Rozhovor s Pavlem Kysilkou nejen o českém školství

Rozhovor pro časopis Ekonom, otázky kladl Josef Pravec, 10. SRPNA 2018

Za hlavní brzdu české ekonomiky považuje ekonom a zakladatel 6D Pavel Kysilka domácí školství. To podle něj připravuje mladé lidi spíše pro 19. století a nikoliv na to, že byznys a celá společnost – pokud mají obstát v konkurenčním boji – musejí předjímat trendy digitálni epochy. Vyučovat se podle něj dá i způsobem, který nezničí iniciativu a touhu po vzdělání. „Před časem jsme chtěli dostat školáky na festival Smetanova Litomyšl. Tradičními cestami se nám to nedařilo. Když jsme přišli s tím, že si sebou musí vzít mobily a prostŕednictvím aplikace se podílet na průběhu koncertu, hodnotit, soutěžit, sdílet na sociálnich sítích, nemohli jsme je naopak dostat domů,“ říká Kysilka. A nějak podobně by to mělo být ve školách, které musí učit sociálním dovednostem, jazykům, komunikaci mezi lidmi, spolupráci, prezentaci a vyhodnocování informací. Memorování nestačí. Proč? O tradiční levnou práci založenou na  znalostech z postaru fungujících škol ztrácejí investoři v době nových technologií v Česku zájem.

Často říkáte, že Česko prožilo 25 úspěšných let a naše firmy uspěly ve světové konkurenci, avšak pokud chtějí prožít další podobně úspěšné čtvrtstoletí, musí se proměnit a projít transformací pro digitální věk.

Nejen digitální, ale kompletní transformací, která bude zahrnovat i jejich obchodní model, korporátní kulturu a leadership.

Pojďme si to rozebrat. Jaké vlastně byly důvody dřívějšího úspěchu?

Jednak to, že jsme si ponechali historickou zkušenost průmyslové země. Státy, které nechaly odejít průmysl do Asie, neudělaly dobře. Například USA, kde produkci jen horko těžko vracejí zpět. I výzkumu a vývoji se daří lépe tam, kde se vyrábí. A neplatí klišé, že jsme jen montovnou. Podíl hi-tech a vysoké přidané hodnoty je tu v rámci EU a OECD nadprůměrný.

Přesto očekávání veřejnosti ohledně ekonomiky byla větší.

Slabinou českého byznysu a průmyslu je, že jsme převážně subdodavateli pro německé, rakouské, francouzské či britské exportní firmy. Ty pomáhají rozvážet naše zboží po světě, současně však nechávají naše firmy žít na velmi nízkým maržích. Což vede k tomu, že Česko není tak bohaté, jak by si vzhledem k ekonomické výkonnosti zasluhovalo. Navíc domácí podniky často vlastní zahraniční investoři a i dividendy odcházejí pryč.

A kde vidíte slabiny, na něž se musíme připravit?

Částečně plynou z finanční zranitelnosti. Aby ekonomika přežila hlubší krizi, jakou jsme zažili před deseti lety a jaká nás, i když snad v menším rozsahu, opět nemine, musí mít silné finanční rezervy. Podstatné ale je, že český úspěch spočíval na levné pracovní síle a blízkosti Německu. Jenomže to, co se v posledních pěti letech děje kolem nových technologií, útočí na tyto tradiční konkurenční výhody. Jednak dochází k náhradě levné práce. Prostřednictvím robotů, umělé inteligence, blockchainu či 3D technologií. I tam, kde bych to ještě před rokem nečekal, je to realitou. Takže výhoda levné, disciplinované a relativně vzdělané pracovní síly se brzy rozplyne. Důležitou roli hrála i geografická blízkost Německu. S rozšířením technologií vzdálené komunikace, přenosem dat a informací v souvislostí s 3D a rychlým nástupem virtuální reality při komunikaci či obchodě, zeměpisná poloha už nebude mít dřívější význam.

Jak jsme na tom s digitalizací v Česku? Občas se říká, že stojíme až někde na chvostu.

Na chvostu v oblasti státní správy a samosprávy. Tam je v EU za námi pouze Rumunsko. Občanům to otravuje život, zatímco v jiných zemích s úřady komunikujete na obrazovce jedním kanálem s jedinou osobní digitální identitou. Když se ale podíváme na mezinárodní srovnání digitální zralosti u českého byznysu, jsme na tom nadprůměrně. Najdete tu provozy, kde při rutinní výrobě není lidská ruka k vidění. Rovněž malé či začinajici firmy pochopily, že digitál a kyberprostor neznají hranice a že z nich mohou udělalat globální hráče.

Kde je tedy problém?

Zaostávání státní správy a samosprávy v digitalizaci má na byznys velice negativní dopad. Úřady potřebují desetitisíce lidí a vlády po roce 2000, včetně té poslední, vyluxovaly kvůli papírové byrokracii z trhu práce neuvěřitelné množství vzdělaných a kvalifikovaných lidí. A těch se nedostává v produktivní sféře. Když jsem byl v České spořitelně, odcházely nám paní z poboček se slovy: jdeme do státní správy, tam se nemusí tolik makat, i když tam budeme mít o něco míň. Dnes jdou s tím, že na úřadech dále nebudou muset tolik pracovat a současně si tam vydělají víc.

Zásadní potíž podnikatelé vidí ve vzdělávání, které podle nich tempu změn nestačí.

To úzce souvisí s tím, že domácí firmy už nemohou stavět na levné a disciplinované pracovní síle. V jedné londýnské právní firmě si spočítali, že 80 procent činnosti jejich právníků je rutina a předali ji umělé inteligenci. Tyto lidi si ale nechali a přeškolili je na právní poradce, kde odvádějí daleko vyšší přidanou hodnotu a mají i vyšší mzdu. Podobně jsem se v Česku setkal s řadou případů, kdy firmy nahradily lidi robotikou a umělou inteligencí při běžné práci a přesunuli je do prodejních a poradenských rolí. Tak aby pro klienty připravovali nová řešení a stali se rádci a průvodci. K tomu, abychom tento manévr zvládli, je však zapotřebí vzdělaných lidí. Tedy ucelený systém složený z veřejného i privátního vzdělávání a také sebevzdělávání. Ačkoliv jistě najdete mnoho výjimek, jsem k našemu veřejnému školství kritický. Stále připravuje mladou generaci pro 20. století nebo, bohužel, pro 19. století.

Co konkrétně tím myslíte?

Naše školství převážně stojí na biflování faktů. Trochu  je to v pořádku, musíte mít v hlavě nějakou matérii. Ale jen do jisté míry. Začínáme ale hrozně zaostávat při výchově k sociálním dovednostem, schopnosti spolupracovat, vzájemně komunikovat a to i v cizím jazyce. Či kooperovat s lidmi rozdílných kultur. To dohromady se pro byznys ukazuje jako rozhodující. Nebo aby žáci a studenti uměli vyhledat a vytřídit informace, aby rozpoznali ty,  které jsou důležité. V tom naše školství selhává.

Takže zavést nové předměty a jiné utlumit? Hlavy studentů nejsou nafukovací…

Říkám, co potřebujete pro úspěch a sebeuplatněni v 21. století, a čeho se nám nedostává. Recepty jak to ve školách udělat neznám. Přesto existuje řada příkladů. Třeba moderní školy, kde nenápadně učí dějepis, jazyk či matematiku a děti si vlastně ani moc neuvědomují, že se zrovna učí počítat, protože jde vlastně o kolektivní aktivitu, hru, soutěž, spolupráci. Spolupracují výborně s učitelem i mezi sebou navzájem, soutěží, sami si vyhledávají informace. Školy by měly přesouvat důraz od toho, co bylo důležité dříve, k tomu, co je důležité dnes a zítra. Nemělo by jít o specialní předmět, sociální dovednosti se musí rozvíjet při všech, integrovaně.

A nejde jen o školy. Potřebujeme přejít na systém celoživotního vzdělávání až do penze. Když mě robotizace a umělá inteligence nahradí v nějakém oboru a já postoupím o patro výš, kam zatím stroje nedosáhnou, je jen otázka času, kdy proniknou i tam. Celý život před nimi musím mít náskok, abych mohl vždy dělat to, co v dané chvíli technologie ještě nezvládnou.

Nejsou u nás ale žáci zavaleni matematikou a fyzikou? Nemají při nich výsledky a jak mají v takovém stresu rozvíjet to, co by je bavilo, být kreativní?

Byl jsem v jedné obecné škole v Texasu, znam pár moderních škol u nás a tam dětem matematiku neznechutili. Učí se jí na konkrétní a pro žáky atraktivní materii a z výuky vyjdou nejen s odpovídajícími znalostmi a logickým myšlením, ale současně s potřebnými sociálními dovednostmi.

Jako příklad uvádíte vzdělávání ve Skandinávii, Singapuru – co tam dělají jinak? Je to úrovní platů?

Singapur pro nás opravdu může být dobrým příkladem, tam si před 15 či 20 lety uvědomili, že se musí připravit na budoucnost, tedy ne na to, v čem žijí dnes. Začali pedagogickými fakultami, protože pochopili, že nejdříve musíte mít vzdělané učitele. Pro tyto fakulty získali skvělé profesory z celého světa. A vydatně, několikanásobně, přidali na platech učitelům. Neskončili jen u platů. Od učitelů požadují celoživotní vzdělávání a nasadili i efektivní systém hodnocení kvality jejich práce. Podobně dnes postupují skandinávské země. Ve všech těchto státech mají učitelské platy na úrovně nejlépe placených vysokoškolských absolventů. Často slýchám protiargument, že učitelé nezačnou hned zítra učit lépe jen proto, že dostali přidáno. Já si myslím, že aspoň zčásti začnou. Protože najednou vidí, že si jich někdo váží. Důležitější ale je to, že zvýšení platů okamžitě přiláká na pedagogické fakulty šikovné studenty, kteří zatím chodí jinam.

Teď se platy už zvyšují.

Snad jsme k tomu přispěli i my, když jsme v naší 6D Academy byli první , kdo veřejně vystoupili s požadavkem zvýšit učitelské platy postupně na dvojnásobek. Naštěstí v tom už minulá vláda začala něco dělat. Rektor Masarykovy univerzity v Brně mi říkal, že hned v okamžiku, kdy se tom začalo mluvit a platy se začaly zvyšovat, se mu začalo hlásit na pedagogické fakulty více uchazečů a také daleko kvalitnějších. Takže je vidět efekt. I když teď bude tlumen tím, že rostou platy jinde, což je důvod, aby zvýšení učitelských platů bylo ještě radikálnější. Musíme napodobit to, co se stalo tŕeba v České filharmonii. Do ní před časem nastoupili dva vizionáři, Jiří Bělohlávek a David Mareček. Přišli do mizerně placeného orchestru s dobrými muzikanty. Opatřili peníze, hráče zaplatili, současně na ně nasadili přísná kritéria a umožnili jim dál se rozvíjet. Během tří let tak vrátili Českou filharmonii do světové desítky.  

Kdo takovou vizi vnese do českého školství?

Všechno jde od hlavy. Premiér si to musí vzít za své téma. Nejde samozřejmě o malé peníze, ale přibližně o stejnou částku, jako spolknou platy lidí, kteří ve státní správě přibyli po roce 2000. Tam je v rozpočtu zdroj.

Změny ve školství jsou vždy běh na dlouhou trať. Co byste doporučil rodičům dnešních dětí?

Jedním z hlavní problémů českého školství jsou právě rodiče. Jsou ve své většině konzervativní a často se brání jakýmkoliv změnám.

I když jde o mileniály?

Je to tak. Ačkoliv je tu i skupina rodičů, kteří mají velký zájem o vzdělání svých dětí a vyžadují, aby školy učily jiným způsobem. Vede to ovšem k tomu, že vzniká dvoukolejné školství. Jedno menšinové, dynamické a progresivní, kde žáky připravují pro 21. století. Často jde o normální veřejné školy, které rodiče a osvícený ředitel či ředitelka dotlačí do nové podoby. Školský zákon naštěstí umožňuje ohromnou variabilitu. Problémem ovšem je, že  většinové školství o to víc ztrácí krok. Děti, které mají štěstí, se dostávají do bubliny podobně motivovaných spolužáků a učitelů. Většina ale zůstává na ocet ve školách, které neumí žáky vytáhnout z jejich rodinného či sídlištního prostředí, nepřispějí k rozvoji jejich talentu a k tomu, aby se jednou chytili na trhu práce. Opravdu je to hodně na rodičích, protože zřizovatelé, obce i kraje, často vlastně nevědí, jakým směrem školy vést.

Když mluvíme o budoucnosti, učit se musí i firmy. Vy například tvrdíte, že musí projít jakousi uberizací. Co přesně to má být?

Uberizace je zkratkovitý výraz pro úplnou změnu obchodního modelu firmy. Co to je Uber nebo Airbnb? Platforma, která nabízí zákazníkům služby, které sama neprodukuje. Uberizace tedy znamená, že můžete klientům přes hezké onlinové řešení dát nabídku zajímavých produktů, které sám neprodukujete. Spousta oborů uberizovaných už je. Týká se to i médií – existují přece agregační portály, které přebírají články a poskytují je svým čtenářům. Ve finančnictví jde zase o firmy, které stojí mezi klientem a bankou, z níž vyzobou služby, které pak nabídnou přes mobilní aplikaci. Někdy tomu napomáhá i regulace, banky mají povinnost se otevírat a uberizaci umožnit. Na druhou stranu mají možnost uberizovat jiné oblasti. V České spořitelně jsme už před časem začali lidem nabízet levnou energii.  To vše zvyšuje konkurenci a to je dobře.

