Pavel Kysilka: Jak zůstat autovelmocí

Pavel Kysilka, 26. ÚNORA 2019

Co se lidem roku 2500 vybaví jako nejvýstižnější charakteristika dvacátého století? Jádro? Dva ničivé konflikty? Holocaust? Letectví a kosmonautika? Komunismus a nacismus? Beatles, Janáček, jazz? Při vší úctě a hrůze k tomuto všemu, bude to automobilita. Byla to ona, kdo obrátil naruby naše životy, práci, byznys. Prosíťovala kontinenty dálnicemi, benzinkami, z feudálních pouštních držav udělala ropné pupky světa, zamořila města smogem a parkovacími plochami a v podobě pohyblivých obrněnců znásobila ničivost válek. A inspirovala revoluci v mnoha dalších odvětvích.

Největší disruptor 20. století

Na fotce páté newyorské avenue z roku 1900 vidíme kočáry a bryčky tažené koňmi. Z jejich poklidné romantiky vybočuje jediný narušitel: osamocený automobil, jeden z prvních v městském provozu.

Na fotce téže ulice o třináct let později je opět jeden narušitel: osamocený koňský povoz mezi samými automobily. Půldruhé dekády stačilo novému odvětví, aby zničilo desetitisícům lidí v New Yorku a milionům ve Spojených státech prosperující byznys v koňské dopravě. A disruptovalo i s ním spojená řemesla.Z disruptorů se stali národní hrdinové: Henry Ford, Walter Chrysler, Andre Citroën, Walter Bentley, Soičiró Honda, Ratan Tata, Enzo Ferrari, Gottlieb Daimler, Ferdinand Porsche, Václav Laurin, Václav Klement... Nástup automobility na chvíli přibrzdila velká hospodářská krize a o deset let později druhá světová válka. Po nich už s výjimkou nedávné finanční krize nestálo exponenciálnímu růstu autoprůmyslu nic v cestě: z 10 milionů kusů vyrobených v roce 1938 vyrostl na 60 milionů na přelomu milénia a v loňském roce docílil rekordních 95 milionů.Česko se se svou vlajkovou lodí, autoprůmyslem, nejen veze na této vlně, ale vyšvihlo se na špičku světového pelotonu v produkci aut na obyvatele i v poměru k celkové výrobě. Vyrábíme třináctkrát více aut na obyvatele, než je světový průměr. Podílem vozů na celkové výrobě zboží jsme světovou dvojkou – za Slovenskem. Prosperita autoprůmyslu přestala být pouhou byznysovou záležitostí producentů; stala se – ať se nám to líbí nebo ne – jedním z našich národních zajmů. Krize automobility by měla vážné dopady na prosperitu, zaměstnanost, státní rozpočet, korunu a politickou stabilitu Česka. Přímo a bolestivě by zasáhla další subdodavatelské obory, v prvé řadě textilní, gumárenský, elektrotechnický a sklářský průmysl, a nepřímo výzkum, technické obory na školách a dlouhou řadu sponzorovaných organizací a událostí v oblasti kultury a sportu.

Výhled autovýroby: prosperita nebo propad?

Jak to tedy je se schopností světového autoprůmyslu držet dál nohu na plynu a zrychlovat, tak jako tomu bylo doposud? Pokud bude v dosavadním tempu pokračovat, znamenalo by to 120 miliónů vyrobených aut třeba už v roce 2021. Pro tento scénář mluví několik argumentů: pokračující populační boom v Asii a v Africe; bohatnutí stamiliónů lidí a budování dopravní infrastruktury tamtéž. Obrázek č. 3 ale zachycuje také opačnou prognózu a to dramatický propad výroby v příštích letech. Zatím nejdrsnější předpověď vyslovila ikona Silicon Valley Peter Diamandis, jeden ze zakladatelů Singularity University. Říká, že výroba aut se začne brzy utlumovat, a během příštích dvou dekád se může z dnešního vrcholu propadnout na pouhou desetinu. Jeho argumenty nepostrádají racionální základ, a nelze nad nimi mávnout rukou – bez ohledu na to jestli Diamandis jejich váhu a razanci odhadnul správně, nebo přestřelil (asi ano). Co jsou jeho argumenty:

Argument 1.:

Uživatelský model automobility je jeden z nejméně efektivních výtvorů lidstva v celé jeho historii. Auta využíváme v průměru 6 procent jejich „života“, zbylých 94 procent zahálejí v garážích a na parkovištích. Ta zabírají 20 procent ploch měst, která by jinak mohla sloužit a poskytovat něco užitečného. Vzduch v centrech většiny měst je zamořený karcinogenními zplodinami. Čas strávený v zácpách měst a dálnic se stává významnou a rostoucí položkou naší časové bilance s negativními dopady na stres a psychický stav.

1, 25 milionů lidí ztratí ročně na silnicích život a 50 milionů utrpí vážné zranění. Polovina z nich jsou lidé ve věku mezi 15 a 44 lety. Denní počet zabitých lidí – 3300 – přecházíme skoro bez povšimnutí. Přitom odpovídá počtu pasažérů tří Titaniků nebo dvanácti velkoletadel, o jejichž ojedinělých tragédiích točíme filmy a píšeme knihy po desítky let.

Argument 2.: Zoufalá neefektivita tohoto uživatelského modelu ale fungovala po desetiletí, přesto jej lidstvo nevyměnilo za jiný. Proč by to mělo udělat právě teď a to dokonce během příštích dvou dekád? Odpověď je jednoduchá. Nemělo alternativu. To se ale mění. Samořídící auta a s nimi spojené uživatelské modely sdílení vozů už jsou pár let na světě, testují se v reálném provozu i virtuálně. V Pittsburgu si můžeme prostřednictvím mobilní aplikace zavolat samořídící taxi Uber, autonomní Waymo od Googlu je běžným prostředkem lidí v Siliconu. Do vývoje autonomních aut a modelů sdílení investují automobilky, největší technologické společnosti a mnohá města obrovské prostředky. I pouhé sdílení našich klasických aut zvýšilo v několika experimentujících městech využití aut z „našich“ 6 procent na „jejich“ 90 procent.

Argument 3.: S nástupem mileniálských generací Y a Z se změnila nálada společnosti. Vlastnění ustupuje, sdílení nastupuje. Ekologické vize a strategie vnímají politici i firmy jako podmínku svého přežití a předhánějí se v jejich vyhlašování. Tam, kde nebude stačit ochota a chuť, nastoupí s velkou pravděpodobností regulace plus tlak politické korektnosti, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Argument 4.: Kromě měnící se nálady a existence alternativního řešení v podobě sdílení (autonomních) aut očekává Petr Diamandis v příštích 15 letech razantní pokles potřeby cestování na velké i malé vzdálenosti. Zejména rozvoj virtuální a rozšířené reality nám nabídne daleko lepší alternativu k stále zárodečným aplikacím typu Skype a Hangout. Virtuální aplikace se technologicky rychle vylepšují a zlevňují, a lidé budou mít velmi dobrou alternativu vůči cestování a nutnosti a potřebě být někde jinde. Fyzickou přítomnost nahrazují virtuální porady a spolupráce nad dokumenty,  vzdálené prohlídky a návštěvy výstav, koncertů, měst, virtuální konfigurace aut, bytu, domu, prohlídky u lékaře, snímání těla pro design obuvi, oblečení,... K poklesu potřeby cestovat přispěje i demografický útlum v bohatých a bohatnoucích zemích nejen Západu.

Pokud si Asie a Afrika projdou v mobilitě naším dvacátým stoletím, Diamandisova radikální prognóza se omezí jen na Ameriku a Evropu, a světové automobilky včetně českých tak nahradí výpadek Západu boomem na jihu a východě. Přeskočí-li ale rozvojový svět etapu našeho neefektivniho modelu užívaní aut – což se děje v řadě jiných oblastí – může se jeho předpověď naplňovat, i když třeba ne takovým tempem.

Nový model? Nový byznysmodel!

Automobilky ale mají ještě jednu velkou šanci, kterou doposud naprosto ignorovaly. Dodnes si vystačily s tím, že nám vyrobily auto, ale jeho prodej, servis, sledování přenechaly někomu jinému. Výrobce mého auta o mně nic neví. Znalost – data – o tom, jak moc, kam a s kým jezdím, kde nakupuji, pracuji, co vyhledávám a objednávám, přenechávají servisům, Applu, Waze, bankám, pojišťovnám... Data jsou ropou jednadvacátého století, která mnohé garážovky proměnila v globální Googly, Amazony, Facebooky, Avasty, Kiwi... Přitom automobilka má naši neuvěřitelnou důvěru: bance svěřujeme peníze, lékaři zdraví, autu každý den život svůj a svých blízkých. Mohou tedy právem očekávat i naši ochotu svěřit jim data o našich životech, práci, zvyklostech, nákupech, preferencích. Mají k tomu fantastický nástroj: obrazovku v autě, potenciálně stejně mocnou jako je obrazovka našeho chytrého mobilu. Samořídící auto se stane víc než prostorem, v němž se přesunuji z místa A do místa B. Stane se prostorem, kde pracuji, komunikuji, objednávám a nakupuji, vyhledávám, vzdělávám se, sleduji informace, zábavu, filmy, hudbu... Málokdo má v jednadvacátém století takovou šanci těžit z exponenciálních technologických trendů a dat, jako autovýrobci. A málokdo ji zatím tak velkoryse zanedbával. Věci se ale mění. Ještě před nedávnem se na akcích sdružení autovýrobců účastníci prezentovali výlučně novými či vylepšenými modely aut. V poslední době se pozornost stočila od nových modelů k novým byznysmodelům. Tedy k modelům sdílení aut podepřené autonomní mobilitou, technologií blockchainu, umělé inteligence, zapojením virtuální a rozšířené reality do vývoje, designu a prodeje... To vše s centrem pozornosti na data, jejich generování, analýzu, využití a monetizaci – zpeněžnění.

Disruptor disruptován?

Jsou skeptici, kteří správně připomínají, že nikdy v historii se z výrobců drožek a dostavníků nestali producenti aut, či z výrobců svíček a petrolejek producenti elektrických svítidel. Disruptorem byl nikoliv ten, kdo nabízel tradiční řešení, nybrž ten, kdo ovládal a rozvíjel novou technologii. To by v případě mobility znamenalo, že bychom vítězné značky budoucí mobility měli hledat nikoliv mezi tradičními výrobci aut, nýbrž mezi firmami typu Google, Amazon, Uber či novými jmény v oboru autotech.

