Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích, studentech a moderní infrastruktuře

Rozhovor pro ekonom.cz, rozhovor vedl Josef Pravec, 10. LEDNA 2019

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol nebo technická a dopravní infrastruktura. A jen rozumně regulovaná a zdaněná ekonomika. "Pokud tohle dokážeme podnikatelům nabídnout, a nemusí to být hned zítra, tak o dalších třicet let nemám obavu. Čas ovšem běží, máme na to tři až pět roků," řekl Pavel Kysilka týdeníku Ekonom.

V jaké kondici je třicet let od pádu komunismu česká ekonomika?

Ve skvělé. Nevyskytují se v ní žádné nerovnováhy, roste velmi uspokojivým tempem, máme rekordně nízkou nezaměstnanost, čeští výrobci jsou úspěšní na globálních trzích. Všechno vypadá jako růžová zahrada. Ale jen pokud zůstaneme u statického pohledu. Kdybychom se podívali, jakou máme šanci úspěšně pokračovat v tomto ekonomickém modelu, tak se růžová barva mění na šedou, pokud ne na černou.

Vše má nějaký počátek, a když se podíváme na její přechod od komunismu − nemohly se některé věci dělat lépe?

Problém transformace 1991 až 1995 nebyl v tom, že se něco mělo dělat zásadně jinak. Hlavní principy byly správné. Což se ukázalo tam, kde tyto zásady neaplikovali a nadlouho se pak propadli do hospodářského marasmu. Na Slovensku, ve Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajině. Po letech se tam pak znovu vraceli k reformám, ale za daleko horších podmínek. Náš problém je jiný, a to ten, že transformace od poloviny 90. let nepokračovala. Samotní reformátoři, kteří zemi politicky vedli, už necítili politický prostor a podporu k dalším podstatným změnám. Bohužel i otec celé transformace, Václav Klaus. To není spekulace, mluvím jako pamětník tehdejších událostí.

Co konkrétně máte na mysli?

Privatizace zůstala nedokončená, dodnes tu máme ne­uvěřitelné státní molochy, které mají mizernou výkonnost. A v liberalizačních opatřeních jsme se zastavili v roce 1994. Až se vstupem do Evropské unie byla vláda donucena k dalším krokům. Dnes je unie kritizována, plně oprávněně, z přeregulovanosti a prosazování dotační kultury, ale příprava na náš vstup do ní znamenala výraznou liberalizaci.

Oponenti rychlé transformace tvrdili, že stát ekonomiku opouští příliš rychle a chaoticky. A mluvili o východoasijských vzorech...

Proč jsou Hongkong, Singapur nebo Jižní Korea úspěšné země? Protože v ekonomické oblasti aplikovaly liberální model. Vsadily na privátní vlastnictví a individuální podnikavost. Prosperity dosáhly zdrženlivostí státu, ne jeho bytněním. Ten si silnou, ale osvícenou roli správně podržel třeba ve sféře infrastruktury či školství. Jde ale o odlišné kultury. Singapurský model omezené demokracie by u nás asi nebyl přijatelný.

I když mluvíte o skvělé kondici naší ekonomiky, tak platy tu stále zůstávají ve srovnání s vyspělým Západem a hlavně s Německem nízké.

Řadě těchto zemí se blížíme, nejen pokud jde o HDP na hlavu, ale rovněž ve mzdách. Některé jsme předstihli. Na druhé straně německá minimální mzda je stále vyšší než naše průměrná. Jenomže německá produktivita, tedy to, co každé pracovní místo vydělá firmě i zaměstnanci, je daleko vyšší. To je prostě dědictví 40 let socialismu, po jehož kolapsu jsme museli přijmout model subdodavatelské ekonomiky.

Museli?

Pokud chybí domácí kapitál, musíte se spolehnout na zahraniční investice. Ty k nám přesunuly výrobu, rentabilnější vývoj, ale obchod s konečným klientem zůstal v mateřských zemích.

Václav Klaus v 90. letech mluvil o české cestě.

Volkswagen či Philip Morris přišly hned. A ačkoliv se velký majetek rozdal v kuponové privatizaci, tak většina z něj nakonec skončila v zahraničních rukách. Slovy o české cestě nešlo přetlačit přirozené ekonomické procesy. Dočasně a jen silou politické vůle zůstaly v českých rukách banky, výsledkem však bylo totální fiasko. Všechny se musely zachraňovat a stálo to ohromné peníze.

Takže česká cesta byla chybou?

Šlo jen o politické heslo. Nikdo na ní v realitě nelpěl, bylo jasné, že nemůže fungovat. Když pominu případy jako Budvar, šlo o zmíněné banky, pojišťovny a energetiku. Privatizaci bank premiér Václav Klaus pod tlakem České národní banky a koaličních partnerů rozjel a paradoxně ji dokončila vláda Miloše Zemana, a to velice zdárně. Šlo o impulz pro ekonomiku, přispěla ke zlaté éře let 2000 až 2008, kterou ukončila teprve lehmanovská krize.

Je ale dobře, že velká část domácích podniků skončila v zahraničních rukách?

Nikdy nic není jen dobře nebo špatně. Zahraniční investoři přinesli potřebný kapitál a know-how. Vzpomeňme, jak vypadala mladoboleslavská Škodovka před vstupem Volkswagenu a jak po něm. Navíc přes centrály v Německu, Rakousku a Británii se nám otevřely trhy na celém světě. Vznikla zde excelentní a konkurenceschopná výrobní základna. Říkám výrobní, protože mateřské centrály si typicky ponechaly nejrentabilnější činnosti doma. Zejména vývoj produktů, obchod, marketing, řízení značky, do jisté míry logistiku. Protože předvýrobní i povýrobní činnosti bývají nejvíce ziskové. Nejsme ale montovna, zdejší produkce je sofistikovaná a vytváří značnou přidanou hodnotu. Avšak nikdy se při ní nedá dosáhnout tak vysokých marží, zisků a výdělků, jako u zmíněných aktivit. To platí i pro Slovensko, Polsko a Maďarsko. Někdy se tomu říká "smiling economy". V koutcích úsměvu − vývoji a obchodu − vznikají nejvyšší marže, zatímco uprostřed zůstávají nejnižší. To představuje větší problém než odliv dividend, ačkoliv i ten je značný.

Museli jsme se vypořádat nejen se světovou recesí po roce 2008, ale také s následnou domácí stagnací. Na rozdíl třeba od Polska.

Polsko umělo s krizí zacházet finančně i mentálně lépe. My Češi − jak to nedávno příhodně řekl David Navrátil z České spořitelny − jsme ekonomicky maniodepresivní národ. Prožíváme buď obrovskou euforii, nebo veliký stres. Kolem roku 2010 jsme byli nejpesimističtější v Evropě, dnes prožíváme manickou fázi a jsme zase nejoptimističtější.

Nevnášejí takové emoce do veřejnosti hlavně elity?

Já jen doufám, že teď už všichni vědí, že po špatných časech přicházejí dobré a že protažení recese až do roku 2012 se šlo vyhnout. Ani politici se tehdy nevyznamenali. Ti náchylnější k silné roli státu prosazovali rozsáhlé vládní a zpravidla hloupé intervence. Jejich pravicovější část zase stejně slabomyslně varovala před řeckým scénářem. Když za krize přijde reálný ekonomický šok a pak ještě slyšíte, že se musí šetřit, namíchá se psychologická směs, která prodlouží stagnaci o dva roky. Poláci naopak dovedli fantasticky investovat do infrastruktury. Před deseti lety se u nich autem nedalo jezdit, dnes mají skvělé dálnice. My jsme infrastrukturu trestuhodně zanedbali. A ty principiálně nešťastné evropské fondy jsme použili na Čapí hnízda, penziony a rozhledny v údolích. Až jednou někdo sepíše knihu o evropských dotacích, bude to tlustý spis s absurdním obsahem.

Když se bavíme o Evropě: Pomohlo by české ekonomice přijetí eura?

O euru nemá smysl uvažovat, když se politika neshodne na principu, že se v dobrých dobách vytváří rozpočtový přebytek a ve špatných se rozpouští. Když to politika dokáže, je jedno, zda budeme mít euro, nebo korunu. Když ne, budeme se muset dále spoléhat na korunu, tedy na to, že ji v případě nouze oslabí trh nebo Česká národní banka.

Neblíží se, s ohledem na vývoj v Německu, další recese?

To nikdo neví. Když teď někdo přichází s takovými prognózami a později se ukáže, že se trefil, půjde o náhodu. Ekonomie, podobně jako jiné vědy, neumí predikovat, jak se věci budou vyvíjet. A ani neumí říct, zda se krize blíží, či vzdaluje.

Nestaví takové tvrzení ekonomickou vědu do trochu podivného světla?

I lékař řekne, že se pohybujete v nějakém rizikovém pásmu, ale nikdy, že přesně za rok přijde malér. Ani fyzik nepředpoví přesný dopad tělesa vypuštěného v kilometrové výšce. Protože zákon o volném pádu platí pro laboratorní podmínky. Stejně − jen za přesně definovaných okolností − platí i ekonomické zákonitosti. V roce 2007, rok před Lehmany, jsem napsal článek pro Hospodářské noviny o tom, že může přijít krize a jak bude asi probíhat. Rozhodně jsem ale neuměl předpovědět, zda to přijde za pět měsíců, nebo za pět let.

Nenahrává příchodu krize současná mezinárodní situace − celní války, soupeření velmocí, problémy v Evropě?

Vždy, když se po ekonomické krizi ohlédnete zpět, vidíte, že tu byla nějaká výbušnina, která čekala na roznětku. Výbušnina tu je: slabá a křehká Itálie, problémy ve Francii nebo přetrvávající model investic mezi evropským severem a jihem, kdy německé banky, pojišťovny a penzijní fondy drží mizerná italská a řecká aktiva. Jsou tu země, které se dramaticky zadlužují. Ale tyto výbušniny mohou dlouho spát, třeba natrvalo. Roznětkou může dnes být třeba ekonomická válka nebo konflikt na Blízkém východě.

Pokud jde o obchodní válku − tu mezi Čínou a USA −, je to jen přetlačování, nebo skutečně hrozí katastrofa?

Jestli ekonomie něco predikovat umí, tak právě dopad obchodních válek na růst a blahobyt. Je vždy velký a čím více se hospodářská válka prohlubuje, tím více ji všichni odnesou.

Kdo za tu dnešní ekonomickou válku vlastně může?

Jedna věc je, kdo to celé začal, a druhá, kdo tahá za delší konec provazu. Zatím platí, že ekonomická síla USA významně překračuje sílu Číny. Nejde jen o velikost ekonomiky, ale o schopnost implementovat nejvyspělejší technologie a budovat křemíkový kapitalismus, tedy propojit venture kapitálové fondy, začínající firmy a vědu a výzkum. A kdo si začal? Americké zboží, za což si Američané do značné míry mohou sami, v řadě oborů skutečně ztrácí konkurenceschopnost. Jinou věcí je, že Číňané ve své státem dirigované ekonomice uplatňují velké obchodní překážky a diskriminují jakéhokoliv zahraničního investora i dovozce a naprosto ignorují ochranu duševního vlastnictví. K tomu je prakticky vyloučené, aby čínský soud dal, třeba českému expor­térovi, za pravdu ve sporu s domácí firmou či institucí. Tlak na Čínu tedy je správný, neřekl bych ale, že by se mělo jít cestou obchodní války. Pak jde opatření proti opatření a spory eskalují. Nedávno jsme přece vzpomína­li sto let od událostí vedoucích ke vzniku první svě­tové války.

Obáváte se horké války?

Horké ne. Neměli bychom se ale pouštět na tenký led řetězu akcí a protiakcí. Celní i netarifní střety mohou opravdu vést k výraznému zhoršení mezinárodního ekonomického prostředí a nárůstu politického napětí.

Bez ohledu na to, jak tento střet dopadne, musí Česko projít další transformací − digitalizací a robotizací. Proč vlastně?

Zdejší ekonomický model se osvědčil v řadě věcí, stále ale nejsme tak bohatí, jak by odpovídalo naší schopnosti vyrábět. Teď přichází jistota, že pokud tento model nezměníme, přestaneme být atraktivním místem nejen pro zahraniční kapitál, ale i pro domácí.