Nebudou firmy si firmy hledět těchto „vedlejšáků“ a nezačnou opomíjet svoji hlavní činnost, výrobu? Která pak odplyne jinam?

Musí to dělat chytře. Uberizace musí být pro klienta velice důvěryhodná a dávat logiku. Když k vám třeba přijde energetická firma, tak vám dodá nejen elektřinu či plyn, ale nabídne třeba spotřebiče, služby a řešení se slevou a poradenstvím. Také telefonické společnosti nemusí nabízet jen volání a data, ale něco za tím. Máte je na mobilu, znají vás. To je trend, který je umožněn nejen nástupem technologií, ale také početnou generací mileniálů, která něco takového má ráda. Ti chtějí hezkou aplikaci a půjdou za tím, kdo jim tímto způsobem nabídne zboží a služby. To, že se na to někdo vzadu nadřel je nezajímá. N aopačné straně každý dnes chce uberizovat: získat data, navázat vztah. To totiž nakonec umožňuje nabízet zboží s vyšší marží, než původní producent. V každém případě to zcela mění obchodní model dnešního byznysu.      

Stát ale přichází s opačnými kroky, s regulací.

Pokud jde o zdanění nových platforem, je to v pořádku. Jestli je to ale pokus vytlačit nové služby z trhu, jedná se o zcela mylnou cestu s jepičí délkou života. Velkým problémem pro byznys ovšem je, že mnoho uberizátorů poskytuje služby zadarmo. Třeba Google či Facebook je pak zpeněžují jinak. Ničí to tradiční obchodní modely a uzavírá klasické zdroje příjmů. To platí i o bankovnictví. V něm ještě před několika lety byly největším zdrojem příjmů poplatky z běžných účtů. Ty dnes musíte nabízet zadarmo, jinak se s vámi klient ani nezačne bavit.

Když mluvíte o tradičních postupech, v Česku patří k tradici automobilky. Ale doba se s nástupem elektromobility a samořídících vozů dost mění. Nehrozí soumrak automobilového průmyslu?

Může k tomu dojít, ale stejně tak můžeme za deset let zjistit, že jsme svůj podíl automobilek na HDP zvýšili. Když se dívám na některé firmy, jak  pracují vývoji samořiditelných vozů, přičemž část takového vývoje běží i u nás, dovedu si představit, že tu budou dokonce rozšiřovat kapacity. Na druhou stranu je pravda, že samořídící auta a sdílená ekonomika mohou totálně změnit využití automobilů. Zatím je používáme zhruba na sedm procent životnosti, zbývající čas je garážujeme či parkujeme. Ve sdílené ekonomice se jejich využití zvedne na nejméně 80 procent, protože si je budeme vzájemně půjčovat. Tím klesne potřeba onoho ohromného množství aut, která všude kolem vidíme. Americký podnikatel a vizionář Peter Diamandis odhaduje, že do 15 let může výroba automobilů klesnout na desetinu. I díky rozvoji nových způsobů mezilidské komunikace, které radikálně sníží potřebu cestovat.

Vy jste připraven sdílet svůj vůz?

Ano, samozřejmě. Ale pozor, můžete vlastnit milovaný vůz, se kterým si rádi zajedete na chalupu. Ale proč byste i ten přes týden nepůjčoval někomu, kdo má na příslušné platformě dobrý rating uzivatele? Budete ho půjčovat a investice do něj se nějak vrátí. Já na to připraven jsem, nejsem ale tak důležitý. V roce 2030 bude 70 procent všech klientů i všech zaměstnanců tvořit zmiňovaná generace mileniálů. Ti chtějí sdílet a nechtějí vlastnit skoro nic. Ani byty. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou motorem ohromných změn.

A jak to tedy bude s naší Škodovkou?

General Motors, Volkswagen i Škoda Auto investují neuvěřitelné peníze do rozvoje nových obchodním modelů a technologií ve snaze, aby právě oni byli tím globálním vítězem. Ať jde o samořiditelná auta i služby nad nimi. Co se může stát z auta, když zrovna neřídíte? Můžete v něm odpočívat a pracovat. Automobilky toho mohou využít k tomu, aby nabízely to, co zatím mají na starosti stavaři: prostor pro život, aktivity. Už nepůjde jen o přemístění se z bodu A do bodu B. Auto může být místo se spoustou obrazovek či třeba ledniček. Takové modely již existují a automobilkám se otevírá cesta k nabídce zcela nových služeb, za něž určitě budeme ochotni platit. Takže propad produkce si představit umím, neznamená to ale, že chytré automobilky nemohou být vítězem. Dnes nabízejí plech, motor a nějaký ten software, jednou auto budeme brát jako prostor pro nejrozmanitější životní aktivity. A když s ním někam dojedete, už tam bude čekat někdo jiný, aby do něj usedl.

Mluvil jste o mileniálech, o jejich okouzlení technologiemi. Není to však nebezpečné, nepohltí je technika? Václav Klaus v této souvislosti mluví o románu Aldouse Huxleye Překrásný nový svět s tím, že on nic podobného nechce.

Česko nedávno navštívil Deepak Chopra, to je humanitní myslitel. Zabývá se esoterikou, vírou a lidskou psychikou. Přesto říká, že je obrovský fanda moderních technologií, protože když budeme moudří, nemusíme se jimi nechat zotročit a můžeme si z nich udělat vynikající sluhy. Obavy na místě jistě jsou a asi platí, že se každý musí rozhodnout. Mě nové technologie fascinují, dávám si ale pozor, abych používal jen to, co potřebuji, aby mě nezahltily. Mám rád i skutečné věci, takové, na které si můžu sáhnout.

Co když ale stroje lidem nakonec seberou práci?

Ale jakou práci? Jen tu rutinní. I největší technooptomisté ze Siliconu uznávají, že nejvyspělejší umělá inteligence je jen zlomeček schopností, které máme jako lidé. Když tu budu sedět jako lékař, pedagogický nebo finanční poradce, tak se s vámi můžu bavit o plánech, o budoucích ambicích. Vašich i vaší rodiny. A připravovat řešení, která budou prediktivní a preventivní. Budeme se dívat dopředu. To dnes nezvládá ani částečně žádný počítač, protože je k tomu nutná empatie, sociální inteligence a zkušenost. O data a technologie se pochopitelně opřít můžete a chytré firmy to vědí. A přesunují na takové služby lidi. Což je správná cesta. Jsme přece připraveni platit těm, kdo nám v životě pomohou. Vezměte například rodinný dům. Budu šťastný, když se objeví poradce a navrhne mi komplexní energetické řešení. Zeptá se mě i na budoucnost, zda tam za tři roky plánuju skleník nebo saunu. Zda bude bydlet sám nebo s rodinou.

Všichni ze Silicon Valley nemluví tak optimisticky, navrhují třeba zdanění robotů nebo základní nepodmíněný příjem.

I Bill Gates nebo Jeff Bezos. To jsou neuvěřitelně chytří lidé a hrozně si jich vážím. Ale při porozumění sociálním procesům a ekonomii selhávají. Bojí se masové celosvětové nezaměstnanosti a ohromných sociálních dopadů a politických nepokojů. Vůbec jim nedochází, že když jedno pracovní místo kvůli nové technice zaniká, tak se objevuje zhruba pět nových. To je empiricky potvrzené. Už vyvíjení nových technologií a aplikací vyžaduje ohromné množství lidské práce. Takže základní příjem naštěstí není potřeba. Říkám naštěstí, protože nic takového si stejně nemůžeme dovolit. Kdyby se v Česku mělo dát deset tisíc korun měsíčně každému bez rozdílu, a to je princip zaručeného příjmu, šlo by o částku ve velikosti státního rozpočtu a ten by se tím zruinoval.  

Někdy se digitalizace srovnává s průmyslovou revolucí. Ta ale přinesla velké rozdíly mezi státy a přesun ekonomických center světa. Což vedlo k tragédiím včetně válek. Nezopakuje se to teď?

Byla to průmyslová revoluce, která rozdělila svět na ten západní, dynamický a vyspělý a na zaostalý třetí svět. Přičemž svět druhý, socialistický, byl jen krátkou historickou epizodou. A je pravda, že globální nerovnováha není pro ekonomiku ani pro mír dobrá. Za digitální revoluce to může být podobné, protože existují země a celé oblasti, které nemají digitální sítě a tím pádem ani lidi napojené na nové technologie. Na druhou stranu existují projekty, které proti tomu bojují. Google přichází se záměrem napojit tyto regiony na internet pomocí stratosférických balónů. Mark Zuckerberg sází na drony a satelity. A konkuruje mu Elon Musk, který připravuje družice, které vynesou na oběžnou dráhu jeho rakety. Existují také některé projekty v Africe – například tablety pro školy – či v Indii. Tam můžete mít chytrý mobil za šest dolarů, samozřejmě dotovaný byznysmeny, kteří do toho investují, aby k sobě přitáhli budoucí klienty. Pokud se chudé oblasti dostanou do takových byznysových plánů, může to pro ně být šance přeskočit několik etap vývoje a dostat miliony lidí k informacím, vzdělávání a k možnosti pracovat na dálku. Je to však závod s časem a jak dopadne netuším.

Průmyslová revoluce přinesla i skutečnou válku. Na téma střetnutí mezi USA a Čínou se už píší romány i odborné studie. Americký politolog Graham Allison zmiňuje Thúkýdidovo pravidlu, příkladu starověké Sparty a Athén. Když nastupuje nová velmoc, tak to často končí bojem s velmocí slábnoucí. Allison uvádí v dějinách 16 příkladů takového střídání a jen čtyřikrát podle něj ke konfliktu nedošlo.

Digitální epocha už spustila několik válek, na které jsme vůbec nebyli připraveni. Naštěstí jde stále o války studené. Jednou z nich je hybridní kryptoválka a to ze všemožných stran. Skvělí jsou v tom Rusové, ale ani druhá strana nezaostává. Vede se i zápas o prvenství v oblasti výpočetní techniky. Ten, kdo vyvine první kvantový superpočítač bude schopen díky jeho ohromnému výkonu prolomit  šifrování a jakoukoliv ochranu všech ostatních počítačů na světě. Proto USA, Japonsko, Izrael, Čína, Rusko asi také, investují masivně do kvantové technologie. Jestliže to budou ti “zlí kluci”, kteří první dostanou do ruky takový počítač, nebude to samozřejmě věštit nic dobrého. Podobné závody běží pokud jde o umělou inteligenci nebo o pokrytí světa internetem. Nicméně je to něco jiného než dřívější uzbrojování mezi USA a Sovětským svazem.

A pokud jde o případný střet Číny a USA?

Pokud jde o technologie, Čína má obrovské ambice. Nalákala na své univerzity nejkvalitnější profesory, které královsky přeplácí. Je už schopna stahovat ze světa své studenty a vědce, ty, kteří se vyučili na Západě. Z Číny se nepochybně, bez ohledu na ekonomiku, které moc nevěřím, stane technologická a vědecká velmoc. Možnosti jsou dvě. Buď toho zneužije a požene vše k asertivní a agresivní politice, až na okraj horké války. Nebo to naopak povede k demokratizaci a liberalizace. To zůstává otevřené. V každém případě se tam v oblasti technologií, vědě a výzkumu dějí za pomoci státu ohromné věci. V minulosti to podobně zvládl Tchaj-wan, Hongkong, či Singapur, ten ostatně za osvícené diktatury, kterou vedl Lee Kuan Yew. Čína ovšem není sama, snaží se rovněž západoevropská centra, Izrael a USA, tam například Palo Alto a řada dalších středisek na Středozápadě. Na těchto místech se rodí všechno, o čem se tu bavíme. A že se kolem toho odehrává mocenský střet, tak o tom vůbec nemusíme pochybovat. To je vidět na první pohled.

Jak si stojí Západ?

Ten především přestal být homogenní entitou. Amerika se odklání od toho, co se děje v Evropské unii a ta je navíc rozpolcená. USA se snaží o návrat průmyslu, jeho symbiózu s vědou a výzkumem a  digitálními technologiemi. Izrael, pokud jde o technologie a kybernetickou bezpečnost, je na špici. Bývalý Západ má zatím primát, ale nemusí trvat dlouho a Číňané předvedou fantastické výsledky. Může se stát, že za pět let přijedete do Pekingu a neuvidíte tam ani Microsoft, ani Apple nebo i Google. Vše pojede na jejich sítích a jejich technice. V Rusku to tak asi nebude, to je závislé na amerických technologiích.

Uspěje v takovém světě a v takové soutěži i Česko a jeho ekonomika?

Nejvyspělejšími zeměmi jsou nyní ty malé a bez surovinové základny. Takovou jsme, což samozřejmě neznamená, že se automaticky vyšvihneme vzhůru. Nemáme ale žádný velký handicap, jsme otevření světu a pokud zvládneme manévr týkající se vzdělávacího systému, staneme se neuvěřitelně atraktivní jak pro domácí, tak zahraniční investory. Pro kohokoliv, kdo tady bude mít chuť investovat peníze nebo tu pracovat jako profesor, manažer či podnikatel. V posledních dvou letech jsem se setkal s řadou byznysmenů a ti říkali: jdu do Česka, protože některé vaše školy už jsou pro mě schopné dodat zajímavý výzkum a vývoj a vychovávat vhodné lidi. To mě zajímá a že se tím vzdaluji USA či Velké Británii mi je jedno. Nechci říkat, že jde o více než první vlaštovky, ale signalizuje to změnu myšlení byznysu. Když voliči a vlády nebudou hloupé a začnou klást důraz na zmiňované školství, vědu a na dopravní a technologickou infrastrukturu, můžeme při digitální revoluci stát na straně vítězů.