Bude tedy největší disruptor dvacátého století v tom jednadvacátém disruptován? Zdá se, že pravidlo výrobce svíček se nemusí naplnit. Velké automobilky dnes buď nakupují technologickou expertízu, nebo se spojují s velkými technologickými firmami i startupy, a pracují na nových datově orientovaných byznysových modelech. Nás v Česku ale musí zajímat, že tato transformace stávajícího globálního autoprůmyslu, a to i za předpokladu, že proběhne úspěšně, může překreslit geografickou mapu rozmístění vývojových, produkčních a obchodních kapacit. Z mapy i sebelépe prosperujícího autobyznysu mohou zmizet země, které nenabídnou výzkumnou a vzdělávací bázi v oblasti umělé inteligence, virtuální reality, blockchainu, nanotechnologií, senzorů, vstřícnou legislativu pro sdílenou ekonomiku a provoz autonomních aut, infrastrukturu pro elektromobilitu, 5G sítě pro komunikaci mezi autonomními auty a dopravní infrastrukturou, regulační rámec a zařízení pro testování.

Automobilky si poté, co poslaly koňskou mobilitu do historie, ostře konkurovaly – k našemu spotřebitelskému prospěchu. Dnes jim vyrostl nový a vážnější konkurent ze strany technologických společností. A konečně: každému národnímu autoprůmyslu přibyla další a možná vůbec nejnebezpečnější kategorie konkurentů: vlády podporujicí transformaci jejich národního autobyznysu. S konkurencí jiných automobilek se v minulosti musely vypořádat samotné firmy. A tak je to spravně. Ale jednou za století se může přihodit, že transformace a pokračující prosperita klíčového odvětví narodní ekonomiky se neobejde bez aktivních strategií ze strany vlády. V Česku taková situace nastala pravě teď.

Mohlo by vás zajímat

10 % nejbohatších vyprodukuje dvojnásobek CO2 oproti 50 % nejchudších

 • Civilizace
64
0
0

Zinková baterie umožní vývoj ještě menších mikrorobotů

 • Technologie
 • Robotizace a AI
145
0
0

Český překladač přesnější než překladatel?

 • Technologie
99
0
0

Nové tlumiče české výroby zrychlí vlaky

 • Technologie
122
0
0

Může umělá inteligence připravit slušnou večeři?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
105
0
0

Čína dosáhla na 110 milionů uživatelů 5G sítě za méně než rok

 • Technologie
 • Civilizace
284
0
0

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
301
0
2

5 oblastí, kde blockchain může zlepšit vaše podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
366
0
0

Jak nám technologie pomáhají bojovat proti osamělosti?

 • Technologie
 • Civilizace
258
0
0

Projekt Hydronaut – český simulátor kosmických letů

 • Technologie
 • Civilizace
188
0
0

Apple je první americkou firmou s hodnotou 2 biliony dolarů

 • Technologie
 • Leadership a kultura
402
1
2

Jsou mořské řasy potravinou a palivem budoucnosti?

 • Technologie
 • Civilizace
190
0
0

Nanokrystaly: Blikající světlušky mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

 • Technologie
231
0
0

Kreativní destrukce: Jak COVID-19 urychluje odklon od fosilních paliv?

 • Civilizace
244
0
0

3 způsoby, jak využít blockchain v podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
410
0
0

Alexa z Amazonu hledá ženicha. Bude to Čech?

 • Technologie
207
0
0

AI pomůže odhalit deprese i úzkosti. Pokud poskytnete data

 • Technologie
 • Robotizace a AI
279
1
1

Jsou careboti natolik empatičtí, aby zastoupily lékaře při informování pacientů?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
385
1
2

Technologové z Brna vyřešili letitý problém – nástroje teď budou ostřejší

 • Technologie
279
1
0

Slabá elektrostimulace mozku zlepšuje schopnost učení jazyků o 13 %

 • Technologie
 • Civilizace
283
0
0

Podmínky na Marsu byly jiné, než si vědci mysleli

 • Technologie
 • Civilizace
533
0
2

Moravský kras prozkoumají místo jeskyňářů roboty a drony

 • Technologie
228
0
0

Veganská růstová séra mohou vyřešit problém neudržitelné výroby masa

 • Technologie
 • Civilizace
286
0
0

USA tvrdí, že Rusko na oběžné dráze testovalo „zbraň proti satelitům“

 • Technologie
 • Civilizace
463
1
2

Nový malý elektromobil Fido pro mladé řidiče i firmy

 • Technologie
276
0
0

Blockchain a jeho energetická náročnost

 • Kyberprostor
 • Blockchain
559
0
0

5 skvělých způsobů, jak AI pomáhá s náborem zaměstnanců

 • Technologie
291
0
0

Nový AI model umí reálně předvídat druhou část obrazu

 • Technologie
366
0
0

Jak mohou stroje na odsávání uhlíku snížit emise z letecké dopravy?

 • Technologie
465
0
3

Konec děr na silnicích? „Mikrovlnka“ je opraví rychle a levně

 • Technologie
295
1
0

Česko se stává centrem kosmických nápadů

 • Technologie
341
1
1

Virtuální realita boří omezení práce na dálku

 • Kategorie
 • Virtuální realita
384
0
0

Jak bude blockchain používán v právních firmách?

 • Technologie
 • Blockchain
679
1
4

Facebook přiznal, že opět neprávem sdílel osobní data svých uživatelů

 • Technologie
283
0
0

První pokus o klon TikToku Facebooku nevyšel, zkouší to dál

 • Technologie
654
1
3

Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptibilita a flexibilita

 • Leadership a kultura
507
1
0

Nová aplikace Googlu prozradí uživateli důvod příchozího hovoru

 • Technologie
372
0
0

Amazon vytváří dvoumiliardový fond pro boj s emisemi

 • Civilizace
581
2
3

Parkování budoucnosti? Revoluce přichází z Ostravy.

 • Technologie
435
0
0

Tajemné rádiové signály z vesmíru se opakují

 • Civilizace
413
0
0

Připravme se na záplavu deepfake videí, strach má i Facebook

 • Technologie
 • Kyberprostor
783
7
2

V naší galaxii může být minimálně 36 mimozemských civilizací, tvrdí vědci

 • Civilizace
370
0
0

Zlínští vědci zkoumali, jak nejlépe skladovat pivo

 • Technologie
 • Civilizace
479
0
0

Vědci umí vyrobit elektřinu z vlhkosti vzduchu za pomoci bakterií

 • Technologie
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
583
0
0

Naděje tlouštíků má jméno BAM15

 • Civilizace
412
0
0

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
1030
4
3

6D Focus Innovation Czechia: České bezpilotní letouny zamíří do NATO, pilotovat je…

 • Technologie
443
0
0

6D Stage | Kultivace hodnot v cirkulární ekonomice

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
892
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? Žádné sci-fi,…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
517
0
0

Jak uniknout systémům pro rozpoznávání obličeje na veřejných místech?

 • Technologie
 • Kyberprostor
891
4
0

Přerušovaným půstem ke zdraví a dlouhověkosti

 • Civilizace
584
0
0

Demonstrujícím pomáhají k ochraně soukromí nástroje na maskování identity

 • Technologie
 • Civilizace
 • Kyberprostor
536
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vakcína proti lymské borelióze úspěšně otestována

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
593
0
0

Podcast - Pavel Kysilka: Kvůli koronaviru se nikdy nedozvíme, jak velká by finanční…

 • Leadership a kultura
646
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Shromažďují odpad z vlastní výroby, který by skončil…

 • Civilizace
553
0
0

Proč dezinformace šíří více senioři? Možná byste to neuhádli

 • Civilizace
815
1
1

Plodnost dnešních žen ovlivnili neandrtálci

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
491
0
0

Microsoft nahrazuje novináře umělou inteligencí

 • Kategorie
 • Robotizace a AI
609
0
0

Korejci postavili na blockchainu chytré sdílené parkoviště

 • Smart systémy
 • Smarty city
 • Blockchain
1026
2
0

6D Stage | Krize jako příležitost k růstu

 • Leadership a kultura
583
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Obratný robot pro malé prostory – a opět český

 • Technologie
 • Robotizace a AI
548
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Ekoplast? I to je možné…

 • Technologie
621
0
0

Vědci mají první snímek vzniku planety

 • Civilizace
808
2
1

Grafen slibuje revoluci ve výrobě dopravních prostředků

 • Technologie
465
1
0

Slavný neurolog zkoumá, proč jsou zážitky blízké smrti lidem příjemné

 • Civilizace
448
0
0

Petr Beneš: V souladu s vlastním JÁ!

 • Leadership a kultura
685
5
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědecká telepatie je tu. Počítač ovládneme myšlenkou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
724
0
0

Radek Haštaba: 4 Důvody k AUTENTICITĚ. Proč záleží na tom být sám sebou?

 • Leadership a kultura
495
0
1

6D Focus Innovation Czechia: Co mají společného bio-sušenky a plzeňské pivo? Aneb…

 • Smart systémy
 • Civilizace
441
0
0

Objevte 10 nejvíce inovativních materiálů roku 2019

 • Technologie
 • Civilizace
592
0
0

Algoritmus AI inspirovaný tím, jak se učí děti, je výkonnější

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
1274
2
0

6D Stage | Blockchainová ochrana dat

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
1198
2
0

Švédští vědci vyvinuli novou bionickou protézu

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
688
0
0

6D Focus Innovation Czechia: První český studentský online hackathon v historii se…

 • Technologie
 • Smart systémy
544
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
715
0
0

Umělá inteligence mění zdravotnictví, bleskově počítá buňky a snadno identifikuje…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1284
1
0

Umělá fotosyntéza se může stát Svatým grálem obnovitelných zdrojů

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
623
0
0

Mikroplasty – ekologická časovaná bomba na dně moří

 • Technologie
 • Leadership a kultura
 • Civilizace
697
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědci UJEP zkoumají nanozymy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
820
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Robot Pipeťák potřeboval pomoc – ČVUT opět reagovala

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
695
0
0

Nové ploché objektivy slibují technologickou revoluci

 • Technologie
 • Civilizace
525
0
0

Model umělé inteligence předpovídá, kdy skončí pandemie

 • Robotizace a AI
 • Smart health
934
0
0

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1031
3
2

Tesla umí sama reagovat na semafory a stopky

 • Technologie
 • Smart systémy
974
3
2

6D Focus Innovation Czechia: Nová technologie odhalí COVID19 dříve, než rychlotesty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
660
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Inovativní reaktorový filtr z VŠB umožní snadné dýchání…

 • Technologie
 • Civilizace
605
0
1

Messenger Rooms: Nové videohovory na Facebooku umožní účast až 50 lidem

 • Civilizace
 • IT Inovace
535
0
0

Apple chystá pro své Macy vlastní procesory

 • Technologie
 • Smart systémy
569
0
0

Čína plánuje první letiště pro autonomní létající stroje

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
996
2
0

6D Focus Innovation Czechia: Nový plicní ventilátor CoroVent je připraven k sériové…

 • Technologie
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
640
1
0

Video: 6D Stage | Korona a prosperita

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
441
0
0

Petr Beneš: Proboha, já už chci zpátky do kanclu!

