roku 2025 začít posílat první lidi na Mars

 • Civilizace
1930
0
0

Tato stavební helma s rozšířenou realitou naprosto mění způsob práce

 • 3D
 • Smarty city
 • Virtuální realita
5101
1
0

"Robosokol" chytá a deportuje škodlivé drony

 • Robotizace a AI
2445
0
0

Indiegogo vybízí firmy ke crowdfundingu jejich velkých projektů

 • Smart finance
3476
0
0

Signály z mozku ovládají auto

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3571
0
0

Na Harvardu se rodí nová léčba mozku nejen po otřesech

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4135
1
1

Peter Diamandis o tom, co by mělo být moderním donátorstvím

 • Civilizace
1832
0
0

Drony mohou zachránit Zemi „bombardováním“ předklíčených semínek

 • Robotizace a AI
2302
0
0

Iris je novým AI pomocníkem výzkumníků

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3660
0
0
Zobrazit další články