Mohlo by vás zajímat

Zinková baterie umožní vývoj ještě menších mikrorobotů

 • Technologie
 • Robotizace a AI
14
0
0

Český překladač přesnější než překladatel?

 • Technologie
40
0
0

Nové tlumiče české výroby zrychlí vlaky

 • Technologie
107
0
0

Může umělá inteligence připravit slušnou večeři?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
90
0
0

Čína dosáhla na 110 milionů uživatelů 5G sítě za méně než rok

 • Technologie
 • Civilizace
271
0
0

Portland zakázal technologii rozpoznávání obličeje

 • Technologie
 • Kyberprostor
 • Právo a regulace
286
0
2

5 oblastí, kde blockchain může zlepšit vaše podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
350
0
0

Jak nám technologie pomáhají bojovat proti osamělosti?

 • Technologie
 • Civilizace
249
0
0

Projekt Hydronaut – český simulátor kosmických letů

 • Technologie
 • Civilizace
182
0
0

Apple je první americkou firmou s hodnotou 2 biliony dolarů

 • Technologie
 • Leadership a kultura
391
1
2

Jsou mořské řasy potravinou a palivem budoucnosti?

 • Technologie
 • Civilizace
178
0
0

Nanokrystaly: Blikající světlušky mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

 • Technologie
225
0
0

Kreativní destrukce: Jak COVID-19 urychluje odklon od fosilních paliv?

 • Civilizace
235
0
0

3 způsoby, jak využít blockchain v podnikání

 • Technologie
 • Blockchain
398
0
0

Alexa z Amazonu hledá ženicha. Bude to Čech?

 • Technologie
199
0
0

AI pomůže odhalit deprese i úzkosti. Pokud poskytnete data

 • Technologie
 • Robotizace a AI
275
1
1

Jsou careboti natolik empatičtí, aby zastoupily lékaře při informování pacientů?

 • Technologie
 • Robotizace a AI
378
1
2

Technologové z Brna vyřešili letitý problém – nástroje teď budou ostřejší

 • Technologie
274
1
0

Slabá elektrostimulace mozku zlepšuje schopnost učení jazyků o 13 %

 • Technologie
 • Civilizace
279
0
0

Podmínky na Marsu byly jiné, než si vědci mysleli

 • Technologie
 • Civilizace
529
0
2

Moravský kras prozkoumají místo jeskyňářů roboty a drony

 • Technologie
223
0
0

Veganská růstová séra mohou vyřešit problém neudržitelné výroby masa

 • Technologie
 • Civilizace
283
0
0

USA tvrdí, že Rusko na oběžné dráze testovalo „zbraň proti satelitům“

 • Technologie
 • Civilizace
452
1
2

Nový malý elektromobil Fido pro mladé řidiče i firmy

 • Technologie
269
0
0

Blockchain a jeho energetická náročnost

 • Kyberprostor
 • Blockchain
546
0
0

5 skvělých způsobů, jak AI pomáhá s náborem zaměstnanců

 • Technologie
287
0
0

Nový AI model umí reálně předvídat druhou část obrazu

 • Technologie
356
0
0

Jak mohou stroje na odsávání uhlíku snížit emise z letecké dopravy?

 • Technologie
460
0
3

Konec děr na silnicích? „Mikrovlnka“ je opraví rychle a levně

 • Technologie
290
1
0

Česko se stává centrem kosmických nápadů

 • Technologie
336
1
1

Virtuální realita boří omezení práce na dálku

 • Kategorie
 • Virtuální realita
375
0
0

Jak bude blockchain používán v právních firmách?

 • Technologie
 • Blockchain
671
1
4

Facebook přiznal, že opět neprávem sdílel osobní data svých uživatelů

 • Technologie
278
0
0

První pokus o klon TikToku Facebooku nevyšel, zkouší to dál

 • Technologie
645
1
3

Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptibilita a flexibilita

 • Leadership a kultura
502
1
0

Nová aplikace Googlu prozradí uživateli důvod příchozího hovoru

 • Technologie
370
0
0

Amazon vytváří dvoumiliardový fond pro boj s emisemi

 • Civilizace
579
2
3

Parkování budoucnosti? Revoluce přichází z Ostravy.

 • Technologie
432
0
0

Tajemné rádiové signály z vesmíru se opakují

 • Civilizace
377
0
0

Připravme se na záplavu deepfake videí, strach má i Facebook

 • Technologie
 • Kyberprostor
777
7
2

V naší galaxii může být minimálně 36 mimozemských civilizací, tvrdí vědci

 • Civilizace
366
0
0

Zlínští vědci zkoumali, jak nejlépe skladovat pivo

 • Technologie
 • Civilizace
450
0
0

Vědci umí vyrobit elektřinu z vlhkosti vzduchu za pomoci bakterií

 • Technologie
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
571
0
0

Naděje tlouštíků má jméno BAM15

 • Civilizace
406
0
0

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
1021
4
3

6D Focus Innovation Czechia: České bezpilotní letouny zamíří do NATO, pilotovat je…

 • Technologie
438
0
0

6D Stage | Kultivace hodnot v cirkulární ekonomice

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
886
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? Žádné sci-fi,…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
515
0
0

Jak uniknout systémům pro rozpoznávání obličeje na veřejných místech?

 • Technologie
 • Kyberprostor
889
4
0

Přerušovaným půstem ke zdraví a dlouhověkosti

 • Civilizace
579
0
0

Demonstrujícím pomáhají k ochraně soukromí nástroje na maskování identity

 • Technologie
 • Civilizace
 • Kyberprostor
532
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vakcína proti lymské borelióze úspěšně otestována

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
590
0
0

Podcast - Pavel Kysilka: Kvůli koronaviru se nikdy nedozvíme, jak velká by finanční…

 • Leadership a kultura
640
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Shromažďují odpad z vlastní výroby, který by skončil…

 • Civilizace
552
0
0

Proč dezinformace šíří více senioři? Možná byste to neuhádli

 • Civilizace
810
1
1

Plodnost dnešních žen ovlivnili neandrtálci

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
479
0
0

Microsoft nahrazuje novináře umělou inteligencí

 • Kategorie
 • Robotizace a AI
604
0
0

Korejci postavili na blockchainu chytré sdílené parkoviště

 • Smart systémy
 • Smarty city
 • Blockchain
1016
2
0

6D Stage | Krize jako příležitost k růstu

 • Leadership a kultura
580
3
0

6D Focus Innovation Czechia: Obratný robot pro malé prostory – a opět český

 • Technologie
 • Robotizace a AI
537
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Ekoplast? I to je možné…

 • Technologie
613
0
0

Vědci mají první snímek vzniku planety

 • Civilizace
799
2
1

Grafen slibuje revoluci ve výrobě dopravních prostředků

 • Technologie
463
1
0

Slavný neurolog zkoumá, proč jsou zážitky blízké smrti lidem příjemné

 • Civilizace
446
0
0

Petr Beneš: V souladu s vlastním JÁ!

 • Leadership a kultura
681
5
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědecká telepatie je tu. Počítač ovládneme myšlenkou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
719
0
0

Radek Haštaba: 4 Důvody k AUTENTICITĚ. Proč záleží na tom být sám sebou?

 • Leadership a kultura
492
0
1

6D Focus Innovation Czechia: Co mají společného bio-sušenky a plzeňské pivo? Aneb…

 • Smart systémy
 • Civilizace
433
0
0

Objevte 10 nejvíce inovativních materiálů roku 2019

 • Technologie
 • Civilizace
590
0
0

Algoritmus AI inspirovaný tím, jak se učí děti, je výkonnější

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
1264
2
0

6D Stage | Blockchainová ochrana dat

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
1187
2
0

Švédští vědci vyvinuli novou bionickou protézu

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
673
0
0

6D Focus Innovation Czechia: První český studentský online hackathon v historii se…

 • Technologie
 • Smart systémy
538
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
706
0
0

Umělá inteligence mění zdravotnictví, bleskově počítá buňky a snadno identifikuje…

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
1270
1
0

Umělá fotosyntéza se může stát Svatým grálem obnovitelných zdrojů

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
617
0
0

Mikroplasty – ekologická časovaná bomba na dně moří

 • Technologie
 • Leadership a kultura
 • Civilizace
686
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Vědci UJEP zkoumají nanozymy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
804
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Robot Pipeťák potřeboval pomoc – ČVUT opět reagovala

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
689
0
0

Nové ploché objektivy slibují technologickou revoluci

 • Technologie
 • Civilizace
521
0
0

Model umělé inteligence předpovídá, kdy skončí pandemie

 • Robotizace a AI
 • Smart health
911
0
0

Čínský trestní soud využil důkazy uložené v blockchainu

 • Právo a regulace
 • Blockchain
1022
3
2

Tesla umí sama reagovat na semafory a stopky

 • Technologie
 • Smart systémy
968
3
2

6D Focus Innovation Czechia: Nová technologie odhalí COVID19 dříve, než rychlotesty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
652
0
0

6D Focus Innovation Czechia: Inovativní reaktorový filtr z VŠB umožní snadné dýchání…

 • Technologie
 • Civilizace
594
0
1

Messenger Rooms: Nové videohovory na Facebooku umožní účast až 50 lidem

 • Civilizace
 • IT Inovace
529
0
0

Apple chystá pro své Macy vlastní procesory

 • Technologie
 • Smart systémy
559
0
0

Čína plánuje první letiště pro autonomní létající stroje

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Civilizace
983
2
0

6D Focus Innovation Czechia: Nový plicní ventilátor CoroVent je připraven k sériové…

 • Technologie
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
634
1
0

Video: 6D Stage | Korona a prosperita

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
438
0
0

Petr Beneš: Proboha, já už chci zpátky do kanclu!

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
2585
15
6

Systém postavený na strojovém učení ohlídá, zda lidé dodržují doporučenou vzdálenost

 • Robotizace a AI
 • Smart health
1607
5
2

6D Focus Inovation Czechia: Robot Pipeťák z ČVUT pomáhá testovat

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
803
1
0

První kyborgové: Přichází další vývojová fáze lidstva?

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
724
2
0

CRISPR byl poprvé použit ve vesmíru

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
1844
3
0

Algoritmy Googlu nově předčí doktory i v detekci rakoviny plic

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2465
1
3

Lyft dosáhl v Las Vegas milníku 55 000 jízd

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
1810
0
2

Dostane Oculus Quest virtuální realitu do každé domácnosti?

 • 3D
 • Virtuální realita
2438
1
1

5 nejzásadnějších AI průlomů v následujících 5 letech

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3004
2
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (23. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2315
1
0

‚Alexo, změř mi hladinu cukru v krvi‘. Amazon masivně investuje do zdravotnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
2418
1
1

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (11. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2160
1
1

Grafen překonán? Pozornost materiálových vědců se upírá na zázračný borofen

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4101
2
2

Stanford Medicine zveřejnilo výsledky studie Apple Heart Study

 • Smart health
 • IT Inovace
2149
0
1

Podcast – Pavel Kysilka: Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc,…

 • Leadership a kultura
1953
4
2

6D Focus: výběr toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne (1. dubna 2019)

 • Technologie
 • Smart systémy
 • Leadership a kultura
2274
1
1

Podcast – Hnát & Kysilka: Technologická (r)evoluce mění vítězné modely. Česko musí…

 • Leadership a kultura
1594
1
1

Petr Beneš: Připravme se na budoucnost

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
1974
2
1

Google ukazuje, jak rozšířená realita již brzy změní navigaci

 • Kyberprostor
 • 3D
2239
1
3

10 největších výzev současné robotiky

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2240
3
1

Pavel Kysilka: Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou…

Ve světovém ekonomickém skladišti jsou výbušniny a k explozi stačí jen jiskra. Více než globální nejistoty typu obchodních válek nebo brexitu ale Česko ohrožuje neschopnost vyjít vstříc novým technologiím a radikálně proměnit celou ekonomiku.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2496
5
3

Podcast – Petr Beneš o digitální budoucnosti a jak se na ni připravit

 • Leadership a kultura
1608
2
1

Pavel Kysilka: Jak zůstat autovelmocí

Co se lidem roku 2500 vybaví jako nejvýstižnější charakteristika dvacátého století? Jádro? Dva ničivé konflikty? Holocaust? Letectví a kosmonautika? Komunismus a nacismus? Beatles, Janáček, jazz? Při vší úctě a hrůze k tomuto všemu, bude to automobilita. Byla to ona, kdo obrátil naruby naše životy, práci, byznys...

 • Leadership a kultura
 • Smart transportation
3111
5
2

Super rychlý „Replikátor“ z UC Berkley tiskne světlem

 • 3D
 • Smart health
 • IT Inovace
2801
1
2

Trumpův plán, jak udržet USA na pozici lídra ve vývoji umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
2685
2
1

Petr Beneš: Přežije peněženka chytrý telefon?

Když v červenci 1987 porazil Australan Pat Cash ve finále Wimbledonu „našeho“ Ivana Lendla a získal tehdy svůj první a jediný grandslamový titul, vyšel druhý den bulvární SUN s titulkem „Cash is better than Czech“. Pro stručné zhodnocení výsledku jednoho z nejlepších finále wimbledonské historie použil novinář parafrázi z finančního světa...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
2595
3
2

Petr Beneš: kilogram, telegram, instagram...

