Rozhovor s Pavlem Kysilkou nejen o českém školství

Rozhovor pro časopis Ekonom, otázky kladl Josef Pravec, 10. SRPNA 2018

Za hlavní brzdu české ekonomiky považuje ekonom a zakladatel 6D Pavel Kysilka domácí školství. To podle něj připravuje mladé lidi spíše pro 19. století a nikoliv na to, že byznys a celá společnost – pokud mají obstát v konkurenčním boji – musejí předjímat trendy digitálni epochy. Vyučovat se podle něj dá i způsobem, který nezničí iniciativu a touhu po vzdělání. „Před časem jsme chtěli dostat školáky na festival Smetanova Litomyšl. Tradičními cestami se nám to nedařilo. Když jsme přišli s tím, že si sebou musí vzít mobily a prostŕednictvím aplikace se podílet na průběhu koncertu, hodnotit, soutěžit, sdílet na sociálnich sítích, nemohli jsme je naopak dostat domů,“ říká Kysilka. A nějak podobně by to mělo být ve školách, které musí učit sociálním dovednostem, jazykům, komunikaci mezi lidmi, spolupráci, prezentaci a vyhodnocování informací. Memorování nestačí. Proč? O tradiční levnou práci založenou na  znalostech z postaru fungujících škol ztrácejí investoři v době nových technologií v Česku zájem.

Často říkáte, že Česko prožilo 25 úspěšných let a naše firmy uspěly ve světové konkurenci, avšak pokud chtějí prožít další podobně úspěšné čtvrtstoletí, musí se proměnit a projít transformací pro digitální věk.

Nejen digitální, ale kompletní transformací, která bude zahrnovat i jejich obchodní model, korporátní kulturu a leadership.

Pojďme si to rozebrat. Jaké vlastně byly důvody dřívějšího úspěchu?

Jednak to, že jsme si ponechali historickou zkušenost průmyslové země. Státy, které nechaly odejít průmysl do Asie, neudělaly dobře. Například USA, kde produkci jen horko těžko vracejí zpět. I výzkumu a vývoji se daří lépe tam, kde se vyrábí. A neplatí klišé, že jsme jen montovnou. Podíl hi-tech a vysoké přidané hodnoty je tu v rámci EU a OECD nadprůměrný.

Přesto očekávání veřejnosti ohledně ekonomiky byla větší.

Slabinou českého byznysu a průmyslu je, že jsme převážně subdodavateli pro německé, rakouské, francouzské či britské exportní firmy. Ty pomáhají rozvážet naše zboží po světě, současně však nechávají naše firmy žít na velmi nízkým maržích. Což vede k tomu, že Česko není tak bohaté, jak by si vzhledem k ekonomické výkonnosti zasluhovalo. Navíc domácí podniky často vlastní zahraniční investoři a i dividendy odcházejí pryč.

A kde vidíte slabiny, na něž se musíme připravit?

Částečně plynou z finanční zranitelnosti. Aby ekonomika přežila hlubší krizi, jakou jsme zažili před deseti lety a jaká nás, i když snad v menším rozsahu, opět nemine, musí mít silné finanční rezervy. Podstatné ale je, že český úspěch spočíval na levné pracovní síle a blízkosti Německu. Jenomže to, co se v posledních pěti letech děje kolem nových technologií, útočí na tyto tradiční konkurenční výhody. Jednak dochází k náhradě levné práce. Prostřednictvím robotů, umělé inteligence, blockchainu či 3D technologií. I tam, kde bych to ještě před rokem nečekal, je to realitou. Takže výhoda levné, disciplinované a relativně vzdělané pracovní síly se brzy rozplyne. Důležitou roli hrála i geografická blízkost Německu. S rozšířením technologií vzdálené komunikace, přenosem dat a informací v souvislostí s 3D a rychlým nástupem virtuální reality při komunikaci či obchodě, zeměpisná poloha už nebude mít dřívější význam.

Jak jsme na tom s digitalizací v Česku? Občas se říká, že stojíme až někde na chvostu.

Na chvostu v oblasti státní správy a samosprávy. Tam je v EU za námi pouze Rumunsko. Občanům to otravuje život, zatímco v jiných zemích s úřady komunikujete na obrazovce jedním kanálem s jedinou osobní digitální identitou. Když se ale podíváme na mezinárodní srovnání digitální zralosti u českého byznysu, jsme na tom nadprůměrně. Najdete tu provozy, kde při rutinní výrobě není lidská ruka k vidění. Rovněž malé či začinajici firmy pochopily, že digitál a kyberprostor neznají hranice a že z nich mohou udělalat globální hráče.

Kde je tedy problém?

Zaostávání státní správy a samosprávy v digitalizaci má na byznys velice negativní dopad. Úřady potřebují desetitisíce lidí a vlády po roce 2000, včetně té poslední, vyluxovaly kvůli papírové byrokracii z trhu práce neuvěřitelné množství vzdělaných a kvalifikovaných lidí. A těch se nedostává v produktivní sféře. Když jsem byl v České spořitelně, odcházely nám paní z poboček se slovy: jdeme do státní správy, tam se nemusí tolik makat, i když tam budeme mít o něco míň. Dnes jdou s tím, že na úřadech dále nebudou muset tolik pracovat a současně si tam vydělají víc.

Zásadní potíž podnikatelé vidí ve vzdělávání, které podle nich tempu změn nestačí.

To úzce souvisí s tím, že domácí firmy už nemohou stavět na levné a disciplinované pracovní síle. V jedné londýnské právní firmě si spočítali, že 80 procent činnosti jejich právníků je rutina a předali ji umělé inteligenci. Tyto lidi si ale nechali a přeškolili je na právní poradce, kde odvádějí daleko vyšší přidanou hodnotu a mají i vyšší mzdu. Podobně jsem se v Česku setkal s řadou případů, kdy firmy nahradily lidi robotikou a umělou inteligencí při běžné práci a přesunuli je do prodejních a poradenských rolí. Tak aby pro klienty připravovali nová řešení a stali se rádci a průvodci. K tomu, abychom tento manévr zvládli, je však zapotřebí vzdělaných lidí. Tedy ucelený systém složený z veřejného i privátního vzdělávání a také sebevzdělávání. Ačkoliv jistě najdete mnoho výjimek, jsem k našemu veřejnému školství kritický. Stále připravuje mladou generaci pro 20. století nebo, bohužel, pro 19. století.

Co konkrétně tím myslíte?

Naše školství převážně stojí na biflování faktů. Trochu  je to v pořádku, musíte mít v hlavě nějakou matérii. Ale jen do jisté míry. Začínáme ale hrozně zaostávat při výchově k sociálním dovednostem, schopnosti spolupracovat, vzájemně komunikovat a to i v cizím jazyce. Či kooperovat s lidmi rozdílných kultur. To dohromady se pro byznys ukazuje jako rozhodující. Nebo aby žáci a studenti uměli vyhledat a vytřídit informace, aby rozpoznali ty,  které jsou důležité. V tom naše školství selhává.

Takže zavést nové předměty a jiné utlumit? Hlavy studentů nejsou nafukovací…

Říkám, co potřebujete pro úspěch a sebeuplatněni v 21. století, a čeho se nám nedostává. Recepty jak to ve školách udělat neznám. Přesto existuje řada příkladů. Třeba moderní školy, kde nenápadně učí dějepis, jazyk či matematiku a děti si vlastně ani moc neuvědomují, že se zrovna učí počítat, protože jde vlastně o kolektivní aktivitu, hru, soutěž, spolupráci. Spolupracují výborně s učitelem i mezi sebou navzájem, soutěží, sami si vyhledávají informace. Školy by měly přesouvat důraz od toho, co bylo důležité dříve, k tomu, co je důležité dnes a zítra. Nemělo by jít o specialní předmět, sociální dovednosti se musí rozvíjet při všech, integrovaně.

A nejde jen o školy. Potřebujeme přejít na systém celoživotního vzdělávání až do penze. Když mě robotizace a umělá inteligence nahradí v nějakém oboru a já postoupím o patro výš, kam zatím stroje nedosáhnou, je jen otázka času, kdy proniknou i tam. Celý život před nimi musím mít náskok, abych mohl vždy dělat to, co v dané chvíli technologie ještě nezvládnou.

Nejsou u nás ale žáci zavaleni matematikou a fyzikou? Nemají při nich výsledky a jak mají v takovém stresu rozvíjet to, co by je bavilo, být kreativní?

Byl jsem v jedné obecné škole v Texasu, znam pár moderních škol u nás a tam dětem matematiku neznechutili. Učí se jí na konkrétní a pro žáky atraktivní materii a z výuky vyjdou nejen s odpovídajícími znalostmi a logickým myšlením, ale současně s potřebnými sociálními dovednostmi.

Jako příklad uvádíte vzdělávání ve Skandinávii, Singapuru – co tam dělají jinak? Je to úrovní platů?

Singapur pro nás opravdu může být dobrým příkladem, tam si před 15 či 20 lety uvědomili, že se musí připravit na budoucnost, tedy ne na to, v čem žijí dnes. Začali pedagogickými fakultami, protože pochopili, že nejdříve musíte mít vzdělané učitele. Pro tyto fakulty získali skvělé profesory z celého světa. A vydatně, několikanásobně, přidali na platech učitelům. Neskončili jen u platů. Od učitelů požadují celoživotní vzdělávání a nasadili i efektivní systém hodnocení kvality jejich práce. Podobně dnes postupují skandinávské země. Ve všech těchto státech mají učitelské platy na úrovně nejlépe placených vysokoškolských absolventů. Často slýchám protiargument, že učitelé nezačnou hned zítra učit lépe jen proto, že dostali přidáno. Já si myslím, že aspoň zčásti začnou. Protože najednou vidí, že si jich někdo váží. Důležitější ale je to, že zvýšení platů okamžitě přiláká na pedagogické fakulty šikovné studenty, kteří zatím chodí jinam.

Teď se platy už zvyšují.

Snad jsme k tomu přispěli i my, když jsme v naší 6D Academy byli první , kdo veřejně vystoupili s požadavkem zvýšit učitelské platy postupně na dvojnásobek. Naštěstí v tom už minulá vláda začala něco dělat. Rektor Masarykovy univerzity v Brně mi říkal, že hned v okamžiku, kdy se tom začalo mluvit a platy se začaly zvyšovat, se mu začalo hlásit na pedagogické fakulty více uchazečů a také daleko kvalitnějších. Takže je vidět efekt. I když teď bude tlumen tím, že rostou platy jinde, což je důvod, aby zvýšení učitelských platů bylo ještě radikálnější. Musíme napodobit to, co se stalo tŕeba v České filharmonii. Do ní před časem nastoupili dva vizionáři, Jiří Bělohlávek a David Mareček. Přišli do mizerně placeného orchestru s dobrými muzikanty. Opatřili peníze, hráče zaplatili, současně na ně nasadili přísná kritéria a umožnili jim dál se rozvíjet. Během tří let tak vrátili Českou filharmonii do světové desítky.  

Kdo takovou vizi vnese do českého školství?

Všechno jde od hlavy. Premiér si to musí vzít za své téma. Nejde samozřejmě o malé peníze, ale přibližně o stejnou částku, jako spolknou platy lidí, kteří ve státní správě přibyli po roce 2000. Tam je v rozpočtu zdroj.

Změny ve školství jsou vždy běh na dlouhou trať. Co byste doporučil rodičům dnešních dětí?

Jedním z hlavní problémů českého školství jsou právě rodiče. Jsou ve své většině konzervativní a často se brání jakýmkoliv změnám.

I když jde o mileniály?

Je to tak. Ačkoliv je tu i skupina rodičů, kteří mají velký zájem o vzdělání svých dětí a vyžadují, aby školy učily jiným způsobem. Vede to ovšem k tomu, že vzniká dvoukolejné školství. Jedno menšinové, dynamické a progresivní, kde žáky připravují pro 21. století. Často jde o normální veřejné školy, které rodiče a osvícený ředitel či ředitelka dotlačí do nové podoby. Školský zákon naštěstí umožňuje ohromnou variabilitu. Problémem ovšem je, že  většinové školství o to víc ztrácí krok. Děti, které mají štěstí, se dostávají do bubliny podobně motivovaných spolužáků a učitelů. Většina ale zůstává na ocet ve školách, které neumí žáky vytáhnout z jejich rodinného či sídlištního prostředí, nepřispějí k rozvoji jejich talentu a k tomu, aby se jednou chytili na trhu práce. Opravdu je to hodně na rodičích, protože zřizovatelé, obce i kraje, často vlastně nevědí, jakým směrem školy vést.