I když máme tak výhodnou polohu vedle Německa a občas se o nás mluví jako o nové spolkové zemi?

Můžeme být i chudou "spolkovou" ekonomikou, jako je třeba Sasko. Staneme se zapomenutou periferií německého ekonomického prostoru, pokud nepostavíme konkurenční výhody na něčem jiném než na levné práci. Všimněte si, co dělá Volkswagen a další: nejzajímavější aktivity drží doma a jednou tam i ty ostatní může vrátit z Asie a postkomunistické střední Evropy. Za roboty, umělou inteligenci, neuronové sítě a virtuální realitu se platí všude stejně a stále méně, výhoda naší levné pracovní síly přestává být zajímavá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají vynikající vědci, flexibilní absolventi všech škol, technických i humanitních, technická a dopravní infrastruktura. Současně nepřeregulovaná a rozumně zdaněná ekonomika. Pokud tohle dokážeme podnikatelům nabídnout, a nemusí to být hned zítra, tak o dalších třicet let nemám obavu. Čas ovšem běží, máme na to tři až pět let.

Není problém už v tom, že jsme skutečně jen onou periferií, i když německou? Což automaticky nese nevýhody.

Zatím to fungovalo. Tam, kde Německo cítilo jako handicap drahou pracovní sílu a přetíženou ekonomiku, využívalo naší zdatnosti a průmyslové tradice. A my, právě protože jsme byli periferií, jsme na tom docela vydělávali. Ale blízkost k Německu jako konkurenční výhoda vymizí. Vzdálená komunikace a spolupráce a 3D technologie ji postupně vymažou.

Už jste zmínil nezbytnost infrastruktury, tedy asi i ener­getiky. Znamená to u nás stavbu dalších jaderných reaktorů?

Možná naopak. Kdybych byl zahraniční investor a viděl energetickou koncepci založenou na jádru, velice bych zpozorněl. Elektřina z jaderných elektráren bude velmi drahá.

Takže nestavět?

Stavět, ale jen v případě, že by nové reaktory sloužily jako jeden ze zdrojů pro velký energetický region, ener­getickou unii. Ta by prvně musela existovat a dále de­klarovat, že třeba Francie a Česko budou zdrojem pro případ, že nebude foukat vítr a svítit slunko. Zatím ale politické rozhodnutí o energetické unii nepadlo. Jestli bude jádro mít vysoký podíl v čistě české energetice, budeme platit za elektřinu ohromné peníze. A pokud někdo za východisko označí dotovanou energii, tak tím současně řekne, že tu budou vysoké daně jako zdroj oněch dotací. A obojí je pro byznys a investice odrazující zprávou, ne?

Ještě více než na infrastrukturu kladete důraz na vzdělání…

Diskutujete-li v Česku o čemkoliv důležitém, vždy skončíte u školství. Současný model byl dobrý v 19. století, naprosto však neodpovídá současným a budoucím potřebám. Problém není jen v tom, co se učí, ale i jak. Naštěstí ne všude, protože školský zákon je osvícený a umožňuje velkou variabilitu škol. Řada z nich vychovává děti, které se dokážou skvěle orientovat ve světě informací, znají jazyky, umí komunikovat, spolupracovat a rozvíjejí to, v čem jsou skutečně dobré. Jde ale podle mého pozorování pouze o patnáct procent našich škol.

Co s tím? Zaplavit školy penězi?

To je málo. V Singapuru před mnoha lety označili vzdělání za národní zájem číslo jedna a svoji budoucí konkurenční výhodu. Z celého světa získali špičkové učitele pro své pedagogické fakulty. Pak pedagogům výrazně přidali, aby ty nejnadanější děti jimi chtěly být. A spustili proces celoživotního vzdělávání učitelů a nakonec dobrý systém jejich hodnocení. S takovou vizí musí přijít naši politici, už proto, že je třeba z rozpočtu uvolnit peníze, aby učitelé patřili k nejlépe placeným vysokoškolským absolventům. Často také dostávám otázku, zda učitel, když dostane přidáno, začne druhý den učit lépe. Říkám: ano, začne. Vědomí uznání a prestiže je důležité.

Co znamená lépe učit?

Náš systém je založen na memorování a daleko méně na výchově k samostatnosti, sebevědomí a rozvíjení silných stránek žáků. Když někomu nejde chemie, tak není správnou odpovědí, že se ji má prioritně učit. Přijít by měla motivace ve smyslu: "Chemie ti nejde, asi se jí živit nebudeš. Dělej ji jakž takž a zaměř se na to, co ti jde nejlépe."

Takže zavést systém, v němž by si děti mohly více vybírat?

V citlivé spolupráci s učiteli a rodiči.

Neutečou pak všichni do humanitních oborů?

Nic takového nehrozí, protože přirozených talentů pro všechny obory tu máme dost. Hodně bude záviset na tom, aby rodiče pochopili, že jejich děti budou úspěšné a spokojené jen tehdy, když nedostanou jen základní penzum znalostí, ale naučí se rovněž sociálním dovednostem a projektové spolupráci.

Mluvil jste i o hrozbě dalších regulací a daňové vstřícnosti.

Na daně si nemůžeme tolik stěžovat. Ve srovnání s ji­nými zeměmi Evropské unie náš daňový systém práci a podnikání tak nezatěžuje. Bylo by dobré tuto hladinu udržet, ale zásadně zjednodušit džungli daňových zákonů.

Takže žádné sektorové daně? V některých debatách po nich volali i pravicoví ekonomové s tím, že v Rakousku či Francii je mají také.

Pokud je někdo chce, tak není ani ekonom a není ani pravicový. To je opravdu neuvěřitelná myšlenka, která v žádné seriózní diskusi neobstojí. Pokud jde o regulace, tak se vezeme na evropské notě. Falešné. Osmdesát procent předpisů je zbytečných. Představují jen umělou práci pro státní úředníky. Když navštívíte menší či střední firmu, tak vám její majitelé či majitelky řeknou, kolik času věnují kontrolám a hlášením. A to, jak dlouho u nás trvá založení firmy či získání stavebního povolení, je skandální.

Kapitál a technologie jsou hlavně ve velkých zahraničních firmách a ty malé domácí pokulhávají. Neměl by jim stát pomoci, třeba dotacemi?

Ty jen škodí a vedou ke korupci. Česko je ale skutečně daleko za vyspělými zeměmi, pokud jde o stupeň robotizace a nasazení umělé inteligence. Na špičce jsou Německo, Jižní Korea či Japonsko. Jedním z důvodů je, že se tu dlouho nevyplatilo nahrazovat levnou pracovní sílu stroji. To je pryč a v posledních dvou třech letech se podstatně zvýšily investice, včetně investic do moderních technologií. Jednak rostou mzdy a nahrazování lidí stroji má ekonomický smysl. K tomu tu pracovní síly chybějí.

Mají ale opravdu i menší podniky na takové investice?

Mají. A úvěry jsou dostupné a likvidity v bankách je ne­uvěřitelně množství. Malé firmy se navíc učí tyto tech­nologie kupovat jako službu. Strojové učení, umělou inteligenci, virtuální realitu a zítra blockchain. Za rozumnou cenu a s tím, že platí průběžně. Jak bude sílit koruna a mzdy půjdou nahoru, apetit firem po technologiích dál poroste.

Existuje názor, že pokud se české firmy chtějí technologicky dotáhnout na německé či rakouské, tak musí v následujících dvaceti či třiceti letech masivně investovat a zapomenout na rychlé zvyšování mezd.

O tom, že musí přijít vlna nových investic, není sporu. Že by se přitom ale měli Češi nějak uskrovňovat? To si nemyslím, naopak. Jak se průběžně bude investovat, tak vzroste produktivita práce, a tím pádem firemní zisky i příjmy zaměstnanců.

Politici si nutnost přechodu k novým technologiím uvědomují?

Začnu každodenními službami, které stát poskytuje. Jsou prachmizerné. Zmínil jsem založení firmy a stavební povolení. Ale také běžný styk občanů s úřady je zoufalý, stále dokola musíte na spoustě míst předkládat množství dokumentů. V Evropské unii jsme na předposledním místě, pokud jde o digitalizaci státní správy a samosprávy. Dalším problémem je stav dopravní a technické infrastruktury. Jejich úroveň je v porovnání s odvedenými daněmi hrůzná. V parlamentu a vládě jistě najdete lidi, kteří všechno, o čem si tu povídáme, odkývnou. Jenomže politické prostředí nedává velkou šanci pro koncepční kroky, které by to napravily.

Jak to myslíte?

Politický model, který tu máme, by potřeboval seřídit. Podle mého soudu není možné připravit funkční strategii − tím ale nemyslím ty stovky takzvaných "strategií" ve vládních šuplících −, když každoročně procházíte nějakými volbami, které vše znovu a znovu mění.

O vás se ví, že jste fanoušek nových technologií. Nehrozí ale, že roboti vytlačí lidi z práce? Varují před tím studie řady západních univerzit a výzkumných institucí.

Tak jsou to hloupé analýzy. Vždyť právě země s nejvyšší úrovní robotizace mají nejnižší nezaměstnanost.

Není to dáno tím, že jsou exportně silné?

To s tím přece souvisí. Když vás stroje nahradí při rutinní práci, uvolní vaši sílu na něco produktivnějšího, třeba vývoj a obchod. Technologická revoluce nakonec pozvedne všechny, není to hra s nulovým součtem, kdy by jeden stoupal na úkor druhého. Lidských potřeb je nevyčerpatelné množství. Ty jednoduché umí naplnit technologie, ty komplexnější jen lidé. Vždy platilo, že nahrazení jedné činnosti stroji bylo několikanásobně vyváženo vznikem nových aktivit, po kterých vznikla poptávka.

Umíte to vyčíslit?

Když se za průmyslové revoluce, a to zdůrazňoval i Tomáš Baťa, jedno pracovní místo nahradilo mechanizací a elektrifikací, vznikla dvě až tři místa nová. Dnes v digitální epoše někteří tento poměr odhadují až na 1 : 5. K tomu ale musíte mít onu vysokou úroveň školství a celoživotního vzdělávání, o němž jsme mluvili. Důležité bude se do nových rolí permanentně rekvalifikovat. Vzdělání jako trampolína.

Když je tu tak hezky narýsovaná budoucnost, proč se Evropa, a to včetně té vyspělé, zmítá v sociálních a politických problémech?

Netvrdím, že budoucnost bude krásná. Je to prostě budoucnost. Skrývá ohromná úskalí. Také v minulosti technologický pokrok znamenal velká strádání. Průmyslová revoluce přinesla komunismus i nacismus. To, že tu dnes máme rozpolcenou Ameriku, Evropu, Velkou Británii či Česko, má ale zřejmě kořeny jinde. Historicky se ukazuje, že když svět prožíval dlouhá šťastná období, soudržnost ve společnosti klesala. Prosperita konce 19. století vedla ke světové válce, z konjunktury 20. let vyrostla generace podporující komunistické převraty, hospodářský úspěch Západu po druhé světové válce zrodil protestní hnutí hippies. A prosperita po pádu železné opony přivedla k životu dnešní antisystémová hnutí.

A teď?

Když nejste pod tlakem a nemáte zjevného nepřítele, kterým pro Západ byla Varšavská smlouva, tak má společnost tendenci k infantilitě. Ztrácí pud sebezáchovy a místo studia, práce a podnikání se věnuje pseudotématům. Dnes to je třeba genderismus, LGTB, výčitky za historické křivdy napravované ideologií imigrace a podobně. Nemyslím to nijak zle, ale když se nám daří, chováme se prostě frackovitě.

Souhlasíte s tím, že za sociálním pnutím ve vyspělém světě je také nerovnoměrné rozdělení příjmů a bohatství?

To je mýtus, svět nikdy nebyl majetkově tak vyrovnaný jako dnes. Politici, ekonomové a statistici zapomínají, že konzumujeme ohromné hodnoty. V každém chytrém mobilu je skryto to, co si před deseti patnácti lety mohl dovolit jen dolarový milionář − knihy, filmy, muzika, informace, služby, všechno, za co jsme dříve museli neuvěřitelně platit. Neprochází to žádnými statistikami, protože to nekupujeme, ale stahujeme zadarmo. Davos se hloupě věnuje tomu, že se rozevírají nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími. Opak je pravdou.