Nedávno jsem rozmlouval se studenty jednoho pražského gymnázia jak technologie – všechny ty instagramy, whatsappy a emoticony – mění naši schopnost domlouvat se. Trochu jsme při tom zabředli do historie a zavadili náhodou o telegram. Ano, myslím ten (vý)dobytek rychlého dorozumívání 70. let minulého století...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart education
2609
4
3

3D biotiskárna z university v San Diegu nově obnoví i poškozenou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3089
3
2

Pavel Kysilka: Sedm schodů na byznysový Olymp

Během několika posledních let se obměnilo osazenstvo trůnu: místo ropných či bankovních kolosů ho obsadily technologické firmy. Které dovednosti nechybějí v žádném hvězdném byznysovém příběhu digitální éry?

 • Leadership a kultura
2741
5
2

Amazon vstupuje do světa blockchainu. Internetový gigant představil dvě nové blockchainové…

 • Leadership a kultura
 • IT Inovace
 • Blockchain
2777
3
1

Petr Beneš: Máma má mísu, my máme maso...

Navzdory pokročilé globální konsolidaci čelí masový průmysl rostoucímu počtu vzájemně provázaných obchodních, etických a environmentálních problémů. K nim se nyní přidávají i politické - od doby, kdy USA a Čína vstoupily do obchodního konfliktu, klesly akcie potravinářské společnosti WH Group téměř o 50%. To vše je impulsem pro startupy hledat nové...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3595
2
1

7 nejzásadnějších trendů a technologických průlomů za rok 2018

Technologický vývoj a byznys trendy v roce 2018 rozhodně nezklamaly. Ať se jednalo o život zachraňující technologie nebo o nové disruptivní byznys modely, jako civilizace jsme se posunuli opět o něco dále. V uplynulém roce jsme však mohli být svědky i několika velmi kontroverzních momentů...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3854
6
3

Patnáct centrálních bank zvažuje vytvoření vlastní digitální měny

 • Civilizace
 • Smart finance
 • Blockchain
2943
2
2

Pavel Kysilka: Stojíme na křižovatce. Česko musí začít stavět na vynikajících vědcích,…

Domácí ekonomika se sice dotahuje na evropskou úroveň, v blízké budoucnosti ji však čeká nesnadná transformace. Výhoda levné pracovní síly se totiž pod tlakem robotizace a digitalizace rychle rozplývá. Klíčovými konkurenčními faktory se stávají hlavně vynikající vědci, flexibilní absolventi technických i humanitních škol...

 • Leadership a kultura
 • Právo a regulace
 • Smart education
3326
5
5

MIT použilo biologický virus pro sestavení supervýkonného počítače

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3002
2
1

Pavel Kysilka: Kdy přijde ta krize?

Jen jedna věc je prchavější než novoroční předsevzetí: novoroční ekonomické prognózy. S každým blížícím se Silvestrem zaplavují ekonomové média svými prognózami. Jde o zboží, po kterém je velká poptávka; dotýká se přece života každého z nás. Poroste mi příští rok mzda či penze? Jak velký kus mi z ní ukrojí růst cen nebo daní? Bude se dařit mému oboru?...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
3091
3
3

Čína plánuje vybudovat podmořskou kolonii řízenou výhradně umělou inteligencí

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2391
0
2

Od kvantových počítačů ke kvantovému internetu. Jak na to?

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
2711
4
1

Dubajská policie začala trénovat na kvadrokoptérách od Hoversurfu

 • Smarty city
 • Smart transportation
2434
0
1

Pavel Kysilka: USA hlasovaly přes blockchain

Před pár dny utichl povyk kolem amerických „midterm“ voleb do Kongresu. Do politické historie se ničím zvláštním nezapíší; svými výsledky kopírovaly dlouholeté americké hlasovací stereotypy. Do technologických dějin ale zářez udělají. Část Američanů totiž volila po mobilu a hlavně na technologii, kterou proslavil bitcoin a dalších čtrnáct stovek „kryptoměn“ - na blockchainu.

 • Leadership a kultura
 • Kyberbezpečnost
 • Blockchain
2715
2
2

Podle studie o etických otázkách autonomní dopravy jsou nejpostradatelnější senioři

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4031
3
2

Petr Beneš: Tak co je to vlastně ta disrupce?

Už není skoro dne, kdy bych někde neviděl, neslyšel někoho mluvit nebo psát o disrupci. Nebo disruptivní inovaci. Je to jen další módní slovo? Buzzword? Co se za ním skrývá? Disruptivní inovací se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3932
8
2

Digitální nesmrtelnost: jak přetavit vaše životní data v digitálního avatara?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2511
2
1

Autonomní vodní drony obnovují korálové útesy. RangerBot zabíjí, LarvalBot dává život

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2949
3
2

Šest oborů, do kterých vnese kvantový computing masivní disrupci

Tak jako v 60. letech minulého století supervelmoce soupeřily v dobývání vesmíru, dnes probíhají závody ve výrobě prvního skutečně výkonného a především stabilního kvantového počítače. Vítěz se zapíše do historie jako autor jedné z nejvýznamnějších technologií 21. století.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3929
5
3

Chytrá křižovatka od Hondy umožní samořídícím vozidlům ‚vidět za roh‘

 • Smarty city
 • Smart transportation
3529
4
2

Pavel Kysilka: Smějme se a zbohatneme

Produkční silou se naše firmy a celá ekonomika řadí do globální špičky. Ale příjmově – a to mzdou i zisky – patříme k podprůměru. Rozdíl mezi výrobním a příjmovým potenciálem Česka je jeden z nejhlubších na světě. Co dělat, aby se příjmový profil české ekonomiky konečně mohl rozesmát?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3381
9
6

Jak vypadá automatizace v zemědělství? V Kalifornii pěstují zeleninu roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3506
5
1

Pavel Kysilka: Data jsou ropou 21. století, mají dnes největší hodnotu. Světové top…

Navzdory vášni pro technologie se Pavel Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
3371
2
8

Ve studentské kavárně se místo penězi platí osobními daty

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
2509
2
3

První síť vzájemně propojených mozků vám umožní posílat myšlenky ostatním uživatelům…

 • Civilizace
 • IT Inovace
2880
3
2

Pavel Kysilka: Finančním trhem zatřesou technologie a mileniálové

Finančním trhem v jeho dnešní podobě zatřesou dva faktory – technologie na čele s umělou inteligencí, robotikou a blockchainem. A generace mileniálů. V rozhovoru pro server Roklen24 to uvedl bývalý viceguvernér České národní banky a zakladatel 6D Pavel Kysilka.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3451
5
4

Oklahomské supermarkety podepsaly historicky největší obchodní spolupráci v rozvozu…

 • Smart transportation
1898
3
3

Pavel Kysilka: Potřebujeme křemíkový kapitalismus

Evropa prohrává na poli technologických inovací a byznysu. Příznaky její sklerózy nabírají tragikomických rozměrů a hlubinné příčiny neumí nikdo pojmenovat.

 • Civilizace
 • Právo a regulace
2815
5
3

Nestlé začalo sestavovat personalizované stravovací plány na základě DNA

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
3451
4
2

Ohromující predikce Raye Kurzweila pro 21. století

Lidstvo se blíží ke zlomovému bodu, který Ray Kurzweil a jiní vizionáři nazývají „singularita“, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí. Podle Raye singularita nastane v roce 2045. Narozdíl od Billa Gatese, Ray je optimista a věří v takzvaný transhumanismus, tedy v jakési spojení mezi stroji a člověkem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4027
8
6

CRISPR vytvořil myši odolné vůči kokainu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
2735
3
1

WEF: Stroje budou do roku 2025 provádět více pracovních úkolů než lidé

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2889
4
3

Po Africe budou létat roje geneticky upravených komárů. Jejich cílem je zabránit…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3001
2
1

Nvidia vyvinula AI systém, který umí generovat syntetické 3D skeny rakoviny mozku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
3321
4
0

Na Cambridge University vymysleli metodu, jak vytvořit neomezený zdroj obnovitelné…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
2976
4
1

Umělá inteligence vytvoří nové pracovní příležitosti a každoročně navýší světové…

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2701
5
2

V Hongkongu vyvinuli 4D tisk z keramických materiálů

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4241
4
3

Pavel Kysilka: Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí investoři zájem...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2755
7
1

Umělé sítnice z grafenu by mohly vrátit zrak milionům lidí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4374
6
1

Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart education
3941
4
2

Jak virtuální realita pomáhá tělesně postiženým lidem přijmout bionické ruce

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
3221
4
3

Tito pavoukovití roboti se vám dostanou pod kůži

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3378
3
0

General Motors spustilo peer-to-peer platformu pro sdílení aut

 • Smarty city
 • Smart transportation
2509
1
1

Ovládnou roboti Hollywood? Robot ztvární hlavní roli v novém filmu Tonyho Kaye

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3004
1
1

Centauro: budoucnost záchranářských robotů

 • Robotizace a AI
2561
0
0

MIT vyvinulo blockchainovou platformu, která bude hlídat policii a chránit naše soukromí

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Blockchain
3358
1
0

Vzestup virtuálních celebrit

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
4196
3
4

Petr Beneš: Co Vy na to pane Švarc?

Časy se opět mění. Digitální ekonomika, mobilita, virtualizace, online svět, dematerializace produktů a služeb s sebou přinášejí řadu nových a staronových trendů i do oblasti obchodních vztahů, organizace práce a zaměstnanosti. Slyšeli jste už termíny jako shared economy (sdílená ekonomika), barter economy, gift economy nebo gig economy? Že ne? Tak se na ně pojďme podívat...

 • Smart finance
 • Právo a regulace
3642
5
2

Roboti nyní vypěstují miniorgány z lidských kmenových buněk

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3220
2
2

Pavel Kysilka: Je nám naše budoucnost lhostejná?

Česko potřebuje dobře placené učitele. Pouze tak se podaří na pedagogické fakulty přilákat ty nejlepší a nejnadanější studenty.

 • Leadership a kultura
 • Smart education
2955
0
5

Ve švýcarské UBS digitálně naklonovali hlavního ekonoma, aby nezmeškal žádnou schůzi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Kyberbezpečnost
4143
3
3

VR kiosky od Amazonu představují budoucnost nakupování

 • 3D
 • Virtuální realita
3147
5
1

Rolls-Royce vyvíjí robotické brouky pro údržbu leteckých motorů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
3590
3
1

Realitní společnost operuje výhradně ve virtuální realitě

 • 3D
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
3692
3
2

Robochirurg poprvé v historii operoval lidské oko

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3967
4
1

Nový niklový materiál u robotů eliminuje potřebu motorků a aktuátorů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
2525
2
1

Umělá inteligence nyní vidí skrz zdi

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4326
5
1

Čína řeší problém stárnoucí pracovní síly obrovskými investicemi do robotizace

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3188
1
4

Petr Beneš: Ve vzdělávání nás čeká velká revoluce

Petr Beneš, kouč a spoluzakladatel 6D odpovídal na otázky HN na konferenci HR Leaders, která se uskutečnila v červnu v Bratislavě. Rozhovor je ve slovenštině.

 • Civilizace
 • Smart education
3499
4
4

Blue Origin Jeffa Bezose začne prodávat letenky do vesmíru již příští rok

 • Civilizace
 • Smart transportation
2672
2
1

Petr Beneš: Datová horečka stoupá! V osudí je virtuální zlato 21. století

Obchodní model minulého století by se při troše zjednodušení dal shrnout do rovnice = poskytování přidané hodnoty za platbu penězi. Jednadvacáté století nás posouvá zase o kus dál. Exponenciální techonologie spolu s ekonomicko-společenskými trendy jako jsou demokratizace...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
3855
4
1

Nová genová terapie by mohla vyléčit poraněnou míchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3498
4
2

Umělá inteligence od DeepMindu dokáže předvídat a zrekonstruovat 3D scénu z 2D obrazů

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
2614
3
2

Petr Beneš: Proč po korporacích ubývá také startupů?

Počet firem kótovaných na newyorské Stock Exchange a na Nasdaqu dramaticky klesá již druhou dekádu. Pokud jste investor, pak dnes máte v porovnání se stavem před 20 lety k dispozici méně než polovinu akciových titulů, ze kterých si můžete vybírat...

1825
4
3

Nový minerální materiál by mohl nahradit neobnovitelnou zubní sklovinu nebo kosti

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4085
2
3

Google Leviska vám dá vědět, kdy dorazí Uber

 • Smart health
2507
1
1

Uber ukázal prototyp svého létajícího taxi. První komerční lety již v roce 2023

 • Smarty city
 • Smart transportation
2597
2
1

5 důvodů, proč se autovýrobci zaměřují na skladování energie

 • Smart transportation
2398
2
3

Ultrazvukoví nanoboti vám vyčistí krev od toxinů a bakterií

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4200
4
3

Vítejte v Jurassic World VR, největší komerční multiplayerové VR hře na světě

 • 3D
 • Virtuální realita
4016
3
1

V Číně vyvinuli nejlehčí materiál na světě! Grafenový aerogel je sedmkrát lehčí než…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
6350
3
1

3D tiskárna z Newcastle University jako první vytiskne transplantát rohovky

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4154
4
2

Porsche plánuje v USA vybudovat 500 rychlonabíjecích elektrostanic

 • Smart transportation
2075
2
1

Apple se spojil s Volkswagenem a vytváří své samořídící vozidlo. V autonomní dopravě…

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3027
4
1

Čínský monitorovací systém se doslova dostává zaměstnancům do hlavy

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
4036
4
0

Pavel Kysilka: Chcete zbohatnout? Prodávajte 4E!