Když mluvíme o budoucnosti, učit se musí i firmy. Vy například tvrdíte, že musí projít jakousi uberizací. Co přesně to má být?

Uberizace je zkratkovitý výraz pro úplnou změnu obchodního modelu firmy. Co to je Uber nebo Airbnb? Platforma, která nabízí zákazníkům služby, které sama neprodukuje. Uberizace tedy znamená, že můžete klientům přes hezké onlinové řešení dát nabídku zajímavých produktů, které sám neprodukujete. Spousta oborů uberizovaných už je. Týká se to i médií – existují přece agregační portály, které přebírají články a poskytují je svým čtenářům. Ve finančnictví jde zase o firmy, které stojí mezi klientem a bankou, z níž vyzobou služby, které pak nabídnou přes mobilní aplikaci. Někdy tomu napomáhá i regulace, banky mají povinnost se otevírat a uberizaci umožnit. Na druhou stranu mají možnost uberizovat jiné oblasti. V České spořitelně jsme už před časem začali lidem nabízet levnou energii.  To vše zvyšuje konkurenci a to je dobře.

Nebudou firmy si firmy hledět těchto „vedlejšáků“ a nezačnou opomíjet svoji hlavní činnost, výrobu? Která pak odplyne jinam?

Musí to dělat chytře. Uberizace musí být pro klienta velice důvěryhodná a dávat logiku. Když k vám třeba přijde energetická firma, tak vám dodá nejen elektřinu či plyn, ale nabídne třeba spotřebiče, služby a řešení se slevou a poradenstvím. Také telefonické společnosti nemusí nabízet jen volání a data, ale něco za tím. Máte je na mobilu, znají vás. To je trend, který je umožněn nejen nástupem technologií, ale také početnou generací mileniálů, která něco takového má ráda. Ti chtějí hezkou aplikaci a půjdou za tím, kdo jim tímto způsobem nabídne zboží a služby. To, že se na to někdo vzadu nadřel je nezajímá. N aopačné straně každý dnes chce uberizovat: získat data, navázat vztah. To totiž nakonec umožňuje nabízet zboží s vyšší marží, než původní producent. V každém případě to zcela mění obchodní model dnešního byznysu.      

Stát ale přichází s opačnými kroky, s regulací.

Pokud jde o zdanění nových platforem, je to v pořádku. Jestli je to ale pokus vytlačit nové služby z trhu, jedná se o zcela mylnou cestu s jepičí délkou života. Velkým problémem pro byznys ovšem je, že mnoho uberizátorů poskytuje služby zadarmo. Třeba Google či Facebook je pak zpeněžují jinak. Ničí to tradiční obchodní modely a uzavírá klasické zdroje příjmů. To platí i o bankovnictví. V něm ještě před několika lety byly největším zdrojem příjmů poplatky z běžných účtů. Ty dnes musíte nabízet zadarmo, jinak se s vámi klient ani nezačne bavit.

Když mluvíte o tradičních postupech, v Česku patří k tradici automobilky. Ale doba se s nástupem elektromobility a samořídících vozů dost mění. Nehrozí soumrak automobilového průmyslu?

Může k tomu dojít, ale stejně tak můžeme za deset let zjistit, že jsme svůj podíl automobilek na HDP zvýšili. Když se dívám na některé firmy, jak  pracují vývoji samořiditelných vozů, přičemž část takového vývoje běží i u nás, dovedu si představit, že tu budou dokonce rozšiřovat kapacity. Na druhou stranu je pravda, že samořídící auta a sdílená ekonomika mohou totálně změnit využití automobilů. Zatím je používáme zhruba na sedm procent životnosti, zbývající čas je garážujeme či parkujeme. Ve sdílené ekonomice se jejich využití zvedne na nejméně 80 procent, protože si je budeme vzájemně půjčovat. Tím klesne potřeba onoho ohromného množství aut, která všude kolem vidíme. Americký podnikatel a vizionář Peter Diamandis odhaduje, že do 15 let může výroba automobilů klesnout na desetinu. I díky rozvoji nových způsobů mezilidské komunikace, které radikálně sníží potřebu cestovat.

Vy jste připraven sdílet svůj vůz?

Ano, samozřejmě. Ale pozor, můžete vlastnit milovaný vůz, se kterým si rádi zajedete na chalupu. Ale proč byste i ten přes týden nepůjčoval někomu, kdo má na příslušné platformě dobrý rating uzivatele? Budete ho půjčovat a investice do něj se nějak vrátí. Já na to připraven jsem, nejsem ale tak důležitý. V roce 2030 bude 70 procent všech klientů i všech zaměstnanců tvořit zmiňovaná generace mileniálů. Ti chtějí sdílet a nechtějí vlastnit skoro nic. Ani byty. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou motorem ohromných změn.

A jak to tedy bude s naší Škodovkou?

General Motors, Volkswagen i Škoda Auto investují neuvěřitelné peníze do rozvoje nových obchodním modelů a technologií ve snaze, aby právě oni byli tím globálním vítězem. Ať jde o samořiditelná auta i služby nad nimi. Co se může stát z auta, když zrovna neřídíte? Můžete v něm odpočívat a pracovat. Automobilky toho mohou využít k tomu, aby nabízely to, co zatím mají na starosti stavaři: prostor pro život, aktivity. Už nepůjde jen o přemístění se z bodu A do bodu B. Auto může být místo se spoustou obrazovek či třeba ledniček. Takové modely již existují a automobilkám se otevírá cesta k nabídce zcela nových služeb, za něž určitě budeme ochotni platit. Takže propad produkce si představit umím, neznamená to ale, že chytré automobilky nemohou být vítězem. Dnes nabízejí plech, motor a nějaký ten software, jednou auto budeme brát jako prostor pro nejrozmanitější životní aktivity. A když s ním někam dojedete, už tam bude čekat někdo jiný, aby do něj usedl.

Mluvil jste o mileniálech, o jejich okouzlení technologiemi. Není to však nebezpečné, nepohltí je technika? Václav Klaus v této souvislosti mluví o románu Aldouse Huxleye Překrásný nový svět s tím, že on nic podobného nechce.

Česko nedávno navštívil Deepak Chopra, to je humanitní myslitel. Zabývá se esoterikou, vírou a lidskou psychikou. Přesto říká, že je obrovský fanda moderních technologií, protože když budeme moudří, nemusíme se jimi nechat zotročit a můžeme si z nich udělat vynikající sluhy. Obavy na místě jistě jsou a asi platí, že se každý musí rozhodnout. Mě nové technologie fascinují, dávám si ale pozor, abych používal jen to, co potřebuji, aby mě nezahltily. Mám rád i skutečné věci, takové, na které si můžu sáhnout.

Co když ale stroje lidem nakonec seberou práci?

Ale jakou práci? Jen tu rutinní. I největší technooptomisté ze Siliconu uznávají, že nejvyspělejší umělá inteligence je jen zlomeček schopností, které máme jako lidé. Když tu budu sedět jako lékař, pedagogický nebo finanční poradce, tak se s vámi můžu bavit o plánech, o budoucích ambicích. Vašich i vaší rodiny. A připravovat řešení, která budou prediktivní a preventivní. Budeme se dívat dopředu. To dnes nezvládá ani částečně žádný počítač, protože je k tomu nutná empatie, sociální inteligence a zkušenost. O data a technologie se pochopitelně opřít můžete a chytré firmy to vědí. A přesunují na takové služby lidi. Což je správná cesta. Jsme přece připraveni platit těm, kdo nám v životě pomohou. Vezměte například rodinný dům. Budu šťastný, když se objeví poradce a navrhne mi komplexní energetické řešení. Zeptá se mě i na budoucnost, zda tam za tři roky plánuju skleník nebo saunu. Zda bude bydlet sám nebo s rodinou.

Všichni ze Silicon Valley nemluví tak optimisticky, navrhují třeba zdanění robotů nebo základní nepodmíněný příjem.

I Bill Gates nebo Jeff Bezos. To jsou neuvěřitelně chytří lidé a hrozně si jich vážím. Ale při porozumění sociálním procesům a ekonomii selhávají. Bojí se masové celosvětové nezaměstnanosti a ohromných sociálních dopadů a politických nepokojů. Vůbec jim nedochází, že když jedno pracovní místo kvůli nové technice zaniká, tak se objevuje zhruba pět nových. To je empiricky potvrzené. Už vyvíjení nových technologií a aplikací vyžaduje ohromné množství lidské práce. Takže základní příjem naštěstí není potřeba. Říkám naštěstí, protože nic takového si stejně nemůžeme dovolit. Kdyby se v Česku mělo dát deset tisíc korun měsíčně každému bez rozdílu, a to je princip zaručeného příjmu, šlo by o částku ve velikosti státního rozpočtu a ten by se tím zruinoval.  

Někdy se digitalizace srovnává s průmyslovou revolucí. Ta ale přinesla velké rozdíly mezi státy a přesun ekonomických center světa. Což vedlo k tragédiím včetně válek. Nezopakuje se to teď?

Byla to průmyslová revoluce, která rozdělila svět na ten západní, dynamický a vyspělý a na zaostalý třetí svět. Přičemž svět druhý, socialistický, byl jen krátkou historickou epizodou. A je pravda, že globální nerovnováha není pro ekonomiku ani pro mír dobrá. Za digitální revoluce to může být podobné, protože existují země a celé oblasti, které nemají digitální sítě a tím pádem ani lidi napojené na nové technologie. Na druhou stranu existují projekty, které proti tomu bojují. Google přichází se záměrem napojit tyto regiony na internet pomocí stratosférických balónů. Mark Zuckerberg sází na drony a satelity. A konkuruje mu Elon Musk, který připravuje družice, které vynesou na oběžnou dráhu jeho rakety. Existují také některé projekty v Africe – například tablety pro školy – či v Indii. Tam můžete mít chytrý mobil za šest dolarů, samozřejmě dotovaný byznysmeny, kteří do toho investují, aby k sobě přitáhli budoucí klienty. Pokud se chudé oblasti dostanou do takových byznysových plánů, může to pro ně být šance přeskočit několik etap vývoje a dostat miliony lidí k informacím, vzdělávání a k možnosti pracovat na dálku. Je to však závod s časem a jak dopadne netuším.

Průmyslová revoluce přinesla i skutečnou válku. Na téma střetnutí mezi USA a Čínou se už píší romány i odborné studie. Americký politolog Graham Allison zmiňuje Thúkýdidovo pravidlu, příkladu starověké Sparty a Athén. Když nastupuje nová velmoc, tak to často končí bojem s velmocí slábnoucí. Allison uvádí v dějinách 16 příkladů takového střídání a jen čtyřikrát podle něj ke konfliktu nedošlo.

Digitální epocha už spustila několik válek, na které jsme vůbec nebyli připraveni. Naštěstí jde stále o války studené. Jednou z nich je hybridní kryptoválka a to ze všemožných stran. Skvělí jsou v tom Rusové, ale ani druhá strana nezaostává. Vede se i zápas o prvenství v oblasti výpočetní techniky. Ten, kdo vyvine první kvantový superpočítač bude schopen díky jeho ohromnému výkonu prolomit  šifrování a jakoukoliv ochranu všech ostatních počítačů na světě. Proto USA, Japonsko, Izrael, Čína, Rusko asi také, investují masivně do kvantové technologie. Jestliže to budou ti “zlí kluci”, kteří první dostanou do ruky takový počítač, nebude to samozřejmě věštit nic dobrého. Podobné závody běží pokud jde o umělou inteligenci nebo o pokrytí světa internetem. Nicméně je to něco jiného než dřívější uzbrojování mezi USA a Sovětským svazem.

A pokud jde o případný střet Číny a USA?

Pokud jde o technologie, Čína má obrovské ambice. Nalákala na své univerzity nejkvalitnější profesory, které královsky přeplácí. Je už schopna stahovat ze světa své studenty a vědce, ty, kteří se vyučili na Západě. Z Číny se nepochybně, bez ohledu na ekonomiku, které moc nevěřím, stane technologická a vědecká velmoc. Možnosti jsou dvě. Buď toho zneužije a požene vše k asertivní a agresivní politice, až na okraj horké války. Nebo to naopak povede k demokratizaci a liberalizace. To zůstává otevřené. V každém případě se tam v oblasti technologií, vědě a výzkumu dějí za pomoci státu ohromné věci. V minulosti to podobně zvládl Tchaj-wan, Hongkong, či Singapur, ten ostatně za osvícené diktatury, kterou vedl Lee Kuan Yew. Čína ovšem není sama, snaží se rovněž západoevropská centra, Izrael a USA, tam například Palo Alto a řada dalších středisek na Středozápadě. Na těchto místech se rodí všechno, o čem se tu bavíme. A že se kolem toho odehrává mocenský střet, tak o tom vůbec nemusíme pochybovat. To je vidět na první pohled.