Jenomže lidé mají zakódováno, že se dívají na ty kolem a zejména na ty, kteří na tom jsou lépe.

Lidé opravdu tolik nevnímají svoji absolutní úroveň, nýbrž její změnu, pak souseda a konečně obavy ze zítřka. Jejich spokojenost je pak mixem tohoto všeho. Majetková nerovnost v tom opravdu nehraje hlavní roli. Když jsme na tom mezi lety 2009 a 2012 byli, co se nálady týče, nejhůře v Evropě, příjmové a majetkové nůžky zde byly − v porovnání s jinými státy − nejméně rozevřené.

Jaká je tedy vaše vize Česka za dalších třicet let?

Stojíme na křižovatce. První cesta, vlastně scénář, není moc optimistický. Nastane, když neuděláme potřebné transformační kroky a budeme sázet na setrvačnost. Druhý scénář je naopak transformační, jak na úrovni státu, tak jednotlivců a firem. Mnozí jej už nastoupili. A jak říkával hokejista Wayne Gretzky, jsou nikoliv tam, kde puk je, nýbrž tam, kde bude. Rozumí trendům a jdou jim naproti. Na nich bude, aby k témuž povzbudili zatím spící stát.

Mohlo by vás zajímat

Umělá inteligence dokáže určit, jak morální pravděpodobně budou vaše rozhodnutí

 • Technologie
 • Robotizace a AI
15
0
0

Polsko navrhuje zákon o svobodě projevu na sociálních sítích

 • Technologie
136
0
0

Nová generace chladičů z VUT Brno

 • Technologie
75
0
0

Roboti z ledu by na jiných planetách mohli sami sebe stavět i opravovat

 • Technologie
 • Robotizace a AI
116
1
2

Singapurská policie má přístup k datům „koronavirové“ aplikace

 • Technologie
292
0
0

Pulzní elektrický ohřívač potravin z ČZU funguje zároveň jako sterilizátor

 • Technologie
142
0
0

Cesta k umělému doteku aneb jak naprogramovat robotickou ruku, aby se chovala jako…

 • Technologie
 • Robotizace a AI
135
0
0

Tesla v roce 2020 dodala půl milionu elektroautomobilů

 • Technologie
265
0
0

Trh práce po pandemii: Do 10 let zmizí 30 % pracovních pozic a vznikne stejný počet…

 • Technologie
 • Civilizace
212
0
0

Petr Beneš, Pavel Kysilka, Vašek Holler: Peníze x Kryptoměny

 • Technologie
 • Blockchain
220
5
0

Umělá inteligence vytvoří milionkrát víc pracovních míst, než o která nás připraví

 • Technologie
 • Robotizace a AI
199
1
0

Twitter koupil aplikaci pro sdílení screenshotů Squad

 • Technologie
320
0
2

Robotický vysokokapacitní skladovací systém z Liberce

 • Technologie
229
0
0

Jak naučit roboty adaptovat se na nové prostředí? Učit je metodou pokus omyl

 • Technologie
 • Robotizace a AI
227
0
0

Evropskému robotu pomohou na Marsu přistát Rusové

 • Technologie
 • Civilizace
365
0
0

Dvě auta a jeden řidič. To je systém Follow the Vehicle

 • Technologie
240
0
0

Umělá inteligence: Co až si uvědomí sama sebe? Bude pak morální ji vypnout?

 • Technologie
235
1
0

Čína zakázala 105 aplikací, včetně TripAdvisoru

 • Technologie
 • Civilizace
 • Právo a regulace
380
0
0

Zní to jednoduše: Robotičtí pavouci utkají sítě z hormonů a budou čistit odpadní…

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
297
0
1

Přes kameru jako naživo? Americká společnost PORTL z vás udělá hologram

 • Technologie
 • Virtuální realita
318
0
0

Australský teleskop mapuje vesmír rekordní rychlostí

 • Technologie
323
0
0

Petr Beneš: Leadership v agilním prostředí (online přednáška)

 • Leadership a kultura
461
2
0

Česká inovace zvyšuje bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny

 • Technologie
339
1
2

Pomůže nám umělá inteligence diagnostikovat demenci?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
355
1
0

Virtuální facebooková měna Libra by měla platit od ledna

 • Technologie
 • Blockchain
545
0
0

Vědci jsou blíže k pochopení buněčného stárnutí i vzniku nádorových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
309
0
0

Jak budou vypadat kamenné obchody, které přežijí letošní boom e-commerce?

 • Technologie
323
0
0

Twitter a Facebook předají Bidenovi prezidentské účty 20. ledna

 • Technologie
 • Kyberprostor
508
2
1

Výzkumy podporují dezinfekci vzduchu pomocí osvětlení UVC LED

 • Technologie
332
1
0

Severokorejští a ruští hackeři si vzali za cíl vakcíny proti koronaviru

 • Technologie
 • Kyberbezpečnost
522
0
0

Nové rukavice umožňují dotýkat se věcí ve virtuální realitě

 • Technologie
 • Virtuální realita
353
0
0

Česko je velmocí ve vývoji bio-optimalizovaného osvětlení

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
406
1
0

Intel koupil cnvrg.io, platformu strojového učení

 • Technologie
 • IT Inovace
542
0
3

Japonci úspěšně otestovali první pilotované létající auto

 • Technologie
365
0
0

Když odpad obsahuje poklad. Čeští vědci umějí separovat kovy z odpadu

 • Technologie
308
0
0

Amazon, Apple, Facebook a Google vykazují rekordní tržby

 • Technologie
 • Kyberprostor
493
0
1

V roce 2021 přijdou na trh diamanty vyrobené ze vzduchu

 • Technologie
352
0
0

Vědci našli způsob, jak plasty přeměnit na hodnotnou kapalinu

 • Technologie
 • Civilizace
488
0
0

Evropská centrální banka pracuje na konceptu digitálního eura

 • Technologie
 • Blockchain
588
0
0

Vědci úspěšně zrekonstruovali tajemné brouky z období dinosaurů

 • Technologie
379
0
0

Pojmenujte nejvýkonnější superpočítač v ČR a vyhrajte MicroServer!

 • Technologie
390
0
0

Co je AGI (obecná umělá inteligence) a kdy se jí dočkáme?

 • Technologie
426
0
0

Amazon představil elektrickou dodávku na doručování zboží

 • Technologie
529
0
0

Americká armáda vyvíjí AR brýle pro vojenské psy

 • Technologie
394
0
0

Kavárenský odpad se do kaváren zase vrací. Zájem má i Vídeň.

 • Technologie
413
0
0

Americká pošta si patentovala zabezpečení korespondenčních voleb přes blockchain

 • Technologie
 • Blockchain
604
0
0

Kdo natočí první snímek ve vesmíru? Ve hře jsou USA i Rusko

 • Technologie
 • Civilizace
404
0
0

Twitter se bude před retweetem ptát, zda jste četli článek, který chcete sdílet

 • Technologie
614
1
0

Klinické testování české látky pro léčbu rakoviny – nová naděje

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
415
0
0

Výzkumníci z VUT Brno patentují kloubní náhrady „na míru“

 • Technologie
431
0
1

Máte nápad, jak zajistit energii pro příští misi na Měsíci? NASA za něj nabízí 5…

 • Technologie
 • Civilizace
705
0
0

Facebook má zákaz přenášet evropská data do USA. Bude muset v EU skončit?

 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
652
0
1

10 % nejbohatších vyprodukuje dvojnásobek CO2 oproti 50 % nejchudších

 • Civilizace
436
0
0

Zinková baterie umožní vývoj ještě menších mikrorobotů

 • Technologie
 • Robotizace a AI
632
0
0

Český překladač přesnější než překladatel?

 • Technologie
745
0
0

Nové tlumiče české výroby zrychlí vlaky

 • Technologie
491
0
0

Může umělá inteligence připravit slušnou večeři?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
547
0
0

Čína dosáhla na 110 milionů uživatelů 5G sítě za méně než rok

 • Technologie
 • Civilizace
751
0
0

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
794
0
2

5 oblastí, kde blockchain může zlepšit vaše podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
801
1
0

Jak nám technologie pomáhají bojovat proti osamělosti?

 • Technologie
 • Civilizace
636
0
0

Projekt Hydronaut – český simulátor kosmických letů

 • Technologie
 • Civilizace
577
0
0

Apple je první americkou firmou s hodnotou 2 biliony dolarů

 • Technologie
 • Leadership a kultura
820
1
2

Jsou mořské řasy potravinou a palivem budoucnosti?

 • Technologie
 • Civilizace
578
0
0

Nanokrystaly: Blikající světlušky mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

 • Technologie
567
0
1

Kreativní destrukce: Jak COVID-19 urychluje odklon od fosilních paliv?

 • Civilizace
606
0
0

3 způsoby, jak využít blockchain v podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
824
0
0

Alexa z Amazonu hledá ženicha. Bude to Čech?

 • Technologie
469
0
0

AI pomůže odhalit deprese i úzkosti. Pokud poskytnete data

 • Technologie
 • Robotizace a AI
621
1
1

Jsou careboti natolik empatičtí, aby zastoupily lékaře při informování pacientů?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
789
1
2

Technologové z Brna vyřešili letitý problém – nástroje teď budou ostřejší

 • Technologie
601
1
0

Slabá elektrostimulace mozku zlepšuje schopnost učení jazyků o 13 %

 • Technologie
 • Civilizace
692
0
0

Podmínky na Marsu byly jiné, než si vědci mysleli

 • Technologie
 • Civilizace
990
0
2

Moravský kras prozkoumají místo jeskyňářů roboty a drony

 • Technologie
560
0
0

Veganská růstová séra mohou vyřešit problém neudržitelné výroby masa

 • Technologie
 • Civilizace
643
0
0

USA tvrdí, že Rusko na oběžné dráze testovalo „zbraň proti satelitům“

 • Technologie
 • Civilizace
843
1
2

Nový malý elektromobil Fido pro mladé řidiče i firmy

 • Technologie
623
0
0

Blockchain a jeho energetická náročnost

 • Kyberprostor
 • Blockchain
1006
0
0

5 skvělých způsobů, jak AI pomáhá s náborem zaměstnanců

 • Technologie
616
0
0

Nový AI model umí reálně předvídat druhou část obrazu

 • Technologie
641
0
0

Jak mohou stroje na odsávání uhlíku snížit emise z letecké dopravy?

 • Technologie
807
0
3

Konec děr na silnicích? „Mikrovlnka“ je opraví rychle a levně

 • Technologie
595
1
0

Česko se stává centrem kosmických nápadů

 • Technologie
707
1
1

Virtuální realita boří omezení práce na dálku

 • Kategorie
 • Virtuální realita
717
0
0

Jak bude blockchain používán v právních firmách?

 • Technologie
 • Blockchain
1031
1
4

Facebook přiznal, že opět neprávem sdílel osobní data svých uživatelů

 • Technologie
601
0
0

První pokus o klon TikToku Facebooku nevyšel, zkouší to dál

 • Technologie
1059
1
3

Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptibilita a flexibilita

 • Leadership a kultura
810
1
0

Nová aplikace Googlu prozradí uživateli důvod příchozího hovoru

 • Technologie
653
0
0

Amazon vytváří dvoumiliardový fond pro boj s emisemi

 • Civilizace
908
2
3

Parkování budoucnosti? Revoluce přichází z Ostravy.

 • Technologie
761
0
0

Tajemné rádiové signály z vesmíru se opakují

 • Civilizace
782
0
0

Připravme se na záplavu deepfake videí, strach má i Facebook

 • Technologie
 • Kyberprostor
1222
7
2

V naší galaxii může být minimálně 36 mimozemských civilizací, tvrdí vědci

 • Civilizace
691
0
0

Zlínští vědci zkoumali, jak nejlépe skladovat pivo

 • Technologie
 • Civilizace
839
0
0

Vědci umí vyrobit elektřinu z vlhkosti vzduchu za pomoci bakterií

 • Technologie
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1049
0
1

Naděje tlouštíků má jméno BAM15

 • Civilizace
689
0
0

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
1570
4
3

6D Focus Innovation Czechia: České bezpilotní letouny zamíří do NATO, pilotovat je…

 • Technologie
732
0
0

6D Stage | Kultivace hodnot v cirkulární ekonomice

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1235
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? Žádné sci-fi,…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
981
0
0

Jak uniknout systémům pro rozpoznávání obličeje na veřejných místech?