Přestala lidi nového milénia bavit rozumná kvalita, dostupná cena, a emoce spojené se značkou? Vůbec ne. Ale začali chtít mnohem více.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3214
9
8

Goldman Sachs spustil svou vlastní kryptoměnu USD Coin

 • Smart finance
 • Blockchain
3083
4
1

Člověk a AI se učí jeden od druhého a kvadruplegici ovládají avatary ve videohře…

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
3436
4
3

Vítejte ve skladu budoucnosti, kde 1 000 robotů vyřizuje 65 000 zakázek týdně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4121
4
1

NASA plánuje vyslat na Mars roj dronů ‚Marsbees' k jeho prozkoumání

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
2927
2
1

Google oznámil ‚Talk to Books', budoucnost sémantického vyhledávání

 • Robotizace a AI
 • Smart education
3180
2
1

Rukavice pro virtuální realitu umožní nevidomým poprvé ‚vidět' krásy umění

 • Smart education
 • Virtuální realita
4327
4
1

Autonomní roboti od Starship Technologies jsou připraveni vám dovézt oběd do práce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4323
2
1

Earth BioGenome Project chce zachránit ohrožené druhy. Shromažďuje a kategorizuje…

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2608
4
1

China Construction Bank otevřela pobočku, ve které 90% všech požadavků vyřizují roboti

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
3639
2
1

Zločin předvídající umělá inteligence bude dohlížet na indické ulice

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4037
2
2

Pavel Kysilka: „Demografie, blbe!“

Vůči vývoji ekonomiky není imunní žádná oblast našeho života. Za ekonomickými ději ale stojí ještě jeden, „mocnější“ faktor, který jimi vládne stejně tak jako byznysem, či politikou.

 • Civilizace
2916
5
5

Nepoužívaná uhelná elektrárna nově poslouží jako zdroj energie pro těžbu kryptoměn

 • Smart energy
 • Blockchain
7434
2
2

Biotechnologický startup vytváří geneticky upravenou ‚superkrev' pro boj s rakovinou…

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3533
4
3

Open Meals teleportují „pixelovité“ jídlo prostřednictvím 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5122
4
1

Japonští vědci vymysleli „ultimátní“ metodu pro vytvoření super kvantového počítače

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4613
6
1

Virtuální realita vám ukáže, jaké to je být bezdomovcem v Kalifornii

 • Smart education
 • Virtuální realita
3515
3
1

3D tiskárna vytiskne dům za 4 000 dolarů za méně než 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5798
4
5

Bionické čočky vyléčí šedý zákal a trojnásobně zlepší zrak

 • Smart health
4394
3
6

Pavel Kysilka: Jed prosperity: Suroviny a dotace

Kde selhává selský rozum aneb Proč jsou dnes nejvyspělejšími ekonomikami světa ty, které nežijí opiové sny paragrafů, regulací, surovin a dotací?

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Smart finance
6703
9
13

Nový algoritmus vytvoří film z pouhého útržku textu. Pomůže například samořídícím…

 • Robotizace a AI
2525
3
7

Létající hybridní auto PAL-V Liberty vzlétne nad silnice již příští rok

 • Smart transportation
3332
2
2

Diamandisova XPRIZE vyhlásila soutěž ve vývoji multifunkčního robotického avatara

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3884
2
1

Čínská umělá inteligence od Baidu napodobí váš hlas během minuty

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
3800
3
1

Izraelský startup chce léčit mrtvici a poranění míchy technologií čtení myšlenek

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4460
5
2

Robot z volně prodejných komponentů vyřešil Rubikovu kostku za 0,38 sekundy

 • Robotizace a AI
3565
4
1

Za 29 minut z D.C. do NY? Muskova Boring Company dostala předběžné povolení ke stavbě…

 • Smarty city
 • Smart transportation
3693
4
2

V Kalifornii začíná testování samořídících aut se vzdálenými lidskými operátory

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Právo a regulace
4647
6
2

Výrobce legendárních herních konzolí Atari se zaměřuje na blockchain a zakládá svou…

 • Smart finance
 • Blockchain
3260
7
1

Vodafone a Nokia zřídí na Měsíci 4G mobilní síť. Zařízení dopraví Muskova raketa…

 • Civilizace
 • Smart transportation
3861
3
1

Rozhovor: Pavel Kysilka – Státy opakovaně selhávají, v ekonomice nemají co pohledávat

V Ekonomickém ústavu jsme se v užší skupině polotajně věnovali transformaci socialistických ekonomik na tržní, a v přelomových dobách po listopadu 1989 jsme tak měli celkem jasno. Extrémně složité ale bylo o transformační vizi přesvědčit společnost a politicky ji prosadit v relativně krátkém období po listopadu...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4176
2
1

Nová 3D tiskárna tiskne v samotném procesu navrhování a za pomocí rozšířené reality

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
3913
3
0

Arizona schválila návrh zákona, jenž umožňuje platit daně Bitcoinem

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
4380
4
0

Pavel Kysilka: Průměrnost versus excelence

Exponenciální tempo technologických inovací odlišuje 21. století od všech předchozích. Přesto v něm o úspěchu jednotlivců, firem a celých ekonomik budou rozhodovat sociální dovednosti. Více než kdy v minulosti.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
3869
6
3

DNA nanoboti z Číny přesně zaměří a zničí nádor

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4277
4
1

Vědci nasadili kudlance nábožné 3D brýle a objevili novou formu stereoskopického…

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • IT Inovace
5517
3
1

Jedlá tetování na potravinách budou monitorovat čerstvost produktů a váš zdravotní…

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4311
2
1

Světelný 3D tisk? Fyzici vytvořili 3D projekce ve stylu Star Wars

 • 3D
 • Virtuální realita
4199
2
1

NASA, blockchain a kryptoměny

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Blockchain
4017
3
1

Dron v Austrálii zachránil tonoucí plavce

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4025
1
1

Pavel Kysilka: Bitcoin: diamant pod nánosem bláta

Rok 2017 udělal z bitcoinu – původně z hračky technologických fandů a sázky spekulativních investorů – téma „hospod a ulice“. Psychóza a manipulace vyhnaly jeho cenu do výše, která z řady lidí udělala korunové miliardáře. Z některých natrvalo, z jiných aspoň na pár dní.  

 • Smart finance
3561
4
11

Nové umělé protézy zprostředkují až 100 hmatových citů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
 • IT Inovace
4902
3
1

Diamantově tvrdý materiál z dvouvrstvého grafenu umožní vývoj super tenkého brnění

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3170
3
1

Petr Beneš: Puberťáci s nálepkou Z vstupují na scénu

Poslední tři čtyři roky se z každého druhého „bórdrůmu“ ozývalo unisono: „Co vlastně chtějí ti mileniálové? Proč pro ně nejsme atraktivní? Jak s nimi máme komunikovat? A zajímají je vůbec ty naše služby?“ Kolik otázek, tolik odpovědí. Nevím, co zde bylo dřív, zda vejce nebo slepice, ale internet je zaplaven kupou článků...

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4930
8
4

Chytré senzory od AT&T budou monitorovat stabilitu mostů. Inspirace pro pražský magistrát?

 • Smarty city
2973
3
2

Pavel Kysilka: Způsobí PSD2 disrupci bankovnictví?

Před několika dny vstoupila v Česku prostřednictvím novely zakona o platebním styku směrnice EU „Revised Payment Services Directiv“ známá pod zkratkou PSD2. Mnozí od ní očekávají revoluci či přímo disrupci v bankovním sektoru a také zásadní hrozbu pro banky. Jsou tato očekávaní opravněná?

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5105
3
1

Nový Hyundai poháněný vodíkem ujede na jedno rychlé nabití dále než Tesla

 • Smart transportation
2985
2
1

Konec otravných front před pokladnou. Walmart digitalizuje retailové nakupování

 • Smarty city
3351
3
0

Petr Beneš: Brána bank dokořán

Komenský napsal svou Bránu jazyků dokořán, první moderní učebnici latiny, v roce 1631. Měla stovky stran a způsobila revoluci ve výuce jazyků po celém světě. Stovky stran má i nová směrnice platebního styku (2366/EU) z roku 2015, známá pod zkratkou PSD2. Ta už brzy způsobí největší revoluci v bankovnictví...

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Právo a regulace
5428
7
3

AI od Microsoftu předpovídá, zdali CRISPR udělá chybu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4480
7
2

Bio implantát inspirovaný pavoučími vlákny mění doručování inzulinu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4144
2
1

WhatsApp zaznamenal nový rekord: Na Nový rok bylo posláno 75 miliard zpráv

 • Leadership a kultura
2506
2
1

Nová technologie od Nissanu vám umožní ovládat auto prostřednictvím své mysli

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
4850
4
1

Metoda cíleného genetického inženýrství CRISPR nově zabrání i ztrátě sluchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4379
4
1

Ve francouzském Bordeaux chytají nebezpečné řidiče drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4353
2
1

Pavel Kysilka: Nezadusit se ve vlastní šťávě

V české ekonomice se vynořuje nemoc zvaná nerovnováha. Dokážeme se s ní vyrovnat, nebo závod s časem prohrajeme a dočkáme se ztráty růstu a nezaměstnanosti?

 • Leadership a kultura
2997
9
8

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt varuje: Amerika může přijít o prvenství v závodu o…

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3409
4
6

Mikroboti z řas ve vašem těle odhalí a zneškodní nemoci

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4169
5
2

Roboti měknou. Doslova

 • Robotizace a AI
2539
4
7

Mozkové implantáty americké armády vám změní náladu. Elektrickým výbojem

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • IT Inovace
4926
1
3

Petr Beneš: To jsem Já, tvoje bezpohlavní IDA...

S virtuální epochou po letech znovu ožívá i IDA. Tedy nikoliv lehce smrdutá lázeňská voda nevábné chuti, ale IDA jako Inteligentní Digitální Asistent(ka)...

 • Robotizace a AI
3304
4
2

Ropný gigant se adaptuje. Shell bude na svých pumpách nabízet super výkonné elektrostanice

 • Civilizace
 • Smart energy
3290
3
3

Farma na řasy chce zvrátit vymírání ryb v oceánech. Dokonce i za pomocí Absolut Vodky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5776
2
1

Bude se umělá inteligence zodpovídat za svá rozhodnutí?

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
 • Kyberbezpečnost
3973
1
2

Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst.

 • Leadership a kultura
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5985
6
2

Ovládání robotů prostřednictvím virtuální reality. Šance pro hráče videoher?

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
4031
1
1

Nová metoda 3D tisku vytiskne i funkční elektronické obvody

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
8056
3
2

Starbucks jde proti proudu. Zavírá své online obchody a zaměřuje se na osobní prožitek

 • Leadership a kultura
2591
2
2

Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená mimo jiné proaktivitu, otevřenost...

 • Leadership a kultura
3565
6
9

3D gel vypěstuje dostatek kmenových buněk pro léčbu mozkových chorob

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4238
3
3

Odemkněte dveře rukávem. Nová technologie skladuje data ve vašem oblečení a bez elektroniky

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
 • Smart energy
5219
1
1

Simulátor s rozšířenou realitou vám umožní ovládat virtuální dron ve vašem obýváku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart education
5503
1
1

Petr Beneš: Blockchain? Řetězy? 
Ne, to není povinná zimní výbava...

Blockchain je technologie distribuované databáze, jejíž unikátnost spočívá v tom, že jednou pořízené záznamy nelze zpětně editovat a tudíž zůstávají uvedeny v historii až do skonání internetu. Ámen.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Smart energy
7604
5
10

Systém umělé inteligence umí číst mysl a dekóduje, co človek vidí

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart education
4745
1
2

Pavel Kysilka: Nekonkurujme robotům

„Z vlastní zkušenosti vím, jak je náročné být manažerem, a ještě sledovat všechny důležité inovace ve svém oboru. Když je ale neovládneme, namíří je konkurence proti nám!“

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4427
6
3

FDA schválila použití robo-chirurgů pro minimálně invazivní chirurgické operace

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4033
2
2

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
3791
2
2

Roboti nabírají na síle. Nové umělé svaly uzvednou až tisícinásobek své vlastní váhy

 • Robotizace a AI
 • 3D
3848
1
2

Jak umělá inteligence zvýší vaše prodeje

 • Robotizace a AI
4074
3
2

Ve zničeném Portoriku obnoví mobilní pokrytí balóny od Googlu

 • Civilizace
3455
2
2

Vědci obdarovali roboty hmatem

 • Robotizace a AI
2836
3
6

Finští vědci vytvořili jídlo z elektřiny. Je toto konec všech hladomorů?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5055
3
4

Obrovský kvantový úspěch. Mezi Pekingem a Vídní proběhl první „kvantový“ videohovor

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4862
7
3

Vyzkoušejte si kompletní 3D rekonstrukci svého obličeje z 2D snímku

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Virtuální realita
5725
3
3

„Molekulární“ robot umí stavět a skládat molekuly

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3907
2
2

Robozubař poprvé v historii úspěšně implantoval zub z 3D tiskárny lidskému pacientovi

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4707
4
1

Origami dron doručí zásilku do 500g s centimetrovou přesností

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3692
3
1

Maria Staszkiewicz: Krásné nové peníze

Budoucnost financí už není v našich peněženkách, ale zašifrovaná v našich mobilech. Spekulanti vládnou trhům, banky opustily svou funkci, celý mízní systém kapitalismu se rozbil a pacient začíná kolabovat. Finance, jak je známe, hledají nový význam a jejich novou evoluční fázi přinesou moderní technologie.