Jak si stojí Západ?

Ten především přestal být homogenní entitou. Amerika se odklání od toho, co se děje v Evropské unii a ta je navíc rozpolcená. USA se snaží o návrat průmyslu, jeho symbiózu s vědou a výzkumem a  digitálními technologiemi. Izrael, pokud jde o technologie a kybernetickou bezpečnost, je na špici. Bývalý Západ má zatím primát, ale nemusí trvat dlouho a Číňané předvedou fantastické výsledky. Může se stát, že za pět let přijedete do Pekingu a neuvidíte tam ani Microsoft, ani Apple nebo i Google. Vše pojede na jejich sítích a jejich technice. V Rusku to tak asi nebude, to je závislé na amerických technologiích.

Uspěje v takovém světě a v takové soutěži i Česko a jeho ekonomika?

Nejvyspělejšími zeměmi jsou nyní ty malé a bez surovinové základny. Takovou jsme, což samozřejmě neznamená, že se automaticky vyšvihneme vzhůru. Nemáme ale žádný velký handicap, jsme otevření světu a pokud zvládneme manévr týkající se vzdělávacího systému, staneme se neuvěřitelně atraktivní jak pro domácí, tak zahraniční investory. Pro kohokoliv, kdo tady bude mít chuť investovat peníze nebo tu pracovat jako profesor, manažer či podnikatel. V posledních dvou letech jsem se setkal s řadou byznysmenů a ti říkali: jdu do Česka, protože některé vaše školy už jsou pro mě schopné dodat zajímavý výzkum a vývoj a vychovávat vhodné lidi. To mě zajímá a že se tím vzdaluji USA či Velké Británii mi je jedno. Nechci říkat, že jde o více než první vlaštovky, ale signalizuje to změnu myšlení byznysu. Když voliči a vlády nebudou hloupé a začnou klást důraz na zmiňované školství, vědu a na dopravní a technologickou infrastrukturu, můžeme při digitální revoluci stát na straně vítězů.

Mohlo by vás zajímat

Seznamte se s Mantou! Plachetnicí na čištění moře, která se živí sesbíraným odpadem

 • Technologie
17
0
0

V Oxfordu nenalezli souvislost mezi technologiemi a duševním zdravím teenagerů

 • Technologie
105
0
0

V Brně otevřeli laboratoř 5G sítí

 • Technologie
91
0
0

Filtr, kterému stačí jen slunce a promění vám jakoukoli vodu na pitnou

 • Civilizace
97
0
0

Tim Cook varuje před nedostatkem Apple produktů

 • Robotizace a AI
253
0
0

V Plzni vyvinuli unikátní technologii separace plastů s 99% čistotou

 • Technologie
124
1
0

Jak být eko na druhou? Opřete se do pedálů a čistěte při tom vzduch

 • Technologie
129
1
0

Spotify očekává zpomalení nárůstu počtu předplatitelů

 • Technologie
172
0
0

Účinné protilátky na klíšťovou encefalitidu fungují jako prevence i lék

 • Technologie
215
0
0

Promění půl litru slané vody na 45 dní světla: Bezdrátová lampa WaterLight

 • Technologie
308
0
0

Huawei odmítá obvinění ze špionáže v Nizozemsku

 • Kyberprostor
 • Kyberbezpečnost
263
0
0

První nanosatelit na detekci záblesků gama záření je na oběžné dráze. I díky českým…

 • Technologie
160
0
0

Chytrá náplast, která měří teplotu i napětí kůže a odhalí COVID-19

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
197
0
0

Microsoft sází 20 miliard dolarů na AI společnost Nuance

 • Technologie
 • Robotizace a AI
280
0
0

Ve Zlíně zkoumají materiály, které by mohly nahradit lidské tkáně

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
289
0
0

Není to klasický text ani čistá logika. Jak vlastně funguje mozek při programování?

 • Technologie
226
0
0

Twitter testuje funkci „undo“, možná bude placená

 • Kyberprostor
360
0
2

Lékaři chtějí přímo k nádorům navigovat nanoroboty s lékem

 • Technologie
 • Robotizace a AI
563
0
0

Měkký robotí rejnok se dotkl dna Mariánského příkopu. Odolal tak tisíckrát většímu…

 • Technologie
 • Robotizace a AI
321
0
0

Elon Musk odmítá nařčení, že Tesly v Číně špehují své majitele

 • Technologie
371
0
0

Zaměstnanci jsou na homeoffice produktivnější než v kanceláři

 • Technologie
 • Civilizace
437
0
0

Cesta ke komunitnějšímu sousedství? Nechte si s kamarády vytisknout vlastní 3D vesnici

 • Technologie
311
0
0

Vědci odhalili tajemství prvního „počítače“

 • Technologie
 • Civilizace
495
0
0

Zdravější pivo? Lék nečekejte, ale kvalitnější zlatý mok s prospěšnými látkami ano

 • Technologie
354
0
0

Druhý život koloběžek Lime: Z jejich baterií vyrábí firma Gomi přenosné reproduktory

 • Technologie
648
0
0

YouTube maže 30 000 dezinformačních videí o vakcínách

 • Technologie
451
0
0

Robot už vás nebude šmírovat! Díky porozumění stínům vašich gest na vlastním povrchu…

 • Technologie
 • Robotizace a AI
322
0
0

Ruské zpravodajské služby šířily dezinformace o vakcínách na webech s fake news

 • Technologie
620
0
0

Český prototyp dronu bude unikátem, udrží se ve vzduchu 3 hodiny

 • Technologie
395
2
1

Umělá inteligence se učí diplomatickému jednání. Daří se jí?

 • Robotizace a AI
374
0
0

Twitter má novou funkci Super Follow a chystá živé diskuze

 • Technologie
539
0
1

Lékaři mají nový nástroj pro léčbu pacientů a rakovinou orgánů břišní a hrudní dutiny

 • Technologie
405
2
6

Startup Novameat tiskne steaky na 3D tiskárně. Ochutnat je můžete v michelinské restauraci

 • Technologie
 • Civilizace
440
0
0

V Austrálii zpravodajská aplikace předskočila v App Storu Facebook

 • Technologie
460
0
1

Češi mají americký patent a vstupují na největší jaderný světový trh

 • Technologie
428
2
0

Umělá inteligence se učí porozumět našemu světu v prostředí virtuálních her

 • Technologie
 • Robotizace a AI
438
0
0

Americký prezident Biden pozastavil zákazy TikToku a WeChatu v USA

 • Technologie
588
1
0

Artinii je mezi startupy na Berlinale a spouští platformu pro malé hybridní filmové…

 • Technologie
360
0
0

Nová metoda pro rozšířenou realitu zobrazí informace v reálném terénu

 • Technologie
367
2
4

Proč výkonná AI schopná složitých datových analýz propadá v IQ testech?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
461
0
0

Jeff Bezos rezignoval na místo CEO Amazonu

 • Leadership a kultura
493
0
0

Doktorandi z FEL ČVUT postavili dvounohého robota. Zvládne ho postavit i šikovný…

 • Technologie
 • Robotizace a AI
443
1
5

Seznamte se s Blueswarm, chytrým hejnem robotických rybek

 • Technologie
 • Robotizace a AI
441
0
0

Facebook přestane doporučovat občanské a politické skupiny

 • Technologie
551
0
0

Jak pozorovat dosud neviditelné? Unikátní hybridní zobrazovací technika pro biomedicínu

 • Technologie
401
0
0

Už teď je jisté, že superinteligentní AI nebude možné kontrolovat

 • Technologie
 • Robotizace a AI
642
0
0

SpaceX má nový rekord v počtu satelitů vypuštěných během jedné mise

 • Technologie
511
0
0

Rozluštíte rébus? CZ + AI + IQ = 1000 vesmírných objektů

 • Technologie
 • Civilizace
532
0
1

Umělá inteligence dokáže určit, jak morální pravděpodobně budou vaše rozhodnutí

 • Technologie
 • Robotizace a AI
592
0
0

Polsko navrhuje zákon o svobodě projevu na sociálních sítích

 • Technologie
589
0
0

Nová generace chladičů z VUT Brno

 • Technologie
411
1
0

Roboti z ledu by na jiných planetách mohli sami sebe stavět i opravovat

 • Technologie
 • Robotizace a AI
557
1
2

Singapurská policie má přístup k datům „koronavirové“ aplikace

 • Technologie
617
0
0

Pulzní elektrický ohřívač potravin z ČZU funguje zároveň jako sterilizátor

 • Technologie
444
0
0

Cesta k umělému doteku aneb jak naprogramovat robotickou ruku, aby se chovala jako…

 • Technologie
 • Robotizace a AI
486
0
0

Tesla v roce 2020 dodala půl milionu elektroautomobilů

 • Technologie
578
0
0

Trh práce po pandemii: Do 10 let zmizí 30 % pracovních pozic a vznikne stejný počet…

 • Technologie
 • Civilizace
678
1
1

Petr Beneš, Pavel Kysilka, Vašek Holler: Peníze x Kryptoměny

 • Technologie
 • Blockchain
571
5
0

Umělá inteligence vytvoří milionkrát víc pracovních míst, než o která nás připraví

 • Technologie
 • Robotizace a AI
565
1
0

Twitter koupil aplikaci pro sdílení screenshotů Squad

 • Technologie
657
0
2

Robotický vysokokapacitní skladovací systém z Liberce

 • Technologie
498
0
0

Jak naučit roboty adaptovat se na nové prostředí? Učit je metodou pokus omyl

 • Technologie
 • Robotizace a AI
578
0
0

Evropskému robotu pomohou na Marsu přistát Rusové

 • Technologie
 • Civilizace
759
0
0

Dvě auta a jeden řidič. To je systém Follow the Vehicle

 • Technologie
490
0
0

Umělá inteligence: Co až si uvědomí sama sebe? Bude pak morální ji vypnout?

 • Technologie
525
1
0

Čína zakázala 105 aplikací, včetně TripAdvisoru

 • Technologie
 • Civilizace
 • Právo a regulace
902
0
0

Zní to jednoduše: Robotičtí pavouci utkají sítě z hormonů a budou čistit odpadní…

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
657
0
1

Přes kameru jako naživo? Americká společnost PORTL z vás udělá hologram

 • Technologie
 • Virtuální realita
688
0
0

Australský teleskop mapuje vesmír rekordní rychlostí

 • Technologie
563
0
0

Petr Beneš: Leadership v agilním prostředí (online přednáška)

 • Leadership a kultura
743
2
0

Česká inovace zvyšuje bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny

 • Technologie
572
1
3

Pomůže nám umělá inteligence diagnostikovat demenci?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
665
1
0

Virtuální facebooková měna Libra by měla platit od ledna

 • Technologie
 • Blockchain
926
0
0

Vědci jsou blíže k pochopení buněčného stárnutí i vzniku nádorových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
662
0
0

Jak budou vypadat kamenné obchody, které přežijí letošní boom e-commerce?

 • Technologie
584
0
0

Twitter a Facebook předají Bidenovi prezidentské účty 20. ledna

 • Technologie
 • Kyberprostor
846
2
1

Výzkumy podporují dezinfekci vzduchu pomocí osvětlení UVC LED

 • Technologie
638
1
0

Severokorejští a ruští hackeři si vzali za cíl vakcíny proti koronaviru

 • Technologie
 • Kyberbezpečnost
1024
0
0

Nové rukavice umožňují dotýkat se věcí ve virtuální realitě

 • Technologie
 • Virtuální realita
679
0
0

Česko je velmocí ve vývoji bio-optimalizovaného osvětlení

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
772
1
0

Intel koupil cnvrg.io, platformu strojového učení

 • Technologie
 • IT Inovace
899
0
3

Japonci úspěšně otestovali první pilotované létající auto

 • Technologie
629
0
0

Když odpad obsahuje poklad. Čeští vědci umějí separovat kovy z odpadu

 • Technologie
580
0
0

Amazon, Apple, Facebook a Google vykazují rekordní tržby

 • Technologie
 • Kyberprostor
865
0
1

V roce 2021 přijdou na trh diamanty vyrobené ze vzduchu

 • Technologie
631
0
0

Vědci našli způsob, jak plasty přeměnit na hodnotnou kapalinu

 • Technologie
 • Civilizace
877
0
0

Evropská centrální banka pracuje na konceptu digitálního eura

 • Technologie
 • Blockchain
1072
0
0

Vědci úspěšně zrekonstruovali tajemné brouky z období dinosaurů

 • Technologie
703
0
0

Pojmenujte nejvýkonnější superpočítač v ČR a vyhrajte MicroServer!