 • Technologie
 • Kyberprostor
1257
4
0

Přerušovaným půstem ke zdraví a dlouhověkosti

 • Civilizace
895
0
0

Demonstrujícím pomáhají k ochraně soukromí nástroje na maskování identity

 • Technologie
 • Civilizace
 • Kyberprostor
934
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vakcína proti lymské borelióze úspěšně otestována

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1008
0
0

Podcast - Pavel Kysilka: Kvůli koronaviru se nikdy nedozvíme, jak velká by finanční…

 • Leadership a kultura
991
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Shromažďují odpad z vlastní výroby, který by skončil…

 • Civilizace
795
0
0

Proč dezinformace šíří více senioři? Možná byste to neuhádli

 • Civilizace
1243
1
1

Plodnost dnešních žen ovlivnili neandrtálci

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1008
0
0

Microsoft nahrazuje novináře umělou inteligencí

 • Kategorie
 • Robotizace a AI
1007
0
0

Korejci postavili na blockchainu chytré sdílené parkoviště

 • Smart systémy
 • Smarty city
 • Blockchain
1544
2
0

6D Stage | Krize jako příležitost k růstu

 • Leadership a kultura
879
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Obratný robot pro malé prostory – a opět český

 • Technologie
 • Robotizace a AI
937
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Ekoplast? I to je možné…

 • Technologie
978
0
0

Vědci mají první snímek vzniku planety

 • Civilizace
1111
2
1

Grafen slibuje revoluci ve výrobě dopravních prostředků

 • Technologie
772
1
0

Slavný neurolog zkoumá, proč jsou zážitky blízké smrti lidem příjemné

 • Civilizace
797
0
0

Petr Beneš: V souladu s vlastním JÁ!

 • Leadership a kultura
974
5
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědecká telepatie je tu. Počítač ovládneme myšlenkou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
1267
0
0

Radek Haštaba: 4 Důvody k AUTENTICITĚ. Proč záleží na tom být sám sebou?

 • Leadership a kultura
838
0
1

6D Focus Innovation Czechia: Co mají společného bio-sušenky a plzeňské pivo? Aneb…

 • Smart systémy
 • Civilizace
820
0
0

Objevte 10 nejvíce inovativních materiálů roku 2019

 • Technologie
 • Civilizace
1039
0
0

Algoritmus AI inspirovaný tím, jak se učí děti, je výkonnější

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
1869
2
0

6D Stage | Blockchainová ochrana dat

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
1755
2
0

Švédští vědci vyvinuli novou bionickou protézu

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1248
0
0

6D Focus Innovation Czechia: První český studentský online hackathon v historii se…

 • Technologie
 • Smart systémy
963
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
1216
0
0

Umělá inteligence mění zdravotnictví, bleskově počítá buňky a snadno identifikuje…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1968
1
0

Umělá fotosyntéza se může stát Svatým grálem obnovitelných zdrojů

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1025
0
0

Mikroplasty – ekologická časovaná bomba na dně moří

 • Technologie
 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1230
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědci UJEP zkoumají nanozymy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1356
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Robot Pipeťák potřeboval pomoc – ČVUT opět reagovala

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
1209
0
0

Nové ploché objektivy slibují technologickou revoluci

 • Technologie
 • Civilizace
901
0
0

Model umělé inteligence předpovídá, kdy skončí pandemie

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1816
0
0

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1483
3
2

Tesla umí sama reagovat na semafory a stopky

 • Technologie
 • Smart systémy
1434
3
2

6D Focus Innovation Czechia: Nová technologie odhalí COVID19 dříve, než rychlotesty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1062
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Inovativní reaktorový filtr z VŠB umožní snadné dýchání…

 • Technologie
 • Civilizace
1105
0
1

Messenger Rooms: Nové videohovory na Facebooku umožní účast až 50 lidem

 • Civilizace
 • IT Inovace
966
0
0

Apple chystá pro své Macy vlastní procesory

 • Technologie
 • Smart systémy
953
0
0

Čína plánuje první letiště pro autonomní létající stroje

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
1433
2
0

6D Focus Innovation Czechia: Nový plicní ventilátor CoroVent je připraven k sériové…

 • Technologie
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
1097
1
0

Video: 6D Stage | Korona a prosperita

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
792
0
0

Petr Beneš: Proboha, já už chci zpátky do kanclu!

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3020
16
6

Systém postavený na strojovém učení ohlídá, zda lidé dodržují doporučenou vzdálenost

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2183
5
2

6D Focus Inovation Czechia: Robot Pipeťák z ČVUT pomáhá testovat

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1366
1
0

První kyborgové: Přichází další vývojová fáze lidstva?

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
1297
2
0

CRISPR byl poprvé použit ve vesmíru

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2292
3
0

Algoritmy Googlu nově předčí doktory i v detekci rakoviny plic

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3081
1
3

Lyft dosáhl v Las Vegas milníku 55 000 jízd

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
2276
0
2

Dostane Oculus Quest virtuální realitu do každé domácnosti?

 • 3D
 • Virtuální realita
3032
1
1

5 nejzásadnějších AI průlomů v následujících 5 letech

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3626
2
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (23. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2822
1
0

‚Alexo, změř mi hladinu cukru v krvi‘. Amazon masivně investuje do zdravotnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3054
1
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (11. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2759
1
1

Grafen překonán? Pozornost materiálových vědců se upírá na zázračný borofen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
5233
2
2

Stanford Medicine zveřejnilo výsledky studie Apple Heart Study

 • Smart health
 • IT Inovace
2685
0
1

Podcast – Pavel Kysilka: Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc,…

 • Leadership a kultura
2301
4
2

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (1. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2842
1
1

Podcast – Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely. Česko musí…

 • Leadership a kultura
1923
1
1

Petr Beneš: Připravme se na budoucnost

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
2472
2
2

Google ukazuje, jak rozšířená realita již brzy změní navigaci

 • Kyberprostor
 • 3D
2813
1
4

10 největších výzev současné robotiky

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2900
3
1

Pavel Kysilka: Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou…

Ve světovém ekonomickém skladišti jsou výbušniny a k explozi stačí jen jiskra. Více než globální nejistoty typu obchodních válek nebo brexitu ale Česko ohrožuje neschopnost vyjít vstříc novým technologiím a radikálně proměnit celou ekonomiku.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2962
5
3

Podcast – Petr Beneš o digitální budoucnosti a jak se na ni připravit

 • Leadership a kultura
1994
2
1

Pavel Kysilka: Jak zůstat autovelmocí

Co se lidem roku 2500 vybaví jako nejvýstižnější charakteristika dvacátého století? Jádro? Dva ničivé konflikty? Holocaust? Letectví a kosmonautika? Komunismus a nacismus? Beatles, Janáček, jazz? Při vší úctě a hrůze k tomuto všemu, bude to automobilita. Byla to ona, kdo obrátil naruby naše životy, práci, byznys...

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
3663
5
2

Super rychlý „Replikátor“ z UC Berkley tiskne světlem

 • 3D
 • Smart health
 • IT Inovace
3529
1
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
3324
2
1

Petr Beneš: Přežije peněženka chytrý telefon?

Když v červenci 1987 porazil Australan Pat Cash ve finále Wimbledonu „našeho“ Ivana Lendla a získal tehdy svůj první a jediný grandslamový titul, vyšel druhý den bulvární SUN s titulkem „Cash is better than Czech“. Pro stručné zhodnocení výsledku jednoho z nejlepších finále wimbledonské historie použil novinář parafrázi z finančního světa...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
3153
3
2

Petr Beneš: kilogram, telegram, instagram...

Nedávno jsem rozmlouval se studenty jednoho pražského gymnázia jak technologie – všechny ty instagramy, whatsappy a emoticony – mění naši schopnost domlouvat se. Trochu jsme při tom zabředli do historie a zavadili náhodou o telegram. Ano, myslím ten (vý)dobytek rychlého dorozumívání 70. let minulého století...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart education
3209
5
3

3D biotiskárna z university v San Diegu nově obnoví i poškozenou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3783
3
2

Pavel Kysilka: Sedm schodů na byznysový Olymp

Během několika posledních let se obměnilo osazenstvo trůnu: místo ropných či bankovních kolosů ho obsadily technologické firmy. Které dovednosti nechybějí v žádném hvězdném byznysovém příběhu digitální éry?

 • Leadership a kultura
3148
5
2

Amazon vstupuje do světa blockchainu. Internetový gigant představil dvě nové blockchainové…

 • Leadership a kultura
 • IT Inovace
 • Blockchain
3321
3
1

Petr Beneš: Máma má mísu, my máme maso...

Navzdory pokročilé globální konsolidaci čelí masový průmysl rostoucímu počtu vzájemně provázaných obchodních, etických a environmentálních problémů. K nim se nyní přidávají i politické - od doby, kdy USA a Čína vstoupily do obchodního konfliktu, klesly akcie potravinářské společnosti WH Group téměř o 50%. To vše je impulsem pro startupy hledat nové...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4372
2
1

7 nejzásadnějších trendů a technologických průlomů za rok 2018

Technologický vývoj a byznys trendy v roce 2018 rozhodně nezklamaly. Ať se jednalo o život zachraňující technologie nebo o nové disruptivní byznys modely, jako civilizace jsme se posunuli opět o něco dále. V uplynulém roce jsme však mohli být svědky i několika velmi kontroverzních momentů...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4639
6
3

Patnáct centrálních bank zvažuje vytvoření vlastní digitální měny

 • Civilizace
 • Smart finance
 • Blockchain
3564
2
2

MIT použilo biologický virus pro sestavení supervýkonného počítače

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3621
2
1

Pavel Kysilka: Kdy přijde ta krize?

Jen jedna věc je prchavější než novoroční předsevzetí: novoroční ekonomické prognózy. S každým blížícím se Silvestrem zaplavují ekonomové média svými prognózami. Jde o zboží, po kterém je velká poptávka; dotýká se přece života každého z nás. Poroste mi příští rok mzda či penze? Jak velký kus mi z ní ukrojí růst cen nebo daní? Bude se dařit mému oboru?...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
3637
3
3

Čína plánuje vybudovat podmořskou kolonii řízenou výhradně umělou inteligencí

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2953
0
2

Od kvantových počítačů ke kvantovému internetu. Jak na to?

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
3321
4
1

Dubajská policie začala trénovat na kvadrokoptérách od Hoversurfu

 • Smarty city
 • Smart transportation
2971
0
1

Pavel Kysilka: USA hlasovaly přes blockchain

Před pár dny utichl povyk kolem amerických „midterm“ voleb do Kongresu. Do politické historie se ničím zvláštním nezapíší; svými výsledky kopírovaly dlouholeté americké hlasovací stereotypy. Do technologických dějin ale zářez udělají. Část Američanů totiž volila po mobilu a hlavně na technologii, kterou proslavil bitcoin a dalších čtrnáct stovek „kryptoměn“ - na blockchainu.

 • Leadership a kultura
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
3328
2
2

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4754
3
2

Petr Beneš: Tak co je to vlastně ta disrupce?