 • Smart finance
 • Blockchain
4516
3
4

Švýcarští vědci ničí rakovinu uměle vytvořenými viry

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4309
3
1

Jak umělá inteligence lidem dopomůže k lepším pracovním výkonům

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4489
3
2

Pavel Kysilka: Bohatství v digitálním věku

Málokterý jev dozná v digitálním věku tak dramatických změn jako bohatství. To platí jak pro jeho distribuci ve společnosti, tak pro jeho tvorbu.

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
4459
6
8

Elon Musk převrací dopravní průmysl. Opět.

 • Civilizace
 • Smart transportation
3859
2
2

Bezpilotní letadla ušetří leteckému průmyslu 35 miliard dolarů ročně

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4098
1
1

Vědci vynalezli akustické antény, vhodné pro mozkové implantáty

 • IT Inovace
3111
2
3

„Zdaňme roboty“ hlásá Kalifornie

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4978
4
1

Blizzard a Deepmind vydali speciální verzi StarCraft II pro vývoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
3568
3
3

V indickém Bengaluru vysadí les za pomocí speciálních sázecích dronů

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4237
3
2

Estonsko chce prostřednictvím ICO založit svou vlastní digitální měnu Estcoin

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
 • Blockchain
4398
2
1

Hlasoví asistenti od Amazonu a Microsoftu budou nově komunikovat mezi sebou

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4138
2
1

F.D.A. schválila první léčbu leukémie prostřednictvím genetického inženýrství

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4391
5
2

Pavel Kysilka: V čem se vizionáři mýlí

Ze Sillicon Valley vycházejí veleúspěšné technologické inovace, které mění naše životy, práci a podnikání. Od vizionářů, největších jmen a celebrit „Křemíkového údolí“ se ale občas dočkáme i nápadů, které nemohou přečkat test času.

 • Leadership a kultura
3715
4
2

Muskův Hyperloop pokořil rychlost 355 kilometrů za hodinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Smart transportation
4646
3
1

Udělá umělá inteligence z Amazonu nejstylovějšího módního designera?

 • Robotizace a AI
3161
2
1

Roboti dohánějí lidstvo

Virtuální asistenty se z mobilů a počítačů stěhují do dalších zařízení ovládaných hlasem, kterých přibývá rychleji než jejich uživatelů.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3777
2
2

Tesla chce v Nevadě testovat nové samořídící elektrokamiony

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3406
2
2

Čína zažívá rozmach online rozpoznávání obličejů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4247
2
3

Naděje pro slepce? Kamera přenese vizuální informace přímo do mozku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4473
6
2

První telefon na světě, který nepotřebuje baterii. Energii sbírá z rádiových vln

 • IT Inovace
 • Smart energy
4051
2
3

3D samoléčící gel vám ušetří tisíce za opravu prasklých displejů

 • 3D
4572
2
2

Šampioni Doty 2 byli poraženi Muskovou umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
2824
3
3

Microsoft oznámil podporu pro vývoj nových blockchainových projektů

 • IT Inovace
 • Smart finance
4252
2
2

Nové revoluční senzory obohatí smartphony o plnohodnotnou rozšířenou realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
3443
2
3

Umělá inteligence vyvíjí svou vlastní řeč. Měli bychom ji zastavit?

 • Robotizace a AI
4479
2
3

Online roboprávník vyřeší zadarmo vaše právní trable

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
5655
4
4

Bezpilotní letadla by se mohla stát realitou dřív, než si myslíme

 • Smart transportation
3359
5
0

Vědci uložili a úspešně přehráli film nahraný do DNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4348
3
2

Limonáda, která neškodí zdraví? Zkuste tu virtualní!

 • Virtuální realita
3054
1
1

Ruka s očima a umělou inteligencí je nadějí po amputacích

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5154
1
1

Umělá inteligence odhalí zavčas Alzheimerovu nemoc

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4183
2
1

Je to tady! Rok po schválení první genetická léčba!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4748
6
1

Indie chce mít do 13 let pouze elektroauta

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4794
1
2

Jak vám umělá inteligence vylepší šatník

 • Robotizace a AI
3714
2
3

Děsivý robot vám provrtá lebku za 2 minuty. A zachrání život.

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4858
3
1

Umělá inteligence poráží lékaře v předvídání infarktu

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4035
6
2

Na blockchainu vznikla energetická síť pro malé výrobce a spotřebitele

 • Smart energy
 • Blockchain
4420
4
3

Vzduch: zdroj vody budoucnosti?

 • Civilizace
2887
31
1

Svět bez mobilů se přibližuje

 • Robotizace a AI
3924
3
2

Nové využití grafenu. Odhalí počínající nádor!

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4066
5
4

Pohyb těla napájí senzory i hodinky

 • Smart energy
3664
3
1

Jak se stát nejobdivovanější firmou? Kopírujte Teslu a Muska!

Nedávná anketa Petera Diamandise, ve které hlasovali uživatelé Twitteru o „nejinovativnější firmě dneška“, přinesla jednoznačného vítěze mezi čtyřmi finalisty.

 • Leadership a kultura
3120
1
1

Nová kvantová technologie zbaví svět padělků

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5080
3
1

Solární energie po celém světě dramaticky zlevňuje. V Indii 1 watt za 65 centů

 • Civilizace
 • Smart energy
3530
2
4

Startup uzavřel partnerství s Rwandou. Jejich drony rozváží krev nemocnicím

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4592
0
2

Revoluce v potravinářství. Německý startup chce vertikální minifarmu do každého supermarketu

 • Civilizace
 • Smarty city
4754
2
1

Student za pomocí Wi-Fi vytvořil 3D hologram lidí z vedlejší místnosti

 • 3D
 • IT Inovace
7572
2
5

Nové samořídící nákladní automobily od Volva zvýší produkci cukrové třtiny

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4037
2
1

Vědci z Curychu posouvají možnosti 4D tisku

 • Robotizace a AI
 • 3D
4647
4
1

7 technologií, které již obrací svět vzhůru nohama...

Pojďme se podívat, které inovační trendy obrátí v nejbližsích letech světovou ekonomiku naruby a jaké finanční hodnoty vytvoří na globálních trzích...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • 3D
8217
14
17

Senzory odhalí a lokalizují střelbu ze zbraně. Pomůžou tak dopadnout pytláky

 • Smarty city
 • IT Inovace
3988
3
1

Intel předpovída samořídícím autům 7-mi bilionovou budoucnost

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4916
3
2

Ovládne Microsoft svět kvantových počítačů?

 • Civilizace
 • IT Inovace
4413
3
3

Umělá inteligence porazila nejlepšího hráče ve starověké hře GO

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4759
4
5

Nástup robocopů

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5151
3
2

Tento revoluční „živý“ oblek se přizpůsobí vaším potřebám

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5153
2
2

První autonomní loď s elektrickým pohonem vypluje již v roce 2020

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5299
2
3

Umělá inteligence pomohla unesenému dítěti najít svou rodinu

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
3888
3
1

Technologie odezírání ze rtů nahradí psaní hesel

 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4305
3
2

Vědci prostřednictvím techniky genetického inženýrství odstranili virus HIV-1

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4394
8
2

Flippy je šikovný robokuchař a každý den se zlepšuje

 • Robotizace a AI
4003
2
1

Češi pomohli vytvořit chytrý protirakovinový orgán

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5302
7
3

Německý průmysl sází na umělou inteligenci a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4961
4
2

Zatočte si volantem a sešlápněte plyn dokud ještě můžete!

Digitální disrupce přinese v následujících letech obrovskou změnu do většiny oblastí našeho života, ale jednu z největších proměn lze čekat v oblasti dopravy. Na informačním portálu 6DHub.cz se často věnujeme dopravním trendům. Publikovali jsme celou řadu článků o tom, co chystá Elon Musk v Tesle, co plánuje Google se svojí divizí autonomních...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5489
6
7

Osmnáctiletý student vynalezl podprsenku, která odhalí rakovinu prsu

 • Smart health
4310
7
3

Startup OtoSense daruje autům sluch

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4108
3
1

Virtuální realita jako prostředek pro nápravu vězňů

 • Smart education
 • Virtuální realita
5665
5
1

„Pštrosí“ robot posouvá hranice dvounohých robotů

 • Robotizace a AI
3654
3
2

Rozhovor: Pavel Kysilka – Připravenost autoprůmyslu na digitální epochu

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5294
6
6

JPMorgan se transformuje. Chce uspět v digitálním věku

Mnozí experti a investoři vidí blízkou budoucnost bankovnictví černě. Několik bank však vzalo svoje přežití v digitálním věku vážně, a spustilo rozsáhlý transformační program postavený na agresivní strategii adopce nejmodernějších technologií. Nejnověji i americká jednička JPMorgan.

 • Leadership a kultura
 • Smart finance
4846
5
2

Velký průlom v uchovávání orgánů zachrání desítky tisíc životů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4877
4
3

Sedric - budoucnost samořídících VW

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6212
3
2

Zpívající plakáty, mluvící trika: rádio z každodenních předmětů

 • Smarty city
 • Smart transportation
5269
3
2

Voda jako palivo zítřka

 • Civilizace
 • Smart energy
5307
4
2

Robot Baxter nepotřebuje pokyny, čte je z naší mysli

 • Robotizace a AI
3438
2
3

IBM zpřístupnil na cloudu svůj kvantový procesor

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5539
4
3

Tesla v roce 2017 zdvojnásobí počet dobíjecích stanic pro elektromobily

 • Smart energy
 • Smart transportation
8306
2
2

DNA úložiště již na 85% teoretického limitu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3957
2
2

Vědci potvrdili vývoj plodu jehněte v umělé děloze. Budou následovat lidé?

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4176
3
1

Zázračné krevní cévy z 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6218
4
2

Umělá inteligence spolehlivě ukáže, jak jste vypadali a budete vypadat

 • Robotizace a AI
3240
2
1

Chytré kreslení od Googlu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4908
3
3

Tesla předčila General Motors a stává se nejhodnotnější americkou automobilkou

 • Smart transportation
6134
3
1

Hybridní letadlo otevírá dveře elektropohonu do letecké dopravy

 • Smart transportation
4003
5
1

Invaze robotů

Robotizace hluboce zasáhne byznys, způsobí otřesy na trhu práce a bude útočit na konkurenční výhody české ekonomiky. Aby nás nečekal hospodářský pokles, musíme se posunout k vyšším rolím, jak po tom volal už Tomáš Baťa.

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
5734
9
7

Armáda malých robotů roztřídí až 200 000 balíků denně

 • Robotizace a AI
4909
3
5

Ochrnutý muž ovládá svou ruku pomocí myšlenek

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Virtuální realita
5985
3
1

Revoluční chytrá sluchátka přeloží až 37 jazyků

 • IT Inovace
4929
3
3

Konec spaní s nebezpečnými roztoči

Každý z nás podléhá iluzi, že ví, s kým sdílí svoji postel. Většina lidí bude překvapena zjištěním, že jsme hostiteli obrovského množství nebezpečných postelových vetřelců - roztočů, kterým svým tělesným teplem, vlhkostí dechu a odpadem...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6064
4
2

Nanooptika budoucnosti od české IQ Structures

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4534
3
3

Koupí Apple Teslu a bude Elon Musk jeho novým CEO?

 • IT Inovace
5979
7
9

Konec právníků nejen v Čechách

Houstnoucí legislativní džungle všude na světě komplikuje život lidem, firmám i soudcům, skvěle ale živí armády právníků, a do nedávna navíc bránila tomu, aby jejich práci převzaly stroje. Až doteď. Díky obrovskému pokroku v umělé inteligenci v posledním roce...

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5885
4
3

Bitcoin bude do léta akceptovat v Japonsku už 260 000 obchodů

 • Smart finance
4592
1
2

Microsoft plánuje ovládnout trh s propojováním automobilů

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
17150
2
2

Dostanou se nám čipy pod kůži?

Startupový inkubátor Epicenter ze Stockholmu se tento týden ocitl v epicentru pozornosti médií z celého světa. Vedení společnosti navrhlo pro jejich skoro 700 zaměstnanců nechat si dobrovolně implantovat pod kůži mikročip...

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Smart health
7089
4
5

Ruská 3D tiskárna Apis Cor vytiskne dům za 24 hodin

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
8624
3
5

Auta by již brzy mohla být poháněna biopalivem z odpadních vod

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
 • Smart energy
5894
1
1

Interaktivní projektor od Sony promění jakýkoliv rovný povrch v dotykový displej

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3846
3
2

Jaderné palivo z oceánů poskytne energii na deset tisíc let

 • Civilizace
 • Smart energy
5084
5
2

Nový metamateriál umí vytvořit hologramový obraz

 • 3D
 • IT Inovace
4161
2
1

Jak big data dokážou zjednodušit a zlevnit obnovu přirodních ekosystémů

 • Civilizace
 • Kyberbezpečnost
4097
2
1

Virginie jako první stát přijala zákon umožňující doručování roboty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5163
4
2

San Diego se díky internetu věcí stává chytrým městem

 • Smarty city
 • IT Inovace
4916
2
1

Sluneční energii lze již získávat bez solárních panelů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4693
5
3

Kurzweil: „Singularita nastane v roce 2045“

 • Robotizace a AI
10529
4
7

Levná a bezpečná baterie pro domy a auta ze Stanfordu

 • Smart energy
9352
4
3

Revoluční nanotisk z tekutých kovů posouvá možnosti elektroniky

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
4352
3
1

Levné a věrné 3D modely orgánů z dílny polského studenta

 • 3D
 • Smart health
5323
2
2

UPS testuje rozvoz dodávkovými auty s drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5484
5
4

Není vaše dítě schopné pravidelné školní docházky? Pošlete za něj robota

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4105
3
1

Revoluční nanotyče mohou naprosto změnit trh s displeji

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4218
6
2

Disrupce na třetí

Umělá inteligence nahradí lékaře, učitele a jednou dokonce i programátory. Elon Musk se ale mýlí, když se domnívá, že kvůli tomu bude muset být nevyhnutelně zaveden zaručený základní příjem pro všechny.