 • Technologie
695
0
0

Co je AGI (obecná umělá inteligence) a kdy se jí dočkáme?

 • Technologie
902
0
0

Amazon představil elektrickou dodávku na doručování zboží

 • Technologie
929
0
0

Americká armáda vyvíjí AR brýle pro vojenské psy

 • Technologie
678
0
0

Kavárenský odpad se do kaváren zase vrací. Zájem má i Vídeň.

 • Technologie
702
0
0

Americká pošta si patentovala zabezpečení korespondenčních voleb přes blockchain

 • Technologie
 • Blockchain
963
0
0

Kdo natočí první snímek ve vesmíru? Ve hře jsou USA i Rusko

 • Technologie
 • Civilizace
711
0
0

Twitter se bude před retweetem ptát, zda jste četli článek, který chcete sdílet

 • Technologie
956
1
0

Klinické testování české látky pro léčbu rakoviny – nová naděje

 • Technologie
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
728
0
0

Výzkumníci z VUT Brno patentují kloubní náhrady „na míru“

 • Technologie
890
0
1

Máte nápad, jak zajistit energii pro příští misi na Měsíci? NASA za něj nabízí 5…

 • Technologie
 • Civilizace
1164
0
0

Facebook má zákaz přenášet evropská data do USA. Bude muset v EU skončit?

 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
984
0
1

10 % nejbohatších vyprodukuje dvojnásobek CO2 oproti 50 % nejchudších

 • Civilizace
666
0
0

Zinková baterie umožní vývoj ještě menších mikrorobotů

 • Technologie
 • Robotizace a AI
995
0
0

Český překladač přesnější než překladatel?

 • Technologie
1599
0
4

Nové tlumiče české výroby zrychlí vlaky

 • Technologie
778
0
0

Může umělá inteligence připravit slušnou večeři?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
918
0
0

Čína dosáhla na 110 milionů uživatelů 5G sítě za méně než rok

 • Technologie
 • Civilizace
1134
0
0

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
1179
0
2

5 oblastí, kde blockchain může zlepšit vaše podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
1165
1
0

Jak nám technologie pomáhají bojovat proti osamělosti?

 • Technologie
 • Civilizace
961
0
0

Projekt Hydronaut – český simulátor kosmických letů

 • Technologie
 • Civilizace
955
0
0

Apple je první americkou firmou s hodnotou 2 biliony dolarů

 • Technologie
 • Leadership a kultura
1243
1
2

Jsou mořské řasy potravinou a palivem budoucnosti?

 • Technologie
 • Civilizace
980
0
0

Nanokrystaly: Blikající světlušky mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

 • Technologie
897
0
1

Kreativní destrukce: Jak COVID-19 urychluje odklon od fosilních paliv?

 • Civilizace
1017
0
0

3 způsoby, jak využít blockchain v podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
1294
0
0

Alexa z Amazonu hledá ženicha. Bude to Čech?

 • Technologie
709
0
0

AI pomůže odhalit deprese i úzkosti. Pokud poskytnete data

 • Technologie
 • Robotizace a AI
922
1
1

Jsou careboti natolik empatičtí, aby zastoupily lékaře při informování pacientů?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
1190
1
2

Technologové z Brna vyřešili letitý problém – nástroje teď budou ostřejší

 • Technologie
884
1
0

Slabá elektrostimulace mozku zlepšuje schopnost učení jazyků o 13 %

 • Technologie
 • Civilizace
1086
0
0

Podmínky na Marsu byly jiné, než si vědci mysleli

 • Technologie
 • Civilizace
1393
0
2

Moravský kras prozkoumají místo jeskyňářů roboty a drony

 • Technologie
908
0
0

Veganská růstová séra mohou vyřešit problém neudržitelné výroby masa

 • Technologie
 • Civilizace
1031
0
0

USA tvrdí, že Rusko na oběžné dráze testovalo „zbraň proti satelitům“

 • Technologie
 • Civilizace
1213
1
2

Nový malý elektromobil Fido pro mladé řidiče i firmy

 • Technologie
993
0
0

Blockchain a jeho energetická náročnost

 • Kyberprostor
 • Blockchain
1606
0
0

5 skvělých způsobů, jak AI pomáhá s náborem zaměstnanců

 • Technologie
1043
0
0

Nový AI model umí reálně předvídat druhou část obrazu

 • Technologie
878
0
0

Jak mohou stroje na odsávání uhlíku snížit emise z letecké dopravy?

 • Technologie
1127
0
3

Konec děr na silnicích? „Mikrovlnka“ je opraví rychle a levně

 • Technologie
905
1
0

Česko se stává centrem kosmických nápadů

 • Technologie
1056
1
1

Virtuální realita boří omezení práce na dálku

 • Kategorie
 • Virtuální realita
1025
0
0

Jak bude blockchain používán v právních firmách?

 • Technologie
 • Blockchain
1333
1
4

Facebook přiznal, že opět neprávem sdílel osobní data svých uživatelů

 • Technologie
892
0
0

První pokus o klon TikToku Facebooku nevyšel, zkouší to dál

 • Technologie
1422
1
3

Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptibilita a flexibilita

 • Leadership a kultura
1079
1
0

Nová aplikace Googlu prozradí uživateli důvod příchozího hovoru

 • Technologie
902
0
0

Amazon vytváří dvoumiliardový fond pro boj s emisemi

 • Civilizace
1199
2
3

Parkování budoucnosti? Revoluce přichází z Ostravy.

 • Technologie
1137
0
0

Tajemné rádiové signály z vesmíru se opakují

 • Civilizace
1143
0
0

Připravme se na záplavu deepfake videí, strach má i Facebook

 • Technologie
 • Kyberprostor
1693
7
2

V naší galaxii může být minimálně 36 mimozemských civilizací, tvrdí vědci

 • Civilizace
1170
0
0

Zlínští vědci zkoumali, jak nejlépe skladovat pivo

 • Technologie
 • Civilizace
1151
0
0

Vědci umí vyrobit elektřinu z vlhkosti vzduchu za pomoci bakterií

 • Technologie
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1549
0
1

Naděje tlouštíků má jméno BAM15

 • Civilizace
981
0
0

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
2089
4
3

6D Focus Innovation Czechia: České bezpilotní letouny zamíří do NATO, pilotovat je…

 • Technologie
1062
0
0

6D Stage | Kultivace hodnot v cirkulární ekonomice

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1533
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? Žádné sci-fi,…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1376
0
0

Jak uniknout systémům pro rozpoznávání obličeje na veřejných místech?

 • Technologie
 • Kyberprostor
1603
4
0

Přerušovaným půstem ke zdraví a dlouhověkosti

 • Civilizace
1250
0
0

Demonstrujícím pomáhají k ochraně soukromí nástroje na maskování identity

 • Technologie
 • Civilizace
 • Kyberprostor
1347
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vakcína proti lymské borelióze úspěšně otestována

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1431
0
0

Podcast - Pavel Kysilka: Kvůli koronaviru se nikdy nedozvíme, jak velká by finanční…

 • Leadership a kultura
1300
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Shromažďují odpad z vlastní výroby, který by skončil…

 • Civilizace
1033
0
0

Proč dezinformace šíří více senioři? Možná byste to neuhádli

 • Civilizace
1754
1
1

Plodnost dnešních žen ovlivnili neandrtálci

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1672
0
0

Microsoft nahrazuje novináře umělou inteligencí

 • Kategorie
 • Robotizace a AI
1383
0
0

Korejci postavili na blockchainu chytré sdílené parkoviště

 • Smart systémy
 • Smarty city
 • Blockchain
1973
2
0

6D Stage | Krize jako příležitost k růstu

 • Leadership a kultura
1108
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Obratný robot pro malé prostory – a opět český

 • Technologie
 • Robotizace a AI
1296
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Ekoplast? I to je možné…

 • Technologie
1267
0
0

Vědci mají první snímek vzniku planety

 • Civilizace
1408
2
1

Grafen slibuje revoluci ve výrobě dopravních prostředků

 • Technologie
991
1
0

Slavný neurolog zkoumá, proč jsou zážitky blízké smrti lidem příjemné

 • Civilizace
1240
0
0

Petr Beneš: V souladu s vlastním JÁ!

 • Leadership a kultura
1219
5
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědecká telepatie je tu. Počítač ovládneme myšlenkou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
1685
0
0

Radek Haštaba: 4 Důvody k AUTENTICITĚ. Proč záleží na tom být sám sebou?

 • Leadership a kultura
1145
0
1

6D Focus Innovation Czechia: Co mají společného bio-sušenky a plzeňské pivo? Aneb…

 • Smart systémy
 • Civilizace
1160
0
0

Objevte 10 nejvíce inovativních materiálů roku 2019

 • Technologie
 • Civilizace
1428
0
0

Algoritmus AI inspirovaný tím, jak se učí děti, je výkonnější

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
2380
2
0

6D Stage | Blockchainová ochrana dat

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
2263
2
0

Švédští vědci vyvinuli novou bionickou protézu

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1712
0
0

6D Focus Innovation Czechia: První český studentský online hackathon v historii se…

 • Technologie
 • Smart systémy
1316
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
1658
0
0

Umělá inteligence mění zdravotnictví, bleskově počítá buňky a snadno identifikuje…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2661
1
0

Umělá fotosyntéza se může stát Svatým grálem obnovitelných zdrojů

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1449
0
0

Mikroplasty – ekologická časovaná bomba na dně moří

 • Technologie
 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1788
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědci UJEP zkoumají nanozymy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2130
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Robot Pipeťák potřeboval pomoc – ČVUT opět reagovala

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
1639
0
0

Nové ploché objektivy slibují technologickou revoluci

 • Technologie
 • Civilizace
1245
0
0

Model umělé inteligence předpovídá, kdy skončí pandemie

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2898
0
0

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1898
3
2

Tesla umí sama reagovat na semafory a stopky

 • Technologie
 • Smart systémy
1814
3
2

6D Focus Innovation Czechia: Nová technologie odhalí COVID19 dříve, než rychlotesty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1379
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Inovativní reaktorový filtr z VŠB umožní snadné dýchání…

 • Technologie
 • Civilizace
1527
0
1

Messenger Rooms: Nové videohovory na Facebooku umožní účast až 50 lidem

 • Civilizace
 • IT Inovace
1324
0
0

Apple chystá pro své Macy vlastní procesory

 • Technologie
 • Smart systémy
1275
0
0

Čína plánuje první letiště pro autonomní létající stroje

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
1842
2
0

6D Focus Innovation Czechia: Nový plicní ventilátor CoroVent je připraven k sériové…

 • Technologie
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
1481
1
0

Video: 6D Stage | Korona a prosperita

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1099
0
0

Petr Beneš: Proboha, já už chci zpátky do kanclu!

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3418
16
6

Systém postavený na strojovém učení ohlídá, zda lidé dodržují doporučenou vzdálenost

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2767
5
2

6D Focus Inovation Czechia: Robot Pipeťák z ČVUT pomáhá testovat

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1809
1
0

První kyborgové: Přichází další vývojová fáze lidstva?

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
1820
2
0

CRISPR byl poprvé použit ve vesmíru

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2644
3
0

Algoritmy Googlu nově předčí doktory i v detekci rakoviny plic

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3609
1
3

Lyft dosáhl v Las Vegas milníku 55 000 jízd

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
2660
0
2

Dostane Oculus Quest virtuální realitu do každé domácnosti?

 • 3D
 • Virtuální realita
3486
1
1

5 nejzásadnějších AI průlomů v následujících 5 letech

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4089
2
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (23. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
3311
1
0

‚Alexo, změř mi hladinu cukru v krvi‘. Amazon masivně investuje do zdravotnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3540
1
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (11. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
3269
1
1

Grafen překonán? Pozornost materiálových vědců se upírá na zázračný borofen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
6005
2
2

Stanford Medicine zveřejnilo výsledky studie Apple Heart Study

 • Smart health
 • IT Inovace
3123
0
1

Podcast – Pavel Kysilka: Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc,…

 • Leadership a kultura
2558
4
2

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (1. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
3326
1
1

Podcast – Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely. Česko musí…

 • Leadership a kultura
2180
1
1

Petr Beneš: Připravme se na budoucnost

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
2877
2
2

Google ukazuje, jak rozšířená realita již brzy změní navigaci

 • Kyberprostor
 • 3D
3252
1
4

10 největších výzev současné robotiky

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3413
3
1

Pavel Kysilka: Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou…

Ve světovém ekonomickém skladišti jsou výbušniny a k explozi stačí jen jiskra. Více než globální nejistoty typu obchodních válek nebo brexitu ale Česko ohrožuje neschopnost vyjít vstříc novým technologiím a radikálně proměnit celou ekonomiku.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3269
5
3

Podcast – Petr Beneš o digitální budoucnosti a jak se na ni připravit

 • Leadership a kultura
2311
2
1

Pavel Kysilka: Jak zůstat autovelmocí

Co se lidem roku 2500 vybaví jako nejvýstižnější charakteristika dvacátého století? Jádro? Dva ničivé konflikty? Holocaust? Letectví a kosmonautika? Komunismus a nacismus? Beatles, Janáček, jazz? Při vší úctě a hrůze k tomuto všemu, bude to automobilita. Byla to ona, kdo obrátil naruby naše životy, práci, byznys...