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
2592
15
6

Systém postavený na strojovém učení ohlídá, zda lidé dodržují doporučenou vzdálenost

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1617
5
2

6D Focus Inovation Czechia: Robot Pipeťák z ČVUT pomáhá testovat

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
812
1
0

První kyborgové: Přichází další vývojová fáze lidstva?

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
735
2
0

CRISPR byl poprvé použit ve vesmíru

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1850
3
0

Algoritmy Googlu nově předčí doktory i v detekci rakoviny plic

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2484
1
3

Lyft dosáhl v Las Vegas milníku 55 000 jízd

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
1822
0
2

Dostane Oculus Quest virtuální realitu do každé domácnosti?

 • 3D
 • Virtuální realita
2458
1
1

5 nejzásadnějších AI průlomů v následujících 5 letech

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3024
2
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (23. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2331
1
0

‚Alexo, změř mi hladinu cukru v krvi‘. Amazon masivně investuje do zdravotnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2431
1
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (11. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2178
1
1

Grafen překonán? Pozornost materiálových vědců se upírá na zázračný borofen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4120
2
2

Stanford Medicine zveřejnilo výsledky studie Apple Heart Study

 • Smart health
 • IT Inovace
2164
0
1

Podcast – Pavel Kysilka: Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc,…

 • Leadership a kultura
1958
4
2

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (1. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2288
1
1

Podcast – Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely. Česko musí…

 • Leadership a kultura
1602
1
1

Petr Beneš: Připravme se na budoucnost

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1986
2
1

Google ukazuje, jak rozšířená realita již brzy změní navigaci

 • Kyberprostor
 • 3D
2252
1
3

10 největších výzev současné robotiky

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2260
3
1

Pavel Kysilka: Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou…

Ve světovém ekonomickém skladišti jsou výbušniny a k explozi stačí jen jiskra. Více než globální nejistoty typu obchodních válek nebo brexitu ale Česko ohrožuje neschopnost vyjít vstříc novým technologiím a radikálně proměnit celou ekonomiku.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2512
5
3

Podcast – Petr Beneš o digitální budoucnosti a jak se na ni připravit

 • Leadership a kultura
1613
2
1

Super rychlý „Replikátor“ z UC Berkley tiskne světlem

 • 3D
 • Smart health
 • IT Inovace
2831
1
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
2698
2
1

Petr Beneš: Přežije peněženka chytrý telefon?

Když v červenci 1987 porazil Australan Pat Cash ve finále Wimbledonu „našeho“ Ivana Lendla a získal tehdy svůj první a jediný grandslamový titul, vyšel druhý den bulvární SUN s titulkem „Cash is better than Czech“. Pro stručné zhodnocení výsledku jednoho z nejlepších finále wimbledonské historie použil novinář parafrázi z finančního světa...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
2611
3
2

Petr Beneš: kilogram, telegram, instagram...

Nedávno jsem rozmlouval se studenty jednoho pražského gymnázia jak technologie – všechny ty instagramy, whatsappy a emoticony – mění naši schopnost domlouvat se. Trochu jsme při tom zabředli do historie a zavadili náhodou o telegram. Ano, myslím ten (vý)dobytek rychlého dorozumívání 70. let minulého století...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart education
2626
4
3

3D biotiskárna z university v San Diegu nově obnoví i poškozenou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3105
3
2

Pavel Kysilka: Sedm schodů na byznysový Olymp

Během několika posledních let se obměnilo osazenstvo trůnu: místo ropných či bankovních kolosů ho obsadily technologické firmy. Které dovednosti nechybějí v žádném hvězdném byznysovém příběhu digitální éry?

 • Leadership a kultura
2755
5
2

Amazon vstupuje do světa blockchainu. Internetový gigant představil dvě nové blockchainové…

 • Leadership a kultura
 • IT Inovace
 • Blockchain
2788
3
1

Petr Beneš: Máma má mísu, my máme maso...

Navzdory pokročilé globální konsolidaci čelí masový průmysl rostoucímu počtu vzájemně provázaných obchodních, etických a environmentálních problémů. K nim se nyní přidávají i politické - od doby, kdy USA a Čína vstoupily do obchodního konfliktu, klesly akcie potravinářské společnosti WH Group téměř o 50%. To vše je impulsem pro startupy hledat nové...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3616
2
1

7 nejzásadnějších trendů a technologických průlomů za rok 2018

Technologický vývoj a byznys trendy v roce 2018 rozhodně nezklamaly. Ať se jednalo o život zachraňující technologie nebo o nové disruptivní byznys modely, jako civilizace jsme se posunuli opět o něco dále. V uplynulém roce jsme však mohli být svědky i několika velmi kontroverzních momentů...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3882
6
3

Patnáct centrálních bank zvažuje vytvoření vlastní digitální měny

 • Civilizace
 • Smart finance
 • Blockchain
2971
2
2

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
3342
5
5

MIT použilo biologický virus pro sestavení supervýkonného počítače

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3019
2
1

Pavel Kysilka: Kdy přijde ta krize?

Jen jedna věc je prchavější než novoroční předsevzetí: novoroční ekonomické prognózy. S každým blížícím se Silvestrem zaplavují ekonomové média svými prognózami. Jde o zboží, po kterém je velká poptávka; dotýká se přece života každého z nás. Poroste mi příští rok mzda či penze? Jak velký kus mi z ní ukrojí růst cen nebo daní? Bude se dařit mému oboru?...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
3105
3
3

Čína plánuje vybudovat podmořskou kolonii řízenou výhradně umělou inteligencí

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2403
0
2

Od kvantových počítačů ke kvantovému internetu. Jak na to?

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
2727
4
1

Dubajská policie začala trénovat na kvadrokoptérách od Hoversurfu

 • Smarty city
 • Smart transportation
2457
0
1

Pavel Kysilka: USA hlasovaly přes blockchain

Před pár dny utichl povyk kolem amerických „midterm“ voleb do Kongresu. Do politické historie se ničím zvláštním nezapíší; svými výsledky kopírovaly dlouholeté americké hlasovací stereotypy. Do technologických dějin ale zářez udělají. Část Američanů totiž volila po mobilu a hlavně na technologii, kterou proslavil bitcoin a dalších čtrnáct stovek „kryptoměn“ - na blockchainu.

 • Leadership a kultura
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
2729
2
2

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4050
3
2

Petr Beneš: Tak co je to vlastně ta disrupce?

Už není skoro dne, kdy bych někde neviděl, neslyšel někoho mluvit nebo psát o disrupci. Nebo disruptivní inovaci. Je to jen další módní slovo? Buzzword? Co se za ním skrývá? Disruptivní inovací se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3948
8
2

Digitální nesmrtelnost: jak přetavit vaše životní data v digitálního avatara?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2526
2
1

Autonomní vodní drony obnovují korálové útesy. RangerBot zabíjí, LarvalBot dává život

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2968
3
2

Šest oborů, do kterých vnese kvantový computing masivní disrupci

Tak jako v 60. letech minulého století supervelmoce soupeřily v dobývání vesmíru, dnes probíhají závody ve výrobě prvního skutečně výkonného a především stabilního kvantového počítače. Vítěz se zapíše do historie jako autor jedné z nejvýznamnějších technologií 21. století.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3953
5
3

Chytrá křižovatka od Hondy umožní samořídícím vozidlům ‚vidět za roh‘

 • Smarty city
 • Smart transportation
3550
4
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3397
9
6

Jak vypadá automatizace v zemědělství? V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3529
5
1

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3390
2
8

Ve studentské kavárně se místo penězi platí osobními daty

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2524
2
3

První síť vzájemně propojených mozků vám umožní posílat myšlenky ostatním uživatelům…

 • Civilizace
 • IT Inovace
2895
3
2

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3468
5
4

Oklahomské supermarkety podepsaly historicky největší obchodní spolupráci v rozvozu…

 • Smart transportation
1906
3
3

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
2824
5
3

Nestlé začalo sestavovat personalizované stravovací plány na základě DNA

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
3472
4
2

Ohromující predikce Raye Kurzweila pro 21. století

Lidstvo se blíží ke zlomovému bodu, který Ray Kurzweil a jiní vizionáři nazývají „singularita“, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí. Podle Raye singularita nastane v roce 2045. Narozdíl od Billa Gatese, Ray je optimista a věří v takzvaný transhumanismus, tedy v jakési spojení mezi stroji a člověkem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4049
8
6

CRISPR vytvořil myši odolné vůči kokainu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2749
3
1

WEF: Stroje budou do roku 2025 provádět více pracovních úkolů než lidé

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2904
4
3

Po Africe budou létat roje geneticky upravených komárů. Jejich cílem je zabránit…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3022
2
1

Nvidia vyvinula AI systém, který umí generovat syntetické 3D skeny rakoviny mozku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
3346
4
0

Na Cambridge University vymysleli metodu, jak vytvořit neomezený zdroj obnovitelné…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
2994
4
1

Umělá inteligence vytvoří nové pracovní příležitosti a každoročně navýší světové…

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2719
5
2

V Hongkongu vyvinuli 4D tisk z keramických materiálů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4273
4
3

Pavel Kysilka: Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí investoři zájem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2776
7
1

Umělé sítnice z grafenu by mohly vrátit zrak milionům lidí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4407
6
1

Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart education
3964
4
2

Jak virtuální realita pomáhá tělesně postiženým lidem přijmout bionické ruce

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
3238
4
3

Tito pavoukovití roboti se vám dostanou pod kůži

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3405
3
0

General Motors spustilo peer-to-peer platformu pro sdílení aut

 • Smarty city
 • Smart transportation
2530
1
1

Ovládnou roboti Hollywood? Robot ztvární hlavní roli v novém filmu Tonyho Kaye

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3027
1
1

Centauro: budoucnost záchranářských robotů

 • Robotizace a AI
2577
0
0

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
3378
1
0

Vzestup virtuálních celebrit

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
4217
3
4

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
3655
5
2

Rozhovor s Pavlem Kysilkou nejen o českém školství

Za hlavní brzdu české ekonomiky považuje ekonom Pavel Kysilka domácí školství. To podle něj připravuje mladé lidi spíše pro 19. století a nikoliv na to, že byznys a celá společnost - pokud mají obstát v konkurenčním boji - musejí předjímat trendy digitálni epochy. Vyučovat se podle něj dá i způsobem, který nezničí iniciativu a touhu po vzdělání.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
4018
2
4

Roboti nyní vypěstují miniorgány z lidských kmenových buněk

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3234
2
2

Pavel Kysilka: Je nám naše budoucnost lhostejná?