 • Robotizace a AI
5878
9
8

Vědci vytvořili novou formu hmoty: časové krystaly!

 • Civilizace
4362
5
1

Tyto revoluční brýle se automaticky přizpůsobí vašemu zraku

 • Smart health
4496
4
2

Nová technologie zneviditelňuje brýle pro virtuální realitu

 • 3D
 • Virtuální realita
4981
2
1

Dramatické vylepšení 3D hologramové technologie

 • Virtuální realita
3786
3
2

Obří větrná turbína překonala světový rekord

 • Civilizace
 • Smart energy
4733
5
1

Počítač porazil profesionální hráče pokeru. Češi ho totiž naučili blufovat

Začalo to piškvorkami. Pak se superpočítače o velikosti menšího bytu naučily vrhcáby i­ hru králů – šachy. Loni svět šokovala umělá inteligence, která vítězí v populární asijské stolní hře go a teď se křemíkoví gambleři dostali na novou úroveň.

 • Robotizace a AI
3190
6
3

První robotická léčba ucpaných cévek oční sítnice

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5162
7
2

První konstrukční plán na kvantový počítač na světě

 • Civilizace
 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
5606
8
3

Umělá inteligence se učí psát svůj vlastní kód tím, že krade z jiných programů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4483
6
2

Ford investuje miliardu dolarů do startupu s umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5073
4
1

Český SimpleCell expanduje s infrastrukturou pro Internet věcí do dalších 4 zemí

 • Smarty city
 • IT Inovace
 • Smart energy
5323
5
3

Bank of America otevírá bankovní pobočky bez zaměstnanců

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
 • Virtuální realita
6235
6
4

Produktivita vzrostla o 250% po té, co nahradili 90% zaměstnanců roboty

 • Robotizace a AI
4357
6
1

Hydrail - první vlak s nulovými emisemi jehož jediným odpadem je pára

 • Smart transportation
4012
4
1

V Japonsku vznikla téměř plně robotizovaná rostlinná farma

 • Robotizace a AI
 • Smart energy
5921
4
1

Google obvinil Uber z krádeže technologie samořídících aut

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5330
3
2

"Krisprový" boom svědčí o potenciálu genetického inženýrství

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
4575
4
1

Nový autopilot Tesly sníží nehodovost až o 90%

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4554
2
1

Umělá a lidská inteligence se sbližují

 • Robotizace a AI
4389
4
2

Křemíkový Frankenstein

Giganti Silicon Valley pomohli stvořit Donalda Trumpa. A ten je teď sráží na kolena

 • Civilizace
 • Právo a regulace
5651
7
3

O Rock&Rollové síni slávy se hlasovalo na blockchainové mobilní aplikaci

 • Kyberbezpečnost
4234
6
3

Roboti indického GreyOrange disruptují logistiku

 • Robotizace a AI
4043
2
1

Elon Musk: Automatizace donutí vlády, aby zavedly univerzální základní příjem

 • Leadership a kultura
 • Civilizace
 • Právo a regulace
4949
5
4

AI se vyrovnala specialistům v diagnóze nádorů kůže

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4767
6
2

Materiál promění díky slunečímu svitu vodu v pitnou

 • Civilizace
 • Smarty city
4453
3
2

Hydrogelový robot umí chytit rybu a asistovat lékařům

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5519
4
1

Děti s leukémií byly vyléčeny geneticky upravenými lymfocyty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4653
5
3

AI umí revidovat dvacet typů obchodních kontraktů

 • Robotizace a AI
3820
8
1

Výrobci Vespa skůtrů představili „robokufr“

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5318
4
1

Umělá inteligence poráží pokrové profesionály

 • Robotizace a AI
3582
4
3

Čína vyhlásila válku uhelnému průmyslu

 • Civilizace
2414
2
1

Hlasová analýza odhalí nemoci

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4599
4
1

Výzkumníci probudili v grafenu supravodivost

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3662
2
3

Umělá inteligence se učí vytvářet umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
4475
4
3

Posilování státu nahrává hackerům

 • Kyberbezpečnost
2769
2
1

CEPI spojuje zdroje pro boj s globálními zdravotními hrozbami

 • Civilizace
 • Smart health
4020
1
1

Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady

 • Civilizace
 • Smart energy
4427
1
3

Řiďte jakýkoliv Cadillac chcete a kdy chcete

 • Smart transportation
3332
3
1

Autonomní doprava se učí i z Grand Theft Auto V a Google Street

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5098
4
1

První samořídící létající auto Airbusu vzlétne už letos

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4122
3
3

Čtrnáctiletý Ind vyvíjí pro vládu dron na detekci min

 • Robotizace a AI
2976
1
2

Syntetické kmenové buňky bez rizik a komplikací

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4530
5
1

Mikrorobot dodal chemoterapii přesně do postižené tkáně

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5318
2
1

MIT vyvinul adaptivní 3D tisk

 • 3D
5004
0
4

Regenerace vnější srdeční stěny pomocí kmenových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4742
1
2

Flotila dronů je inteligentním samořízeným rojem

 • Robotizace a AI
2940
1
1

Mycelium jako náhražka cukru v potravinách

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5098
2
2

AI předvídá selhání srdce a zachraňuje životy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4564
0
1

Software od MIT umožňuje sestavit si vlastní dron na míru

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5692
0
1

Materiál s naprogramovaným chováním a reakcemi

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4223
0
5

Indická vláda nabízí jednoduchou aplikaci pro mobilní platby

 • Smart finance
2750
0
2

Dechový nanotester odhalí 17 nemocí na bázi AI

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5087
0
1

Londýnští vědci naučili zuby opravovat vlastní kazy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7866
5
4

Anonymizovaná umělá inteligence na cloudu zatápěla mistrům Go

 • Robotizace a AI
2982
0
1

Nemocnice budoucnosti vznikne tento rok v australském Queenslandu

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
5677
1
1

V lednu vyjedou na silnice samořídící minivany Waymo

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4105
0
1

Víte jak vytisknout 3D vlasy, kartáče nebo kožešinu?

 • 3D
2842
0
1

Nespolehlivost v dodávkách solární energie vyřeší virtuální elektrárna

 • Smart energy
3456
2
1

Pošle datová analytika vaše letité obchodní instinkty do starého železa?

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
4549
0
1

Bioinženýři dokáží pomocí CRISPR pozměnit po DNA také i RNA

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4548
3
1

Umělá inteligence produkuje realistické zvuky, které dokáží ošálit člověka

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
3705
0
2

Simulační technologie pro videohry slouží jako dispečer pro autonomní taxi

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
 • Virtuální realita
4872
0
1

Robot dokáže vytisknout 3D pizzu za méně než 5 minut

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart health
5990
2
1

Airbus představuje 3D-tištěné letadlo

 • Civilizace
 • 3D
 • Smart transportation
5443
0
1

Můžete skutečně identifikovat rakovinu prostřednictvím vyhledávače?

 • Smart health
 • IT Inovace
4990
2
1

KnuPath - nový 256 jádrový chip urychlí rozvoj umělé inteligence

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4044
0
1

Larry Page investuje do projektů na létající auta

 • IT Inovace
 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5430
1
2

3D systém tiskne online současně již s vaším designem

 • 3D
3726
0
2

Umělá inteligence nahradí 75% manažerského rozhodování

 • Robotizace a AI
5030
3
3

Jeff Bezos chce stavět průmyslové zóny ve vesmíru, aby uchránil Zemi

 • Civilizace
 • Smarty city
 • IT Inovace
6446
0
1

Connect propichuje sociální bubliny

Technologický pokrok dnes ani v minulosti nijak nezměnil hluboce zakódovanou povahu lidského druhu. Pouze našim přirozeným vlastnostem a sklonům dával mocný nástroj, nebo naopak brzdu. Knihtisk, noviny, kinematografie, televize, YouTube, Wikipedie...

 • Civilizace
3952
2
2

Nový materiál zničí bakterii E-coli za 30 sekund

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
7097
1
2

Volley je inteligentní roboprofesor

Učící aplikace, "roboučitelé", jsou jednou z dominantních podob procesu vzdělávání blízké budoucnosti. Počet žáků a studentů na učitele globálně vzrůstá. Pasti zaostávání platů pedagogů...

 • Robotizace a AI
 • Smart education
5522
2
5

Program Magenta od Googlu složil svou první píseň

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
5820
5
2

Upoutávka Microsoftu na HoloLens vypadá jako vytržená ze sci-fi filmu

 • 3D
 • Virtuální realita
3722
5
1

Nicola předvedl elektrický tahač Class 8

 • Smart transportation
3531
1
1

3D vytištěná ruka umožňuje mladíkovi po amputaci hrát znovu basketbal

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6542
1
2

Bláznivý nápad Elona Muska jak zůstat krok napřed před diktátem umělé inteligence

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
5678
3
2

Google DeepMind zpřístupnil platformu pro umělou inteligenci

 • Robotizace a AI
3270
2
3

O knihy v Singapurské knihovně se starají roboti

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • IT Inovace
5042
0
1

Superrychlý počítač se stal japonskou strategickou prioritou

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Kyberbezpečnost
4695
2
1

Budoucnost produkce potravin bude řídit umělá inteligence

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
6184
2
1

První mobilní pásová 3D tiskárna betonových staveb

 • 3D
 • Smarty city
14172
2
2

První betonový most na světě z 3D tiskárny

 • 3D
 • Smarty city
5335
3
2

Cenově dostupný přiléhavý oblek digitalizuje pohyb těla

 • Smart health
 • Smart education
 • Virtuální realita
5633
2
1

Mozek prostřednictvím EEG čepice ovládá robotickou paži

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
6945
1
1

Země ohrožené klimatickými změnami usilují o 100% obnovitelné energie

 • Civilizace
 • Smart energy
3878
2
1

Odborníci předpovídají, že manželství s robotem bude legální kolem roku 2050

 • Civilizace
 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
5412
3
1

3D adidasky v prodeji

 • 3D
3348
5
1

Silly Putty s grafenem monitoruje srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4643
2
2

Termoelektrický nátěr vyrábí elektřinu ze zahřátých objektů

 • Civilizace
 • Smart energy
4392
3
1

Strojové učení inteligentně surfuje po webu

 • Robotizace a AI
2721
1
3

Magnety zbavují krev bakterií

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5615
5
2

Google připravuje Wing Marketplace: dodávky jídla drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
6005
1
1

Objev mechanizmu agresivních nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4074
0
1

Výroba průlomové nanobaterie HE3DA odstartovala

Jak jsme s předstihem avizovali, 19.12. slavnostně odstartovala v Letňanech komerční výroba revoluční nanobaterie HE3DA. Za českým patentem stojí Jan Procházka, kterému se podařilo pro jeho realizaci získat české investory...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
6792
3
2

Hmatová dimenze VR od Ultrahaptics

 • Virtuální realita
3194
0
1

Nejmenší magnet na světě z Olomouce s širokým využitím

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4889
3
1

Puška naplněná roztokem kmenových buněk léčí popáleniny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4509
1
1

Waymo je divizí Googlu pro samořídící auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5654
4
1

Autonomní auta: budoucí cíl hackerů?

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Právo a regulace
7052
0
2

Proslulý Vinod Khosla věří v brzký zánik 80% IT pozic

 • Robotizace a AI
4670
4
2

Umělá svalovina z 3D tiskárny MIT

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
5077
2
1

AI překonává odborníky při identifikaci mentálních nemocí

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4574
1
1

Pozlacený DNA řetězec je elektrovodivým nanoobvodem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4504
2
1

Umělá inteligence poráží v Civilizaci své lidské protihráče

 • Robotizace a AI
3939
4
4

Amazon zcela mění způsob nakupování v maloobchodech

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
5127
4
4

Nanobaterie nabije mobil za pár vteřin a vydrží týden

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
5567
2
1

Česká HE3DA zahájí výrobu převratné nanobaterie

Vícekrát jsme už v 6D Hub psali o velkých inovačních závodech v oblasti skladování elektřiny. Investují do nich neuvěřitelné částky nejen velká jména, jako Tesla, ale i renomované vědecké instituce, třeba MIT a samozřejmě dlouhá řada startupů. Na zásadní pokrok čeká nejen oblast elektroautomobilů...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
6398
3
4

Metamateriálová mikroelektronika bez polovodičů

 • IT Inovace
3068
0
2

Nejefektivnější superpočítač na světě od Nvidia

 • IT Inovace
2670
1
2

Supercomputer napájený solarem a stejnosměrným vedením VN

 • Smart energy
3420
0
2

Nová léčba poškozených buněk srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5200
1
2

Pitná voda a topivo z odpadů vepřína

Český Výzkumný Technologický Institut má funkční a ekonomicky návratné řešení recyklace prasečí kejdy. Nanofiltrací vytěží z nevábného odpadu boubelatých vepřů vodu, která je pitná i pro člověka...