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
4096
5
2

Super rychlý „Replikátor“ z UC Berkley tiskne světlem

 • 3D
 • Smart health
 • IT Inovace
4147
1
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
3888
2
1

Petr Beneš: Přežije peněženka chytrý telefon?

Když v červenci 1987 porazil Australan Pat Cash ve finále Wimbledonu „našeho“ Ivana Lendla a získal tehdy svůj první a jediný grandslamový titul, vyšel druhý den bulvární SUN s titulkem „Cash is better than Czech“. Pro stručné zhodnocení výsledku jednoho z nejlepších finále wimbledonské historie použil novinář parafrázi z finančního světa...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
3643
3
2

Petr Beneš: kilogram, telegram, instagram...

Nedávno jsem rozmlouval se studenty jednoho pražského gymnázia jak technologie – všechny ty instagramy, whatsappy a emoticony – mění naši schopnost domlouvat se. Trochu jsme při tom zabředli do historie a zavadili náhodou o telegram. Ano, myslím ten (vý)dobytek rychlého dorozumívání 70. let minulého století...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart education
3677
5
3

3D biotiskárna z university v San Diegu nově obnoví i poškozenou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4364
3
2

Pavel Kysilka: Sedm schodů na byznysový Olymp

Během několika posledních let se obměnilo osazenstvo trůnu: místo ropných či bankovních kolosů ho obsadily technologické firmy. Které dovednosti nechybějí v žádném hvězdném byznysovém příběhu digitální éry?

 • Leadership a kultura
3406
5
2

Amazon vstupuje do světa blockchainu. Internetový gigant představil dvě nové blockchainové…

 • Leadership a kultura
 • IT Inovace
 • Blockchain
3746
3
1

Petr Beneš: Máma má mísu, my máme maso...

Navzdory pokročilé globální konsolidaci čelí masový průmysl rostoucímu počtu vzájemně provázaných obchodních, etických a environmentálních problémů. K nim se nyní přidávají i politické - od doby, kdy USA a Čína vstoupily do obchodního konfliktu, klesly akcie potravinářské společnosti WH Group téměř o 50%. To vše je impulsem pro startupy hledat nové...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5278
2
1

7 nejzásadnějších trendů a technologických průlomů za rok 2018

Technologický vývoj a byznys trendy v roce 2018 rozhodně nezklamaly. Ať se jednalo o život zachraňující technologie nebo o nové disruptivní byznys modely, jako civilizace jsme se posunuli opět o něco dále. V uplynulém roce jsme však mohli být svědky i několika velmi kontroverzních momentů...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5303
6
3

Patnáct centrálních bank zvažuje vytvoření vlastní digitální měny

 • Civilizace
 • Smart finance
 • Blockchain
4093
2
2

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
4311
5
5

MIT použilo biologický virus pro sestavení supervýkonného počítače

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4082
2
1

Pavel Kysilka: Kdy přijde ta krize?

Jen jedna věc je prchavější než novoroční předsevzetí: novoroční ekonomické prognózy. S každým blížícím se Silvestrem zaplavují ekonomové média svými prognózami. Jde o zboží, po kterém je velká poptávka; dotýká se přece života každého z nás. Poroste mi příští rok mzda či penze? Jak velký kus mi z ní ukrojí růst cen nebo daní? Bude se dařit mému oboru?...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
4036
3
3

Čína plánuje vybudovat podmořskou kolonii řízenou výhradně umělou inteligencí

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3347
0
2

Od kvantových počítačů ke kvantovému internetu. Jak na to?

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
3815
4
1

Dubajská policie začala trénovat na kvadrokoptérách od Hoversurfu

 • Smarty city
 • Smart transportation
3352
0
1

Pavel Kysilka: USA hlasovaly přes blockchain

Před pár dny utichl povyk kolem amerických „midterm“ voleb do Kongresu. Do politické historie se ničím zvláštním nezapíší; svými výsledky kopírovaly dlouholeté americké hlasovací stereotypy. Do technologických dějin ale zářez udělají. Část Američanů totiž volila po mobilu a hlavně na technologii, kterou proslavil bitcoin a dalších čtrnáct stovek „kryptoměn“ - na blockchainu.

 • Leadership a kultura
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
3733
2
2

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5404
3
2

Petr Beneš: Tak co je to vlastně ta disrupce?

Už není skoro dne, kdy bych někde neviděl, neslyšel někoho mluvit nebo psát o disrupci. Nebo disruptivní inovaci. Je to jen další módní slovo? Buzzword? Co se za ním skrývá? Disruptivní inovací se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4972
8
2

Digitální nesmrtelnost: jak přetavit vaše životní data v digitálního avatara?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3406
2
1

Autonomní vodní drony obnovují korálové útesy. RangerBot zabíjí, LarvalBot dává život

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4130
3
2

Šest oborů, do kterých vnese kvantový computing masivní disrupci

Tak jako v 60. letech minulého století supervelmoce soupeřily v dobývání vesmíru, dnes probíhají závody ve výrobě prvního skutečně výkonného a především stabilního kvantového počítače. Vítěz se zapíše do historie jako autor jedné z nejvýznamnějších technologií 21. století.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5308
5
3

Chytrá křižovatka od Hondy umožní samořídícím vozidlům ‚vidět za roh‘

 • Smarty city
 • Smart transportation
4523
4
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4446
9
6

Jak vypadá automatizace v zemědělství? V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4888
5
1

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4415
2
8

Ve studentské kavárně se místo penězi platí osobními daty

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3342
2
3

První síť vzájemně propojených mozků vám umožní posílat myšlenky ostatním uživatelům…

 • Civilizace
 • IT Inovace
3877
3
2

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4368
5
4

Oklahomské supermarkety podepsaly historicky největší obchodní spolupráci v rozvozu…

 • Smart transportation
2641
3
3

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3623
5
3

Nestlé začalo sestavovat personalizované stravovací plány na základě DNA

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
4638
4
3

Ohromující predikce Raye Kurzweila pro 21. století

Lidstvo se blíží ke zlomovému bodu, který Ray Kurzweil a jiní vizionáři nazývají „singularita“, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí. Podle Raye singularita nastane v roce 2045. Narozdíl od Billa Gatese, Ray je optimista a věří v takzvaný transhumanismus, tedy v jakési spojení mezi stroji a člověkem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5253
8
6

CRISPR vytvořil myši odolné vůči kokainu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3741
3
1

WEF: Stroje budou do roku 2025 provádět více pracovních úkolů než lidé

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3904
4
3

Po Africe budou létat roje geneticky upravených komárů. Jejich cílem je zabránit…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4047
2
1

Nvidia vyvinula AI systém, který umí generovat syntetické 3D skeny rakoviny mozku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4669
4
0

Na Cambridge University vymysleli metodu, jak vytvořit neomezený zdroj obnovitelné…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4108
4
1

Umělá inteligence vytvoří nové pracovní příležitosti a každoročně navýší světové…

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3644
5
2

V Hongkongu vyvinuli 4D tisk z keramických materiálů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
5792
4
3

Pavel Kysilka: Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí investoři zájem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3675
7
1

Umělé sítnice z grafenu by mohly vrátit zrak milionům lidí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6055
7
1

Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart education
5241
4
2

Jak virtuální realita pomáhá tělesně postiženým lidem přijmout bionické ruce

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4556
4
3

Tito pavoukovití roboti se vám dostanou pod kůži

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4838
3
0

General Motors spustilo peer-to-peer platformu pro sdílení aut

 • Smarty city
 • Smart transportation
3338
1
1

Ovládnou roboti Hollywood? Robot ztvární hlavní roli v novém filmu Tonyho Kaye

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4138
1
1

Centauro: budoucnost záchranářských robotů

 • Robotizace a AI
3498
0
0

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
4388
1
0

Vzestup virtuálních celebrit

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
5554
3
4

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
4704
5
2

Roboti nyní vypěstují miniorgány z lidských kmenových buněk

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4548
2
2

Pavel Kysilka: Je nám naše budoucnost lhostejná?

Česko potřebuje dobře placené učitele. Pouze tak se podaří na pedagogické fakulty přilákat ty nejlepší a nejnadanější studenty.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
3705
0
5

Ve švýcarské UBS digitálně naklonovali hlavního ekonoma, aby nezmeškal žádnou schůzi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Kyberbezpečnost
5328
3
3

VR kiosky od Amazonu představují budoucnost nakupování

 • 3D
 • Virtuální realita
4317
5
1

Rolls-Royce vyvíjí robotické brouky pro údržbu leteckých motorů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
4810
3
1

Realitní společnost operuje výhradně ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4768
3
2

Robochirurg poprvé v historii operoval lidské oko

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5424
4
1

Nový niklový materiál u robotů eliminuje potřebu motorků a aktuátorů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3480
2
1

Umělá inteligence nyní vidí skrz zdi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5800
5
1

Čína řeší problém stárnoucí pracovní síly obrovskými investicemi do robotizace

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4261
1
4

Petr Beneš: Ve vzdělávání nás čeká velká revoluce

Petr Beneš, kouč a spoluzakladatel 6D odpovídal na otázky HN na konferenci HR Leaders, která se uskutečnila v červnu v Bratislavě. Rozhovor je ve slovenštině.

 • Civilizace
 • Smart education
4239
4
4

Blue Origin Jeffa Bezose začne prodávat letenky do vesmíru již příští rok

 • Civilizace
 • Smart transportation
3570
2
1

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4970
4
1

Nová genová terapie by mohla vyléčit poraněnou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4725
4
2

Umělá inteligence od DeepMindu dokáže předvídat a zrekonstruovat 3D scénu z 2D obrazů

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
3604
3
2

Petr Beneš: Proč po korporacích ubývá také startupů?

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat...

2070
4
3

Nový minerální materiál by mohl nahradit neobnovitelnou zubní sklovinu nebo kosti

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5581
2
3

Google Leviska vám dá vědět, kdy dorazí Uber

 • Smart health
3228
1
1

Uber ukázal prototyp svého létajícího taxi. První komerční lety již v roce 2023

 • Smarty city
 • Smart transportation
3383
2
1

5 důvodů, proč se autovýrobci zaměřují na skladování energie

 • Smart transportation
3283
2
3

Ultrazvukoví nanoboti vám vyčistí krev od toxinů a bakterií

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5991
5
6

Vítejte v Jurassic World VR, největší komerční multiplayerové VR hře na světě

 • 3D
 • Virtuální realita
5539
3
1

V Číně vyvinuli nejlehčí materiál na světě! Grafenový aerogel je sedmkrát lehčí než…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
8882
3
1

3D tiskárna z Newcastle University jako první vytiskne transplantát rohovky

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5487
5
2

Porsche plánuje v USA vybudovat 500 rychlonabíjecích elektrostanic

 • Smart transportation
2785
2
1

Apple se spojil s Volkswagenem a vytváří své samořídící vozidlo. V autonomní dopravě…

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4045
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
5428
4
0

Pavel Kysilka: Chcete zbohatnout? Prodávajte 4E!

Přestala lidi nového milénia bavit rozumná kvalita, dostupná cena, a emoce spojené se značkou? Vůbec ne. Ale začali chtít mnohem více.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4054
9
8

Goldman Sachs spustil svou vlastní kryptoměnu USD Coin

 • Smart finance
 • Blockchain
4084
4
1

Člověk a AI se učí jeden od druhého a kvadruplegici ovládají avatary ve videohře…

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
4573
4
3

Vítejte ve skladu budoucnosti, kde 1 000 robotů vyřizuje 65 000 zakázek týdně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5446
4
1

NASA plánuje vyslat na Mars roj dronů ‚Marsbees' k jeho prozkoumání

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3823
2
1

Google oznámil ‚Talk to Books', budoucnost sémantického vyhledávání

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4258
2
1

Rukavice pro virtuální realitu umožní nevidomým poprvé ‚vidět' krásy umění

 • Smart education
 • Virtuální realita
5542
4
1

Autonomní roboti od Starship Technologies jsou připraveni vám dovézt oběd do práce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5769
2
1

Earth BioGenome Project chce zachránit ohrožené druhy. Shromažďuje a kategorizuje…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3569
4
1

China Construction Bank otevřela pobočku, ve které 90% všech požadavků vyřizují roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
4678
2
1

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5334
2
2

Pavel Kysilka: „Demografie, blbe!“

Vůči vývoji ekonomiky není imunní žádná oblast našeho života. Za ekonomickými ději ale stojí ještě jeden, „mocnější“ faktor, který jimi vládne stejně tak jako byznysem, či politikou.