Česko potřebuje dobře placené učitele. Pouze tak se podaří na pedagogické fakulty přilákat ty nejlepší a nejnadanější studenty.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
2968
0
5

Ve švýcarské UBS digitálně naklonovali hlavního ekonoma, aby nezmeškal žádnou schůzi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Kyberbezpečnost
4159
3
3

VR kiosky od Amazonu představují budoucnost nakupování

 • 3D
 • Virtuální realita
3172
5
1

Rolls-Royce vyvíjí robotické brouky pro údržbu leteckých motorů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
3614
3
1

Realitní společnost operuje výhradně ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
3706
3
2

Robochirurg poprvé v historii operoval lidské oko

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3995
4
1

Nový niklový materiál u robotů eliminuje potřebu motorků a aktuátorů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
2539
2
1

Umělá inteligence nyní vidí skrz zdi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4351
5
1

Čína řeší problém stárnoucí pracovní síly obrovskými investicemi do robotizace

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3199
1
4

Petr Beneš: Ve vzdělávání nás čeká velká revoluce

Petr Beneš, kouč a spoluzakladatel 6D odpovídal na otázky HN na konferenci HR Leaders, která se uskutečnila v červnu v Bratislavě. Rozhovor je ve slovenštině.

 • Civilizace
 • Smart education
3507
4
4

Blue Origin Jeffa Bezose začne prodávat letenky do vesmíru již příští rok

 • Civilizace
 • Smart transportation
2687
2
1

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3873
4
1

Nová genová terapie by mohla vyléčit poraněnou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3520
4
2

Umělá inteligence od DeepMindu dokáže předvídat a zrekonstruovat 3D scénu z 2D obrazů

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
2628
3
2

Petr Beneš: Proč po korporacích ubývá také startupů?

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat...

1827
4
3

Nový minerální materiál by mohl nahradit neobnovitelnou zubní sklovinu nebo kosti

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4111
2
3

Google Leviska vám dá vědět, kdy dorazí Uber

 • Smart health
2517
1
1

Uber ukázal prototyp svého létajícího taxi. První komerční lety již v roce 2023

 • Smarty city
 • Smart transportation
2607
2
1

5 důvodů, proč se autovýrobci zaměřují na skladování energie

 • Smart transportation
2413
2
3

Ultrazvukoví nanoboti vám vyčistí krev od toxinů a bakterií

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4229
4
3

Vítejte v Jurassic World VR, největší komerční multiplayerové VR hře na světě

 • 3D
 • Virtuální realita
4048
3
1

V Číně vyvinuli nejlehčí materiál na světě! Grafenový aerogel je sedmkrát lehčí než…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
6397
3
1

3D tiskárna z Newcastle University jako první vytiskne transplantát rohovky

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4170
4
2

Porsche plánuje v USA vybudovat 500 rychlonabíjecích elektrostanic

 • Smart transportation
2086
2
1

Apple se spojil s Volkswagenem a vytváří své samořídící vozidlo. V autonomní dopravě…

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3040
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
4055
4
0

Pavel Kysilka: Chcete zbohatnout? Prodávajte 4E!

Přestala lidi nového milénia bavit rozumná kvalita, dostupná cena, a emoce spojené se značkou? Vůbec ne. Ale začali chtít mnohem více.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3232
9
8

Goldman Sachs spustil svou vlastní kryptoměnu USD Coin

 • Smart finance
 • Blockchain
3103
4
1

Člověk a AI se učí jeden od druhého a kvadruplegici ovládají avatary ve videohře…

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
3449
4
3

Vítejte ve skladu budoucnosti, kde 1 000 robotů vyřizuje 65 000 zakázek týdně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4144
4
1

NASA plánuje vyslat na Mars roj dronů ‚Marsbees' k jeho prozkoumání

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2943
2
1

Google oznámil ‚Talk to Books', budoucnost sémantického vyhledávání

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3196
2
1

Rukavice pro virtuální realitu umožní nevidomým poprvé ‚vidět' krásy umění

 • Smart education
 • Virtuální realita
4346
4
1

Autonomní roboti od Starship Technologies jsou připraveni vám dovézt oběd do práce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4354
2
1

Earth BioGenome Project chce zachránit ohrožené druhy. Shromažďuje a kategorizuje…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2621
4
1

China Construction Bank otevřela pobočku, ve které 90% všech požadavků vyřizují roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
3652
2
1

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4053
2
2

Pavel Kysilka: „Demografie, blbe!“

Vůči vývoji ekonomiky není imunní žádná oblast našeho života. Za ekonomickými ději ale stojí ještě jeden, „mocnější“ faktor, který jimi vládne stejně tak jako byznysem, či politikou.

 • Civilizace
2923
5
5

Nepoužívaná uhelná elektrárna nově poslouží jako zdroj energie pro těžbu kryptoměn

 • Smart energy
 • Blockchain
7447
2
2

Biotechnologický startup vytváří geneticky upravenou ‚superkrev' pro boj s rakovinou…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3551
4
3

Open Meals teleportují „pixelovité“ jídlo prostřednictvím 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5143
4
1

Japonští vědci vymysleli „ultimátní“ metodu pro vytvoření super kvantového počítače

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4624
6
1

Virtuální realita vám ukáže, jaké to je být bezdomovcem v Kalifornii

 • Smart education
 • Virtuální realita
3537
3
1

3D tiskárna vytiskne dům za 4 000 dolarů za méně než 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5827
4
5

Bionické čočky vyléčí šedý zákal a trojnásobně zlepší zrak

 • Smart health
4416
3
6

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
6723
9
13

Nový algoritmus vytvoří film z pouhého útržku textu. Pomůže například samořídícím…

 • Robotizace a AI
2536
3
7

Létající hybridní auto PAL-V Liberty vzlétne nad silnice již příští rok

 • Smart transportation
3345
2
2

Diamandisova XPRIZE vyhlásila soutěž ve vývoji multifunkčního robotického avatara

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3898
2
1

Čínská umělá inteligence od Baidu napodobí váš hlas během minuty

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
3814
3
1

Izraelský startup chce léčit mrtvici a poranění míchy technologií čtení myšlenek

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4477
5
2

Robot z volně prodejných komponentů vyřešil Rubikovu kostku za 0,38 sekundy

 • Robotizace a AI
3578
4
1

Za 29 minut z D.C. do NY? Muskova Boring Company dostala předběžné povolení ke stavbě…

 • Smarty city
 • Smart transportation
3707
4
2

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
4664
6
2

Výrobce legendárních herních konzolí Atari se zaměřuje na blockchain a zakládá svou…

 • Smart finance
 • Blockchain
3279
7
1

Vodafone a Nokia zřídí na Měsíci 4G mobilní síť. Zařízení dopraví Muskova raketa…

 • Civilizace
 • Smart transportation
3877
3
1

Rozhovor: Pavel Kysilka – Státy opakovaně selhávají, v ekonomice nemají co pohledávat

V Ekonomickém ústavu jsme se v užší skupině polotajně věnovali transformaci socialistických ekonomik na tržní, a v přelomových dobách po listopadu 1989 jsme tak měli celkem jasno. Extrémně složité ale bylo o transformační vizi přesvědčit společnost a politicky ji prosadit v relativně krátkém období po listopadu...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4191
2
1

Nová 3D tiskárna tiskne v samotném procesu navrhování a za pomocí rozšířené reality

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
3933
3
0

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4399
4
0

Pavel Kysilka: Průměrnost versus excelence

Exponenciální tempo technologických inovací odlišuje 21. století od všech předchozích. Přesto v něm o úspěchu jednotlivců, firem a celých ekonomik budou rozhodovat sociální dovednosti. Více než kdy v minulosti.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3878
6
3

DNA nanoboti z Číny přesně zaměří a zničí nádor

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4310
4
1

Vědci nasadili kudlance nábožné 3D brýle a objevili novou formu stereoskopického…

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
5542
3
1

Jedlá tetování na potravinách budou monitorovat čerstvost produktů a váš zdravotní…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4325
2
1

Světelný 3D tisk? Fyzici vytvořili 3D projekce ve stylu Star Wars

 • 3D
 • Virtuální realita
4219
2
1

NASA, blockchain a kryptoměny

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Blockchain
4029
3
1

Dron v Austrálii zachránil tonoucí plavce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4044
1
1

Pavel Kysilka: Bitcoin: diamant pod nánosem bláta

Rok 2017 udělal z bitcoinu – původně z hračky technologických fandů a sázky spekulativních investorů – téma „hospod a ulice“. Psychóza a manipulace vyhnaly jeho cenu do výše, která z řady lidí udělala korunové miliardáře. Z některých natrvalo, z jiných aspoň na pár dní.  

 • Smart finance
3572
4
11

Nové umělé protézy zprostředkují až 100 hmatových citů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
4921
3
1

Diamantově tvrdý materiál z dvouvrstvého grafenu umožní vývoj super tenkého brnění

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3182
3
1

Petr Beneš: Puberťáci s nálepkou Z vstupují na scénu

Poslední tři čtyři roky se z každého druhého „bórdrůmu“ ozývalo unisono: „Co vlastně chtějí ti mileniálové? Proč pro ně nejsme atraktivní? Jak s nimi máme komunikovat? A zajímají je vůbec ty naše služby?“ Kolik otázek, tolik odpovědí. Nevím, co zde bylo dřív, zda vejce nebo slepice, ale internet je zaplaven kupou článků...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4945
8
4

Chytré senzory od AT&T budou monitorovat stabilitu mostů. Inspirace pro pražský magistrát?

 • Smarty city
2986
3
2

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5119
3
1

Nový Hyundai poháněný vodíkem ujede na jedno rychlé nabití dále než Tesla

 • Smart transportation
2996
2
1

Konec otravných front před pokladnou. Walmart digitalizuje retailové nakupování

 • Smarty city
3364
3
0

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5443
7
3

AI od Microsoftu předpovídá, zdali CRISPR udělá chybu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4497
7
2

Bio implantát inspirovaný pavoučími vlákny mění doručování inzulinu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4167
2
1

WhatsApp zaznamenal nový rekord: Na Nový rok bylo posláno 75 miliard zpráv

 • Leadership a kultura
2511
2
1

Nová technologie od Nissanu vám umožní ovládat auto prostřednictvím své mysli

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
4867
4
1

Metoda cíleného genetického inženýrství CRISPR nově zabrání i ztrátě sluchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4401
4
1

Ve francouzském Bordeaux chytají nebezpečné řidiče drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4370
2
1

Pavel Kysilka: Nezadusit se ve vlastní šťávě

V české ekonomice se vynořuje nemoc zvaná nerovnováha. Dokážeme se s ní vyrovnat, nebo závod s časem prohrajeme a dočkáme se ztráty růstu a nezaměstnanosti?