Už není skoro dne, kdy bych někde neviděl, neslyšel někoho mluvit nebo psát o disrupci. Nebo disruptivní inovaci. Je to jen další módní slovo? Buzzword? Co se za ním skrývá? Disruptivní inovací se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4541
8
2

Digitální nesmrtelnost: jak přetavit vaše životní data v digitálního avatara?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3030
2
1

Autonomní vodní drony obnovují korálové útesy. RangerBot zabíjí, LarvalBot dává život

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3589
3
2

Šest oborů, do kterých vnese kvantový computing masivní disrupci

Tak jako v 60. letech minulého století supervelmoce soupeřily v dobývání vesmíru, dnes probíhají závody ve výrobě prvního skutečně výkonného a především stabilního kvantového počítače. Vítěz se zapíše do historie jako autor jedné z nejvýznamnějších technologií 21. století.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4680
5
3

Chytrá křižovatka od Hondy umožní samořídícím vozidlům ‚vidět za roh‘

 • Smarty city
 • Smart transportation
4115
4
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3973
9
6

Jak vypadá automatizace v zemědělství? V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4244
5
1

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3932
2
8

Ve studentské kavárně se místo penězi platí osobními daty

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2986
2
3

První síť vzájemně propojených mozků vám umožní posílat myšlenky ostatním uživatelům…

 • Civilizace
 • IT Inovace
3488
3
2

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3982
5
4

Oklahomské supermarkety podepsaly historicky největší obchodní spolupráci v rozvozu…

 • Smart transportation
2295
3
3

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3264
5
3

Nestlé začalo sestavovat personalizované stravovací plány na základě DNA

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
4130
4
3

Ohromující predikce Raye Kurzweila pro 21. století

Lidstvo se blíží ke zlomovému bodu, který Ray Kurzweil a jiní vizionáři nazývají „singularita“, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí. Podle Raye singularita nastane v roce 2045. Narozdíl od Billa Gatese, Ray je optimista a věří v takzvaný transhumanismus, tedy v jakési spojení mezi stroji a člověkem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4685
8
6

CRISPR vytvořil myši odolné vůči kokainu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3315
3
1

WEF: Stroje budou do roku 2025 provádět více pracovních úkolů než lidé

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3473
4
3

Po Africe budou létat roje geneticky upravených komárů. Jejich cílem je zabránit…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3599
2
1

Nvidia vyvinula AI systém, který umí generovat syntetické 3D skeny rakoviny mozku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4053
4
0

Na Cambridge University vymysleli metodu, jak vytvořit neomezený zdroj obnovitelné…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3621
4
1

Umělá inteligence vytvoří nové pracovní příležitosti a každoročně navýší světové…

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3243
5
2

V Hongkongu vyvinuli 4D tisk z keramických materiálů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
5137
4
3

Pavel Kysilka: Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí investoři zájem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3260
7
1

Umělé sítnice z grafenu by mohly vrátit zrak milionům lidí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5321
7
1

Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart education
4693
4
2

Jak virtuální realita pomáhá tělesně postiženým lidem přijmout bionické ruce

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4005
4
3

Tito pavoukovití roboti se vám dostanou pod kůži

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4160
3
0

General Motors spustilo peer-to-peer platformu pro sdílení aut

 • Smarty city
 • Smart transportation
2968
1
1

Ovládnou roboti Hollywood? Robot ztvární hlavní roli v novém filmu Tonyho Kaye

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3705
1
1

Centauro: budoucnost záchranářských robotů

 • Robotizace a AI
3081
0
0

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
3950
1
0

Vzestup virtuálních celebrit

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
4998
3
4

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
4222
5
2

Rozhovor s Pavlem Kysilkou nejen o českém školství

Za hlavní brzdu české ekonomiky považuje ekonom Pavel Kysilka domácí školství. To podle něj připravuje mladé lidi spíše pro 19. století a nikoliv na to, že byznys a celá společnost - pokud mají obstát v konkurenčním boji - musejí předjímat trendy digitálni epochy. Vyučovat se podle něj dá i způsobem, který nezničí iniciativu a touhu po vzdělání.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
4443
2
4

Roboti nyní vypěstují miniorgány z lidských kmenových buněk

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3907
2
2

Pavel Kysilka: Je nám naše budoucnost lhostejná?

Česko potřebuje dobře placené učitele. Pouze tak se podaří na pedagogické fakulty přilákat ty nejlepší a nejnadanější studenty.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
3380
0
5

Ve švýcarské UBS digitálně naklonovali hlavního ekonoma, aby nezmeškal žádnou schůzi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Kyberbezpečnost
4805
3
3

VR kiosky od Amazonu představují budoucnost nakupování

 • 3D
 • Virtuální realita
3779
5
1

Rolls-Royce vyvíjí robotické brouky pro údržbu leteckých motorů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
4288
3
1

Realitní společnost operuje výhradně ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4274
3
2

Robochirurg poprvé v historii operoval lidské oko

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4766
4
1

Nový niklový materiál u robotů eliminuje potřebu motorků a aktuátorů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3051
2
1

Umělá inteligence nyní vidí skrz zdi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5127
5
1

Čína řeší problém stárnoucí pracovní síly obrovskými investicemi do robotizace

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3772
1
4

Petr Beneš: Ve vzdělávání nás čeká velká revoluce

Petr Beneš, kouč a spoluzakladatel 6D odpovídal na otázky HN na konferenci HR Leaders, která se uskutečnila v červnu v Bratislavě. Rozhovor je ve slovenštině.

 • Civilizace
 • Smart education
3922
4
4

Blue Origin Jeffa Bezose začne prodávat letenky do vesmíru již příští rok

 • Civilizace
 • Smart transportation
3187
2
1

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4488
4
1

Nová genová terapie by mohla vyléčit poraněnou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4173
4
2

Umělá inteligence od DeepMindu dokáže předvídat a zrekonstruovat 3D scénu z 2D obrazů

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
3171
3
2

Petr Beneš: Proč po korporacích ubývá také startupů?

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat...

1973
4
3

Nový minerální materiál by mohl nahradit neobnovitelnou zubní sklovinu nebo kosti

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4903
2
3

Google Leviska vám dá vědět, kdy dorazí Uber

 • Smart health
2917
1
1

Uber ukázal prototyp svého létajícího taxi. První komerční lety již v roce 2023

 • Smarty city
 • Smart transportation
3014
2
1

5 důvodů, proč se autovýrobci zaměřují na skladování energie

 • Smart transportation
2858
2
3

Ultrazvukoví nanoboti vám vyčistí krev od toxinů a bakterií

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5182
5
5

Vítejte v Jurassic World VR, největší komerční multiplayerové VR hře na světě

 • 3D
 • Virtuální realita
4846
3
1

V Číně vyvinuli nejlehčí materiál na světě! Grafenový aerogel je sedmkrát lehčí než…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
7725
3
1

3D tiskárna z Newcastle University jako první vytiskne transplantát rohovky

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4873
5
2

Porsche plánuje v USA vybudovat 500 rychlonabíjecích elektrostanic

 • Smart transportation
2464
2
1

Apple se spojil s Volkswagenem a vytváří své samořídící vozidlo. V autonomní dopravě…

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3560
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
4806
4
0

Pavel Kysilka: Chcete zbohatnout? Prodávajte 4E!

Přestala lidi nového milénia bavit rozumná kvalita, dostupná cena, a emoce spojené se značkou? Vůbec ne. Ale začali chtít mnohem více.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3717
9
8

Goldman Sachs spustil svou vlastní kryptoměnu USD Coin

 • Smart finance
 • Blockchain
3636
4
1

Člověk a AI se učí jeden od druhého a kvadruplegici ovládají avatary ve videohře…

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
4016
4
3

Vítejte ve skladu budoucnosti, kde 1 000 robotů vyřizuje 65 000 zakázek týdně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4844
4
1

NASA plánuje vyslat na Mars roj dronů ‚Marsbees' k jeho prozkoumání

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3454
2
1

Google oznámil ‚Talk to Books', budoucnost sémantického vyhledávání

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3780
2
1

Rukavice pro virtuální realitu umožní nevidomým poprvé ‚vidět' krásy umění

 • Smart education
 • Virtuální realita
4975
4
1

Autonomní roboti od Starship Technologies jsou připraveni vám dovézt oběd do práce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5149
2
1

Earth BioGenome Project chce zachránit ohrožené druhy. Shromažďuje a kategorizuje…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3158
4
1

China Construction Bank otevřela pobočku, ve které 90% všech požadavků vyřizují roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
4207
2
1

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4764
2
2

Pavel Kysilka: „Demografie, blbe!“

Vůči vývoji ekonomiky není imunní žádná oblast našeho života. Za ekonomickými ději ale stojí ještě jeden, „mocnější“ faktor, který jimi vládne stejně tak jako byznysem, či politikou.

 • Civilizace
3288
5
5

Nepoužívaná uhelná elektrárna nově poslouží jako zdroj energie pro těžbu kryptoměn

 • Smart energy
 • Blockchain
7982
2
2

Biotechnologický startup vytváří geneticky upravenou ‚superkrev' pro boj s rakovinou…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4190
4
3

Open Meals teleportují „pixelovité“ jídlo prostřednictvím 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5947
4
1

Japonští vědci vymysleli „ultimátní“ metodu pro vytvoření super kvantového počítače

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5325
6
1

Virtuální realita vám ukáže, jaké to je být bezdomovcem v Kalifornii

 • Smart education
 • Virtuální realita
4186
3
1

3D tiskárna vytiskne dům za 4 000 dolarů za méně než 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
6710
4
5

Bionické čočky vyléčí šedý zákal a trojnásobně zlepší zrak

 • Smart health
4997
3
6

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
7359
9
13

Nový algoritmus vytvoří film z pouhého útržku textu. Pomůže například samořídícím…

 • Robotizace a AI
2976
3
7

Létající hybridní auto PAL-V Liberty vzlétne nad silnice již příští rok

 • Smart transportation
3785
2
2

Diamandisova XPRIZE vyhlásila soutěž ve vývoji multifunkčního robotického avatara

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4411
2
1

Čínská umělá inteligence od Baidu napodobí váš hlas během minuty

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4437
3
1

Izraelský startup chce léčit mrtvici a poranění míchy technologií čtení myšlenek

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5105
5
2

Robot z volně prodejných komponentů vyřešil Rubikovu kostku za 0,38 sekundy

 • Robotizace a AI
4132
4
1

Za 29 minut z D.C. do NY? Muskova Boring Company dostala předběžné povolení ke stavbě…

 • Smarty city
 • Smart transportation
4192
4
2

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
5313
6
2

Výrobce legendárních herních konzolí Atari se zaměřuje na blockchain a zakládá svou…

 • Smart finance
 • Blockchain
3811
7
1

Vodafone a Nokia zřídí na Měsíci 4G mobilní síť. Zařízení dopraví Muskova raketa…

 • Civilizace
 • Smart transportation
4352
3
1

Rozhovor: Pavel Kysilka – Státy opakovaně selhávají, v ekonomice nemají co pohledávat

V Ekonomickém ústavu jsme se v užší skupině polotajně věnovali transformaci socialistických ekonomik na tržní, a v přelomových dobách po listopadu 1989 jsme tak měli celkem jasno. Extrémně složité ale bylo o transformační vizi přesvědčit společnost a politicky ji prosadit v relativně krátkém období po listopadu...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4650
2
1

Nová 3D tiskárna tiskne v samotném procesu navrhování a za pomocí rozšířené reality

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4488
3
0

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5073
4
0

Pavel Kysilka: Průměrnost versus excelence

Exponenciální tempo technologických inovací odlišuje 21. století od všech předchozích. Přesto v něm o úspěchu jednotlivců, firem a celých ekonomik budou rozhodovat sociální dovednosti. Více než kdy v minulosti.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4314
6
3

DNA nanoboti z Číny přesně zaměří a zničí nádor

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5469
4
1

Vědci nasadili kudlance nábožné 3D brýle a objevili novou formu stereoskopického…

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
6308
3
1

Jedlá tetování na potravinách budou monitorovat čerstvost produktů a váš zdravotní…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4978
2
1

Světelný 3D tisk? Fyzici vytvořili 3D projekce ve stylu Star Wars

 • 3D
 • Virtuální realita
4767
2
1

NASA, blockchain a kryptoměny

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Blockchain
4570
3
1

Dron v Austrálii zachránil tonoucí plavce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4628
1
1

Pavel Kysilka: Bitcoin: diamant pod nánosem bláta

Rok 2017 udělal z bitcoinu – původně z hračky technologických fandů a sázky spekulativních investorů – téma „hospod a ulice“. Psychóza a manipulace vyhnaly jeho cenu do výše, která z řady lidí udělala korunové miliardáře. Z některých natrvalo, z jiných aspoň na pár dní.  

 • Smart finance
3960
4
11

Nové umělé protézy zprostředkují až 100 hmatových citů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
5582
3
1

Diamantově tvrdý materiál z dvouvrstvého grafenu umožní vývoj super tenkého brnění

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3671
3
1

Petr Beneš: Puberťáci s nálepkou Z vstupují na scénu

Poslední tři čtyři roky se z každého druhého „bórdrůmu“ ozývalo unisono: „Co vlastně chtějí ti mileniálové? Proč pro ně nejsme atraktivní? Jak s nimi máme komunikovat? A zajímají je vůbec ty naše služby?“ Kolik otázek, tolik odpovědí. Nevím, co zde bylo dřív, zda vejce nebo slepice, ale internet je zaplaven kupou článků...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
5494
8
4

Chytré senzory od AT&T budou monitorovat stabilitu mostů. Inspirace pro pražský magistrát?