 • Civilizace
3579
5
5

Nepoužívaná uhelná elektrárna nově poslouží jako zdroj energie pro těžbu kryptoměn

 • Smart energy
 • Blockchain
8419
2
2

Biotechnologický startup vytváří geneticky upravenou ‚superkrev' pro boj s rakovinou…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4708
4
3

Open Meals teleportují „pixelovité“ jídlo prostřednictvím 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6590
4
1

Japonští vědci vymysleli „ultimátní“ metodu pro vytvoření super kvantového počítače

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5868
6
1

Virtuální realita vám ukáže, jaké to je být bezdomovcem v Kalifornii

 • Smart education
 • Virtuální realita
4692
3
1

3D tiskárna vytiskne dům za 4 000 dolarů za méně než 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
7567
4
5

Bionické čočky vyléčí šedý zákal a trojnásobně zlepší zrak

 • Smart health
5481
3
6

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
7861
9
13

Nový algoritmus vytvoří film z pouhého útržku textu. Pomůže například samořídícím…

 • Robotizace a AI
3300
3
7

Létající hybridní auto PAL-V Liberty vzlétne nad silnice již příští rok

 • Smart transportation
4085
2
2

Diamandisova XPRIZE vyhlásila soutěž ve vývoji multifunkčního robotického avatara

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4855
2
1

Čínská umělá inteligence od Baidu napodobí váš hlas během minuty

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4950
3
1

Izraelský startup chce léčit mrtvici a poranění míchy technologií čtení myšlenek

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5658
5
2

Robot z volně prodejných komponentů vyřešil Rubikovu kostku za 0,38 sekundy

 • Robotizace a AI
4504
4
1

Za 29 minut z D.C. do NY? Muskova Boring Company dostala předběžné povolení ke stavbě…

 • Smarty city
 • Smart transportation
4588
4
2

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
5864
6
2

Výrobce legendárních herních konzolí Atari se zaměřuje na blockchain a zakládá svou…

 • Smart finance
 • Blockchain
4234
7
1

Vodafone a Nokia zřídí na Měsíci 4G mobilní síť. Zařízení dopraví Muskova raketa…

 • Civilizace
 • Smart transportation
4734
3
1

Rozhovor: Pavel Kysilka – Státy opakovaně selhávají, v ekonomice nemají co pohledávat

V Ekonomickém ústavu jsme se v užší skupině polotajně věnovali transformaci socialistických ekonomik na tržní, a v přelomových dobách po listopadu 1989 jsme tak měli celkem jasno. Extrémně složité ale bylo o transformační vizi přesvědčit společnost a politicky ji prosadit v relativně krátkém období po listopadu...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4991
2
1

Nová 3D tiskárna tiskne v samotném procesu navrhování a za pomocí rozšířené reality

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4940
3
0

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5685
4
0

Pavel Kysilka: Průměrnost versus excelence

Exponenciální tempo technologických inovací odlišuje 21. století od všech předchozích. Přesto v něm o úspěchu jednotlivců, firem a celých ekonomik budou rozhodovat sociální dovednosti. Více než kdy v minulosti.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4613
6
3

DNA nanoboti z Číny přesně zaměří a zničí nádor

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6357
4
1

Vědci nasadili kudlance nábožné 3D brýle a objevili novou formu stereoskopického…

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
7020
3
1

Jedlá tetování na potravinách budou monitorovat čerstvost produktů a váš zdravotní…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5523
2
1

Světelný 3D tisk? Fyzici vytvořili 3D projekce ve stylu Star Wars

 • 3D
 • Virtuální realita
5212
2
1

NASA, blockchain a kryptoměny

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Blockchain
4996
3
1

Dron v Austrálii zachránil tonoucí plavce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5075
1
1

Pavel Kysilka: Bitcoin: diamant pod nánosem bláta

Rok 2017 udělal z bitcoinu – původně z hračky technologických fandů a sázky spekulativních investorů – téma „hospod a ulice“. Psychóza a manipulace vyhnaly jeho cenu do výše, která z řady lidí udělala korunové miliardáře. Z některých natrvalo, z jiných aspoň na pár dní.  

 • Smart finance
4299
4
11

Nové umělé protézy zprostředkují až 100 hmatových citů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
6120
3
1

Diamantově tvrdý materiál z dvouvrstvého grafenu umožní vývoj super tenkého brnění

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4071
3
1

Petr Beneš: Puberťáci s nálepkou Z vstupují na scénu

Poslední tři čtyři roky se z každého druhého „bórdrůmu“ ozývalo unisono: „Co vlastně chtějí ti mileniálové? Proč pro ně nejsme atraktivní? Jak s nimi máme komunikovat? A zajímají je vůbec ty naše služby?“ Kolik otázek, tolik odpovědí. Nevím, co zde bylo dřív, zda vejce nebo slepice, ale internet je zaplaven kupou článků...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
5875
8
4

Chytré senzory od AT&T budou monitorovat stabilitu mostů. Inspirace pro pražský magistrát?

 • Smarty city
3654
3
2

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6171
3
1

Nový Hyundai poháněný vodíkem ujede na jedno rychlé nabití dále než Tesla

 • Smart transportation
3684
2
1

Konec otravných front před pokladnou. Walmart digitalizuje retailové nakupování

 • Smarty city
4110
3
0

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
6521
7
3

AI od Microsoftu předpovídá, zdali CRISPR udělá chybu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5755
7
2

Bio implantát inspirovaný pavoučími vlákny mění doručování inzulinu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5443
2
1

WhatsApp zaznamenal nový rekord: Na Nový rok bylo posláno 75 miliard zpráv

 • Leadership a kultura
3116
2
1

Nová technologie od Nissanu vám umožní ovládat auto prostřednictvím své mysli

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
5999
4
1

Metoda cíleného genetického inženýrství CRISPR nově zabrání i ztrátě sluchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6294
4
1

Ve francouzském Bordeaux chytají nebezpečné řidiče drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5660
2
1

Pavel Kysilka: Nezadusit se ve vlastní šťávě

V české ekonomice se vynořuje nemoc zvaná nerovnováha. Dokážeme se s ní vyrovnat, nebo závod s časem prohrajeme a dočkáme se ztráty růstu a nezaměstnanosti?

 • Leadership a kultura
3617
9
8

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt varuje: Amerika může přijít o prvenství v závodu o…

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4404
4
6

Mikroboti z řas ve vašem těle odhalí a zneškodní nemoci

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5432
5
2

Roboti měknou. Doslova

 • Robotizace a AI
3418
4
7

Mozkové implantáty americké armády vám změní náladu. Elektrickým výbojem

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
6291
1
4

Iris je novým AI pomocníkem výzkumníků

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5163
0
0

Petr Beneš: To jsem Já, tvoje bezpohlavní IDA...

S virtuální epochou po letech znovu ožívá i IDA. Tedy nikoliv lehce smrdutá lázeňská voda nevábné chuti, ale IDA jako Inteligentní Digitální Asistent(ka)...

 • Robotizace a AI
4126
4
2

Ropný gigant se adaptuje. Shell bude na svých pumpách nabízet super výkonné elektrostanice

 • Civilizace
 • Smart energy
4103
3
3

Farma na řasy chce zvrátit vymírání ryb v oceánech. Dokonce i za pomocí Absolut Vodky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7073
2
1

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
5007
1
2

Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst.

 • Leadership a kultura
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
7218
6
2

Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče videoher?

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
5123
1
1

Nová metoda 3D tisku vytiskne i funkční elektronické obvody

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
9635
3
2

Starbucks jde proti proudu. Zavírá své online obchody a zaměřuje se na osobní prožitek

 • Leadership a kultura
3190
2
2

Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená mimo jiné proaktivitu, otevřenost...

 • Leadership a kultura
4164
6
9

3D gel vypěstuje dostatek kmenových buněk pro léčbu mozkových chorob

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5366
3
3

Odemkněte dveře rukávem. Nová technologie skladuje data ve vašem oblečení a bez elektroniky

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
 • Smart energy
6480
1
1

Simulátor s rozšířenou realitou vám umožní ovládat virtuální dron ve vašem obýváku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart education
7081
1
1

Petr Beneš: Blockchain? Řetězy? 
Ne, to není povinná zimní výbava...

Blockchain je technologie distribuované databáze, jejíž unikátnost spočívá v tom, že jednou pořízené záznamy nelze zpětně editovat a tudíž zůstávají uvedeny v historii až do skonání internetu. Ámen.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Smart energy
8854
5
10

Systém umělé inteligence umí číst mysl a dekóduje, co človek vidí

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
5879
1
2

Pavel Kysilka: Nekonkurujme robotům

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné být manažerem, a ještě sledovat všechny důležité inovace ve svém oboru. Když je ale neovládneme, namíří je konkurence proti nám!“

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5265
6
3

FDA schválila použití robo-chirurgů pro minimálně invazivní chirurgické operace

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5119
2
2

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4580
2
2

Roboti nabírají na síle. Nové umělé svaly uzvednou až tisícinásobek své vlastní váhy

 • Robotizace a AI
 • 3D
4887
1
2

Jak umělá inteligence zvýší vaše prodeje

 • Robotizace a AI
5040
3
2

Ve zničeném Portoriku obnoví mobilní pokrytí balóny od Googlu

 • Civilizace
4037
2
2

Vědci obdarovali roboty hmatem

 • Robotizace a AI
3636
3
6

Finští vědci vytvořili jídlo z elektřiny. Je toto konec všech hladomorů?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6284
3
4

Obrovský kvantový úspěch. Mezi Pekingem a Vídní proběhl první „kvantový“ videohovor

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
6108
7
4

Vyzkoušejte si kompletní 3D rekonstrukci svého obličeje z 2D snímku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
7176
3
3

„Molekulární“ robot umí stavět a skládat molekuly

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5055
2
2

Robozubař poprvé v historii úspěšně implantoval zub z 3D tiskárny lidskému pacientovi

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5972
4
1

Origami dron doručí zásilku do 500g s centimetrovou přesností

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4808
3
1

Maria Staszkiewicz: Krásné nové peníze

Budoucnost financí už není v našich peněženkách, ale zašifrovaná v našich mobilech. Spekulanti vládnou trhům, banky opustily svou funkci, celý mízní systém kapitalismu se rozbil a pacient začíná kolabovat. Finance, jak je známe, hledají nový význam a jejich novou evoluční fázi přinesou moderní technologie.

 • Smart finance
 • Blockchain
5549
3
4

Švýcarští vědci ničí rakovinu uměle vytvořenými viry

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5865
3
7

Jak umělá inteligence lidem dopomůže k lepším pracovním výkonům

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5523
3
2

Pavel Kysilka: Bohatství v digitálním věku

Málokterý jev dozná v digitálním věku tak dramatických změn jako bohatství. To platí jak pro jeho distribuci ve společnosti, tak pro jeho tvorbu.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
5210
6
8

Elon Musk převrací dopravní průmysl. Opět.

 • Civilizace
 • Smart transportation
4704
2
2

Bezpilotní letadla ušetří leteckému průmyslu 35 miliard dolarů ročně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5265
1
1

Vědci vynalezli akustické antény, vhodné pro mozkové implantáty

 • IT Inovace
3823
2
3

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6064
4
1

Blizzard a Deepmind vydali speciální verzi StarCraft II pro vývoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
4514
3
3

V indickém Bengaluru vysadí les za pomocí speciálních sázecích dronů

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5456
3
2

Estonsko chce prostřednictvím ICO založit svou vlastní digitální měnu Estcoin

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Blockchain
5470
2
1

Hlasoví asistenti od Amazonu a Microsoftu budou nově komunikovat mezi sebou

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5178
2
1

F.D.A. schválila první léčbu leukémie prostřednictvím genetického inženýrství

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5571
5
2

Pavel Kysilka: V čem se vizionáři mýlí

Ze Sillicon Valley vycházejí veleúspěšné technologické inovace, které mění naše životy, práci a podnikání. Od vizionářů, největších jmen a celebrit „Křemíkového údolí“ se ale občas dočkáme i nápadů, které nemohou přečkat test času.

 • Leadership a kultura
4395
4
2

Muskův Hyperloop pokořil rychlost 355 kilometrů za hodinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Smart transportation
5738
3
1

Udělá umělá inteligence z Amazonu nejstylovějšího módního designera?

 • Robotizace a AI
3856
2
1

Roboti dohánějí lidstvo

Virtuální asistenty se z mobilů a počítačů stěhují do dalších zařízení ovládaných hlasem, kterých přibývá rychleji než jejich uživatelů.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4742
2
2

Tesla chce v Nevadě testovat nové samořídící elektrokamiony

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4279
2
2

Čína zažívá rozmach online rozpoznávání obličejů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
5088
2
3

Naděje pro slepce? Kamera přenese vizuální informace přímo do mozku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5766
6
2

První telefon na světě, který nepotřebuje baterii. Energii sbírá z rádiových vln

 • IT Inovace
 • Smart energy
5192
2
3

3D samoléčící gel vám ušetří tisíce za opravu prasklých displejů

 • 3D
6511
2
2

Šampioni Doty 2 byli poraženi Muskovou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
3677
3
3

Microsoft oznámil podporu pro vývoj nových blockchainových projektů

 • IT Inovace
 • Smart finance
5181
2
2

Nové revoluční senzory obohatí smartphony o plnohodnotnou rozšířenou realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
4161
2
3

Umělá inteligence vyvíjí svou vlastní řeč. Měli bychom ji zastavit?

 • Robotizace a AI
5614
2
3

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6869
4
4

Bezpilotní letadla by se mohla stát realitou dřív, než si myslíme

 • Smart transportation
4148
5
0

Vědci uložili a úspešně přehráli film nahraný do DNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
5269
3
2

Limonáda, která neškodí zdraví? Zkuste tu virtualní!

 • Virtuální realita
3822
1
1

Ruka s očima a umělou inteligencí je nadějí po amputacích

 • Robotizace a AI
 • Smart health
6572
1
1

Umělá inteligence odhalí zavčas Alzheimerovu nemoc

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5227
2
1

Je to tady! Rok po schválení první genetická léčba!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5971
6
1

Indie chce mít do 13 let pouze elektroauta

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
5911
1
2

Jak vám umělá inteligence vylepší šatník

 • Robotizace a AI
4595
2
3

Děsivý robot vám provrtá lebku za 2 minuty. A zachrání život.

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
6230
3
1

Umělá inteligence poráží lékaře v předvídání infarktu

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5127
6
2

Na blockchainu vznikla energetická síť pro malé výrobce a spotřebitele

 • Smart energy
 • Blockchain
5321
4
3

Vzduch: zdroj vody budoucnosti?

 • Civilizace
3505
31
1

Svět bez mobilů se přibližuje

 • Robotizace a AI
4743
3
2

Nové využití grafenu. Odhalí počínající nádor!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5196
5
4

Pohyb těla napájí senzory i hodinky

 • Smart energy
4363
3
1

Jak se stát nejobdivovanější firmou? Kopírujte Teslu a Muska!

Nedávná anketa Petera Diamandise, ve které hlasovali uživatelé Twitteru o „nejinovativnější firmě dneška“, přinesla jednoznačného vítěze mezi čtyřmi finalisty.

 • Leadership a kultura
3655
1
1

Nová kvantová technologie zbaví svět padělků

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
6182
3
1

Solární energie po celém světě dramaticky zlevňuje. V Indii 1 watt za 65 centů

 • Civilizace
 • Smart energy
4324
2
4

Startup uzavřel partnerství s Rwandou. Jejich drony rozváží krev nemocnicím

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5658
0
2

Revoluce v potravinářství. Německý startup chce vertikální minifarmu do každého supermarketu

 • Civilizace
 • Smarty city
5734
2
1

Student za pomocí Wi-Fi vytvořil 3D hologram lidí z vedlejší místnosti

 • 3D
 • IT Inovace
8884
2
5

Nové samořídící nákladní automobily od Volva zvýší produkci cukrové třtiny

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5158
2
1

Vědci z Curychu posouvají možnosti 4D tisku

 • Robotizace a AI
 • 3D
5810
4
1

7 technologií, které již obrací svět vzhůru nohama...

Pojďme se podívat, které inovační trendy obrátí v nejbližsích letech světovou ekonomiku naruby a jaké finanční hodnoty vytvoří na globálních trzích...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
9448
14
17

Senzory odhalí a lokalizují střelbu ze zbraně. Pomůžou tak dopadnout pytláky

 • Smarty city
 • IT Inovace
5038
3
1

Intel předpovída samořídícím autům 7-mi bilionovou budoucnost

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6040
3
2

Ovládne Microsoft svět kvantových počítačů?

 • Civilizace
 • IT Inovace
5408
3
3

Umělá inteligence porazila nejlepšího hráče ve starověké hře GO

 • Robotizace a AI
 • Smart education
6128
4
5

Nástup robocopů

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
6225
3
2

Tento revoluční „živý“ oblek se přizpůsobí vaším potřebám

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6348
2
2

První autonomní loď s elektrickým pohonem vypluje již v roce 2020

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6519
2
3

Umělá inteligence pomohla unesenému dítěti najít svou rodinu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4801
3
1

Technologie odezírání ze rtů nahradí psaní hesel

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
5380
3
2

Vědci prostřednictvím techniky genetického inženýrství odstranili virus HIV-1

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5713
8
2

Flippy je šikovný robokuchař a každý den se zlepšuje

 • Robotizace a AI
4750
2
1

Češi pomohli vytvořit chytrý protirakovinový orgán

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6495
7
3

Německý průmysl sází na umělou inteligenci a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
5979
4
2

Zatočte si volantem a sešlápněte plyn dokud ještě můžete!

Digitální disrupce přinese v následujících letech obrovskou změnu do většiny oblastí našeho života, ale jednu z největších proměn lze čekat v oblasti dopravy. Na informačním portálu 6DHub.cz se často věnujeme dopravním trendům. Publikovali jsme celou řadu článků o tom, co chystá Elon Musk v Tesle, co plánuje Google se svojí divizí autonomních...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6777
6
7

Osmnáctiletý student vynalezl podprsenku, která odhalí rakovinu prsu

 • Smart health
5266
7
3

Startup OtoSense daruje autům sluch

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5213
3
1

Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

 • Smart education
 • Virtuální realita
6872
5
1

„Pštrosí“ robot posouvá hranice dvounohých robotů

 • Robotizace a AI
4570
3
2

Rozhovor: Pavel Kysilka – Připravenost autoprůmyslu na digitální epochu

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
6440
6
6

JPMorgan se transformuje. Chce uspět v digitálním věku

Mnozí experti a investoři vidí blízkou budoucnost bankovnictví černě. Několik bank však vzalo svoje přežití v digitálním věku vážně, a spustilo rozsáhlý transformační program postavený na agresivní strategii adopce nejmodernějších technologií. Nejnověji i americká jednička JPMorgan.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
5594
5
2

Velký průlom v uchovávání orgánů zachrání desítky tisíc životů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6118
4
3

Sedric - budoucnost samořídících VW

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
7580
3
2

Zpívající plakáty, mluvící trika: rádio z každodenních předmětů

 • Smarty city
 • Smart transportation
6031
3
2

Voda jako palivo zítřka

 • Civilizace
 • Smart energy
6226
4
2

Robot Baxter nepotřebuje pokyny, čte je z naší mysli

 • Robotizace a AI
4326
2
3

IBM zpřístupnil na cloudu svůj kvantový procesor

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
6825
4
3

Tesla v roce 2017 zdvojnásobí počet dobíjecích stanic pro elektromobily

 • Smart energy
 • Smart transportation
9067
2
2

DNA úložiště již na 85% teoretického limitu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4862
2
2

Vědci potvrdili vývoj plodu jehněte v umělé děloze. Budou následovat lidé?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5515
3
1

Zázračné krevní cévy z 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7662
4
2

Umělá inteligence spolehlivě ukáže, jak jste vypadali a budete vypadat

 • Robotizace a AI
4138
2
1

Chytré kreslení od Googlu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart education
6927
4
3

Tesla předčila General Motors a stává se nejhodnotnější americkou automobilkou

 • Smart transportation
6812
3
1

Hybridní letadlo otevírá dveře elektropohonu do letecké dopravy

 • Smart transportation
4767
5
1

Invaze robotů

Robotizace hluboce zasáhne byznys, způsobí otřesy na trhu práce a bude útočit na konkurenční výhody české ekonomiky. Aby nás nečekal hospodářský pokles, musíme se posunout k vyšším rolím, jak po tom volal už Tomáš Baťa.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
6771
9
7

Armáda malých robotů roztřídí až 200 000 balíků denně

 • Robotizace a AI
5723
3
5

Ochrnutý muž ovládá svou ruku pomocí myšlenek

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Virtuální realita
7351
3
1

Revoluční chytrá sluchátka přeloží až 37 jazyků

 • IT Inovace
5854
3
3

Konec spaní s nebezpečnými roztoči

Každý z nás podléhá iluzi, že ví, s kým sdílí svoji postel. Většina lidí bude překvapena zjištěním, že jsme hostiteli obrovského množství nebezpečných postelových vetřelců - roztočů, kterým svým tělesným teplem, vlhkostí dechu a odpadem...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7395
4
2

Nanooptika budoucnosti od české IQ Structures

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5617
3
3

Koupí Apple Teslu a bude Elon Musk jeho novým CEO?

 • IT Inovace
6813
7
9

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
7009
4
3

Bitcoin bude do léta akceptovat v Japonsku už 260 000 obchodů

 • Smart finance
5248
1
2

Microsoft plánuje ovládnout trh s propojováním automobilů

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
18190
2
2

Dostanou se nám čipy pod kůži?

Startupový inkubátor Epicenter ze Stockholmu se tento týden ocitl v epicentru pozornosti médií z celého světa. Vedení společnosti navrhlo pro jejich skoro 700 zaměstnanců nechat si dobrovolně implantovat pod kůži mikročip...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
8722
4
5

Ruská 3D tiskárna Apis Cor vytiskne dům za 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
10429
3
5

Auta by již brzy mohla být poháněna biopalivem z odpadních vod

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
 • Smart energy
7182
1
1

Interaktivní projektor od Sony promění jakýkoliv rovný povrch v dotykový displej

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
4705
3
2

Jaderné palivo z oceánů poskytne energii na deset tisíc let

 • Civilizace
 • Smart energy
5912
5
2

Nový metamateriál umí vytvořit hologramový obraz

 • 3D
 • IT Inovace
5164
2
1

Jak big data dokážou zjednodušit a zlevnit obnovu přirodních ekosystémů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4840
2
1

Virginie jako první stát přijala zákon umožňující doručování roboty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6314
4
2

San Diego se díky internetu věcí stává chytrým městem

 • Smarty city
 • IT Inovace
5893
2
1

Sluneční energii lze již získávat bez solárních panelů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5674
5
3

Kurzweil: „Singularita nastane v roce 2045“

 • Robotizace a AI
12422
5
8

Levná a bezpečná baterie pro domy a auta ze Stanfordu

 • Smart energy
10479
4
3

Revoluční nanotisk z tekutých kovů posouvá možnosti elektroniky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
5446
3
1

Levné a věrné 3D modely orgánů z dílny polského studenta

 • 3D
 • Smart health
6537
2
2

UPS testuje rozvoz dodávkovými auty s drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6995
5
4

Není vaše dítě schopné pravidelné školní docházky? Pošlete za něj robota

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5173
3
1

Revoluční nanotyče mohou naprosto změnit trh s displeji

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5031
6
2

Disrupce na třetí

Umělá inteligence nahradí lékaře, učitele a jednou dokonce i programátory. Elon Musk se ale mýlí, když se domnívá, že kvůli tomu bude muset být nevyhnutelně zaveden zaručený základní příjem pro všechny.

 • Robotizace a AI
6675
9
8

Vědci vytvořili novou formu hmoty: časové krystaly!

 • Civilizace
5370
5
1

Tyto revoluční brýle se automaticky přizpůsobí vašemu zraku

 • Smart health
5483
4
2

Nová technologie zneviditelňuje brýle pro virtuální realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
6125
2
1

Dramatické vylepšení 3D hologramové technologie

 • Virtuální realita
4653
3
2

Obří větrná turbína překonala světový rekord

 • Civilizace
 • Smart energy
5687
5
1

Počítač porazil profesionální hráče pokeru. Češi ho totiž naučili blufovat

Začalo to piškvorkami. Pak se superpočítače o velikosti menšího bytu naučily vrhcáby i­ hru králů – šachy. Loni svět šokovala umělá inteligence, která vítězí v populární asijské stolní hře go a teď se křemíkoví gambleři dostali na novou úroveň.