 • Leadership a kultura
3003
9
8

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt varuje: Amerika může přijít o prvenství v závodu o…

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3417
4
6

Mikroboti z řas ve vašem těle odhalí a zneškodní nemoci

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4187
5
2

Roboti měknou. Doslova

 • Robotizace a AI
2547
4
7

Mozkové implantáty americké armády vám změní náladu. Elektrickým výbojem

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
4941
1
3

Petr Beneš: To jsem Já, tvoje bezpohlavní IDA...

S virtuální epochou po letech znovu ožívá i IDA. Tedy nikoliv lehce smrdutá lázeňská voda nevábné chuti, ale IDA jako Inteligentní Digitální Asistent(ka)...

 • Robotizace a AI
3318
4
2

Ropný gigant se adaptuje. Shell bude na svých pumpách nabízet super výkonné elektrostanice

 • Civilizace
 • Smart energy
3307
3
3

Farma na řasy chce zvrátit vymírání ryb v oceánech. Dokonce i za pomocí Absolut Vodky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5795
2
1

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
3984
1
2

Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst.

 • Leadership a kultura
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5999
6
2

Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče videoher?

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4044
1
1

Nová metoda 3D tisku vytiskne i funkční elektronické obvody

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
8109
3
2

Starbucks jde proti proudu. Zavírá své online obchody a zaměřuje se na osobní prožitek

 • Leadership a kultura
2598
2
2

Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená mimo jiné proaktivitu, otevřenost...

 • Leadership a kultura
3568
6
9

3D gel vypěstuje dostatek kmenových buněk pro léčbu mozkových chorob

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4256
3
3

Odemkněte dveře rukávem. Nová technologie skladuje data ve vašem oblečení a bez elektroniky

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
 • Smart energy
5236
1
1

Simulátor s rozšířenou realitou vám umožní ovládat virtuální dron ve vašem obýváku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart education
5534
1
1

Petr Beneš: Blockchain? Řetězy? 
Ne, to není povinná zimní výbava...

Blockchain je technologie distribuované databáze, jejíž unikátnost spočívá v tom, že jednou pořízené záznamy nelze zpětně editovat a tudíž zůstávají uvedeny v historii až do skonání internetu. Ámen.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Smart energy
7626
5
10

Systém umělé inteligence umí číst mysl a dekóduje, co človek vidí

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
4767
1
2

Pavel Kysilka: Nekonkurujme robotům

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné být manažerem, a ještě sledovat všechny důležité inovace ve svém oboru. Když je ale neovládneme, namíří je konkurence proti nám!“

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4440
6
3

FDA schválila použití robo-chirurgů pro minimálně invazivní chirurgické operace

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4044
2
2

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3803
2
2

Roboti nabírají na síle. Nové umělé svaly uzvednou až tisícinásobek své vlastní váhy

 • Robotizace a AI
 • 3D
3864
1
2

Jak umělá inteligence zvýší vaše prodeje

 • Robotizace a AI
4085
3
2

Ve zničeném Portoriku obnoví mobilní pokrytí balóny od Googlu

 • Civilizace
3464
2
2

Vědci obdarovali roboty hmatem

 • Robotizace a AI
2846
3
6

Finští vědci vytvořili jídlo z elektřiny. Je toto konec všech hladomorů?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5075
3
4

Obrovský kvantový úspěch. Mezi Pekingem a Vídní proběhl první „kvantový“ videohovor

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4872
7
3

Vyzkoušejte si kompletní 3D rekonstrukci svého obličeje z 2D snímku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
5749
3
3

„Molekulární“ robot umí stavět a skládat molekuly

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3922
2
2

Robozubař poprvé v historii úspěšně implantoval zub z 3D tiskárny lidskému pacientovi

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4733
4
1

Origami dron doručí zásilku do 500g s centimetrovou přesností

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3706
3
1

Maria Staszkiewicz: Krásné nové peníze

Budoucnost financí už není v našich peněženkách, ale zašifrovaná v našich mobilech. Spekulanti vládnou trhům, banky opustily svou funkci, celý mízní systém kapitalismu se rozbil a pacient začíná kolabovat. Finance, jak je známe, hledají nový význam a jejich novou evoluční fázi přinesou moderní technologie.

 • Smart finance
 • Blockchain
4532
3
4

Švýcarští vědci ničí rakovinu uměle vytvořenými viry

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4338
3
1

Jak umělá inteligence lidem dopomůže k lepším pracovním výkonům

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4500
3
2

Pavel Kysilka: Bohatství v digitálním věku

Málokterý jev dozná v digitálním věku tak dramatických změn jako bohatství. To platí jak pro jeho distribuci ve společnosti, tak pro jeho tvorbu.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4468
6
8

Elon Musk převrací dopravní průmysl. Opět.

 • Civilizace
 • Smart transportation
3869
2
2

Bezpilotní letadla ušetří leteckému průmyslu 35 miliard dolarů ročně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4120
1
1

Vědci vynalezli akustické antény, vhodné pro mozkové implantáty

 • IT Inovace
3123
2
3

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4994
4
1

Blizzard a Deepmind vydali speciální verzi StarCraft II pro vývoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
3585
3
3

V indickém Bengaluru vysadí les za pomocí speciálních sázecích dronů

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4250
3
2

Estonsko chce prostřednictvím ICO založit svou vlastní digitální měnu Estcoin

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Blockchain
4411
2
1

Hlasoví asistenti od Amazonu a Microsoftu budou nově komunikovat mezi sebou

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4151
2
1

F.D.A. schválila první léčbu leukémie prostřednictvím genetického inženýrství

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4410
5
2

Pavel Kysilka: V čem se vizionáři mýlí

Ze Sillicon Valley vycházejí veleúspěšné technologické inovace, které mění naše životy, práci a podnikání. Od vizionářů, největších jmen a celebrit „Křemíkového údolí“ se ale občas dočkáme i nápadů, které nemohou přečkat test času.

 • Leadership a kultura
3721
4
2

Muskův Hyperloop pokořil rychlost 355 kilometrů za hodinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Smart transportation
4668
3
1

Udělá umělá inteligence z Amazonu nejstylovějšího módního designera?

 • Robotizace a AI
3169
2
1

Roboti dohánějí lidstvo

Virtuální asistenty se z mobilů a počítačů stěhují do dalších zařízení ovládaných hlasem, kterých přibývá rychleji než jejich uživatelů.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3792
2
2

Tesla chce v Nevadě testovat nové samořídící elektrokamiony

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3421
2
2

Čína zažívá rozmach online rozpoznávání obličejů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4259
2
3

Naděje pro slepce? Kamera přenese vizuální informace přímo do mozku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4497
6
2

První telefon na světě, který nepotřebuje baterii. Energii sbírá z rádiových vln

 • IT Inovace
 • Smart energy
4064
2
3

3D samoléčící gel vám ušetří tisíce za opravu prasklých displejů

 • 3D
4603
2
2

Šampioni Doty 2 byli poraženi Muskovou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
2834
3
3

Microsoft oznámil podporu pro vývoj nových blockchainových projektů

 • IT Inovace
 • Smart finance
4270
2
2

Nové revoluční senzory obohatí smartphony o plnohodnotnou rozšířenou realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
3453
2
3

Umělá inteligence vyvíjí svou vlastní řeč. Měli bychom ji zastavit?

 • Robotizace a AI
4498
2
3

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5676
4
4

Bezpilotní letadla by se mohla stát realitou dřív, než si myslíme

 • Smart transportation
3372
5
0

Vědci uložili a úspešně přehráli film nahraný do DNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4360
3
2

Limonáda, která neškodí zdraví? Zkuste tu virtualní!

 • Virtuální realita
3065
1
1

Ruka s očima a umělou inteligencí je nadějí po amputacích

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5180
1
1

Umělá inteligence odhalí zavčas Alzheimerovu nemoc

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4195
2
1

Je to tady! Rok po schválení první genetická léčba!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4770
6
1

Indie chce mít do 13 let pouze elektroauta

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4816
1
2

Jak vám umělá inteligence vylepší šatník

 • Robotizace a AI
3721
2
3

Děsivý robot vám provrtá lebku za 2 minuty. A zachrání život.

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4885
3
1

Umělá inteligence poráží lékaře v předvídání infarktu

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4054
6
2

Na blockchainu vznikla energetická síť pro malé výrobce a spotřebitele

 • Smart energy
 • Blockchain
4433
4
3

Vzduch: zdroj vody budoucnosti?

 • Civilizace
2897
31
1

Svět bez mobilů se přibližuje

 • Robotizace a AI
3931
3
2

Nové využití grafenu. Odhalí počínající nádor!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4081
5
4

Pohyb těla napájí senzory i hodinky

 • Smart energy
3674
3
1

Jak se stát nejobdivovanější firmou? Kopírujte Teslu a Muska!

Nedávná anketa Petera Diamandise, ve které hlasovali uživatelé Twitteru o „nejinovativnější firmě dneška“, přinesla jednoznačného vítěze mezi čtyřmi finalisty.

 • Leadership a kultura
3128
1
1

Nová kvantová technologie zbaví svět padělků

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5100
3
1

Solární energie po celém světě dramaticky zlevňuje. V Indii 1 watt za 65 centů

 • Civilizace
 • Smart energy
3541
2
4

Startup uzavřel partnerství s Rwandou. Jejich drony rozváží krev nemocnicím

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4608
0
2

Revoluce v potravinářství. Německý startup chce vertikální minifarmu do každého supermarketu

 • Civilizace
 • Smarty city
4774
2
1

Student za pomocí Wi-Fi vytvořil 3D hologram lidí z vedlejší místnosti

 • 3D
 • IT Inovace
7590
2
5

Nové samořídící nákladní automobily od Volva zvýší produkci cukrové třtiny

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4055
2
1

Vědci z Curychu posouvají možnosti 4D tisku

 • Robotizace a AI
 • 3D
4672
4
1

7 technologií, které již obrací svět vzhůru nohama...

Pojďme se podívat, které inovační trendy obrátí v nejbližsích letech světovou ekonomiku naruby a jaké finanční hodnoty vytvoří na globálních trzích...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
8234
14
17

Senzory odhalí a lokalizují střelbu ze zbraně. Pomůžou tak dopadnout pytláky

 • Smarty city
 • IT Inovace
4002
3
1

Intel předpovída samořídícím autům 7-mi bilionovou budoucnost

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4931
3
2

Ovládne Microsoft svět kvantových počítačů?