 • Smarty city
3374
3
2

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5730
3
1

Nový Hyundai poháněný vodíkem ujede na jedno rychlé nabití dále než Tesla

 • Smart transportation
3386
2
1

Konec otravných front před pokladnou. Walmart digitalizuje retailové nakupování

 • Smarty city
3777
3
0

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6035
7
3

AI od Microsoftu předpovídá, zdali CRISPR udělá chybu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5172
7
2

Bio implantát inspirovaný pavoučími vlákny mění doručování inzulinu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4853
2
1

WhatsApp zaznamenal nový rekord: Na Nový rok bylo posláno 75 miliard zpráv

 • Leadership a kultura
2842
2
1

Nová technologie od Nissanu vám umožní ovládat auto prostřednictvím své mysli

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
5464
4
1

Metoda cíleného genetického inženýrství CRISPR nově zabrání i ztrátě sluchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5142
4
1

Ve francouzském Bordeaux chytají nebezpečné řidiče drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5068
2
1

Pavel Kysilka: Nezadusit se ve vlastní šťávě

V české ekonomice se vynořuje nemoc zvaná nerovnováha. Dokážeme se s ní vyrovnat, nebo závod s časem prohrajeme a dočkáme se ztráty růstu a nezaměstnanosti?

 • Leadership a kultura
3356
9
8

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt varuje: Amerika může přijít o prvenství v závodu o…

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3973
4
6

Mikroboti z řas ve vašem těle odhalí a zneškodní nemoci

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4866
5
2

Roboti měknou. Doslova

 • Robotizace a AI
3016
4
7

Mozkové implantáty americké armády vám změní náladu. Elektrickým výbojem

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
5653
1
4

Iris je novým AI pomocníkem výzkumníků

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4659
0
0

Petr Beneš: To jsem Já, tvoje bezpohlavní IDA...

S virtuální epochou po letech znovu ožívá i IDA. Tedy nikoliv lehce smrdutá lázeňská voda nevábné chuti, ale IDA jako Inteligentní Digitální Asistent(ka)...

 • Robotizace a AI
3780
4
2

Ropný gigant se adaptuje. Shell bude na svých pumpách nabízet super výkonné elektrostanice

 • Civilizace
 • Smart energy
3761
3
3

Farma na řasy chce zvrátit vymírání ryb v oceánech. Dokonce i za pomocí Absolut Vodky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6502
2
1

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
4545
1
2

Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst.

 • Leadership a kultura
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
6682
6
2

Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče videoher?

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4625
1
1

Nová metoda 3D tisku vytiskne i funkční elektronické obvody

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
9135
3
2

Starbucks jde proti proudu. Zavírá své online obchody a zaměřuje se na osobní prožitek

 • Leadership a kultura
2916
2
2

Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená mimo jiné proaktivitu, otevřenost...

 • Leadership a kultura
3861
6
9

3D gel vypěstuje dostatek kmenových buněk pro léčbu mozkových chorob

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4882
3
3

Odemkněte dveře rukávem. Nová technologie skladuje data ve vašem oblečení a bez elektroniky

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
 • Smart energy
5944
1
1

Simulátor s rozšířenou realitou vám umožní ovládat virtuální dron ve vašem obýváku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart education
6398
1
1

Petr Beneš: Blockchain? Řetězy? 
Ne, to není povinná zimní výbava...

Blockchain je technologie distribuované databáze, jejíž unikátnost spočívá v tom, že jednou pořízené záznamy nelze zpětně editovat a tudíž zůstávají uvedeny v historii až do skonání internetu. Ámen.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Smart energy
8322
5
10

Systém umělé inteligence umí číst mysl a dekóduje, co človek vidí

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
5349
1
2

Pavel Kysilka: Nekonkurujme robotům

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné být manažerem, a ještě sledovat všechny důležité inovace ve svém oboru. Když je ale neovládneme, namíří je konkurence proti nám!“

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4905
6
3

FDA schválila použití robo-chirurgů pro minimálně invazivní chirurgické operace

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4606
2
2

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4256
2
2

Roboti nabírají na síle. Nové umělé svaly uzvednou až tisícinásobek své vlastní váhy

 • Robotizace a AI
 • 3D
4471
1
2

Jak umělá inteligence zvýší vaše prodeje

 • Robotizace a AI
4535
3
2

Ve zničeném Portoriku obnoví mobilní pokrytí balóny od Googlu

 • Civilizace
3768
2
2

Vědci obdarovali roboty hmatem

 • Robotizace a AI
3259
3
6

Finští vědci vytvořili jídlo z elektřiny. Je toto konec všech hladomorů?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5689
3
4

Obrovský kvantový úspěch. Mezi Pekingem a Vídní proběhl první „kvantový“ videohovor

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5523
7
3

Vyzkoušejte si kompletní 3D rekonstrukci svého obličeje z 2D snímku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
6511
3
3

„Molekulární“ robot umí stavět a skládat molekuly

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4538
2
2

Robozubař poprvé v historii úspěšně implantoval zub z 3D tiskárny lidskému pacientovi

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5409
4
1

Origami dron doručí zásilku do 500g s centimetrovou přesností

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4278
3
1

Maria Staszkiewicz: Krásné nové peníze

Budoucnost financí už není v našich peněženkách, ale zašifrovaná v našich mobilech. Spekulanti vládnou trhům, banky opustily svou funkci, celý mízní systém kapitalismu se rozbil a pacient začíná kolabovat. Finance, jak je známe, hledají nový význam a jejich novou evoluční fázi přinesou moderní technologie.

 • Smart finance
 • Blockchain
5109
3
4

Švýcarští vědci ničí rakovinu uměle vytvořenými viry

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5164
3
7

Jak umělá inteligence lidem dopomůže k lepším pracovním výkonům

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5068
3
2

Pavel Kysilka: Bohatství v digitálním věku

Málokterý jev dozná v digitálním věku tak dramatických změn jako bohatství. To platí jak pro jeho distribuci ve společnosti, tak pro jeho tvorbu.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4848
6
8

Elon Musk převrací dopravní průmysl. Opět.

 • Civilizace
 • Smart transportation
4345
2
2

Bezpilotní letadla ušetří leteckému průmyslu 35 miliard dolarů ročně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4727
1
1

Vědci vynalezli akustické antény, vhodné pro mozkové implantáty

 • IT Inovace
3516
2
3

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5581
4
1

Blizzard a Deepmind vydali speciální verzi StarCraft II pro vývoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
4090
3
3

V indickém Bengaluru vysadí les za pomocí speciálních sázecích dronů

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4875
3
2

Estonsko chce prostřednictvím ICO založit svou vlastní digitální měnu Estcoin

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Blockchain
5000
2
1

Hlasoví asistenti od Amazonu a Microsoftu budou nově komunikovat mezi sebou

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4685
2
1

F.D.A. schválila první léčbu leukémie prostřednictvím genetického inženýrství

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5036
5
2

Pavel Kysilka: V čem se vizionáři mýlí

Ze Sillicon Valley vycházejí veleúspěšné technologické inovace, které mění naše životy, práci a podnikání. Od vizionářů, největších jmen a celebrit „Křemíkového údolí“ se ale občas dočkáme i nápadů, které nemohou přečkat test času.

 • Leadership a kultura
4119
4
2

Muskův Hyperloop pokořil rychlost 355 kilometrů za hodinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Smart transportation
5226
3
1

Udělá umělá inteligence z Amazonu nejstylovějšího módního designera?

 • Robotizace a AI
3564
2
1

Roboti dohánějí lidstvo

Virtuální asistenty se z mobilů a počítačů stěhují do dalších zařízení ovládaných hlasem, kterých přibývá rychleji než jejich uživatelů.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4296
2
2

Tesla chce v Nevadě testovat nové samořídící elektrokamiony

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3854
2
2

Čína zažívá rozmach online rozpoznávání obličejů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4727
2
3

Naděje pro slepce? Kamera přenese vizuální informace přímo do mozku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5190
6
2

První telefon na světě, který nepotřebuje baterii. Energii sbírá z rádiových vln

 • IT Inovace
 • Smart energy
4663
2
3

3D samoléčící gel vám ušetří tisíce za opravu prasklých displejů

 • 3D
5598
2
2

Šampioni Doty 2 byli poraženi Muskovou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
3306
3
3

Microsoft oznámil podporu pro vývoj nových blockchainových projektů

 • IT Inovace
 • Smart finance
4788
2
2

Nové revoluční senzory obohatí smartphony o plnohodnotnou rozšířenou realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
3870
2
3

Umělá inteligence vyvíjí svou vlastní řeč. Měli bychom ji zastavit?

 • Robotizace a AI
5109
2
3

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6337
4
4

Bezpilotní letadla by se mohla stát realitou dřív, než si myslíme

 • Smart transportation
3778
5
0

Vědci uložili a úspešně přehráli film nahraný do DNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4876
3
2

Limonáda, která neškodí zdraví? Zkuste tu virtualní!

 • Virtuální realita
3494
1
1

Ruka s očima a umělou inteligencí je nadějí po amputacích

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5930
1
1

Umělá inteligence odhalí zavčas Alzheimerovu nemoc

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4744
2
1

Je to tady! Rok po schválení první genetická léčba!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5428
6
1

Indie chce mít do 13 let pouze elektroauta

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
5408
1
2

Jak vám umělá inteligence vylepší šatník

 • Robotizace a AI
4220
2
3

Děsivý robot vám provrtá lebku za 2 minuty. A zachrání život.

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5582
3
1

Umělá inteligence poráží lékaře v předvídání infarktu

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4619
6
2

Na blockchainu vznikla energetická síť pro malé výrobce a spotřebitele

 • Smart energy
 • Blockchain
4946
4
3

Vzduch: zdroj vody budoucnosti?

 • Civilizace
3251
31
1

Svět bez mobilů se přibližuje

 • Robotizace a AI
4382
3
2

Nové využití grafenu. Odhalí počínající nádor!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4666
5
4

Pohyb těla napájí senzory i hodinky

 • Smart energy
4066
3
1

Jak se stát nejobdivovanější firmou? Kopírujte Teslu a Muska!

Nedávná anketa Petera Diamandise, ve které hlasovali uživatelé Twitteru o „nejinovativnější firmě dneška“, přinesla jednoznačného vítěze mezi čtyřmi finalisty.

 • Leadership a kultura
3436
1
1

Nová kvantová technologie zbaví svět padělků

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5721
3
1

Solární energie po celém světě dramaticky zlevňuje. V Indii 1 watt za 65 centů

 • Civilizace
 • Smart energy
3996
2
4

Startup uzavřel partnerství s Rwandou. Jejich drony rozváží krev nemocnicím

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5161
0
2

Revoluce v potravinářství. Německý startup chce vertikální minifarmu do každého supermarketu

 • Civilizace
 • Smarty city
5334
2
1

Student za pomocí Wi-Fi vytvořil 3D hologram lidí z vedlejší místnosti

 • 3D
 • IT Inovace
8276
2
5

Nové samořídící nákladní automobily od Volva zvýší produkci cukrové třtiny

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4659
2
1

Vědci z Curychu posouvají možnosti 4D tisku

 • Robotizace a AI
 • 3D
5319
4
1

7 technologií, které již obrací svět vzhůru nohama...

Pojďme se podívat, které inovační trendy obrátí v nejbližsích letech světovou ekonomiku naruby a jaké finanční hodnoty vytvoří na globálních trzích...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
8888
14
17

Senzory odhalí a lokalizují střelbu ze zbraně. Pomůžou tak dopadnout pytláky

 • Smarty city
 • IT Inovace
4569
3
1

Intel předpovída samořídícím autům 7-mi bilionovou budoucnost

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5524
3
2

Ovládne Microsoft svět kvantových počítačů?