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4210
4
13

První fotonický neuromorfický čip pro AI

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
3809
0
1

Lék může přeprogramovat buňky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4604
2
1

Umělá inteligence uhodla pořadí čtyř prvních koní

 • Robotizace a AI
2545
0
1

Milník v komerční genetické léčbě?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4725
4
2

Česko a autoprůmysl

Budoucnost českého autoprůmyslu - a vzhledem k jeho váze do značné míry i prosperita naší ekonomiky - budou vystaveny vážnému testu . A to hned ve dvojím směru. Za prvé: dnešní prosperita celého českého průmyslu...

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
5227
1
5

VR povzbudila chuť spoření na důchod

 • Smart finance
 • Právo a regulace
 • Virtuální realita
5940
2
3

Česko a vzdělání pro digitální věk

Wayne Gretzky kdysi namaloval hranici kvality mezi hokejisty: dobrý hráč je tam, kde je puk; skvělý je tam, kde puk bude. V české ekonomice od Aše po Opavu narazíte na řadu skvělých hráčů. Příběh několika z nich - namátkou třeba z oboru nemocničních lůžek, kyberpezpečnosti, klasické hudby, sportu - je naštěstí všeobecně známý...

 • Leadership a kultura
 • Smart education
4264
1
3

Paralelní digiměna ve Švédsku?

 • Smart finance
3345
0
0

Učící se stroj překonává lidskou schopnost odezírat ze rtů

 • Robotizace a AI
3616
0
2

Superléčivá high-tech gáza z leteckého polymeru

 • Robotizace a AI
3738
0
0

Virtuální chutě a kousání z ústní elektrody

 • Smart health
 • Virtuální realita
4628
1
1

Nanobionický špenát sdílí informace o znečištění či suchu

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2813
0
0

Smartphonová souprava k indikaci nádorů

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4202
0
0

Robot s plícemi pomáhá odhalit záhady problémů kuřáků

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4802
0
0

Revoluční nanotechnologická miniaturizace pro elektroniku

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
3384
0
0

3D scanování, mapování, měření a AR v iPadu

 • 3D
 • Virtuální realita
5720
0
1

Světelný panel z Virginia Tech je průlomem v recyklaci světla

 • Smarty city
 • Smart energy
4224
0
0

Molekulární nanorobot ověnčený Nobelovkou může jednou změnit medicínu

 • Civilizace
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5457
2
0

Anti-aging startup podpořili Jeff Bezos i Mayo Clinic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5142
0
0

Plán Uberu na síť létajících elektotaxi do 10 let

 • Smarty city
 • Smart transportation
4545
2
2

Účinná a ekologicky příznivá mýdlová molekula z Minnesoty

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2709
0
0

Kindred polidšťuje roboty prostřednictvím AI a VR

 • Robotizace a AI
 • Virtuální realita
4517
0
1

Magnet z 3D tiskárny s širokým potenciálem

 • 3D
 • IT Inovace
3765
1
0

Čipové srdce z Harvardské 3D tiskárny

 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3489
0
0

Autonomní kamion od Uber/Otto uskutečnil první dodávku

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
4049
0
0

Microsoft chce chytit druhý dech

 • Virtuální realita
3769
1
1

AI nabyla schopnost zobecňovat nad různými úlohami

 • Robotizace a AI
2681
1
0

Experiment s blockchainem mění obchodování

 • Smart finance
 • Kyberbezpečnost
5419
3
1

3D ruka má pomoci odstranit biometrické bezpečnostní skuliny

 • 3D
 • Kyberbezpečnost
5156
0
0

Solární panely k nerozeznání od klasických krytin

 • Smarty city
 • Smart energy
4460
0
0

Od teď mají všechny Tesly hardware pro autonomní věk

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4794
0
0

Microsoft vytáhl schopnost strojů rozklíčovat řeč na úroveň člověka

 • Robotizace a AI
2584
0
0

Robopilot Alias pilotoval Cessna Caravan

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3987
0
0

Objev přeměny CO2 na etanol pomůže řešit klimatické změny a nedostatek energie

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4481
1
0

Senzor pro autonomní auta deklasoval konkurenci v kvalitě, ceně, miniaturizaci

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3991
0
0

Vědci identifikovali chemikálii se schopností oddálit stárnutí

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4436
1
0

Genové inženýrství otevírá cestu k léčbě nemoci srpových buněk

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4198
1
0

Digitální grafiti na stěnách muzea státu Washington

 • Virtuální realita
3524
0
0

Laboratorní kmenové buňky léčí poškozené srdce

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5078
2
0

Za 2 miliardy dolarů nahradí v ING roboti až 5800 bankéřů

 • Robotizace a AI
 • IT Inovace
4653
2
0

Nejmenší tranzistor prolomil limit

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3293
0
0

Virtuální realita pomáhá překonávat duševní základy anorexie

 • Smart health
 • Virtuální realita
4939
1
1

Zapřáhnutí řas do energetiky

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
4418
1
0

První solární skleník s kombinovanou výrobou elektřiny, tepla a vody

 • Smart energy
4271
1
0

Elastický metamateriál pro 3D tiskárny

 • 3D
3253
0
0

Virtuální realita vrátila muži plnohodnotný zrak

 • Smart health
 • Virtuální realita
5047
2
1

Google zvedl laťku kvality překladů o 60%

 • Robotizace a AI
 • Smart education
4409
0
0

Ve Washingtonu si můžete objednat jídlo doručené robotem

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Kyberbezpečnost
5806
2
1

Disrupce pojišťovnictví

 • Robotizace a AI
 • Smart health
 • Smart finance
6354
0
1

Signalizace vývojové poruchy dítěte do 45 vteřin

 • Robotizace a AI
 • Smart health
5415
0
0

Lidé mohou virtuálně navštívit prezidentské duely

 • Smarty city
 • Smart education
 • Virtuální realita
5421
0
0

Díky VR prožila znovu Amelie Diamant svoje vysvobození před holocaustem

 • Smart education
 • Virtuální realita
4059
2
0

Posun v teleportování je krůčkem na dlouhé cestě ke kvantovému internetu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4486
1
0

Hacking a open source tým nabízí alergikům autoinjekci 10x levněji než oficiální…

 • Smart health
4071
0
0

SanDisk přichází s největší SD kartou na světě

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3501
1
0

Microsoft slibuje vyřešení rakoviny do desíti let

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4479
0
0

Průlomová metoda výroby zázračného grafenu s obrovským potenciálem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart transportation
4922
0
0

Peter Diamandis předvídá nejméně desetinásobný propad trhu s auty

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Virtuální realita
5157
0
1

První přílivová velkoelektrárna světa roste ve Skotsku

 • Smart energy
3226
0
0

Comma.ai slibuje masovou nabídku poloautonomního řešení pro naše auta

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
6093
0
0

První mobil, který integruje 2D, 3D a virtuální realitu

 • Virtuální realita
3525
1
0

ReWalk krunýř umožnil paralyzované ženě absolvovat britský půlmaraton

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smart health
4809
1
0

Nanoryba dopraví léky do mikrokoutů našeho těla

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
5004
1
0

Elektrický autobus od Proterra nastavuje novou laťku v odvětví

 • Smarty city
 • Smart energy
 • Smart transportation
4746
0
0

WaveNet okopíroval schopnost dítěte naučit se mluvit napodobováním

 • Robotizace a AI
3434
0
0

Google drony doručují burritos pro Virginia Tech kampus

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5029
0
0

Daimler se spojil se startupem pro dodávkové drony

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
4943
1
0

Závody v autonomní dopravě se odehrávají také na vodě

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4165
0
0

Biolog úspěšně zkultivoval geneticky modifikované zelí za pomocí techniky CRISPR

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2788
0
0

Peter Diamandis předvídá totální disrupci stávajícího modelu světové energetiky

 • Smarty city
 • Smart energy
4118
0
0

Google hodlá získat převahu v kvantovém computingu

 • IT Inovace
 • Kyberbezpečnost
4024
1
0

Levná a bezpečná baterie s velkou výdrží pro sítě obnovitelných zdrojů

 • Smart energy
3536
0
0

Umělá inteligence pomohla vytvořit upoutávku k filmu - o umělé inteligenci.

 • Robotizace a AI
2796
0
0

Česká firma se podílí na technologii dobíjení elektroniky na těle pohybem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
3703
0
0

Léčba kmenovými buňkami vrátila ochrnutému mladíkovi pohyb rukou

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4917
1
0

Chytré cihly umožní inteligentní symbiózu lidí s domem

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smarty city
4512
0
0

Čína jako první vyzkouší na člověku modifikaci genů při léčbě rakoviny

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Právo a regulace
4006
0
0

Facebook je o krůček blíže pokrytí země internetem

 • Smarty city
 • Smart education
4053
0
0

4 pilíře Tesla strategie pro další dekádu

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
4319
1
0

Čipy z her pomohou na svět precizním 3D mapám

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Smarty city
6165
0
0

Nová aplikace od Googlu otevírá světové galerie a nenápadně vzdělává

 • Robotizace a AI
 • Smart education
 • Virtuální realita
4652
1
0

3D pero/tiskárna bude využívat náplně z odpadů domácnosti

 • 3D
 • Smarty city
 • Smart finance
5698
0
0

Biorobot ze zlata, gumy a buněk potkana vzešel z 3D tiskárny

 • Robotizace a AI
 • 3D
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
4380
2
0

Úspěch PokemonGo pomůže využívání VR k užitečnějším věcem

 • Smart education
 • Virtuální realita
4049
0
0

Umělá inteligence diagnostikuje Alzheimerovu nemoc pomocí analýzy řeči

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3988
0
0

Šéf Uberu považuje Peking za budoucího konkurenta Silicon Valley

 • Civilizace
 • Právo a regulace
3301
0
0

Chatbot od devatenáctiletého Brita pomáhá vyhrávat parkovací spory s radnicemi

 • Smarty city
 • Smart finance
 • Smart education
4384
1
0

Nový algoritmus od Googlu zlepšuje možnost autodiagnózy

 • Smart health
3401
1
0

Nesmyslná regulace vyhnala Uber a Lyft z texaského Austinu

 • Civilizace
 • Smarty city
 • Právo a regulace
4687
0
0

Zapojení AI do hledání a tvorby nových materiálů

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3374
0
0

Vědci vytvořili myš s hyperdlouhými telomery bez genetické manipulace

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4587
0
0

Gen Oct4 označen za studnici mládí a prevenci infarktů a mrtvic

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
3903
1
0

Virtuální obchoďák od Ebay a Myer

 • Virtuální realita
3789
2
0

Pružná solární samolepka na kůži

 • Smart health
 • Smart energy
4919
0
0

Nový rekord Australanů v efektivitě solárních článků

 • Smart energy
3302
0
0

Rychlé a levné optické úložiště od IBM

 • IT Inovace
2708
1
0

Startup Otto přeměnil Volvo v autonomní truck

 • Robotizace a AI
 • Smart transportation
3716
0
0

Stravitelný robot ovládaný zvenku vyřeší žaludeční maléry

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4941
1
0

AI pomáhá fyzikům. Nebo je nahrazuje?

 • Robotizace a AI
2550
0
0

Firma běží na blockchainu a nepotřebuje manažery

 • Robotizace a AI
 • Smart finance
4946
3
1

Google zpřístupnil dva výborné syntaktické nástroje

 • Robotizace a AI
3957
0
0

Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

 • Robotizace a AI
 • Právo a regulace
4955
1
1

Chudé země často těží z digitální revoluce mezi prvními

 • Civilizace
2088
0
0

Siloxan vrací kůži mládí a pomůže s psoriázou a ekzémy

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
2816
0
0

Tvůrce Siri představil novou generaci AI hlasového asistenta

 • Robotizace a AI
2571
0
0

Robot překonal nejzdatnější chirurgy

 • Robotizace a AI
 • Smart health
4260
0
0

Strojové učení již předčí lidské schopnosti v detekci rakoviny

 • Robotizace a AI
 • Smart health
3872
1
0

Vyrobte si pohon ze soláru na střeše vašeho auta

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart energy
 • Smart transportation
5199
0
0

Máte už svůj vlastní satelit na oběžné dráze?

 • IT Inovace
 • Smart transportation
4364
1
0

Nizozemsko zvažuje od roku 2025 zákaz prodeje všech automobilů se spalovacími motory

 • Smart transportation
3163
0
0

Spojení unikátního mikroskopu a AI diagnostikuje rakovinu rychleji a spolehlivěji

 • Robotizace a AI
 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • Smart health
4804
0
0

Seznamte se s Surround 360! VR kameru od Facebooku v rozlišení 8K

 • IT Inovace
 • Virtuální realita
3451
1
0

Reverzní fotosyntéza: energetický zdroj budoucnosti?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
3166
1
0

Budou bakterie budoucím zdrojem čisté energie?

 • Genetika, Bio a Nanotechnologie
 • IT Inovace
 • Smart energy
4832
0
0

První právně schválená dodávka zboží dronem v městském prostředí

 • Robotizace a AI
 • Smarty city
 • Smart transportation
5000
0
0

Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

 • Právo a regulace
 • Smart transportation
5171
0
1

Chtěli byste žít v úplně novém technologií nabitém městě?

 • Smarty city
2867
1
0

Flotila 12 autonomích kamiónů prosvištěla napříč Evropou

 • Smart transportation
2718
1
0