 • Civilizace
 • IT Inovace
4428
3
3

Umělá inteligence porazila nejlepšího hráče ve starověké hře GO

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4785
4
5

Nástup robocopů

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5165
3
2

Tento revoluční „živý“ oblek se přizpůsobí vaším potřebám

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5179
2
2

První autonomní loď s elektrickým pohonem vypluje již v roce 2020

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5322
2
3

Umělá inteligence pomohla unesenému dítěti najít svou rodinu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3900
3
1

Technologie odezírání ze rtů nahradí psaní hesel

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4313
3
2

Vědci prostřednictvím techniky genetického inženýrství odstranili virus HIV-1

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4417
8
2

Flippy je šikovný robokuchař a každý den se zlepšuje

 • Robotizace a AI
4012
2
1

Češi pomohli vytvořit chytrý protirakovinový orgán

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5320
7
3

Německý průmysl sází na umělou inteligenci a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4978
4
2

Zatočte si volantem a sešlápněte plyn dokud ještě můžete!

Digitální disrupce přinese v následujících letech obrovskou změnu do většiny oblastí našeho života, ale jednu z největších proměn lze čekat v oblasti dopravy. Na informačním portálu 6DHub.cz se často věnujeme dopravním trendům. Publikovali jsme celou řadu článků o tom, co chystá Elon Musk v Tesle, co plánuje Google se svojí divizí autonomních...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5510
6
7

Osmnáctiletý student vynalezl podprsenku, která odhalí rakovinu prsu

 • Smart health
4321
7
3

Startup OtoSense daruje autům sluch

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4129
3
1

Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

 • Smart education
 • Virtuální realita
5682
5
1

„Pštrosí“ robot posouvá hranice dvounohých robotů

 • Robotizace a AI
3664
3
2

Rozhovor: Pavel Kysilka – Připravenost autoprůmyslu na digitální epochu

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5313
6
6

JPMorgan se transformuje. Chce uspět v digitálním věku

Mnozí experti a investoři vidí blízkou budoucnost bankovnictví černě. Několik bank však vzalo svoje přežití v digitálním věku vážně, a spustilo rozsáhlý transformační program postavený na agresivní strategii adopce nejmodernějších technologií. Nejnověji i americká jednička JPMorgan.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4858
5
2

Velký průlom v uchovávání orgánů zachrání desítky tisíc životů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4901
4
3

Sedric - budoucnost samořídících VW

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6232
3
2

Zpívající plakáty, mluvící trika: rádio z každodenních předmětů

 • Smarty city
 • Smart transportation
5287
3
2

Voda jako palivo zítřka

 • Civilizace
 • Smart energy
5325
4
2

Robot Baxter nepotřebuje pokyny, čte je z naší mysli

 • Robotizace a AI
3452
2
3

IBM zpřístupnil na cloudu svůj kvantový procesor

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5564
4
3

Tesla v roce 2017 zdvojnásobí počet dobíjecích stanic pro elektromobily

 • Smart energy
 • Smart transportation
8315
2
2

DNA úložiště již na 85% teoretického limitu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3968
2
2

Vědci potvrdili vývoj plodu jehněte v umělé děloze. Budou následovat lidé?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4195
3
1

Zázračné krevní cévy z 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6243
4
2

Umělá inteligence spolehlivě ukáže, jak jste vypadali a budete vypadat

 • Robotizace a AI
3254
2
1

Chytré kreslení od Googlu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4936
3
3

Tesla předčila General Motors a stává se nejhodnotnější americkou automobilkou

 • Smart transportation
6150
3
1

Hybridní letadlo otevírá dveře elektropohonu do letecké dopravy

 • Smart transportation
4026
5
1

Invaze robotů

Robotizace hluboce zasáhne byznys, způsobí otřesy na trhu práce a bude útočit na konkurenční výhody české ekonomiky. Aby nás nečekal hospodářský pokles, musíme se posunout k vyšším rolím, jak po tom volal už Tomáš Baťa.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5746
9
7

Armáda malých robotů roztřídí až 200 000 balíků denně

 • Robotizace a AI
4923
3
5

Ochrnutý muž ovládá svou ruku pomocí myšlenek

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Virtuální realita
6014
3
1

Revoluční chytrá sluchátka přeloží až 37 jazyků

 • IT Inovace
4952
3
3

Konec spaní s nebezpečnými roztoči

Každý z nás podléhá iluzi, že ví, s kým sdílí svoji postel. Většina lidí bude překvapena zjištěním, že jsme hostiteli obrovského množství nebezpečných postelových vetřelců - roztočů, kterým svým tělesným teplem, vlhkostí dechu a odpadem...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6085
4
2

Nanooptika budoucnosti od české IQ Structures

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4552
3
3

Koupí Apple Teslu a bude Elon Musk jeho novým CEO?

 • IT Inovace
5992
7
9

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5899
4
3

Bitcoin bude do léta akceptovat v Japonsku už 260 000 obchodů

 • Smart finance
4603
1
2

Microsoft plánuje ovládnout trh s propojováním automobilů

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
17168
2
2

Dostanou se nám čipy pod kůži?

Startupový inkubátor Epicenter ze Stockholmu se tento týden ocitl v epicentru pozornosti médií z celého světa. Vedení společnosti navrhlo pro jejich skoro 700 zaměstnanců nechat si dobrovolně implantovat pod kůži mikročip...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
7114
4
5

Ruská 3D tiskárna Apis Cor vytiskne dům za 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
8659
3
5

Auta by již brzy mohla být poháněna biopalivem z odpadních vod

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
 • Smart energy
5912
1
1

Interaktivní projektor od Sony promění jakýkoliv rovný povrch v dotykový displej

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3856
3
2

Jaderné palivo z oceánů poskytne energii na deset tisíc let

 • Civilizace
 • Smart energy
5097
5
2

Nový metamateriál umí vytvořit hologramový obraz

 • 3D
 • IT Inovace
4175
2
1

Jak big data dokážou zjednodušit a zlevnit obnovu přirodních ekosystémů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4107
2
1

Virginie jako první stát přijala zákon umožňující doručování roboty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5182
4
2

San Diego se díky internetu věcí stává chytrým městem

 • Smarty city
 • IT Inovace
4931
2
1

Sluneční energii lze již získávat bez solárních panelů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4711
5
3

Kurzweil: „Singularita nastane v roce 2045“

 • Robotizace a AI
10582
4
7

Levná a bezpečná baterie pro domy a auta ze Stanfordu

 • Smart energy
9395
4
3

Revoluční nanotisk z tekutých kovů posouvá možnosti elektroniky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4369
3
1

Levné a věrné 3D modely orgánů z dílny polského studenta

 • 3D
 • Smart health
5340
2
2

UPS testuje rozvoz dodávkovými auty s drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5510
5
4

Není vaše dítě schopné pravidelné školní docházky? Pošlete za něj robota

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4120
3
1

Revoluční nanotyče mohou naprosto změnit trh s displeji

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4225
6
2

Disrupce na třetí

Umělá inteligence nahradí lékaře, učitele a jednou dokonce i programátory. Elon Musk se ale mýlí, když se domnívá, že kvůli tomu bude muset být nevyhnutelně zaveden zaručený základní příjem pro všechny.

 • Robotizace a AI
5889
9
8

Vědci vytvořili novou formu hmoty: časové krystaly!

 • Civilizace
4378
5
1

Tyto revoluční brýle se automaticky přizpůsobí vašemu zraku

 • Smart health
4514
4
2

Nová technologie zneviditelňuje brýle pro virtuální realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
5000
2
1

Dramatické vylepšení 3D hologramové technologie

 • Virtuální realita
3799
3
2

Obří větrná turbína překonala světový rekord

 • Civilizace
 • Smart energy
4754
5
1

Počítač porazil profesionální hráče pokeru. Češi ho totiž naučili blufovat

Začalo to piškvorkami. Pak se superpočítače o velikosti menšího bytu naučily vrhcáby i­ hru králů – šachy. Loni svět šokovala umělá inteligence, která vítězí v populární asijské stolní hře go a teď se křemíkoví gambleři dostali na novou úroveň.

 • Robotizace a AI
3199
6
3

První robotická léčba ucpaných cévek oční sítnice

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5180
7
2

První konstrukční plán na kvantový počítač na světě

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5627
8
3

Umělá inteligence se učí psát svůj vlastní kód tím, že krade z jiných programů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4495
6
2

Ford investuje miliardu dolarů do startupu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5091
4
1

Český SimpleCell expanduje s infrastrukturou pro Internet věcí do dalších 4 zemí

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Smart energy
5338
5
3

Bank of America otevírá bankovní pobočky bez zaměstnanců

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
 • Virtuální realita
6260
6
4

Produktivita vzrostla o 250% po té, co nahradili 90% zaměstnanců roboty

 • Robotizace a AI
4363
6
1

Hydrail - první vlak s nulovými emisemi jehož jediným odpadem je pára

 • Smart transportation
4019
4
1

V Japonsku vznikla téměř plně robotizovaná rostlinná farma

 • Robotizace a AI
 • Smart energy
5943
4
1

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5346
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
4592
4
1

Nový autopilot Tesly sníží nehodovost až o 90%

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4573
2
1

Umělá a lidská inteligence se sbližují

 • Robotizace a AI
4401
4
2

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
5658
7
3

O Rock&Rollové síni slávy se hlasovalo na blockchainové mobilní aplikaci

 • Kyberbezpečnost
4242
6
3

Roboti indického GreyOrange disruptují logistiku

 • Robotizace a AI
4051
2
1

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4959
5
4

AI se vyrovnala specialistům v diagnóze nádorů kůže

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4781
6
2

Materiál promění díky slunečímu svitu vodu v pitnou

 • Civilizace
 • Smarty city
4465
3
2

Hydrogelový robot umí chytit rybu a asistovat lékařům

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5539
4
1

Děti s leukémií byly vyléčeny geneticky upravenými lymfocyty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4672
5
3

AI umí revidovat dvacet typů obchodních kontraktů

 • Robotizace a AI
3831
8
1

Výrobci Vespa skůtrů představili „robokufr“

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5339
4
1

Umělá inteligence poráží pokrové profesionály

 • Robotizace a AI
3593
4
3

Čína vyhlásila válku uhelnému průmyslu

 • Civilizace
2424
2
1

Hlasová analýza odhalí nemoci

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4615
4
1

Výzkumníci probudili v grafenu supravodivost

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3671
2
3

Umělá inteligence se učí vytvářet umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
4489
4
3

Posilování státu nahrává hackerům

 • Kyberbezpečnost
2775
2
1

CEPI spojuje zdroje pro boj s globálními zdravotními hrozbami

 • Civilizace
 • Smart health
4030
1
1

Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady

 • Civilizace
 • Smart energy
4439
1
3

Řiďte jakýkoliv Cadillac chcete a kdy chcete

 • Smart transportation
3345
3
1

Autonomní doprava se učí i z Grand Theft Auto V a Google Street

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5124
4
1

První samořídící létající auto Airbusu vzlétne už letos

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4138
3
3

Čtrnáctiletý Ind vyvíjí pro vládu dron na detekci min

 • Robotizace a AI
2989
1
2

Syntetické kmenové buňky bez rizik a komplikací

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4548
5
1

Mikrorobot dodal chemoterapii přesně do postižené tkáně

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5338
2
1

MIT vyvinul adaptivní 3D tisk

 • 3D
5011
0
4

Regenerace vnější srdeční stěny pomocí kmenových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4762
1
2

Flotila dronů je inteligentním samořízeným rojem

 • Robotizace a AI
2953
1
1

Mycelium jako náhražka cukru v potravinách

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5116
2
2

AI předvídá selhání srdce a zachraňuje životy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4579
0
1

Software od MIT umožňuje sestavit si vlastní dron na míru

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5712
0
1

Materiál s naprogramovaným chováním a reakcemi

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4236
0
5

Indická vláda nabízí jednoduchou aplikaci pro mobilní platby

 • Smart finance
2756
0
2

Dechový nanotester odhalí 17 nemocí na bázi AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5097
0
1

Londýnští vědci naučili zuby opravovat vlastní kazy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7905
5
4

Anonymizovaná umělá inteligence na cloudu zatápěla mistrům Go

 • Robotizace a AI
2991
0
1

Nemocnice budoucnosti vznikne tento rok v australském Queenslandu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5701
1
1

V lednu vyjedou na silnice samořídící minivany Waymo

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4123
0
1

Víte jak vytisknout 3D vlasy, kartáče nebo kožešinu?

 • 3D
2856
0
1

Nespolehlivost v dodávkách solární energie vyřeší virtuální elektrárna

 • Smart energy
3467
2
1

Pošle datová analytika vaše letité obchodní instinkty do starého železa?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4562
0
1

Bioinženýři dokáží pomocí CRISPR pozměnit po DNA také i RNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4563
3
1

Umělá inteligence produkuje realistické zvuky, které dokáží ošálit člověka

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
3714
0
2

Simulační technologie pro videohry slouží jako dispečer pro autonomní taxi

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4884
0
1

Robot dokáže vytisknout 3D pizzu za méně než 5 minut

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart health
6011
2
1

Airbus představuje 3D-tištěné letadlo

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart transportation
5458
0
1

Můžete skutečně identifikovat rakovinu prostřednictvím vyhledávače?

 • Smart health
 • IT Inovace
5005
2
1

KnuPath - nový 256 jádrový chip urychlí rozvoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4056
0
1

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5445
1
2

3D systém tiskne online současně již s vaším designem

 • 3D
3740
0
2

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského rozhodování

 • Robotizace a AI
5048
3
3

Jeff Bezos chce stavět průmyslové zóny ve vesmíru, aby uchránil Zemi

 • Civilizace
 • Smarty city
 • IT Inovace
6461
0
1

Connect propichuje sociální bubliny

Technologický pokrok dnes ani v minulosti nijak nezměnil hluboce zakódovanou povahu lidského druhu. Pouze našim přirozeným vlastnostem a sklonům dával mocný nástroj, nebo naopak brzdu. Knihtisk, noviny, kinematografie, televize, YouTube, Wikipedie...

 • Civilizace
3962
2
2

Nový materiál zničí bakterii E-coli za 30 sekund

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7121
1
2

Volley je inteligentní roboprofesor

Učící aplikace, "roboučitelé", jsou jednou z dominantních podob procesu vzdělávání blízké budoucnosti. Počet žáků a studentů na učitele globálně vzrůstá. Pasti zaostávání platů pedagogů...

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5534
2
5

Program Magenta od Googlu složil svou první píseň

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5839
5
2

Upoutávka Microsoftu na HoloLens vypadá jako vytržená ze sci-fi filmu

 • 3D
 • Virtuální realita
3735
5
1

Nicola předvedl elektrický tahač Class 8

 • Smart transportation
3542
1
1

3D vytištěná ruka umožňuje mladíkovi po amputaci hrát znovu basketbal

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6568
1
2

Bláznivý nápad Elona Muska jak zůstat krok napřed před diktátem umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
5693
3
2

Google DeepMind zpřístupnil platformu pro umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
3288
2
3

O knihy v Singapurské knihovně se starají roboti

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
5053
0
1

Superrychlý počítač se stal japonskou strategickou prioritou

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4709
2
1

Budoucnost produkce potravin bude řídit umělá inteligence

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6202
2
1

První mobilní pásová 3D tiskárna betonových staveb

 • 3D
 • Smarty city
14214
2
2

První betonový most na světě z 3D tiskárny

 • 3D
 • Smarty city
5361
3
2

Cenově dostupný přiléhavý oblek digitalizuje pohyb těla

 • Smart health
 • Smart education
 • Virtuální realita
5648
2
1

Mozek prostřednictvím EEG čepice ovládá robotickou paži

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6979
1
1

Země ohrožené klimatickými změnami usilují o 100% obnovitelné energie

 • Civilizace
 • Smart energy
3891
2
1

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5427
3
1

3D adidasky v prodeji

 • 3D
3360
5
1

Silly Putty s grafenem monitoruje srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4663
2
2

Termoelektrický nátěr vyrábí elektřinu ze zahřátých objektů

 • Civilizace
 • Smart energy
4407
3
1

Strojové učení inteligentně surfuje po webu

 • Robotizace a AI
2727
1
3

Magnety zbavují krev bakterií

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5630
5
2

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6031
1
1

Objev mechanizmu agresivních nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4091
0
1

Výroba průlomové nanobaterie HE3DA odstartovala

Jak jsme s předstihem avizovali, 19.12. slavnostně odstartovala v Letňanech komerční výroba revoluční nanobaterie HE3DA. Za českým patentem stojí Jan Procházka, kterému se podařilo pro jeho realizaci získat české investory...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
6814
3
2

Hmatová dimenze VR od Ultrahaptics

 • Virtuální realita
3203
0
1

Nejmenší magnet na světě z Olomouce s širokým využitím

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4909
3
1

Puška naplněná roztokem kmenových buněk léčí popáleniny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4522
1
1

Waymo je divizí Googlu pro samořídící auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5681
4
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7082
0
2

Proslulý Vinod Khosla věří v brzký zánik 80% IT pozic

 • Robotizace a AI
4680
4
2

Umělá svalovina z 3D tiskárny MIT

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5104
2
1

AI překonává odborníky při identifikaci mentálních nemocí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4588
1
1

Pozlacený DNA řetězec je elektrovodivým nanoobvodem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4519
2
1

Umělá inteligence poráží v Civilizaci své lidské protihráče

 • Robotizace a AI
3952
4
4

Amazon zcela mění způsob nakupování v maloobchodech

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5153
4
4

Nanobaterie nabije mobil za pár vteřin a vydrží týden

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
5591
2
1

Česká HE3DA zahájí výrobu převratné nanobaterie

Vícekrát jsme už v 6D Hub psali o velkých inovačních závodech v oblasti skladování elektřiny. Investují do nich neuvěřitelné částky nejen velká jména, jako Tesla, ale i renomované vědecké instituce, třeba MIT a samozřejmě dlouhá řada startupů. Na zásadní pokrok čeká nejen oblast elektroautomobilů...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
6420
3
4

Metamateriálová mikroelektronika bez polovodičů

 • IT Inovace
3076
0
2

Nejefektivnější superpočítač na světě od Nvidia

 • IT Inovace
2678
1
2

Supercomputer napájený solarem a stejnosměrným vedením VN

 • Smart energy
3433
0
2

Nová léčba poškozených buněk srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5213
1
2

Pitná voda a topivo z odpadů vepřína

Český Výzkumný Technologický Institut má funkční a ekonomicky návratné řešení recyklace prasečí kejdy. Nanofiltrací vytěží z nevábného odpadu boubelatých vepřů vodu, která je pitná i pro člověka...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4224
4
13

První fotonický neuromorfický čip pro AI

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3822
0
1

Lék může přeprogramovat buňky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4616
2
1

Umělá inteligence uhodla pořadí čtyř prvních koní

 • Robotizace a AI
2556
0
1

Milník v komerční genetické léčbě?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4742
4
2

Česko a autoprůmysl

Budoucnost českého autoprůmyslu - a vzhledem k jeho váze do značné míry i prosperita naší ekonomiky - budou vystaveny vážnému testu . A to hned ve dvojím směru. Za prvé: dnešní prosperita celého českého průmyslu...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5241
1
5

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
5960
2
3

Česko a vzdělání pro digitální věk

Wayne Gretzky kdysi namaloval hranici kvality mezi hokejisty: dobrý hráč je tam, kde je puk; skvělý je tam, kde puk bude. V české ekonomice od Aše po Opavu narazíte na řadu skvělých hráčů. Příběh několika z nich - namátkou třeba z oboru nemocničních lůžek, kyberpezpečnosti, klasické hudby, sportu - je naštěstí všeobecně známý...

 • Leadership a kultura
 • Smart education
4278
1
3

Paralelní digiměna ve Švédsku?