 • Civilizace
 • IT Inovace
4977
3
3

Umělá inteligence porazila nejlepšího hráče ve starověké hře GO

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5476
4
5

Nástup robocopů

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5761
3
2

Tento revoluční „živý“ oblek se přizpůsobí vaším potřebám

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5834
2
2

První autonomní loď s elektrickým pohonem vypluje již v roce 2020

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5983
2
3

Umělá inteligence pomohla unesenému dítěti najít svou rodinu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4410
3
1

Technologie odezírání ze rtů nahradí psaní hesel

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4891
3
2

Vědci prostřednictvím techniky genetického inženýrství odstranili virus HIV-1

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5102
8
2

Flippy je šikovný robokuchař a každý den se zlepšuje

 • Robotizace a AI
4421
2
1

Češi pomohli vytvořit chytrý protirakovinový orgán

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5971
7
3

Německý průmysl sází na umělou inteligenci a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
5511
4
2

Zatočte si volantem a sešlápněte plyn dokud ještě můžete!

Digitální disrupce přinese v následujících letech obrovskou změnu do většiny oblastí našeho života, ale jednu z největších proměn lze čekat v oblasti dopravy. Na informačním portálu 6DHub.cz se často věnujeme dopravním trendům. Publikovali jsme celou řadu článků o tom, co chystá Elon Musk v Tesle, co plánuje Google se svojí divizí autonomních...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6195
6
7

Osmnáctiletý student vynalezl podprsenku, která odhalí rakovinu prsu

 • Smart health
4835
7
3

Startup OtoSense daruje autům sluch

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4690
3
1

Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

 • Smart education
 • Virtuální realita
6362
5
1

„Pštrosí“ robot posouvá hranice dvounohých robotů

 • Robotizace a AI
4163
3
2

Rozhovor: Pavel Kysilka – Připravenost autoprůmyslu na digitální epochu

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5923
6
6

JPMorgan se transformuje. Chce uspět v digitálním věku

Mnozí experti a investoři vidí blízkou budoucnost bankovnictví černě. Několik bank však vzalo svoje přežití v digitálním věku vážně, a spustilo rozsáhlý transformační program postavený na agresivní strategii adopce nejmodernějších technologií. Nejnověji i americká jednička JPMorgan.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
5289
5
2

Velký průlom v uchovávání orgánů zachrání desítky tisíc životů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5612
4
3

Sedric - budoucnost samořídících VW

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6934
3
2

Zpívající plakáty, mluvící trika: rádio z každodenních předmětů

 • Smarty city
 • Smart transportation
5723
3
2

Voda jako palivo zítřka

 • Civilizace
 • Smart energy
5822
4
2

Robot Baxter nepotřebuje pokyny, čte je z naší mysli

 • Robotizace a AI
3918
2
3

IBM zpřístupnil na cloudu svůj kvantový procesor

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
6243
4
3

Tesla v roce 2017 zdvojnásobí počet dobíjecích stanic pro elektromobily

 • Smart energy
 • Smart transportation
8724
2
2

DNA úložiště již na 85% teoretického limitu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4432
2
2

Vědci potvrdili vývoj plodu jehněte v umělé děloze. Budou následovat lidé?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4903
3
1

Zázračné krevní cévy z 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7079
4
2

Umělá inteligence spolehlivě ukáže, jak jste vypadali a budete vypadat

 • Robotizace a AI
3712
2
1

Chytré kreslení od Googlu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5968
3
3

Tesla předčila General Motors a stává se nejhodnotnější americkou automobilkou

 • Smart transportation
6519
3
1

Hybridní letadlo otevírá dveře elektropohonu do letecké dopravy

 • Smart transportation
4435
5
1

Invaze robotů

Robotizace hluboce zasáhne byznys, způsobí otřesy na trhu práce a bude útočit na konkurenční výhody české ekonomiky. Aby nás nečekal hospodářský pokles, musíme se posunout k vyšším rolím, jak po tom volal už Tomáš Baťa.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
6292
9
7

Armáda malých robotů roztřídí až 200 000 balíků denně

 • Robotizace a AI
5375
3
5

Ochrnutý muž ovládá svou ruku pomocí myšlenek

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Virtuální realita
6729
3
1

Revoluční chytrá sluchátka přeloží až 37 jazyků

 • IT Inovace
5476
3
3

Konec spaní s nebezpečnými roztoči

Každý z nás podléhá iluzi, že ví, s kým sdílí svoji postel. Většina lidí bude překvapena zjištěním, že jsme hostiteli obrovského množství nebezpečných postelových vetřelců - roztočů, kterým svým tělesným teplem, vlhkostí dechu a odpadem...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6820
4
2

Nanooptika budoucnosti od české IQ Structures

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5120
3
3

Koupí Apple Teslu a bude Elon Musk jeho novým CEO?

 • IT Inovace
6470
7
9

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6538
4
3

Bitcoin bude do léta akceptovat v Japonsku už 260 000 obchodů

 • Smart finance
4969
1
2

Microsoft plánuje ovládnout trh s propojováním automobilů

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
17762
2
2

Dostanou se nám čipy pod kůži?

Startupový inkubátor Epicenter ze Stockholmu se tento týden ocitl v epicentru pozornosti médií z celého světa. Vedení společnosti navrhlo pro jejich skoro 700 zaměstnanců nechat si dobrovolně implantovat pod kůži mikročip...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
8007
4
5

Ruská 3D tiskárna Apis Cor vytiskne dům za 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
9593
3
5

Auta by již brzy mohla být poháněna biopalivem z odpadních vod

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
 • Smart energy
6616
1
1

Interaktivní projektor od Sony promění jakýkoliv rovný povrch v dotykový displej

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
4339
3
2

Jaderné palivo z oceánů poskytne energii na deset tisíc let

 • Civilizace
 • Smart energy
5549
5
2

Nový metamateriál umí vytvořit hologramový obraz

 • 3D
 • IT Inovace
4733
2
1

Jak big data dokážou zjednodušit a zlevnit obnovu přirodních ekosystémů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4523
2
1

Virginie jako první stát přijala zákon umožňující doručování roboty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5822
4
2

San Diego se díky internetu věcí stává chytrým městem

 • Smarty city
 • IT Inovace
5480
2
1

Sluneční energii lze již získávat bez solárních panelů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5193
5
3

Kurzweil: „Singularita nastane v roce 2045“

 • Robotizace a AI
11860
4
7

Levná a bezpečná baterie pro domy a auta ze Stanfordu

 • Smart energy
10218
4
3

Revoluční nanotisk z tekutých kovů posouvá možnosti elektroniky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4944
3
1

Levné a věrné 3D modely orgánů z dílny polského studenta

 • 3D
 • Smart health
6025
2
2

UPS testuje rozvoz dodávkovými auty s drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6256
5
4

Není vaše dítě schopné pravidelné školní docházky? Pošlete za něj robota

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4654
3
1

Revoluční nanotyče mohou naprosto změnit trh s displeji

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4638
6
2

Disrupce na třetí

Umělá inteligence nahradí lékaře, učitele a jednou dokonce i programátory. Elon Musk se ale mýlí, když se domnívá, že kvůli tomu bude muset být nevyhnutelně zaveden zaručený základní příjem pro všechny.

 • Robotizace a AI
6332
9
8

Vědci vytvořili novou formu hmoty: časové krystaly!

 • Civilizace
4934
5
1

Tyto revoluční brýle se automaticky přizpůsobí vašemu zraku

 • Smart health
5074
4
2

Nová technologie zneviditelňuje brýle pro virtuální realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
5656
2
1

Dramatické vylepšení 3D hologramové technologie

 • Virtuální realita
4286
3
2

Obří větrná turbína překonala světový rekord

 • Civilizace
 • Smart energy
5271
5
1

Počítač porazil profesionální hráče pokeru. Češi ho totiž naučili blufovat

Začalo to piškvorkami. Pak se superpočítače o velikosti menšího bytu naučily vrhcáby i­ hru králů – šachy. Loni svět šokovala umělá inteligence, která vítězí v populární asijské stolní hře go a teď se křemíkoví gambleři dostali na novou úroveň.

 • Robotizace a AI
3650
6
3

První robotická léčba ucpaných cévek oční sítnice

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5911
7
2

První konstrukční plán na kvantový počítač na světě

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
6242
8
3

Umělá inteligence se učí psát svůj vlastní kód tím, že krade z jiných programů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5103
6
2

Ford investuje miliardu dolarů do startupu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5592
4
1

Český SimpleCell expanduje s infrastrukturou pro Internet věcí do dalších 4 zemí

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Smart energy
5915
5
3

Bank of America otevírá bankovní pobočky bez zaměstnanců

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
 • Virtuální realita
6987
6
4

Produktivita vzrostla o 250% po té, co nahradili 90% zaměstnanců roboty

 • Robotizace a AI
4782
6
1

Hydrail - první vlak s nulovými emisemi jehož jediným odpadem je pára

 • Smart transportation
4393
4
1

V Japonsku vznikla téměř plně robotizovaná rostlinná farma

 • Robotizace a AI
 • Smart energy
6558
4
1

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5906
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5163
4
1

Nový autopilot Tesly sníží nehodovost až o 90%

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5189
2
1

Umělá a lidská inteligence se sbližují

 • Robotizace a AI
4861
4
2

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
6152
7
3

O Rock&Rollové síni slávy se hlasovalo na blockchainové mobilní aplikaci

 • Kyberbezpečnost
4690
6
3

Roboti indického GreyOrange disruptují logistiku

 • Robotizace a AI
4506
2
1

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
5514
5
4

AI se vyrovnala specialistům v diagnóze nádorů kůže

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5337
6
2

Materiál promění díky slunečímu svitu vodu v pitnou

 • Civilizace
 • Smarty city
4900
3
2

Hydrogelový robot umí chytit rybu a asistovat lékařům

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6316
4
1

Děti s leukémií byly vyléčeny geneticky upravenými lymfocyty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5273
5
3

AI umí revidovat dvacet typů obchodních kontraktů

 • Robotizace a AI
4299
8
1

Výrobci Vespa skůtrů představili „robokufr“

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5952
4
1

Umělá inteligence poráží pokrové profesionály

 • Robotizace a AI
4052
4
3

Čína vyhlásila válku uhelnému průmyslu

 • Civilizace
2742
2
1

Hlasová analýza odhalí nemoci

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5162
4
1

Výzkumníci probudili v grafenu supravodivost

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4083
2
3

Umělá inteligence se učí vytvářet umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
4935
4
3

Posilování státu nahrává hackerům

 • Kyberbezpečnost
3106
2
1

CEPI spojuje zdroje pro boj s globálními zdravotními hrozbami

 • Civilizace
 • Smart health
4534
1
1

Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady

 • Civilizace
 • Smart energy
4859
1
3

Řiďte jakýkoliv Cadillac chcete a kdy chcete

 • Smart transportation
3752
3
1

Autonomní doprava se učí i z Grand Theft Auto V a Google Street

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5704
4
1

První samořídící létající auto Airbusu vzlétne už letos

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4607
3
3

Čtrnáctiletý Ind vyvíjí pro vládu dron na detekci min

 • Robotizace a AI
3458
1
2

Syntetické kmenové buňky bez rizik a komplikací

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5103
5
1

Mikrorobot dodal chemoterapii přesně do postižené tkáně

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5955
2
1

MIT vyvinul adaptivní 3D tisk

 • 3D
5534
0
4

Regenerace vnější srdeční stěny pomocí kmenových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5359
1
2

Flotila dronů je inteligentním samořízeným rojem

 • Robotizace a AI
3410
1
1

Mycelium jako náhražka cukru v potravinách

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5789
2
2

AI předvídá selhání srdce a zachraňuje životy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5213
0
1

Software od MIT umožňuje sestavit si vlastní dron na míru

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6344
0
1

Materiál s naprogramovaným chováním a reakcemi

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4755
0
5

Indická vláda nabízí jednoduchou aplikaci pro mobilní platby

 • Smart finance
3106
0
2

Dechový nanotester odhalí 17 nemocí na bázi AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5758
0
1

Londýnští vědci naučili zuby opravovat vlastní kazy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
8950
5
4

Anonymizovaná umělá inteligence na cloudu zatápěla mistrům Go

 • Robotizace a AI
3382
0
1

Nemocnice budoucnosti vznikne tento rok v australském Queenslandu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6386
1
1

V lednu vyjedou na silnice samořídící minivany Waymo

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4634
0
1

Víte jak vytisknout 3D vlasy, kartáče nebo kožešinu?