 • Robotizace a AI
3970
6
3

První robotická léčba ucpaných cévek oční sítnice

 • Robotizace a AI
 • Smart health
6512
7
2

První konstrukční plán na kvantový počítač na světě

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
6831
8
3

Umělá inteligence se učí psát svůj vlastní kód tím, že krade z jiných programů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5651
6
2

Ford investuje miliardu dolarů do startupu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6027
4
1

Český SimpleCell expanduje s infrastrukturou pro Internet věcí do dalších 4 zemí

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Smart energy
6372
5
3

Bank of America otevírá bankovní pobočky bez zaměstnanců

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
 • Virtuální realita
7608
6
4

Produktivita vzrostla o 250% po té, co nahradili 90% zaměstnanců roboty

 • Robotizace a AI
5137
6
1

Hydrail - první vlak s nulovými emisemi jehož jediným odpadem je pára

 • Smart transportation
4732
4
1

V Japonsku vznikla téměř plně robotizovaná rostlinná farma

 • Robotizace a AI
 • Smart energy
7085
4
1

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6396
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
5646
4
1

Nový autopilot Tesly sníží nehodovost až o 90%

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5725
2
1

Umělá a lidská inteligence se sbližují

 • Robotizace a AI
5332
4
2

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
6456
7
3

O Rock&Rollové síni slávy se hlasovalo na blockchainové mobilní aplikaci

 • Kyberbezpečnost
4981
6
3

Roboti indického GreyOrange disruptují logistiku

 • Robotizace a AI
4895
2
1

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
6000
5
4

AI se vyrovnala specialistům v diagnóze nádorů kůže

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5877
6
2

Materiál promění díky slunečímu svitu vodu v pitnou

 • Civilizace
 • Smarty city
5230
3
2

Hydrogelový robot umí chytit rybu a asistovat lékařům

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
7026
4
1

Děti s leukémií byly vyléčeny geneticky upravenými lymfocyty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5757
5
3

AI umí revidovat dvacet typů obchodních kontraktů

 • Robotizace a AI
4620
8
1

Výrobci Vespa skůtrů představili „robokufr“

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6489
4
1

Umělá inteligence poráží pokrové profesionály

 • Robotizace a AI
4416
4
3

Čína vyhlásila válku uhelnému průmyslu

 • Civilizace
2981
2
1

Hlasová analýza odhalí nemoci

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5629
4
1

Výzkumníci probudili v grafenu supravodivost

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4386
2
3

Umělá inteligence se učí vytvářet umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
5303
4
3

Posilování státu nahrává hackerům

 • Kyberbezpečnost
3367
2
1

CEPI spojuje zdroje pro boj s globálními zdravotními hrozbami

 • Civilizace
 • Smart health
4892
1
1

Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady

 • Civilizace
 • Smart energy
5257
1
3

Řiďte jakýkoliv Cadillac chcete a kdy chcete

 • Smart transportation
4059
3
1

Autonomní doprava se učí i z Grand Theft Auto V a Google Street

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6244
4
1

První samořídící létající auto Airbusu vzlétne už letos

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5008
3
3

Čtrnáctiletý Ind vyvíjí pro vládu dron na detekci min

 • Robotizace a AI
3828
1
2

Syntetické kmenové buňky bez rizik a komplikací

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5538
5
1

Mikrorobot dodal chemoterapii přesně do postižené tkáně

 • Robotizace a AI
 • Smart health
6499
2
1

MIT vyvinul adaptivní 3D tisk

 • 3D
5847
0
4

Regenerace vnější srdeční stěny pomocí kmenových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5841
1
2

Flotila dronů je inteligentním samořízeným rojem

 • Robotizace a AI
3802
1
1

Mycelium jako náhražka cukru v potravinách

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6318
2
2

AI předvídá selhání srdce a zachraňuje životy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5687
0
1

Software od MIT umožňuje sestavit si vlastní dron na míru

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6880
0
1

Materiál s naprogramovaným chováním a reakcemi

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5204
0
5

Indická vláda nabízí jednoduchou aplikaci pro mobilní platby

 • Smart finance
3398
0
2

Dechový nanotester odhalí 17 nemocí na bázi AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6321
0
1

Londýnští vědci naučili zuby opravovat vlastní kazy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
9792
5
4

Anonymizovaná umělá inteligence na cloudu zatápěla mistrům Go

 • Robotizace a AI
3723
0
1

Nemocnice budoucnosti vznikne tento rok v australském Queenslandu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6995
1
1

V lednu vyjedou na silnice samořídící minivany Waymo

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5087
0
1

Víte jak vytisknout 3D vlasy, kartáče nebo kožešinu?

 • 3D
3624
0
1

Nespolehlivost v dodávkách solární energie vyřeší virtuální elektrárna

 • Smart energy
4193
2
1

Pošle datová analytika vaše letité obchodní instinkty do starého železa?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5325
0
1

Bioinženýři dokáží pomocí CRISPR pozměnit po DNA také i RNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5730
3
1

Umělá inteligence produkuje realistické zvuky, které dokáží ošálit člověka

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4589
0
2

Simulační technologie pro videohry slouží jako dispečer pro autonomní taxi

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
5929
0
1

Robot dokáže vytisknout 3D pizzu za méně než 5 minut

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart health
7332
2
1

Airbus představuje 3D-tištěné letadlo

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart transportation
6600
0
1

Můžete skutečně identifikovat rakovinu prostřednictvím vyhledávače?

 • Smart health
 • IT Inovace
5984
2
1

KnuPath - nový 256 jádrový chip urychlí rozvoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4791
0
1

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
6545
1
2

3D systém tiskne online současně již s vaším designem

 • 3D
4401
0
2

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského rozhodování

 • Robotizace a AI
5898
3
3

Jeff Bezos chce stavět průmyslové zóny ve vesmíru, aby uchránil Zemi

 • Civilizace
 • Smarty city
 • IT Inovace
7629
0
1

Connect propichuje sociální bubliny

Technologický pokrok dnes ani v minulosti nijak nezměnil hluboce zakódovanou povahu lidského druhu. Pouze našim přirozeným vlastnostem a sklonům dával mocný nástroj, nebo naopak brzdu. Knihtisk, noviny, kinematografie, televize, YouTube, Wikipedie...

 • Civilizace
4581
2
2

Nový materiál zničí bakterii E-coli za 30 sekund

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
8646
1
2

Volley je inteligentní roboprofesor

Učící aplikace, "roboučitelé", jsou jednou z dominantních podob procesu vzdělávání blízké budoucnosti. Počet žáků a studentů na učitele globálně vzrůstá. Pasti zaostávání platů pedagogů...

 • Robotizace a AI
 • Smart education
6632
2
5

Program Magenta od Googlu složil svou první píseň

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
7155
5
2

Upoutávka Microsoftu na HoloLens vypadá jako vytržená ze sci-fi filmu

 • 3D
 • Virtuální realita
4569
5
1

Nicola předvedl elektrický tahač Class 8

 • Smart transportation
4183
1
1

3D vytištěná ruka umožňuje mladíkovi po amputaci hrát znovu basketbal

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
8026
1
3

Bláznivý nápad Elona Muska jak zůstat krok napřed před diktátem umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
6751
3
2

Google DeepMind zpřístupnil platformu pro umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
4122
2
3

O knihy v Singapurské knihovně se starají roboti

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
6111
0
1

Superrychlý počítač se stal japonskou strategickou prioritou

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
5733
2
1

Budoucnost produkce potravin bude řídit umělá inteligence

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7381
2
1

První mobilní pásová 3D tiskárna betonových staveb

 • 3D
 • Smarty city
16834
2
3

První betonový most na světě z 3D tiskárny

 • 3D
 • Smarty city
6605
3
3

Cenově dostupný přiléhavý oblek digitalizuje pohyb těla

 • Smart health
 • Smart education
 • Virtuální realita
6926
2
1

Mozek prostřednictvím EEG čepice ovládá robotickou paži

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
8323
1
1

Země ohrožené klimatickými změnami usilují o 100% obnovitelné energie

 • Civilizace
 • Smart energy
4618
2
1

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
6477
3
1

3D adidasky v prodeji

 • 3D
4137
5
1

Silly Putty s grafenem monitoruje srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5751
2
2

Termoelektrický nátěr vyrábí elektřinu ze zahřátých objektů

 • Civilizace
 • Smart energy
5244
3
1

Strojové učení inteligentně surfuje po webu

 • Robotizace a AI
3416
1
3

Magnety zbavují krev bakterií

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6654
5
2

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7336
1
1

Objev mechanizmu agresivních nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5091
0
1

Výroba průlomové nanobaterie HE3DA odstartovala

Jak jsme s předstihem avizovali, 19.12. slavnostně odstartovala v Letňanech komerční výroba revoluční nanobaterie HE3DA. Za českým patentem stojí Jan Procházka, kterému se podařilo pro jeho realizaci získat české investory...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
8273
3
2

Hmatová dimenze VR od Ultrahaptics

 • Virtuální realita
3866
0
1

Nejmenší magnet na světě z Olomouce s širokým využitím

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5939
3
1

Puška naplněná roztokem kmenových buněk léčí popáleniny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5466
1
1

Waymo je divizí Googlu pro samořídící auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6890
4
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
8566
0
2

Proslulý Vinod Khosla věří v brzký zánik 80% IT pozic

 • Robotizace a AI
5347
4
2

Umělá svalovina z 3D tiskárny MIT

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
6351
2
1

AI překonává odborníky při identifikaci mentálních nemocí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5469
1
1

Pozlacený DNA řetězec je elektrovodivým nanoobvodem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5528
2
1

Umělá inteligence poráží v Civilizaci své lidské protihráče

 • Robotizace a AI
4878
4
4

Amazon zcela mění způsob nakupování v maloobchodech

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
6163
4
4

Nanobaterie nabije mobil za pár vteřin a vydrží týden

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
6806
2
1

Česká HE3DA zahájí výrobu převratné nanobaterie

Vícekrát jsme už v 6D Hub psali o velkých inovačních závodech v oblasti skladování elektřiny. Investují do nich neuvěřitelné částky nejen velká jména, jako Tesla, ale i renomované vědecké instituce, třeba MIT a samozřejmě dlouhá řada startupů. Na zásadní pokrok čeká nejen oblast elektroautomobilů...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
7606
3
4

Metamateriálová mikroelektronika bez polovodičů

 • IT Inovace
3770
0
2

Nejefektivnější superpočítač na světě od Nvidia

 • IT Inovace
3388
1
2

Supercomputer napájený solarem a stejnosměrným vedením VN

 • Smart energy
4086
0
2

Nová léčba poškozených buněk srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6306
1
3

Pitná voda a topivo z odpadů vepřína

Český Výzkumný Technologický Institut má funkční a ekonomicky návratné řešení recyklace prasečí kejdy. Nanofiltrací vytěží z nevábného odpadu boubelatých vepřů vodu, která je pitná i pro člověka...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
5202
4
13

První fotonický neuromorfický čip pro AI

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4786
0
1

Lék může přeprogramovat buňky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5746
2
1

Umělá inteligence uhodla pořadí čtyř prvních koní

 • Robotizace a AI
3227
0
1

Milník v komerční genetické léčbě?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5757
4
2

Česko a autoprůmysl

Budoucnost českého autoprůmyslu - a vzhledem k jeho váze do značné míry i prosperita naší ekonomiky - budou vystaveny vážnému testu . A to hned ve dvojím směru. Za prvé: dnešní prosperita celého českého průmyslu...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
6280
1
5

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
7232
2
3

Česko a vzdělání pro digitální věk

Wayne Gretzky kdysi namaloval hranici kvality mezi hokejisty: dobrý hráč je tam, kde je puk; skvělý je tam, kde puk bude. V české ekonomice od Aše po Opavu narazíte na řadu skvělých hráčů. Příběh několika z nich - namátkou třeba z oboru nemocničních lůžek, kyberpezpečnosti, klasické hudby, sportu - je naštěstí všeobecně známý...

 • Leadership a kultura
 • Smart education
5159
1
3

Paralelní digiměna ve Švédsku?

 • Smart finance
3983
0
0

Učící se stroj překonává lidskou schopnost odezírat ze rtů

 • Robotizace a AI
4651
0
2

Superléčivá high-tech gáza z leteckého polymeru

 • Robotizace a AI
4480
0
0

Virtuální chutě a kousání z ústní elektrody

 • Smart health
 • Virtuální realita
5732
1
1

Nanobionický špenát sdílí informace o znečištění či suchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3532
0
0

Smartphonová souprava k indikaci nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5175
0
0