 • Smart finance
3355
0
0

Učící se stroj překonává lidskou schopnost odezírat ze rtů

 • Robotizace a AI
3629
0
2

Superléčivá high-tech gáza z leteckého polymeru

 • Robotizace a AI
3750
0
0

Virtuální chutě a kousání z ústní elektrody

 • Smart health
 • Virtuální realita
4652
1
1

Nanobionický špenát sdílí informace o znečištění či suchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2820
0
0

Smartphonová souprava k indikaci nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4216
0
0

Robot s plícemi pomáhá odhalit záhady problémů kuřáků

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4824
0
0

Revoluční nanotechnologická miniaturizace pro elektroniku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3395
0
0

3D scanování, mapování, měření a AR v iPadu

 • 3D
 • Virtuální realita
5736
0
1

Světelný panel z Virginia Tech je průlomem v recyklaci světla

 • Smarty city
 • Smart energy
4234
0
0

Molekulární nanorobot ověnčený Nobelovkou může jednou změnit medicínu

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5480
2
0

Anti-aging startup podpořili Jeff Bezos i Mayo Clinic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5160
0
0

Plán Uberu na síť létajících elektotaxi do 10 let

 • Smarty city
 • Smart transportation
4562
2
2

Účinná a ekologicky příznivá mýdlová molekula z Minnesoty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2726
0
0

Kindred polidšťuje roboty prostřednictvím AI a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4529
0
1

Magnet z 3D tiskárny s širokým potenciálem

 • 3D
 • IT Inovace
3778
1
0

Čipové srdce z Harvardské 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3501
0
0

Autonomní kamion od Uber/Otto uskutečnil první dodávku

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4061
0
0

Microsoft chce chytit druhý dech

 • Virtuální realita
3778
1
1

AI nabyla schopnost zobecňovat nad různými úlohami

 • Robotizace a AI
2694
1
0

Experiment s blockchainem mění obchodování

 • Smart finance
 • Kyberbezpečnost
5434
3
1

3D ruka má pomoci odstranit biometrické bezpečnostní skuliny

 • 3D
 • Kyberbezpečnost
5167
0
0

Solární panely k nerozeznání od klasických krytin

 • Smarty city
 • Smart energy
4477
0
0

Od teď mají všechny Tesly hardware pro autonomní věk

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4811
0
0

Microsoft vytáhl schopnost strojů rozklíčovat řeč na úroveň člověka

 • Robotizace a AI
2591
0
0

Robopilot Alias pilotoval Cessna Caravan

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3999
0
0

Objev přeměny CO2 na etanol pomůže řešit klimatické změny a nedostatek energie

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4497
1
0

Senzor pro autonomní auta deklasoval konkurenci v kvalitě, ceně, miniaturizaci

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4008
0
0

Vědci identifikovali chemikálii se schopností oddálit stárnutí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4453
1
0

Genové inženýrství otevírá cestu k léčbě nemoci srpových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4216
1
0

Digitální grafiti na stěnách muzea státu Washington

 • Virtuální realita
3535
0
0

Laboratorní kmenové buňky léčí poškozené srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5100
2
0

Za 2 miliardy dolarů nahradí v ING roboti až 5800 bankéřů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4672
2
0

Nejmenší tranzistor prolomil limit

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3302
0
0

Virtuální realita pomáhá překonávat duševní základy anorexie

 • Smart health
 • Virtuální realita
4970
1
1

Zapřáhnutí řas do energetiky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4441
1
0

První solární skleník s kombinovanou výrobou elektřiny, tepla a vody

 • Smart energy
4285
1
0

Elastický metamateriál pro 3D tiskárny

 • 3D
3262
0
0

Virtuální realita vrátila muži plnohodnotný zrak

 • Smart health
 • Virtuální realita
5071
2
1

Google zvedl laťku kvality překladů o 60%

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4426
0
0

Ve Washingtonu si můžete objednat jídlo doručené robotem

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5825
2
1

Disrupce pojišťovnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart finance
6369
0
1

Signalizace vývojové poruchy dítěte do 45 vteřin

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5433
0
0

Lidé mohou virtuálně navštívit prezidentské duely

 • Smarty city
 • Smart education
 • Virtuální realita
5435
0
0

Díky VR prožila znovu Amelie Diamant svoje vysvobození před holocaustem

 • Smart education
 • Virtuální realita
4074
2
0

Posun v teleportování je krůčkem na dlouhé cestě ke kvantovému internetu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4497
1
0

Hacking a open source tým nabízí alergikům autoinjekci 10x levněji než oficiální…

 • Smart health
4085
0
0

SanDisk přichází s největší SD kartou na světě

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3512
1
0

Microsoft slibuje vyřešení rakoviny do desíti let

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4492
0
0

Průlomová metoda výroby zázračného grafenu s obrovským potenciálem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
4936
0
0

Peter Diamandis předvídá nejméně desetinásobný propad trhu s auty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Virtuální realita
5172
0
1

První přílivová velkoelektrárna světa roste ve Skotsku

 • Smart energy
3238
0
0

Comma.ai slibuje masovou nabídku poloautonomního řešení pro naše auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6111
0
0

První mobil, který integruje 2D, 3D a virtuální realitu

 • Virtuální realita
3540
1
0

ReWalk krunýř umožnil paralyzované ženě absolvovat britský půlmaraton

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4828
1
0

Nanoryba dopraví léky do mikrokoutů našeho těla

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5027
1
0

Elektrický autobus od Proterra nastavuje novou laťku v odvětví

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4762
0
0

WaveNet okopíroval schopnost dítěte naučit se mluvit napodobováním

 • Robotizace a AI
3449
0
0

Google drony doručují burritos pro Virginia Tech kampus

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5047
0
0

Daimler se spojil se startupem pro dodávkové drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4960
1
0

Závody v autonomní dopravě se odehrávají také na vodě

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4182
0
0

Biolog úspěšně zkultivoval geneticky modifikované zelí za pomocí techniky CRISPR

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2794
0
0

Peter Diamandis předvídá totální disrupci stávajícího modelu světové energetiky

 • Smarty city
 • Smart energy
4127
0
0

Google hodlá získat převahu v kvantovém computingu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4036
1
0

Levná a bezpečná baterie s velkou výdrží pro sítě obnovitelných zdrojů

 • Smart energy
3546
0
0

Umělá inteligence pomohla vytvořit upoutávku k filmu - o umělé inteligenci.

 • Robotizace a AI
2807
0
0

Česká firma se podílí na technologii dobíjení elektroniky na těle pohybem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3715
0
0

Léčba kmenovými buňkami vrátila ochrnutému mladíkovi pohyb rukou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4935
1
0

Chytré cihly umožní inteligentní symbiózu lidí s domem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
4528
0
0

Čína jako první vyzkouší na člověku modifikaci genů při léčbě rakoviny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
4014
0
0

Facebook je o krůček blíže pokrytí země internetem

 • Smarty city
 • Smart education
4070
0
0

4 pilíře Tesla strategie pro další dekádu

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4345
1
0

Čipy z her pomohou na svět precizním 3D mapám

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
6188
0
0

Nová aplikace od Googlu otevírá světové galerie a nenápadně vzdělává

 • Robotizace a AI
 • Smart education
 • Virtuální realita
4664
1
0

3D pero/tiskárna bude využívat náplně z odpadů domácnosti

 • 3D
 • Smarty city
 • Smart finance
5729
0
0

Biorobot ze zlata, gumy a buněk potkana vzešel z 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4394
2
0

Úspěch PokemonGo pomůže využívání VR k užitečnějším věcem

 • Smart education
 • Virtuální realita
4067
0
0

Umělá inteligence diagnostikuje Alzheimerovu nemoc pomocí analýzy řeči

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4008
0
0

Šéf Uberu považuje Peking za budoucího konkurenta Silicon Valley

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3310
0
0

Chatbot od devatenáctiletého Brita pomáhá vyhrávat parkovací spory s radnicemi

 • Smarty city
 • Smart finance
 • Smart education
4399
1
0

Nový algoritmus od Googlu zlepšuje možnost autodiagnózy

 • Smart health
3413
1
0

Nesmyslná regulace vyhnala Uber a Lyft z texaského Austinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4705
0
0

Zapojení AI do hledání a tvorby nových materiálů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3384
0
0

Vědci vytvořili myš s hyperdlouhými telomery bez genetické manipulace

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4604
0
0

Gen Oct4 označen za studnici mládí a prevenci infarktů a mrtvic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3915
1
0

Virtuální obchoďák od Ebay a Myer

 • Virtuální realita
3799
2
0

Pružná solární samolepka na kůži

 • Smart health
 • Smart energy
4930
0
0

Nový rekord Australanů v efektivitě solárních článků

 • Smart energy
3309
0
0

Rychlé a levné optické úložiště od IBM

 • IT Inovace
2716
1
0

Startup Otto přeměnil Volvo v autonomní truck

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3733
0
0

Stravitelný robot ovládaný zvenku vyřeší žaludeční maléry

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4958
1
0

AI pomáhá fyzikům. Nebo je nahrazuje?

 • Robotizace a AI
2559
0
0

Firma běží na blockchainu a nepotřebuje manažery

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
4964
3
1

Google zpřístupnil dva výborné syntaktické nástroje

 • Robotizace a AI
3963
0
0

Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4971
1
1

Chudé země často těží z digitální revoluce mezi prvními

 • Civilizace
2096
0
0

Siloxan vrací kůži mládí a pomůže s psoriázou a ekzémy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2829
0
0

Tvůrce Siri představil novou generaci AI hlasového asistenta

 • Robotizace a AI
2579
0
0

Robot překonal nejzdatnější chirurgy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4278
0
0

Strojové učení již předčí lidské schopnosti v detekci rakoviny

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3885
1
0

Vyrobte si pohon ze soláru na střeše vašeho auta

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
5219
0
0

Máte už svůj vlastní satelit na oběžné dráze?

 • IT Inovace
 • Smart transportation
4381
1
0

Nizozemsko zvažuje od roku 2025 zákaz prodeje všech automobilů se spalovacími motory

 • Smart transportation
3168
0
0

Spojení unikátního mikroskopu a AI diagnostikuje rakovinu rychleji a spolehlivěji

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4821
0
0

Seznamte se s Surround 360! VR kameru od Facebooku v rozlišení 8K

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3471
1
0

Reverzní fotosyntéza: energetický zdroj budoucnosti?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3175
1
0

Budou bakterie budoucím zdrojem čisté energie?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
 • Smart energy
4849
0
0

První právně schválená dodávka zboží dronem v městském prostředí

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5021
0
0

Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5188
0
1

Chtěli byste žít v úplně novém technologií nabitém městě?

 • Smarty city
2877
1
0

Flotila 12 autonomích kamiónů prosvištěla napříč Evropou

 • Smart transportation
2732
1
0

První dynamický 3D robot tištěný z pevných látek i kapalin

 • Robotizace a AI
 • 3D
3258
0
0

3D tisk BioPen umožní chirurgům kreslit s kmenovými buňkami

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5325
0
1

NVIDIA uvedla na trh první "deep learning" superpočítač

 • Robotizace a AI
2938
1
0

OLO: Vůbec první 3D tiskárna v chytrém telefonu

 • 3D
3650
0
0

Umělá kůže, která se potí a rostou na ní vlasy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4541
0
0

Umělá vejce se senzory pomáhají oživit ohrožené populace supů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3693
0
0

Virtuální 3D teleportace v reálném čase

 • Virtuální realita
3778
1
0

Už jste viděli průhledné dřevo?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3100
1
0

Nanobot opraví obvody bez využití AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5787
2
0

Inteligentní čelní sklo pro motocyklisty

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4821
1
0