 • 3D
3305
0
1

Nespolehlivost v dodávkách solární energie vyřeší virtuální elektrárna

 • Smart energy
3885
2
1

Pošle datová analytika vaše letité obchodní instinkty do starého železa?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4992
0
1

Bioinženýři dokáží pomocí CRISPR pozměnit po DNA také i RNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5166
3
1

Umělá inteligence produkuje realistické zvuky, které dokáží ošálit člověka

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4194
0
2

Simulační technologie pro videohry slouží jako dispečer pro autonomní taxi

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
5465
0
1

Robot dokáže vytisknout 3D pizzu za méně než 5 minut

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart health
6735
2
1

Airbus představuje 3D-tištěné letadlo

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart transportation
6111
0
1

Můžete skutečně identifikovat rakovinu prostřednictvím vyhledávače?

 • Smart health
 • IT Inovace
5535
2
1

KnuPath - nový 256 jádrový chip urychlí rozvoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4472
0
1

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6030
1
2

3D systém tiskne online současně již s vaším designem

 • 3D
4104
0
2

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského rozhodování

 • Robotizace a AI
5515
3
3

Jeff Bezos chce stavět průmyslové zóny ve vesmíru, aby uchránil Zemi

 • Civilizace
 • Smarty city
 • IT Inovace
7086
0
1

Connect propichuje sociální bubliny

Technologický pokrok dnes ani v minulosti nijak nezměnil hluboce zakódovanou povahu lidského druhu. Pouze našim přirozeným vlastnostem a sklonům dával mocný nástroj, nebo naopak brzdu. Knihtisk, noviny, kinematografie, televize, YouTube, Wikipedie...

 • Civilizace
4298
2
2

Nový materiál zničí bakterii E-coli za 30 sekund

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7892
1
2

Volley je inteligentní roboprofesor

Učící aplikace, "roboučitelé", jsou jednou z dominantních podob procesu vzdělávání blízké budoucnosti. Počet žáků a studentů na učitele globálně vzrůstá. Pasti zaostávání platů pedagogů...

 • Robotizace a AI
 • Smart education
6129
2
5

Program Magenta od Googlu složil svou první píseň

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
6511
5
2

Upoutávka Microsoftu na HoloLens vypadá jako vytržená ze sci-fi filmu

 • 3D
 • Virtuální realita
4193
5
1

Nicola předvedl elektrický tahač Class 8

 • Smart transportation
3871
1
1

3D vytištěná ruka umožňuje mladíkovi po amputaci hrát znovu basketbal

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
7344
1
3

Bláznivý nápad Elona Muska jak zůstat krok napřed před diktátem umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
6242
3
2

Google DeepMind zpřístupnil platformu pro umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
3698
2
3

O knihy v Singapurské knihovně se starají roboti

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
5610
0
1

Superrychlý počítač se stal japonskou strategickou prioritou

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
5237
2
1

Budoucnost produkce potravin bude řídit umělá inteligence

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6776
2
1

První mobilní pásová 3D tiskárna betonových staveb

 • 3D
 • Smarty city
15599
2
3

První betonový most na světě z 3D tiskárny

 • 3D
 • Smarty city
6063
3
3

Cenově dostupný přiléhavý oblek digitalizuje pohyb těla

 • Smart health
 • Smart education
 • Virtuální realita
6325
2
1

Mozek prostřednictvím EEG čepice ovládá robotickou paži

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
7691
1
1

Země ohrožené klimatickými změnami usilují o 100% obnovitelné energie

 • Civilizace
 • Smart energy
4310
2
1

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5975
3
1

3D adidasky v prodeji

 • 3D
3774
5
1

Silly Putty s grafenem monitoruje srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5233
2
2

Termoelektrický nátěr vyrábí elektřinu ze zahřátých objektů

 • Civilizace
 • Smart energy
4867
3
1

Strojové učení inteligentně surfuje po webu

 • Robotizace a AI
3086
1
3

Magnety zbavují krev bakterií

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6181
5
2

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6724
1
1

Objev mechanizmu agresivních nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4641
0
1

Výroba průlomové nanobaterie HE3DA odstartovala

Jak jsme s předstihem avizovali, 19.12. slavnostně odstartovala v Letňanech komerční výroba revoluční nanobaterie HE3DA. Za českým patentem stojí Jan Procházka, kterému se podařilo pro jeho realizaci získat české investory...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
7605
3
2

Hmatová dimenze VR od Ultrahaptics

 • Virtuální realita
3573
0
1

Nejmenší magnet na světě z Olomouce s širokým využitím

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5484
3
1

Puška naplněná roztokem kmenových buněk léčí popáleniny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5038
1
1

Waymo je divizí Googlu pro samořídící auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6323
4
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7826
0
2

Proslulý Vinod Khosla věří v brzký zánik 80% IT pozic

 • Robotizace a AI
5016
4
2

Umělá svalovina z 3D tiskárny MIT

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5750
2
1

AI překonává odborníky při identifikaci mentálních nemocí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5081
1
1

Pozlacený DNA řetězec je elektrovodivým nanoobvodem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5052
2
1

Umělá inteligence poráží v Civilizaci své lidské protihráče

 • Robotizace a AI
4440
4
4

Amazon zcela mění způsob nakupování v maloobchodech

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5672
4
4

Nanobaterie nabije mobil za pár vteřin a vydrží týden

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
6228
2
1

Česká HE3DA zahájí výrobu převratné nanobaterie

Vícekrát jsme už v 6D Hub psali o velkých inovačních závodech v oblasti skladování elektřiny. Investují do nich neuvěřitelné částky nejen velká jména, jako Tesla, ale i renomované vědecké instituce, třeba MIT a samozřejmě dlouhá řada startupů. Na zásadní pokrok čeká nejen oblast elektroautomobilů...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
7079
3
4

Metamateriálová mikroelektronika bez polovodičů

 • IT Inovace
3452
0
2

Nejefektivnější superpočítač na světě od Nvidia

 • IT Inovace
3080
1
2

Supercomputer napájený solarem a stejnosměrným vedením VN

 • Smart energy
3798
0
2

Nová léčba poškozených buněk srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5814
1
3

Pitná voda a topivo z odpadů vepřína

Český Výzkumný Technologický Institut má funkční a ekonomicky návratné řešení recyklace prasečí kejdy. Nanofiltrací vytěží z nevábného odpadu boubelatých vepřů vodu, která je pitná i pro člověka...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4740
4
13

První fotonický neuromorfický čip pro AI

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4327
0
1

Lék může přeprogramovat buňky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5195
2
1

Umělá inteligence uhodla pořadí čtyř prvních koní

 • Robotizace a AI
2939
0
1

Milník v komerční genetické léčbě?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5324
4
2

Česko a autoprůmysl

Budoucnost českého autoprůmyslu - a vzhledem k jeho váze do značné míry i prosperita naší ekonomiky - budou vystaveny vážnému testu . A to hned ve dvojím směru. Za prvé: dnešní prosperita celého českého průmyslu...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5800
1
5

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
6643
2
3

Česko a vzdělání pro digitální věk

Wayne Gretzky kdysi namaloval hranici kvality mezi hokejisty: dobrý hráč je tam, kde je puk; skvělý je tam, kde puk bude. V české ekonomice od Aše po Opavu narazíte na řadu skvělých hráčů. Příběh několika z nich - namátkou třeba z oboru nemocničních lůžek, kyberpezpečnosti, klasické hudby, sportu - je naštěstí všeobecně známý...

 • Leadership a kultura
 • Smart education
4744
1
3

Paralelní digiměna ve Švédsku?

 • Smart finance
3736
0
0

Učící se stroj překonává lidskou schopnost odezírat ze rtů

 • Robotizace a AI
4150
0
2

Superléčivá high-tech gáza z leteckého polymeru

 • Robotizace a AI
4139
0
0

Virtuální chutě a kousání z ústní elektrody

 • Smart health
 • Virtuální realita
5245
1
1

Nanobionický špenát sdílí informace o znečištění či suchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3182
0
0

Smartphonová souprava k indikaci nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4706
0
0

Robot s plícemi pomáhá odhalit záhady problémů kuřáků

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5454
0
0

Revoluční nanotechnologická miniaturizace pro elektroniku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3833
0
0

3D scanování, mapování, měření a AR v iPadu

 • 3D
 • Virtuální realita
6253
0
2

Světelný panel z Virginia Tech je průlomem v recyklaci světla

 • Smarty city
 • Smart energy
4616
0
0

Molekulární nanorobot ověnčený Nobelovkou může jednou změnit medicínu

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6155
2
0

Anti-aging startup podpořili Jeff Bezos i Mayo Clinic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5688
0
0

Plán Uberu na síť létajících elektotaxi do 10 let

 • Smarty city
 • Smart transportation
5021
2
2

Účinná a ekologicky příznivá mýdlová molekula z Minnesoty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3135
0
0

Kindred polidšťuje roboty prostřednictvím AI a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4988
0
1

Magnet z 3D tiskárny s širokým potenciálem

 • 3D
 • IT Inovace
4333
1
0

Čipové srdce z Harvardské 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3929
0
0

Autonomní kamion od Uber/Otto uskutečnil první dodávku

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4590
0
0

Microsoft chce chytit druhý dech

 • Virtuální realita
4199
1
1

AI nabyla schopnost zobecňovat nad různými úlohami

 • Robotizace a AI
3060
1
0

Experiment s blockchainem mění obchodování

 • Smart finance
 • Kyberbezpečnost
5939
3
1

3D ruka má pomoci odstranit biometrické bezpečnostní skuliny

 • 3D
 • Kyberbezpečnost
5690
0
0

Solární panely k nerozeznání od klasických krytin

 • Smarty city
 • Smart energy
4900
0
0

Od teď mají všechny Tesly hardware pro autonomní věk

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5404
0
0

Microsoft vytáhl schopnost strojů rozklíčovat řeč na úroveň člověka

 • Robotizace a AI
2951
0
0

Robopilot Alias pilotoval Cessna Caravan

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4554
0
0

Objev přeměny CO2 na etanol pomůže řešit klimatické změny a nedostatek energie

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5121
1
0

Senzor pro autonomní auta deklasoval konkurenci v kvalitě, ceně, miniaturizaci

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4492
0
0

Vědci identifikovali chemikálii se schopností oddálit stárnutí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5018
1
0

Genové inženýrství otevírá cestu k léčbě nemoci srpových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4735
1
0

Digitální grafiti na stěnách muzea státu Washington

 • Virtuální realita
3915
0
0

Laboratorní kmenové buňky léčí poškozené srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5695
2
0

Za 2 miliardy dolarů nahradí v ING roboti až 5800 bankéřů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5135
2
0

Nejmenší tranzistor prolomil limit

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3676
0
0

Virtuální realita pomáhá překonávat duševní základy anorexie

 • Smart health
 • Virtuální realita
5590
1
1

Zapřáhnutí řas do energetiky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5017
1
0

První solární skleník s kombinovanou výrobou elektřiny, tepla a vody

 • Smart energy
4790
1
0

Elastický metamateriál pro 3D tiskárny

 • 3D
3625
0
0

Virtuální realita vrátila muži plnohodnotný zrak

 • Smart health
 • Virtuální realita
5718
2
1

Google zvedl laťku kvality překladů o 60%

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4938
0
0

Ve Washingtonu si můžete objednat jídlo doručené robotem

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
6497
2
1

Disrupce pojišťovnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart finance
6978
0
1

Signalizace vývojové poruchy dítěte do 45 vteřin

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5961
0
0

Lidé mohou virtuálně navštívit prezidentské duely

 • Smarty city
 • Smart education
 • Virtuální realita
5992
0
0

Díky VR prožila znovu Amelie Diamant svoje vysvobození před holocaustem

 • Smart education
 • Virtuální realita
4617
2
0

Posun v teleportování je krůčkem na dlouhé cestě ke kvantovému internetu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4963
1
0

Hacking a open source tým nabízí alergikům autoinjekci 10x levněji než oficiální…

 • Smart health
4444
0
0

SanDisk přichází s největší SD kartou na světě

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3943
1
0

Microsoft slibuje vyřešení rakoviny do desíti let

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4968
0
0

Průlomová metoda výroby zázračného grafenu s obrovským potenciálem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
5471
0
0

Peter Diamandis předvídá nejméně desetinásobný propad trhu s auty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Virtuální realita
5746
0
1

První přílivová velkoelektrárna světa roste ve Skotsku

 • Smart energy
3541
0
0

Comma.ai slibuje masovou nabídku poloautonomního řešení pro naše auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation